Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Natuur (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Natuur
#745
Natuur 7 Jaren, 5 Maanden geleden Karma: 0  
07/02/2017
De gevreesde agressievere Zuid-Amerikaanse legerworm heeft met graanexporten via het eilandstaatje Sao Tomé het Afrikaanse continent bereikt.
Boeren zagen eerst het verschil niet doordat Afrika zijn eigen legerworm heeft. Totdat
de indringer complete oogsten verwoeste. Het insect is inmiddels gesignaleerd in Ghana en Malawi. Duizenden hectares zijn al door het insect kaal gevreten. Van de maïs blijft alleen een stokje over. Dit is echt een bedreiging voor de levensonderhoud.
Het Midden-Oosten en Azië liggen binnen het bereik van de legerworm. Europa lijkt ervan gevrijwaard maar met de klimaatverandering kun je deze worm ook in Zuid-Europa verwachten.

11/03/2017
De mensheid is nu in een rap tempo bezig de aarde te vernietigen. Er sterven tegenwoordig zoveel dieren en plantensoorten uit, dat op dit moment de zesde massa-extinctie op onze planeet plaats vindt. Tijdens een massa-extinctie sterven organismen in een relatief korte tijdsduur uit.
De zesde massa-extinctie wordt o.a. veroorzaakt door ontbossing, landontginning, de introductie van invasieve soorten, verhoogde emissies (waardoor de oceaan verzuurt en het klimaat verandert) en toegenomen gebruik van gifstoffen. Hierdoor wordt 41% van alle amfibieën en 26% van alle zoogdieren met uitsterven bedreigd. Opmerkelijk is dat soorten nu honderd keer sneller uitsterven dan gebruikelijk is tussen massa-extincties.
Het kapitalisme, met zijn grote kloof tussen verlangen en behoefte, veroorzaakt nu de vernietiging van de aarde door de mensheid. Mogelijke oplossingen zijn eventueel het tot de helft van de planeet uit te roepen tot natuurreservaat, zodat ecosystemen zich mogelijk nog tijdig kunnen herstellen.

De vorige vijf grootste massa-extincties waren:
1: 445 miljoen jaar geleden, laat-Ordovicische massa-extinctie. Mogelijke oorzaak: Afkoelen klimaat of gammaflits door imploderen van een nabije ster.
2: 360 miljoen jaar geleden, laat-Devonische massa-extinctie. Mogelijke oorzaak: Opkomst van landplanten of een meteorietinslag.
3: 252 miljoen jaar geleden, Perm-Trias massa-extinctie. Mogelijke oorzaak: Methaanproducerende bacteriën
4: 202 miljoen jaar geleden, Trias-Jura massa-extinctie. Geen sluitende verklaring.
5: 66 miljoen jaar geleden, Krijt-Paleogeen massa-extinctie. Oorzaak: Meteorietinslag of verhoogd vulkanisme
6: 8000 BC tot heden, Homo sapiens massa-extinctie. Oorzaak: De mensheid.

27/03/2017
Het aantal boerenlandvogels is sinds 1960 met ruim tweeënhalf miljoen afgenomen. Enkele soorten zijn al bijna niet meer in het agrarische beeld te vinden.
Van de veldleeuwerik zijn naar schatting 750.000 van de 1,1 miljoen broedparen verdwenen. Ook bij de patrijs (93 procent), zomertortel (92 procent), ringmus (93 procent) en de grutto (68 procent) waren grote afnames te zien in de aantallen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.
Hoewel laatste jaren werk is verricht om de boerenlandvogels te beschermen, is van een afvlakking nog geen sprake. De daling in het aantal boerenlandvogels beperkt zich niet alleen tot Nederland; ook in de rest van Europa is een afname te zien. Het European Bird Census Council berekende dat sinds 1980 zo'n 300 miljoen broedparen zijn verdwenen in Europa.
In Nederland komt de afname volgens het CBS mede door het onttrekken van landbouwgrond voor woningbouw en wegen. Ook zorgt het meer en vaker bemesten en maaien van het land voor een vermindering van de hoeveelheid en diversiteit van de insecten die vogelsoorten eten. Bovendien verdwijnen door intensiever mesten en maaien vaak vogelnesten.

