Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Klimaatverandering gevolgen 2005 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Klimaatverandering gevolgen 2005
#123
Klimaatverandering gevolgen 2005 14 Jaren, 7 Maanden geleden Karma: 0  
14/01/2005: De eerste paardenbloem bloeit. Temperatuur van 13 graden. Krokussen komen al boven de grond.

27/01/2005: Er lijkt van alles aan de hand in de Noordzee. Het aantal bruinvissen neemt de laatste 15 jaar sterk toe. Niet minder dan de helft van alle dode aangespoelde bruinvissen is gestorven aan een verdrinkingsdood.
Er spoelen al geruime tijd bultruggen aan. Onlangs zijn er ook tuimelaars gezien. En dat is niet per ze een teken van goede kwaliteit van ons water. Het kan ook een negatieve keuze van de dieren zijn omdat ze het in hun huidige leefgebied niet meer naar hun zin hebben. Uit de noordelijke Noordzee komen bijvoorbeeld ook geluiden over een dalende hoeveelheid dierlijk plankton. En langs onze kust zijn recentelijk enorme hoeveelheden dode Noorse stormvogels gevonden die halverwege hun rui waren blijven steken, vermoedelijk door energie-, dus voedselgebrek.

29/01/2005: 10e sterfgeval door Vogelgriep in Vietnam. De vrees voor een besmetting van mens op mens
wordt groter. Vogelgriep is op dit moment de grootste bedreiging van de wereld.

22/02/2005: De vraatzuchtige Chinese Starry Sky Kever is aangetroffen in Friesland. De larven van deze boktor achtige 7cm grote kever zitten vooral in bomen met zacht houd zoals wilgen en populieren. In andere Europese landen is het diertje sterk in opkomst.

03/05/2005: Extreme droogte in Spanje en Portugal geeft woestijn vrij spel. Spanje en Portugal bereiden zich voor op een periode van extreme droogte. Dat terwijl de watervoorraden in de stuwmeren al minimaal zijn door het uitblijven van de herfst- en winterregens zijn de watervoorraden al geslonken tot minder dan de helft van hun normale capaciteit. In grote gedeelten van Spanje is sinds mei 2004 vrijwel geen druppel regen gevallen. De boeren kampen nu al met grote problemen. In Portugal is het nog veel erger, in sommige streken heeft al 4 jaar nauwelijks geregend. Volgens meteorologen zit er een bepaald ritme in het klimaat. Zij hebben een zevenjarige cyclus ontdekt van elkaar afwisselende natte en droge periodes. Volgens hen is er duidelijk verband tussen de opwarming van de aarde en de droogte. De gemiddelde temperatuur in Spanje stijgt sneller dan elders in Europa en zal aan het eind van de eeuw 5 tot 7 graden hoger zijn dan het gemiddelde van nu. Er zal minder neerslag vallen en onregelmatiger. De verwoestijning die nu alleen nog in het zuiden van Spanje voorkomt, zal verder oprukken naar het noorden. Experts van het Amerikaanse ruimtevaartinstituut Nasa hebben voorspeld dat de klimaat verandering grote droogte zal veroorzaken in het binnenland van de VS en het zuiden van Europa.

08/05/2005: De gletsjers in het Zuilpoolgebied smelten sneller dan gedacht als gevolg van de opwarming van de aarde. Dit is gebleken uit Brits-Amerikaans onderzoek. Volgens de onderzoekers zijn de gletsjers de afgelopen 5 jaar gemiddeld 50 meter per jaar gekrompen, sneller dan in elke andere periode in de afgelopen 50 jaar. Van de 244 onderzochte gletsjers was bij 87% sprake van een krimp in de afgelopen 5 decenia. De Sjogren-gletsjer is een uitschieter. Deze ijsmassa is sinds 1993 ongeveer 13 kilometer kleiner geworden. Het smelten van gletsjers en ook van andere ijsmassa’s aan de polen leid tot een verhoging van de zeespiegel. De gevolgen daarvan kunnen volgens experts uiteindelijk zeer ingrijpend zijn, vooral voor de laag gelegen landen zoals Nederland

15/05/2005: Bijna tweederde van vissen die in de Noordzee voorkomen, hebben hun leefgebieden naar noordelijker koelere wateren opgeschoven. De verschuiving van de leefgebieden heeft te maken met het versterkte broeikast effect. Hierdoor is de temperatuur van het zeewater gestegen en zijn de vissen uitgeweken naar noordelijke gebieden.

