Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Natuur (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Natuur
#983
Natuur 4 Jaren, 1 Maand geleden Karma: 0  
11/01/2020
Grote zwermen sprinkhanen dreigen akkers in Kenia kaal te vreten. Eerder werden Ethiopië en Somalië al getroffen. Het gaat om de ergste sprinkhanenplaag in 70 jaar. 70.000 hectare is al verwoest.

06/02/2020
Met de Nederlandse natuur gaat het slechter dan ooit tevoren. Sinds 1990 zijn de populaties wilde dieren in open natuurgebieden en op het platteland gemiddeld gehalveerd. De belangrijkste oorzaak is het stikstof overschot.

Vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger heel gewoon waren, zijn tegenwoordig amper meer te zien. De nieuwste cijfers zijn des te schokkender, omdat ook in de decennia voor 1990 al heel veel natuur uit Nederland is verdwenen.
De achteruitgang van de natuur houdt gelijke trend met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Wilde dieren in open natuurgebieden op hoge zandgronden met zeer hoge stikstof neerslag zijn het hardst getroffen. 70% van de populaties is sinds 1990 verdwenen.

12/02/2020
Op Antartica leven steeds minder stormbandpinguïns. Hun aantal is de afgelopen 50 jaar met 60% gedaald, meldt milieuorganisatie Greenpeace. Het werelddeel warmt op

12/02/2020
Het ministerie van Landbouw kondigde gistermiddag en ophokplicht aan voor kippen vanwege de oprukkende vogelgriep, die inmiddels op meerdere plekken in Duitsland is vastgesteld.

22/04/2020
Nieuwe zwermen woestijnsprinkhanen maken hun opwachting en bedreigen de voedselproductie van Oost-Afrika. De eitjes van de vraatzuchtige beestjes zijn uitgekomen en hun aantal is nu zeker twintig keer zo groot als een paar weken geleden. De bestrijding wordt belemmerd door het inmiddels aangebroken regenseizoen en het gebrek aan pesticiden.

De woestijnsprinkhanen verspreidden zich de afgelopen maanden vanuit het Midden-Oosten over de Rode Zee naar de Hoorn van Afrika en verder zuidwaarts. Overvloedige regen en hoge temperaturen vormen ideale omstandigheden voor hun voortplanting en dat gunstige weer duurt voort. Zo is de plaag uitgegroeid tot de grootste van de afgelopen zeventig jaar. In Ethiopië zijn extra één miljoen inwoners afhankelijk geraakt van voedselhulp, omdat 200.000 hectare boerenland werd beschadigd. In Kenia werden 30.000 mensen geraakt door de plaag en werd het groen op 34.000 hectare opgegeten.

De beestjes met een levensduur van drie maanden kunnen honderdvijftig kilometer per dag afleggen en bevinden zich nu al in het noorden van Oeganda en in Zuid-Soedan. Door de burgeroorlog raakten 4,3 miljoen Zuid-Soedanezen ontheemd die nu afhankelijk zijn van voedselhulp.

In Somalië kan de strijd tegen de beestjes niet effectief worden aangegaan omdat de terreurgroep Al-Shabaab in grote gebiedsdelen de scepter zwaait.

05/06/2020
Door de extreem zachte winter liep de ontwikkeling van planten eind februari maar liefst vijf weken voor op de gemiddelde ontwikkeling van 50 jaar geleden. En 2.5 week voor op het gemiddelde van afgelopen 19 jaar. Hiermee was de start van de lente gelijk aan die van 2008 en 2016 die de vroegste ooit waren. Dit blijkt uit analyse van bloeiwaarnemingen die via natuurkalender.nl zijn doorgegeven.

01/07/2020
Volgens Watson was er in 2016 10% minder wildernis op aarde dan in 1990. Bekend was al dat de mens grote invloed heeft op de natuur, maar het precieze effect daarvan was onduidelijk. De onderzoekers bekeken gedetailleerde kaarten van de wereld en vergeleken recente versies met kaarten die de situatie rond 1990 weergaven. Ze ontdekten een afname van ongerepte natuur van 3.3 miljoen vierkante kilometer, een oppervlakte zo groot als twee keer Alaska. De grootste afname kwam met name voor in Afrika en in het Amazonegebied. De meeste wildernis is momenteel nog te vinden in Noord-Amerika, Noord-Azië, Noord-Afrika en Australië.