Terwijl het aantal boerenlandvogels in Nederland sterk afneemt, is de ganzenpopulatie de laatste vijftig jaar vertienvoudigd. In januari 2014 waren er in Nederland ongeveer 2,4 miljoen ganzen. De meest voorkomende ganzensooren zijn de kolgans (863.000), brandgans (654.000) en de grauwe gans (415.00). De laatste jaren is ook een stijging te zien bij de Canadese gans en de Nijlgans. De gans wordt niet als een boerenlandvogel beschouwd. Dat komt omdat ze het boerenland vooral gebruiken voor het vinden van eten en niet gebruiken als broedplaats.

04/04/2017.
Niet eerder kwamen er zo vroeg in het jaar meldingen binnen over wespen en clustervliegen. De clustervlieg zoekt samen met een groot aantal soortgenoten in het najaar een gebouw of huis op om te overwinteren.
Vorig jaar zorgden wespen ook al vroeg in het jaar voor overlast en die periode hield lang aan tot het najaar.
Dit jaar zijn de zachte winters en vele temperatuurschommelingen de oorzaak die bijdragen aan de verstoring van het ecosysteem van de Koninginnewespen en clustervliegen. Ook was de maart maand relatief warm.
Normaal gesproken komen de koninginnenwespen pas eind april uit hun winterslaap. Dan gaan ze op zoek naar een geschikte plek om een nest te bouwen en vliegen ze dan volop heen en weer.

25/05/2017
Volgens een eerdere studie staat er negen procent meer bos op aarde dan we eerst dachten. Als die studie (gebaseerd op satellietbeelden) klopt, dan lijkt dit goed nieuws te zijn voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Bomen en andere planten halen immers CO2 uit de lucht en zetten deze om in zuurstof en (door het koolstof in de CO2) in biomassa.

Maar het planten van bossen alleen zal de klimaatopwarming niet tegenhouden. Een computermodel uit een Duitse studie laat zien dat, als we er in korte tijd zouden slagen om de nodige bossen aanleggen, we vele landbouwgronden of ecosystemen op onze aardbol vernietigen. Het verminderen van CO2-uitstoot is dus echt de enige echte rem op klimaatopwarming.
Bron: www.dekennisvannu.nl

26/05/2017
Een club van Duitse insectenkenners die op een wetenschappelijke manier insecten meten in een natuurreservaat in Noordwest-Duitsland, heeft in 24 jaar tijd een achteruitgang met 78 procent vastgesteld. De resultaten van hun onderzoek staan in Science. Als redenen voor de achteruitgang denken ze bij Natuurpunt onder meer aan veranderingen in landgebruik en verlies aan leefgebied. "Ook de kwaliteit van de overgebleven leefgebieden staat sterk onder druk. Enerzijds door de massa stikstof die neerdaalt op onze natuur. Anderzijds door de pesticiden die gebruikt worden en waarvan de exacte impact moeilijk te bepalen lijkt. Tel daar nog klimaatverandering bij, en je hebt een dodelijke cocktail."
Bron: vilt.be

26/05/2017
Duitse onderzoekers hebben ontdekt dat het aantal insecten in sommige gebieden dramatisch is afgenomen. Vanaf 1989 zoeken zij uit hoeveel insecten er huizen in natuurgebieden rond de stad Krefeld en ze komen tot een daling van bijna 80% in 2013 ten opzichte van 1989.Deze afname geld niet alleen voor Duitsland maar ook voor andere landen. Zo ging het aantal insecten in Schotland met 60% achteruit.
In Nederland zal het waarschijnlijk niet veel anders zijn. Er leven in Nederland nu zo’n 20.000 soorten insecten. De achteruitgang is onder meer waarneembaar aan de auto. Vroeger (jaren 60 – 90 vorige eeuw) zat de auto (gril) vol met insecten, nu nauwelijks meer. Wat wel een feit is dat het gemiddeld wat warmer wordt waardoor er nieuwe insecten bijkomen. Insecten waarvoor je vroeger naar Frankrijk moest zitten nu bij ons. Het weer kan er ook voor zorgen dat populaties het ene jaar instorten en het andere jaar weer uitdijen.
In elk geval dreigen de bijen, krekels en vlinders uit te sterven. Deze conclusie is vorig jaar getrokken door wetenschappers uit 12 4 landen en kan grote gevolgen hebben. Want ze dienen als voedsel voor onder ander vleermuizen, zwaluw en de koolmees en dienen als bestuivers voor gewassen, fruit, groenten en noten.
Waarschijnlijk is de landbouw de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en snel groeiende grassoorten. Ook het vele bemesten van de akkers doordat er zoveel stikstof in de bodem komt waardoor bloemen en kruiden niet meer groeien. Maar ook in de stad kunnen ze veel doen door het meer planten van insectvriendelijke soorten en door het groen een beetje te laten verslonzen, zodat larven tot ontwikkeling kunnen komen.