20/05/2005: Het water op de aarde is in beweging en zes miljard aardbewoners zijn daar deels debet aan. Halverwege de jaren zeventig telde de aarde iets meer dan vier miljard bewoners. Dertig jaar later zijn dat er meer dan zes miljard. Dat alleen al verklaart voor een deel de verregaande aantasting van leefmilieus. Met satellietfoto’s is tegenwoordig aan te tonen hoe ingrijpend het aanzien van onze planeet de afgelopen drie decennia door menselijk toedoen is veranderd. Dit word weergegeven in de atlas: “One Planet, Many People” van Unep.

De meeste aardbewoners zijn inmiddels stedelingen. Steden onttrekken enorme hoeveelheden water, voedsel, hout, metaal en mensen aan hun omgeving. Daar staat tegenover dat zij al even enorme hoeveelheden afval produceren, in de vorm van huishoudelijk en industrieel afval, afvalwater en broeikasgassen. Hun invloed op het milieu strekt zich daarom ver buiten de stadsgrenzen uit en kan landen, regio’s en zelfs de planeet in zijn geheel aantasten. De slag om duurzame ontwikkelingen om een gezondere wereld met een stabieler leefmilieu, zal grotendeels in de steden uitgevochten en gewonnen moeten worden. Korte-termijnbehoeften hebben het de afgelopen dertig jaar steeds gewonnen van de noodzaak om aan de lange termijn te denken.
Enkele voorbeelden:
Sediment dat als gevolg van erosie op grote schaal in de Chinese Gele Rivier is terechtgekomen, heeft ervoor gezorgd dat de rivier tussen 1979 en 2000 een nieuwe landtong heeft gevormd aan zijn monding in de Gele Zee tussen China en Korea. Die sedimenten zorgen ervoor dat in de zee de heel warme- en koudegolfstroom anders komen te lopen. Daardoor heeft het proces grote invloed op het milieu in de zee en op de overs.
Een ander voorbeeld is Almeria in Zuid-Spanje. In Almeria werd in 1974 nog op traditionele manier landbouw bedreven. Dertig jaar later is het hele gebied bedekt met kassen, geschat oppervlak van zo’n 20.000 hectare glas. Om groente en fruit in de kassen te laten groeien, is enorme veel water nodig. Dit is opgelost met de bouw van 118 dammen en 22 watertransportleidingen, dacht men. De keerzijde daarvan was het qua water opgegeven van bepaalde gebieden. De regering heeft aangegeven dat het te ver gaat en het land zal meer moeten doen aan waterbesparende technieken, hergebruik van afvalwater, en ontzouting van zeewater.
Een ander mooi voorbeeld is het verdwijnende water in het Hamounmeer van Iran. In 1976 bestond het meer nog helemaal, in 2001 was het meer leeg. Van tijd tot tijd keert het water terug, maar het meer is dood. Zandstormen uit het opgedroogde meer hebben ook op de oevers veel verwoest, meer dan honderd vissersdorpen zijn door zand bedekt. De droogte is gedeeltelijk rechtstreeks gevolg van ondoordacht watermanagement van de buren. Die hebben de rivier de Hirmand met een dam afgesloten en dat blijkt voor het Hamounmeer neer te komen op het dichtdraaien van de hoofdkraan van de toevoer. Ook inefficiënt irrigatie in Iran speelt een negatieve rol, veel water lekt uit lekke buizen.

11/06/2005: Het wemelt van de walvissen en dolfijnen in de Noordzee. Het natuurlijk evenwicht in het noordwestelijke deel van de Noordzee blijkt, waarschijnlijk door opwarming van het zeewater, flink in de war te zijn. Het is een alarmerende ontwikkeling omdat de waargenomen verschuiving groot zijn en zich in rap tempo voltrekken. Waarom de grote zeezoogdieren naar het zuiden gaan is nog geheel niet duidelijk. Naar alle waarschijnlijk omdat ze op zoek zijn naar nieuwe voedselplaatsen. Er gebeuren vreemde dingen in de Noordzee.

13/06/2005: Noordzee te warm voor onze vis. zoals de kabeljauw. Het evenwicht is nu volledig verstoord. Er is een verschuiving opgetreden mbt. de Planktong in de Noordzee door 4 graden opwarming. Zandspiering en kabeljauw nemen sterk af. Zeevogels krijgen 5 jaar al geen jongen meer. Verschraling van de Noordzijde van de Noordzee. Onderzeese verwoestijning treed al op. Hel gehele ecosysteem van honderden diersoorten is verandert. Hier is niets aan te doen. Het is wachten wat er voor terug komt.