07/07/2020
Waar zijn de zwaluwen gebleven. Je ziet er bijna geen een meer.
Ook bij mijn zwager in Buurse zijn ze niet meer aanwezig op de boerderij.

16/07/2020
De Aziatische hoornaar, een grote zwarte wesp, is dit jaar al in Limburg Zeeland en Zuid-Holland gezien. In Limburg was het exotische insect nog nooit eerder waargenomen.
De Aziatische hoornaar komt van oorsprong uit de Himalaya en Zuid-China. Vijftien jaar geleden is de hoornaar in Zuid-Frankrijk geïntroduceerd en vanuit daar heeft hij zich verspreid.
De hoornaar is een echt bijenkiller. Hij vangt in groepen de honingbijen bij een bijenkast.
Hoornaarvolken kunnen groot worden. Wel ter grootte van een skippybal.
De Aziatische hoornaar eet dus bijen en andere insecten op. Daarom is het diertje in 2016 door de EU op een lijst van 66 exotische diersoorten geplaatst die zich niet in Europa mogen verspreiden. Dat betekend dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in actie moet komen wanneer er een melding gemaakt wordt over deze wesp. De nesten worden dan vernietigd.
Kom je er een tegen dan vraagt de NVWA om ze snel mogelijk een foto te maken en deze op waarneming.nl te plaatsen.

21/07/2020
Klimaatverandering kan mogelijk leiden tot het uitsterven van ijsberen. In sommige regio’s gaat het al niet goed met de dieren. Door het afnemende pakijs in het noordpoolgebied moeten ze langere tijd op land doorbrengen en kunnen ze minder zeehonden vangen. Vooral jonge dieren hebben minder vetreserves en overleven dat niet. Als de uitstoot van broeikasgassen in hetzelfde tempo doorgaat als vandaag, zal de daling van de voorplanting en de overleving het voortbestaan van de populatie tegen 2100 in gevaar brengen. Aldus wetenschappers in Nature Climate Change.

11/08/2020
De populaties van trekkende zoetwatervissen zoals zalm. Paling en houting zijn de afgelopen vijftig jaar wereldwijd met 76% afgenomen. Dat staat in een internationaal onderzoeksrapport van onder meer Rijksuniversiteit Groningen. De trekvissen hebben het vooral moeilijk door constructies in rivieren, zoals dammen, stuwen en gemalen. De gemiddelde afname is het sterkst in Europa (93%) en Zuid-Amerika (84%) en het minst in Noord-Amerika (28%). Meer dan 1400 populaties van 247 vissoorten werden onderzocht.

29/08/2020
De natuur staat er na de derde droge zomer op rij bedroevend slecht voor. Beken, vennen en venen staan droog. Bomen sterven af, grote stukken heide zijn verdord en hoge zandgronden hebben het zwaar. Voor ons land kenmerkende soorten planten en dieren zijn bijna of helemaal verdwenen. Aldus Natuurmonumenten.

10/09/2020
Wereldwijd is de gemiddelde populatiegrootte van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen sinds 1970 met 68% afgenomen. Dat staat in het Living Planet Report 2020, het tweejaarlijkse rapport over de staat van de aarde van het WNF. Grote dieren lopen het grootste risico op uitsterven.
Afgelopen decennia hebben menselijke activiteiten bossen, waterrijke gebieden en andere ecosystemen op aarde aangepast en vernietigd. De achteruitgang gaat het snelst in de tropische gebieden van Midden- en Zuid-Amerika, met een daling van gemiddeld 94%. Ook met zoetwaterpopulaties gaat het alarmerend slecht: een afname van 84%. Bijna een op de drie zoetwatersoorten wordt met uitsterven bedreigd. Grotere dieren zoals nijlpaard, de rivierdolfijn, steur en bever lopen het meeste risico.

Het verlies aan leefgebied door landbouw, ontbossing en overexploitatie (zoals niet-duurzame visserij worden als belangrijkste oorzaken van de achteruitgang gezien. Om over de vervuiling met plastic zullen wij het maar niet hebben. Vele vissen, ook walvissen en potvissen, sterven met een maaginhoud dat alleen uit plastic afval bestaat en dan vooral in de gebieden van de Indische- en Stille-oceaan maar ook in de Middellandse Zee.