26/05/2017
De appeloogst 2017 is grotendeels mislukt. Op verschillende plekken in Nederland is de opbrengst twee derde lager dan normaal. Het extreem koude weer van de afgelopen periode, met zelfs strenge vorst in de nacht van 19 op 20 april, heeft de bloesem van veel appelbomen dusdanig beschadigd dat er amper appels aan de bomen groeien.
Brancheorganisatie GroentenFruit laat weten dat telers in grote delen van Nederland hun oogst zien mislukken. Uit Zuid-Limburg, de Betuwe en zelfs Zeeland horen we geluiden dat er nagenoeg geen appels groeien. Ook de oogsten in Duitsland en België hebben door vorst zware klappen opgelopen, meldt de brancheorganisatie. Belgische telers vrezen zelfs dat ze in één nacht bijna tachtig procent van hun oogst verloren.
Carlos Faes van de Philips Fruittuin in Eindhoven vermoedt dat appelhandelaren gaan speculeren. Het zou me niet verbazen als ze appels van de vorige oogst langer in de koelhuizen laten liggen om ze vervolgens op de markt te brengen als het aanbod schaars is en de prijs hoog.
In Helmond wist appelboer Rik Jurrius de vorst met beregening wel buiten de deur houden. Maar ook na de vorst bleef het koud. Insecten vlogen er niet op uit waardoor de bestuiving van de bloemen slecht was. Ook dat zorgt voor een mindere opbrengst.
Bron: De fruitteeltkrant

11/06/2017
Bomen sterven en jonge vogels breken hun pootjes als gevolg van de gigantische uitstoot van stikstof. Zure regen lijkt misschien iets van vroeger. Maar door de weer toenemende uitstoot van stikstof verzuurt de natuur nog steeds. Bomen en planten gaan dood door een overmaat aan stikstof, eischalen worden steeds dunner, waardoor de inhoud verdroogt, en jonge vogels breken al in het nest hun botten bij gebrek aan kalk, vertelt onderzoeker Arnold van den Burg van het bureau Biosphere.

De ‘oude vorm’ van zure regen betrof uitstoot van onder andere zwaveldioxide uit de industrie. Die uitstoot was met name in de jaren zeventig van de vorige eeuw tot grote hoogte gestegen. Die uitstoot is aangepakt, waardoor zelfs wel eens smalend wordt gezegd dat zure regen een verzinsel was van de milieubeweging. Maar ondertussen zorgt de uitstoot van stikstof, met name uit de landbouw, voor een voortdurende vermesting en ook zuring. En die stikstofuitstoot neemt de laatste jaren weer toe!

Arnold van den Burg vergelijkt de natuur onder die hoge stikstofuitstoot met een junkfoodconsument: het vele stikstof - een essentiële bouwstof voor plant en dier – jaagt de groei van planten aan, maar veel andere essentiële voedingsstoffen ontbreken. Daardoor missen bijvoorbeeld eikenbomen bepaalde aminozuren (bouwstenen van eiwitten) en sterven ze nu massaal af.

Een tweede effect van het stikstofoverschot is dat er zuur wordt gevormd. Dat zuur lost kalk in de bodem op, dat daardoor uitspoelt. In de tweede helft van de vorige eeuw is op die manier al een enorm kalktekort ontstaan, dat nooit is aangevuld. Nu wordt dat alleen maar weer erger. De gevolgen ziet Van den Burg in de nestkasten waar hij onderzoek mee doet: mezenkuikens breken hun poten of ze krijgen pootjes die haast van rubber lijken, als gevolg van een ernstig kalktekort.