02/07/2005: In Zuid-Europa ongekende hitte, droogte en bosbranden. Een wereldwijde temperatuurstijging van 2 graden zal leiden tot meer hittegolven, bosbranden en tekorten aan drinkwater en water voor de landen rond de Middellandse Zee hierdoor dreigt de toeristenindustrie te worden bedreigt.

05/07/2005: Alarm over veiligheid van ons drinkwater. Hormonen en zware metalen worden niet alleen in toenemende mate in de bodem aangetroffen maar ook in oppervlaktewater en af en toe al in drinkwater. Ook chemische stoffen uit medicijnresten kunnen via het riool in het water terechtkomen. Het is onbekend waar de vervuiling in Nederland vandaan komt. Door de vergrijzing neemt het medicijngebruik toe.

15/07/2005: De processierups rukt op naar Twente. De eersten zijn al gesignaleerd. Deze rupsen zijn gek op eikenbomen. Enigste remedie is afzuigen van de stam en verbranden. Niet verbranden aan de stam, dit is schadelijk voor de boom. Aanraking met de haren van de rups kan leiden tot ernstige jeuk en huiduitslag.

26/07/2005: In een voorstad van Jakarta stierven drie weken geleden een vader en zijn twee dochtertjes aan een ernstige griep. En rond het Qinghai-meer, in een Noordwestelijke uithoek van China, zijn de laatste maanden duizenden dode trekvogels gevonden. Op het oog niks bijzonders – maar bij nader inzien misschien onheilspellend.
In Zuidoost - Azië gaat sinds vorig jaar het vogelgriepvirus H5N1 rond, dat af en toe ook mensen weet te besmetten.
Experts vrezen dat deze uitbraak kan uitlopen tot een menselijke grieppandemie; het virus raast dan 1 a 2 jaar over de wereld met mogelijk miljoenen doden tot gevolg. De trekvogels zijn geïnfecteerd met een uiterst agressieve variant van H5N1, en het Qinghai-meer is een verzamelplaats voor vogels uit alle windstreken met kans op verspreiding naar nog meer landen. Net als in de film lijkt de wereld niet doordrongen van dit gevaar. De capaciteit van griepvaccinfabrieken is veel te klein om straks snel te reageren. China frustreert onderzoek naar de situatie in Qinghai-meer. Heeft dan niemand iets door.

05/08/2005: Spaceshuttle Discovery ziet vanuit de ruimte duidelijk een omvangrijke milieuschade op de aarde, waaronder grootschalige ontbossing. Zij waarschuwde dat de natuur beter beschermd moet worden. De atmosfeer van de aarde werd vergeleken met een eierschaal. We weten dat we niet veel lucht hebben, dus we moeten beschermen wat we hebben.

11/08/2005: De zomers in de Europese steden worden in snel tempo warmer. De grootste stijging deed zich voor in Madrid waar de gemiddelde temperatuur 2.2 graden hoger is dan in de jaren zeventig. Loden en Luxemburg 2 graden, Kopenhagen 0.2 graden. De mondiale opwarming van de atmosfeer kan zelfs voor nog hogere gemiddelde temperaturen zorgen. Dat heeft het WereldNatuurFonds WWF in Oslo bekend gemaakt. De stijging, meer dan de door de VN voor de hele wereld geschatte verhoging, kan de gezondheidsdiensten in de Europese Unie voor grote problemen stellen. De hitte golf van 2003 wordt verantwoordelijk geacht voor de dood van 40.000 mensen vooral in Italië en Frankrijk. Het WWF wijst verhitting door het verbranden van fossiele brandstoffen in centrales, auto’s en fabrieken als hoofdoorzaak aan. Het toekomst beeld voor de grote steden is zeer dreigend: Globale opwarming betekent dat de trend zich zal voortzetten en dat er een vicieuze cirkel ontstaat.

11/08/2005: Artsen in Vlaanderen staan voor een raadsel door een onverklaarbaar stijgend aantal premature geboorten. Het aantal te vroeg geboren baby’s is in tien jaar met een derde toegenomen. De verklaring moet waarschijnlijk gezocht worden in milieufactoren en leefgewoonten, al is nog niet bekend wat precies de risico’s zijn. Er is een zelfde trend in Frankrijk, Noorwegen en de VS.