Als de dalende trends in dit tempo doorgaan, dreigen binnen honderd jaar een miljoen soorten dieren, insecten en planten uit te sterven, concluderen de onderzoekers in het rapport.

34 % van het land op aarde wordt gebruikt voor voedselproductie, met maar liefst 70% van het zoetwater dat we verbruiken. Met onze huidige levensstijl vragen wij mensen 1.6 keer meer van onze planeet dan zij kan teruggeven. Elk jaar maken we de natuur zwakker en minder in staat om in onze toekomstige behoeftes te voorzien.

Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is ook tot de conclusie gekomen dat afname van het leefgebied de belangrijkste oorzaak is van de achteruitgang van soorten planten en dieren en noemt daarbij nog vier andere oorzaken.
De andere oorzaken zijn:
- Exploitatie van organismen
- Klimaatverandering
- Milieuvervuiling
- Invasieve uitheemse soorten.

Meer dan 1 miljoen planten- en diersoorten op aarde worden met uitsterven bedreigd. Onder andere meer dan 40% van alle amfibieënsoorten, bijna 33% van de koraalsoorten en meer dan een derde van alle zeezoogdieren worden bedreigd. Voor insecten ligt dat naar schatting op 10%.
De afname van biodiversiteit gaat op dit moment tien tot honderd keer sneller dan in de afgelopen tien miljoen jaar het geval was.


13/09/2020
Het spinnenseizoen is opnieuw gestart en opvallend dit jaar: er worden amper nog kruisspinnen gezien. De kruisspin was vroeger de meest voorkomende soort, maar komt nu amper nog voor. De oorzaak ligt vooral bij de klimaatverandering.

31/10/2020
De aantallen van boerenlandvogels zoals de grutto en de kievit zijn sinds 1990 flink afgenomen.
Er zijn 70% minder grutto’s en patrijzen dan 30 jaar geleden.
Een grote afname in aantallen is te zien bij de scholekster, grutto en wulp. Bij de kievit en patrijs gaat de afname in het afgelopen decennium nog sneller dan voorheen.
Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel.

13/11/2020
De vuurwantsen (Pyrrhocoris apterus) tref je steeds massaler aan onder een kastdeksel op het folie van een bijenkast. De warmte van het bijenvolk verschaft ze blijkbaar een verwarmde overwinteringsplaats.

De toename van allerlei wantsen is blijkbaar toe te schrijven aan de klimaatsverandering, volgens Wikepedia rukken ze steeds noordelijker op, tot in Scandinavie worden ze aangetroffen. Het bijzondere van dit beestje is dat het een stof bevat die als antibiotica kan dienen tegen de beruchte bacterie Staphylococcus aureus, en dan met name de multiresistente variant, MRSA.

Het zijn rommelopruimers, maar inderdaad ook omnivoren.

05/12/2020
Door de opwarming van de aarde lijken, in de gematigde klimaatgebieden, de bladeren eerder van de bomen te vallen en dat versnelt de opwarming. Je zou verwachten dat de bladeren langer blijven zitten, het duurt immers langer voordat het koud wordt in de herfst maar dat is dus niet zo.
De lente begint eerder en de herfst begint later. Maar doordat de bladeren eerder vallen zorgt dit ervoor dat er minder CO2 wordt opgenomen door de bomen.
De laten vallen van de bladeren kan tot wel zes dagen eerder beginnen. Het verschil, in CO2 opslag, kan oplopen tot een miljard ton per jaar. Evenveel als de jaarlijkse uitstoot van Duitsland.

Er is aangetoond dat behalve de temperatuur en daglengte ook de hoeveelheid opgenomen CO2 bepaalt wanneer een boom zijn bladeren laat vallen. Bovendien duurt het groeiseizoen langer, waardoor bomen, en struiken, sneller groeien, wat vervolgens hun levensduur verkort.