Volgens Van den Burg moeten er twee dingen gebeuren. Ten eerste moet ‘de kraan dicht’ waar het de overmatige uitstoot van stikstof betreft. ‘Het is op dit punt allang geen vijf voor twaalf meer, het is al twee of drie uur!’, stelt hij. Omdat er al zoveel schade is aangericht, moet er ook herstelwerk worden gedaan. ‘Ik zou het liefst een groot experiment opzetten met het bekalken van de bossen op de hoge zandgronden’, zegt de onderzoeker. Met een uitgekiend mengsel van kalk en andere essentiële elementen, moeten we kijken of we de tekorten in de bossen weer kunnen aanvullen. Het is vooral zoeken naar geldschieters die zo’n experiment aandurven.

Van der Burg noemt de problemen rond de stikstofuitstoot erger dan de klimaatverandering: "Klimaatverandering, dat gaan wij als mensen direct voelen. De stikstofuitstoot is 'alleen maar' een probleem van de natuur. Maar ondertussen is dat probleem wel gigantisch geworden. Het is in de bossen op bijvoorbeeld de Veluwe al heel stil aan het worden. Vogels verdwijnen bij gebrek aan voedsel, want ook slakken en insecten verdwijnen bij gebrek aan kalk! En anders dan het klimaatprobleem, is de stikstofuitstoot vooral een Nederlands probleem. Door al ons gesleep met veevoer over de wereld zitten we hier met een bizar overschot aan voedingsstoffen."
Bron: Vroege vogels

12/07/2017
Er is op aarde een 'biologische vernietiging' gaande van diersoorten die groter is dan gedacht. Wetenschappers denken dat er een massa-extinctie aan de gang is, zoals in de prehistorie.
Wetenschappers hebben bedreigde en niet-bedreigde diersoorten onderzocht. Vele soorten verliezen in razendsnel tempo leefgebied door menselijke overbevolking en overconsumptie.

Zo verloor bijna de helft van de zoogdieren op het land zo'n tachtig procent van hun leefgebied in de afgelopen eeuw. Uit het onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijk blad PNAS, blijkt dat een derde van de soorten die leefgebied verliezen, niet als bedreigd wordt aangemerkt. De afgelopen decennia is vijftig procent van alle dieren verdwenen van aarde. De wetenschappers concluderen dat een nieuwe massa-extinctie al verder gevorderd is dan gedacht.

De wetenschappers zien de komende twintig jaar somber in: Er zullen steeds krachtigere aanvallen op de biodiversiteit plaatsvinden. De mensheid zal uiteindelijk een hele hoge prijs moeten betalen voor het reduceren van het enige leven dat we kennen in dit universum.
De laatste massa-extinctie was 65 miljoen jaar geleden, toen stierven alle dinosauriërs uit.

28/08/2017
De Aziatische tijgermug is ook opgedoken in Assen. De mug werd op 11 augustus ontdekt. Daarop is gestart met de bestrijding van de schadelijke mug. De mug is dit jaar op zeven plekken gevonden.

Ook zie je door de klimaatverandering exotische planten opduiken waaronder de Reuzenbalsemien. Zelfs al waargenomen in het Witteveen en het Aamsveen en diverse wegen in het buitengebied van Haaksbergen. De plant bloeit nu prachtig met witte roze of paarse geurende bloemen. Een invasieve schadelijk exoot die inheemse soorten weg concurreert en schade toebrengt aan de biodiversiteit.