12/08/2005: Zuiden van Australië geteisterd door zware sneeuwval. Voor de eerste keer sneeuw in 50 jaar. Zuid- Australië maakt de koudste dagen van zijn recente geschiedenis mee aldus meteorologen.

12/08/2005: In Siberië is een permafrostgebied ter grootte Frankrijk en Duitsland bij elkaar begonnen te smelten. Hierdoor dreigen miljarden ton broeikasgassen in de dampkring terecht te komen. Het gaat om een gebied dat al 11000 jaar permanent bevroren is. In de turfgrond zit naar schatting 70 miljard ton methaangas. De bevroren turfgebieden in Siberië zijn dan ook een zogeheten ‘kieperpunten’, waar een lichte opwarming van de aarde dramatische veranderingen in het weerklimaat teweeg brengt.

16/08/2005: De mysterieuze paardekastanje ziekte grijpt om zich heen. In zeeland en Noord-Beverland zijn inmiddels al meer dan de helft van de gemeentelijke kastanjes aangetast. Is voor het eerst in 2002 opgedoken in Noord- en Zuid-holland en Friesland. De oorzaak laat zich raden.

16/08/2005: Tot twee keer toe sneeuw in de Zwitserse Alpen. Dit is een tamelijk ongewoon verschijnsel in augustus.

24/08/2005: Hoogwater zorgt voor gaos in de Alpen (Oostenrijk, Duitsland en Zwitseerland) na een enorme wateroverlast na overvloedig regenval. In Meiringen in het Berner Oberland viel tussen zondagavond en dinsdagmorgen 205 liter water per vierkante meter. Dammen braken door in Duitsland. Het waterpeil van het Vierwoudenstedenmeer staat op enkele plaatsen al boven de recordhoogtes van Pinksteren 1999.

27/08/2005: Het wereldnatuurfonds heeft de EU opgeroepen snel maatregelen te nemen om het broeikaseffect tegen te gaan. Aanleidingen zijn de overstromingen in midden- en oost-Europa en de bosbranden in zuid-Europa. Indamming van broeikasgassen zou de beste maatregel zijn tegen rampen die door het weer worden veroorzaakt.

06/09/2005: De waterreserves in de bergen van Azie, waarvan de helft van de wereld bevolking afhankelijk is voor haar drinkwater, worden ernstig bedreigd. Boosdoeners zijn wegen, snel groeiende bevolkingscentra, overbegrazing en ontbossing. Die waarschuwing komt van de VN milieuorganisatie UNEP.

19/10/2005: Wilma de 12e orkaan dit jaar raast over de golf van Mexico. Het is de krachtigste orkaan ooit gemeten met windsnelheden van 280 km/uur. En een luchtdruk van 882 mbar in het oog van de orkaan.

21/10/2005: In ruim 40 jaar tijd was het nog niet zo droog in het Braziliaanse Amazonegebied. Veel meren en zijarmen van de Amazone zijn drooggevallen. Miljoenen vissen zijn gestorven. Dat water is ernstig verontreinigd door de rottende vissen die er in drijven. De droogte wordt volgens WWF veroorzaakt door de hoge temperaturen van het water in de Atlantische Oceaan, waardoor vermoedelijk ook de orkanen Wilma en Katrina zijn ontstaan. Door de hoge temperaturen van het oceaanwater nabij Afrika worden bovendien de luchtstromen mogelijk veranderd, waardoor het Braziliaanse tropisch regenwoud te maken heeft met droge winden. Ook de ongebreidelde houtkap is verantwoordelijk voor de droogte. Het WWF is bang voor bosbranden. Recente satellietbeelden laten zien dat de ontbossing vanaf 2003 sterk is toegenomen. In 2020 zal het woud met een kwart zijn afgenomen.