21/12/2020
Er zijn dringende maatregelen nodig om de overbevissing terug te dringen. Als er geen geld gaat naar het verduurzamen van de visserij en illegale visserij niet wordt tegengegaan, haalt de wereld een belangrijke doelstelling van de VN niet. Het rapport van Oeso toont dat minstens een kwart van de wereldwijde viswateren wordt overbevist.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1228
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 28/12/2020 19:17 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering gevolgen
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2005
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2006
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2007
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2008
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread linkthread link Trends in de primaire klimaateffecten
Erwin 31/07/2010 16:18
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2009
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2010
Erwin 30/01/2010 13:14
 
thread linkthread linkthread link De aarde kan goed tegen opwarming
Erwin 13/05/2010 10:28
 
thread linkthread linkthread link Diersoorten weg door klimaatverandering
Erwin 19/07/2010 18:46
 
thread linkthread linkthread link Groenland stijgt steeds sneller door smeltend ijs
Erwin 25/07/2010 10:58
 
thread linkthread linkthread link Droogte laat grondwater verder dalen
Erwin 25/07/2010 11:02
 
thread linkthread linkthread link Hitte problematisch voor stroomproductie
Erwin 25/07/2010 11:07
 
thread linkthread linkthread link Chinese gletsjer smelt het snelst
Erwin 25/07/2010 12:30
 
thread linkthread linkthread link Komende jaren brengen nieuwe warmterecords
Erwin 29/07/2010 19:21
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering zorgt voor extra ruimteafval
Erwin 31/07/2010 15:48
 
thread linkthread linkthread link Ons ontbijtje wordt duurder
Erwin 04/08/2010 20:22
 
thread linkthread linkthread link Minder land- zeeijs
Erwin 07/08/2010 16:26
 
thread linkthread linkthread link Rusland brandt
Erwin 07/08/2010 16:36
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Overstromingen
Erwin 08/08/2010 10:08
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Hitte en Bosbranden
Erwin 10/08/2010 11:44
 
thread linkthread linkthread link Het wordt warmer, natter en zonniger
Erwin 03/11/2010 22:23
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2011
Erwin 17/01/2011 17:44
 
thread linkthread linkthread link Wateroverlast, overstromingen
Erwin 17/01/2011 17:53
 
thread linkthread linkthread link Noordpool, Groenland
Erwin 23/01/2011 14:55
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/01/2011 12:10
 
thread linkthread linkthread link Sneeuwstormen
Erwin 04/02/2011 19:58
 
thread linkthread linkthread link Stormen cyclonen
Erwin 04/02/2011 20:34
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 01/05/2011 14:31
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 23/06/2011 16:39
 
thread linkthread linkthread link Verdwenen warmte in oceaan gevonden
Erwin 11/09/2011 17:12
 
thread linkthread linkthread link Meer koude winterextremen
Erwin 11/09/2011 17:17
 
thread linkthread linkthread link zuurstofgehalte / concentratie
Erwin 19/12/2015 07:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2012
Erwin 05/01/2012 17:59
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 19/01/2012 18:25
 
thread linkthread linkthread link Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen
Erwin 28/02/2012 20:00
 
thread linkthread linkthread link Droogte en Hittegolf
Erwin 31/03/2012 16:30
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 31/03/2012 16:35
 
thread linkthread linkthread link Zeewater
Erwin 21/04/2012 08:16
 
thread linkthread linkthread link Ozonlaag blijft zorgenkind
Erwin 15/05/2012 19:41
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 28/05/2012 10:08
 
thread linkthread linkthread link Lage waterstanden
Erwin 24/06/2012 18:42
 
thread linkthread linkthread link Uitputting van het grondwater
Erwin 26/06/2012 21:16
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 26/06/2012 21:19
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 04/07/2012 22:17
 
thread linkthread linkthread link Gevolgen voor Nederland
Erwin 29/07/2012 14:36
 
thread linkthread linkthread link Sneeuw
Erwin 11/08/2012 16:28
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 11/08/2012 16:31
 
thread linkthread linkthread link Patagonische ijsvelden
Erwin 21/09/2012 21:17
 
thread linkthread linkthread link Landbouwgrond wordt minder vruchtbaar
Erwin 25/11/2012 14:54
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2013
Erwin 31/12/2012 14:18
 
thread linkthread linkthread link Hitte en bosbranden
Erwin 09/01/2013 18:41
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 22/02/2013 16:57
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 06/03/2013 19:22
 