30/08/2017
De Aziatische hoornaar, een soort grote wesp, belande in 2004 voor het eerst in Europa, via potten aardewerk uit China die in Bordeaux aan land kwamen. Sindsdien heeft de wesp zich verspreid over Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië. De laatste maanden is hij ook gezien in België en is Nederland al genaderd op slechts 40km van de grens. Het is een kwestie van tijd voordat deze wesp in Nederland opduikt. In Frankrijk, Groot-Brittannië en België slaan biologen en imkers alarm over de opmars van de Aziatische hoornaar. Deze wesp eet namelijk honingbijen en andere kleine insecten, zoals vliegen vlinders en rupsen. De zorg bestaat dat de populatie honingbijen in Europa afneemt waardoor sommige planten minder worden bestoven en het gehele ecosysteem gaat wankelen. Als bestuiving van landbouwgewassen afneemt, neemt de kans op mislukte oogsten en op een langere duur voedselproductie toe.
De Aziatische hoornaar staat sinds 2016 op de lijst van invasieve exoten van de Europese Unie. Landen in de EU zijn verplicht om de wesp op te sporen en te vernietigen.
In Nederland is de Aziatische hoornaar eind augustus 2017 gesignaleerd in Dreischor, Schouwen-Duiveland.

15/09/2017
Door de klimaatverandering hebben exotische planten zich definitief gevestigd in Nederland. Het gaat hier om de ambrosia, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien.
De Japanse Duizendknoop is al bijna onuitroeibaar en is alleen met gif te beteugelen. De reuzenberenklauw wordt met hitte bestreden.
Deze planten zijn vroeger door tuinliefhebbers naar Nederland gehaald of door treinen langs de spoorwegen uitgezaaid. De zaden van de ambrosia werden verwerkt in vogelzaad en is een vloek voor astmapatiënten doordat het astmaseizoen met een maand verlengd wordt.

22/09/2017
Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders.

Waar de opname van het broeikasgas CO2 in bossen wereldwijd een belangrijke rol speelt in het tegengaan van klimaatverandering, draagt ontbossing juist bij aan emissies van dit broeikasgas.
Tussen 1990 en 2013 nam het bosareaal in Nederland toe van 362.046 naar 375.679 hectare. In die periode werd ontbossing op de ene plek nog gecompenseerd door bebossing elders. Na 2013 is de oppervlakte bos afgenomen naar ruim 364 duizend hectare in 2017. Er verdween ongeveer 20 duizend hectare bos en er werd ongeveer negenduizend hectare nieuw bos elders aangeplant.

Zo wordt er sinds een jaar of tien bos omgevormd om ruimte te bieden aan andere vormen van natuur, zoals heidecorridors en zandverstuivingen. Verder blijken er opvallend veel relatief grote percelen bos in de provincies Drenthe en Groningen te verdwijnen. Dit lijkt een effect van subsidieregelingen uit de jaren ‘80 voor het aanplanten van tijdelijk bos op landbouwpercelen met snelgroeiende soorten. Veel van deze tijdelijke bossen hebben het einde van de subsidieperiode bereikt en worden nu geoogst en weer in gebruik genomen als landbouwgrond. Verder is in een land als Nederland omzetting naar bebouwd gebied en infrastructuur een belangrijke ontbossingsfactor.

30/08/2017
In Taiwan zorgde een hittegolf voor massale vissterfte van het soort vis: de harder in de rivier de Taipei. De hittegolf duurt nu 16 dagen waarbij voor het eerst in 120 jaar de temperatuur in het water steeg tot 36 graden waardoor het zuurstof gehalte een stuk lager werd dan wat normaal is.

13/10/2017
Duizenden pinguïnkuikens op de Zuidpool zijn begin 2017 doodgehongerd. Vanwege een ongebruikelijk dikke laag zeeijs voor de tijd van het jaar moesten hun ouders grotere afstanden moesten afleggen om voedsel te vinden. Milieubeschermers hebben het "catastrofale broedfalen" vrijdag bekendgemaakt.
Franse onderzoekers gesteund door het Wereldnatuurfonds (WNF) bestuderen sinds 2010 een kolonie van achttienduizend paren Adeliepinguïns in Oost-Antarctica. Na het meest recente broedseizoen, de Antarctische zomer van begin dit jaar, ontdekten ze dat maar twee kuikens in leven waren gebleven, meldt AFP.

Volgens Yan Ropert-Coudert, een pinguïnwetenschapper bij het Dumont D'Urville onderzoeksstation, dat naast de pinguïnkolonie ligt, heeft de regio te maken met de gevolgen van klimaatverandering die in verband worden gebracht met het afbreken van de Mertz-gletsjer in 2010.