23/11/2005: Klimaatveranderingen en trekvogels kunnen uitbraken en verspreiding van de pest, zwarte dood, veroorzaken door hogere temperaturen. Er is geen reden tot paniek. De pestbacterie kan verspreidt worden door de vlooien die op de raten en vlooiendragende trekvogels leven

02/12/2005: De warme golfstroom zwakt af; Nieuwe ijstijd op komst. Deze golfstroom die Noordwest-Europa zo’n aangenaam klimaat bezorgt, is ernstig in kracht afgenomen. Als deze trend zich doorzet, kan dat leiden tot een daling van de gemiddelde temperatuur bij ons van 2 tot 4 graden in de komende 20 jaar al kunnen voltrekken. De oorzaak is het smelten van de gletsjers op Groenland en van rivieren met smeltwater uit Siberië
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1228
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 11/08/2010 16:34 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering gevolgen
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2005
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2006
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2007
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2008
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread linkthread link Trends in de primaire klimaateffecten
Erwin 31/07/2010 16:18
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2009
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2010
Erwin 30/01/2010 13:14
 
thread linkthread linkthread link De aarde kan goed tegen opwarming
Erwin 13/05/2010 10:28
 
thread linkthread linkthread link Diersoorten weg door klimaatverandering
Erwin 19/07/2010 18:46
 
thread linkthread linkthread link Groenland stijgt steeds sneller door smeltend ijs
Erwin 25/07/2010 10:58
 
thread linkthread linkthread link Droogte laat grondwater verder dalen
Erwin 25/07/2010 11:02
 
thread linkthread linkthread link Hitte problematisch voor stroomproductie
Erwin 25/07/2010 11:07
 
thread linkthread linkthread link Chinese gletsjer smelt het snelst
Erwin 25/07/2010 12:30
 
thread linkthread linkthread link Komende jaren brengen nieuwe warmterecords
Erwin 29/07/2010 19:21
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering zorgt voor extra ruimteafval
Erwin 31/07/2010 15:48
 
thread linkthread linkthread link Ons ontbijtje wordt duurder
Erwin 04/08/2010 20:22
 
thread linkthread linkthread link Minder land- zeeijs
Erwin 07/08/2010 16:26
 
thread linkthread linkthread link Rusland brandt
Erwin 07/08/2010 16:36
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Overstromingen
Erwin 08/08/2010 10:08
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Hitte en Bosbranden
Erwin 10/08/2010 11:44
 
thread linkthread linkthread link Het wordt warmer, natter en zonniger
Erwin 03/11/2010 22:23
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2011
Erwin 17/01/2011 17:44
 
thread linkthread linkthread link Wateroverlast, overstromingen
Erwin 17/01/2011 17:53
 
thread linkthread linkthread link Noordpool, Groenland
Erwin 23/01/2011 14:55
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/01/2011 12:10
 
thread linkthread linkthread link Sneeuwstormen
Erwin 04/02/2011 19:58
 
thread linkthread linkthread link Stormen cyclonen
Erwin 04/02/2011 20:34
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 01/05/2011 14:31
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 23/06/2011 16:39
 
thread linkthread linkthread link Verdwenen warmte in oceaan gevonden
Erwin 11/09/2011 17:12
 
thread linkthread linkthread link Meer koude winterextremen
Erwin 11/09/2011 17:17
 
thread linkthread linkthread link zuurstofgehalte / concentratie
Erwin 19/12/2015 07:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2012
Erwin 05/01/2012 17:59
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 19/01/2012 18:25
 
thread linkthread linkthread link Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen
Erwin 28/02/2012 20:00
 
thread linkthread linkthread link Droogte en Hittegolf
Erwin 31/03/2012 16:30
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 31/03/2012 16:35
 
thread linkthread linkthread link Zeewater
Erwin 21/04/2012 08:16
 
thread linkthread linkthread link Ozonlaag blijft zorgenkind
Erwin 15/05/2012 19:41
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 28/05/2012 10:08
 
thread linkthread linkthread link Lage waterstanden
Erwin 24/06/2012 18:42
 
thread linkthread linkthread link Uitputting van het grondwater
Erwin 26/06/2012 21:16
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 26/06/2012 21:19
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 04/07/2012 22:17
 
thread linkthread linkthread link Gevolgen voor Nederland
Erwin 29/07/2012 14:36
 
thread linkthread linkthread link Sneeuw
Erwin 11/08/2012 16:28
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 11/08/2012 16:31
 
thread linkthread linkthread link Patagonische ijsvelden
Erwin 21/09/2012 21:17
 
thread linkthread linkthread link Landbouwgrond wordt minder vruchtbaar
Erwin 25/11/2012 14:54
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2013
Erwin 31/12/2012 14:18
 
thread linkthread linkthread link Hitte en bosbranden
Erwin 09/01/2013 18:41
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 22/02/2013 16:57
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 06/03/2013 19:22
 