thread linkthread linkthread link Aanhoudende koude
Erwin 11/08/2013 15:19
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2013 15:22
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2013 15:25
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2013 15:34
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2014
Erwin 07/01/2014 18:52
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 17/02/2014 21:17
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2014 21:30
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2014 21:36
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2014 21:37
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 11/08/2014 21:40
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2015
Erwin 17/01/2015 07:22
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 02/02/2015 19:02
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 22/06/2015 21:37
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 22/06/2015 21:40
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 23/07/2015 21:13
 
thread linkthread linkthread link Hittegolf
Erwin 04/08/2015 18:39
 
thread linkthread linkthread link Geen sneeuw
Erwin 24/12/2015 18:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2016
Erwin 11/01/2016 20:33
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/03/2016 18:49
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 22/03/2016 20:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 17/04/2016 10:39
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 15/07/2016 20:44
 
thread linkthread linkthread link IJskappen
Erwin 15/07/2016 21:03
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 27/07/2016 20:34
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 18/11/2016 20:38
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2017
Erwin 18/01/2017 18:56
 
thread linkthread linkthread link Rapport van EMA
Erwin 29/01/2017 11:30
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 01/02/2017 18:29
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 07/02/2017 18:31
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/02/2017 21:00
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 17/02/2017 19:06
 
thread linkthread linkthread link Klimaatvluchtelingen
Erwin 18/02/2017 18:25
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 07/03/2017 19:14
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 08/03/2017 17:42
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 14/03/2017 19:11
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 28/03/2017 20:35
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 22/04/2017 07:16
 
thread linkthread linkthread link Zuurstof
Erwin 07/06/2017 21:01
 
thread linkthread linkthread link Steden
Erwin 07/06/2017 21:12
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 12/07/2017 20:13
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/09/2017 18:22
 
thread linkthread linkthread link Stormen, Tornados, Orkanen
Erwin 08/09/2017 18:30
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2018
Erwin 30/01/2018 18:35
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 11/03/2018 16:42
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 21/03/2018 19:03
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/07/2018 09:15
 
thread linkthread linkthread link Golfstroom
Erwin 09/07/2018 09:35
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 09/07/2018 09:42
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 10/07/2018 20:28
 
thread linkthread linkthread link Klimaat doelen
Erwin 30/12/2018 12:57
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/12/2018 13:05
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 30/12/2018 13:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 30/12/2018 13:31
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2019
Erwin 13/01/2019 09:22
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 02/02/2019 08:28
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 02/02/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 16/02/2019 07:45
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 13/08/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 22/08/2019 21:22
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 22/08/2019 21:24
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 11/10/2019 21:11
 
thread linkthread linkthread link Energie
Erwin 15/11/2019 20:43
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2020
Erwin 03/01/2020 18:23
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 18/03/2020 20:46
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 14/06/2020 10:06
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 14/06/2020 10:56
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 14/06/2020 11:03
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 en methaangas
Erwin 28/09/2020 19:48
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 28/09/2020 20:48
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 28/09/2020 20:51
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 12/10/2020 20:50
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 12/10/2020 21:03
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 16/11/2020 20:37
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2021
Erwin 26/01/2021 18:05
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/01/2021 18:07
 
thread linkthread linkthread link Warme golfstroom
Erwin 16/05/2021 10:31
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering seizoenen
Erwin 16/05/2021 12:20
 
thread linkthread linkthread link Zeespiegelstijging
Erwin 16/05/2021 12:23
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 23/10/2021 07:45
 
thread linkthread linkthread link Klimaatrampen
Erwin 23/10/2021 08:05
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2022
Erwin 13/01/2022 19:15
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 26/05/2022 07:36
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 26/05/2022 07:37
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 26/05/2022 07:39
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/05/2022 07:40
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/11/2022 18:24
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 08/11/2022 18:53
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 08/11/2022 18:56
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/11/2022 19:00
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 08/11/2022 19:22
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 08/11/2022 19:33
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 09/11/2022 18:25
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2023
Erwin 31/12/2022 08:37
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 24/07/2023 20:32
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 24/07/2023 20:34
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 24/07/2023 20:39
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 01/08/2023 20:41
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 01/08/2023 20:46
 
thread linkthread linkthread link Zomer
Erwin 05/12/2023 19:50
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 05/12/2023 20:35
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergen
Banner

Bezoekers

We hebben 92 gasten online