Vier jaar geleden beleefde de kolonie, die toen 20.196 broedende paren telde, een broedseizoen waarin geen enkel kuiken overleefde. Toen leidde een dicht pak zeeijs gecombineerd met ongebruikelijk hoge temperaturen en regen, gevolgd door een snelle temperatuurdaling, er toe dat de pinguïnkuikens te nat werden en doodvroren.

"De omstandigheden zijn zodanig dat dit vaker kan gaan gebeuren, omdat het afbreken van de gletsjer de samenstelling van de zee bij de kolonie heeft veranderd", aldus Ropert-Coudert. "Maar er zijn ook andere factoren nodig om een 'nuljaar' teweeg te brengen: een mix van temperatuur, windrichting en -kracht en een gebrek aan polynya voor de kolonie." Een polynya is een gebied met onbevroren zeewater in het pakijs.

Het WNF maakt zich zorgen dat het leefgebied van de Adeliepinguïns op korte termijn zal worden opengesteld voor de krillvisserij. Daardoor zouden de vogels, die ook krill eten, het nog moeilijker krijgen om aan voedsel te komen. De natuurbeschermingsorganisatie ijvert voor een natuurreservaat in Oost-Antarctica.

21/10/2017
Net over de grens ten noorden van Denekamp is in Osterwald het zeer besmettelijke H5N8-virus gevonden bij een wilde eend. Omdat de vogeltrek op het punt van beginnen staat worden pluimveehouders opgeroepen alert te zijn op ziekteverschijnselen. Wordt vogelgriep aangetroffen wordt het bedrijf geruimd en geldt er in een straal van 10km ronde de plek een vervoersverbod van pluimvee en pluimveeproducten.

27/10/2017
In Beauford meer in Alaska en het noordwesten van Canada, zijn ijsberen sinds het begin van de eeuw gedaald met ongeveer 40 procent. In 2004 werden 1500 ijsberen nog geteld.
Het ecosysteem van de ijsberen verandert zo snel dat de dieren nauwelijks tijd hebben om aan te passen.Ijsberen besteden de lange winters en lente op het pakijs. In deze tijd gaan ze op zeehonden en eten ze dikke vetreserves. Maar het ijs gaat al jaren sneller en sneller. De beer ontbreekt dus het platform voor de sealjacht. Dit maakt overleving, vooral voor jonge dieren, steeds moeilijker.
"De huidige resultaten tonen opnieuw dat we het tempo van de klimaatbescherming drastisch moeten verhogen. Alleen dan hebben de Arctische en de ijsberen een kans om te overleven, ' zegt Sybille Klenzendorf van het WWF Arctic Programma. De dreigende neerwaartse trend van de ijsbeerpopulatie dreigt voort te gaan als de klimaatverandering niet wordt stopgezet. Dit heeft vooral dramatische effecten in het Arctisch gebied: de gemiddelde luchttemperatuur in het Arctische gebied is de afgelopen 100 jaar met vijf graden Celsius gestegen. De uitbreiding van pakijs is gedaald met tien procent per decennium. Als gevolg daarvan smelt het leefgebied van de ijsbeer nog verder.

Maar dit is niet genoeg: zeevervuiling, toenemende verzending, meer toeristen en olie- en gasproductie in het Arctische gebied bedreigen ook de ijsbeer.

08/12/2017
Vanmorgen is vogelgriep vastgesteld op een eendenbedrijf aan de Alikruikweg in Biddinghuizen. In het hele land geldt vanaf nu een ophokplicht voor commercieel pluimvee.

Ook is er een tentoonstellingsverbod ingesteld. Dierentuinen, kinderboerderijen en hobbyhouders zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.

Voor hobbyhouders zijn ook alleen bezoekers in de verblijfplaatsen van pluimvee en watervogels toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen. Zo mogen bezoekers bij hobbyhouders, kinderboerderijen en dierentuinen geen toegang krijgen tot de hokken, maar is het wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
In een zone van tien kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod (zie kaart in bijlage). De maatregelen duiden op de aanwezigheid van de hoogpathogene variant. Op hetzelfde bedrijf heerste een jaar geleden ook vogelgriep.
De website Nieuwe Oogst meldt dat onlangs tientallen dode zwanen in het Veluwemeer zijn aangetroffen. Desondanks gaf landbouwminister Schouten deze week aan dat een ophokplicht nog niet nodig is. Zij baseerde zich daarbij op een advies van de deskundigengroep dierziekten van eind oktober.