thread linkthread linkthread link Aanhoudende koude
Erwin 11/08/2013 15:19
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2013 15:22
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2013 15:25
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2013 15:34
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2014
Erwin 07/01/2014 18:52
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 17/02/2014 21:17
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2014 21:30
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2014 21:36
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2014 21:37
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 11/08/2014 21:40
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2015
Erwin 17/01/2015 07:22
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 02/02/2015 19:02
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 22/06/2015 21:37
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 22/06/2015 21:40
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 23/07/2015 21:13
 
thread linkthread linkthread link Hittegolf
Erwin 04/08/2015 18:39
 
thread linkthread linkthread link Geen sneeuw
Erwin 24/12/2015 18:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2016
Erwin 11/01/2016 20:33
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/03/2016 18:49
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 22/03/2016 20:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 17/04/2016 10:39
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 15/07/2016 20:44
 
thread linkthread linkthread link IJskappen
Erwin 15/07/2016 21:03
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 27/07/2016 20:34
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 18/11/2016 20:38
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2017
Erwin 18/01/2017 18:56
 
thread linkthread linkthread link Rapport van EMA
Erwin 29/01/2017 11:30
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 01/02/2017 18:29
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 07/02/2017 18:31
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/02/2017 21:00
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 17/02/2017 19:06
 
thread linkthread linkthread link Klimaatvluchtelingen
Erwin 18/02/2017 18:25
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 07/03/2017 19:14
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 08/03/2017 17:42
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 14/03/2017 19:11
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 28/03/2017 20:35
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 22/04/2017 07:16
 
thread linkthread linkthread link Zuurstof
Erwin 07/06/2017 21:01
 
thread linkthread linkthread link Steden
Erwin 07/06/2017 21:12
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 12/07/2017 20:13
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/09/2017 18:22
 
thread linkthread linkthread link Stormen, Tornados, Orkanen
Erwin 08/09/2017 18:30
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2018
Erwin 30/01/2018 18:35
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 11/03/2018 16:42
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 21/03/2018 19:03
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/07/2018 09:15
 
thread linkthread linkthread link Golfstroom
Erwin 09/07/2018 09:35
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 09/07/2018 09:42
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 10/07/2018 20:28
 
thread linkthread linkthread link Klimaat doelen
Erwin 30/12/2018 12:57
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/12/2018 13:05
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 30/12/2018 13:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 30/12/2018 13:31
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2019
Erwin 13/01/2019 09:22
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 02/02/2019 08:28
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 02/02/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 16/02/2019 07:45
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 13/08/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 22/08/2019 21:22
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 22/08/2019 21:24
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 11/10/2019 21:11
 
thread linkthread linkthread link Energie
Erwin 15/11/2019 20:43
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2020
Erwin 03/01/2020 18:23
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 18/03/2020 20:46
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 14/06/2020 10:06
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 14/06/2020 10:56
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 14/06/2020 11:03
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 en methaangas
Erwin 28/09/2020 19:48
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 28/09/2020 20:48
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 28/09/2020 20:51
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 12/10/2020 20:50
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 12/10/2020 21:03
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 16/11/2020 20:37
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2021
Erwin 26/01/2021 18:05
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/01/2021 18:07
 
thread linkthread linkthread link Warme golfstroom
Erwin 16/05/2021 10:31
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering seizoenen
Erwin 16/05/2021 12:20
 
thread linkthread linkthread link Zeespiegelstijging
Erwin 16/05/2021 12:23
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 23/10/2021 07:45
 
thread linkthread linkthread link Klimaatrampen
Erwin 23/10/2021 08:05
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2022
Erwin 13/01/2022 19:15
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 26/05/2022 07:36
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 26/05/2022 07:37
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 26/05/2022 07:39
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/05/2022 07:40
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/11/2022 18:24
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 08/11/2022 18:53
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 08/11/2022 18:56
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/11/2022 19:00
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 08/11/2022 19:22
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 08/11/2022 19:33
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 09/11/2022 18:25
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2023
Erwin 31/12/2022 08:37
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 24/07/2023 20:32
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 24/07/2023 20:34
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 24/07/2023 20:39
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 01/08/2023 20:41
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 01/08/2023 20:46
 
thread linkthread linkthread link Zomer
Erwin 05/12/2023 19:50
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 05/12/2023 20:35
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergen
Banner

Bezoekers

We hebben 109 gasten online