Nederland herbergt ’s winters grote aantallen watervogels (risicosoorten). Daarnaast komen veel in Nederland aanwezige vogelsoorten ’s winters in groepen bij elkaar voor. Als deze grote groepen vogels in contact komen met in standvogels aanwezige vogelgriepvirussen bestaat de komende maanden een risico voor verspreiding van dat virus. De grootte van dit risico is niet in te schatten. Extra aandacht voor monitoring van dode en zieke vogels is daarom van belang. De dreiging voor de komende maanden laat zich lastig voorspellen'', aldus de deskundigengroep.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1228
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 11/12/2017 13:43 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering gevolgen
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2005
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2006
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2007
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2008
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread linkthread link Trends in de primaire klimaateffecten
Erwin 31/07/2010 16:18
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2009
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2010
Erwin 30/01/2010 13:14
 
thread linkthread linkthread link De aarde kan goed tegen opwarming
Erwin 13/05/2010 10:28
 
thread linkthread linkthread link Diersoorten weg door klimaatverandering
Erwin 19/07/2010 18:46
 
thread linkthread linkthread link Groenland stijgt steeds sneller door smeltend ijs
Erwin 25/07/2010 10:58
 
thread linkthread linkthread link Droogte laat grondwater verder dalen
Erwin 25/07/2010 11:02
 
thread linkthread linkthread link Hitte problematisch voor stroomproductie
Erwin 25/07/2010 11:07
 
thread linkthread linkthread link Chinese gletsjer smelt het snelst
Erwin 25/07/2010 12:30
 
thread linkthread linkthread link Komende jaren brengen nieuwe warmterecords
Erwin 29/07/2010 19:21
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering zorgt voor extra ruimteafval
Erwin 31/07/2010 15:48
 
thread linkthread linkthread link Ons ontbijtje wordt duurder
Erwin 04/08/2010 20:22
 
thread linkthread linkthread link Minder land- zeeijs
Erwin 07/08/2010 16:26
 
thread linkthread linkthread link Rusland brandt
Erwin 07/08/2010 16:36
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Overstromingen
Erwin 08/08/2010 10:08
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Hitte en Bosbranden
Erwin 10/08/2010 11:44
 
thread linkthread linkthread link Het wordt warmer, natter en zonniger
Erwin 03/11/2010 22:23
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2011
Erwin 17/01/2011 17:44
 
thread linkthread linkthread link Wateroverlast, overstromingen
Erwin 17/01/2011 17:53
 
thread linkthread linkthread link Noordpool, Groenland
Erwin 23/01/2011 14:55
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/01/2011 12:10
 
thread linkthread linkthread link Sneeuwstormen
Erwin 04/02/2011 19:58
 
thread linkthread linkthread link Stormen cyclonen
Erwin 04/02/2011 20:34
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 01/05/2011 14:31
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 23/06/2011 16:39
 
thread linkthread linkthread link Verdwenen warmte in oceaan gevonden
Erwin 11/09/2011 17:12
 
thread linkthread linkthread link Meer koude winterextremen
Erwin 11/09/2011 17:17
 
thread linkthread linkthread link zuurstofgehalte / concentratie
Erwin 19/12/2015 07:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2012
Erwin 05/01/2012 17:59
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 19/01/2012 18:25
 
thread linkthread linkthread link Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen
Erwin 28/02/2012 20:00
 
thread linkthread linkthread link Droogte en Hittegolf
Erwin 31/03/2012 16:30
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 31/03/2012 16:35
 
thread linkthread linkthread link Zeewater
Erwin 21/04/2012 08:16
 
thread linkthread linkthread link Ozonlaag blijft zorgenkind
Erwin 15/05/2012 19:41
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 28/05/2012 10:08
 
thread linkthread linkthread link Lage waterstanden
Erwin 24/06/2012 18:42
 
thread linkthread linkthread link Uitputting van het grondwater
Erwin 26/06/2012 21:16
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 26/06/2012 21:19
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 04/07/2012 22:17
 
thread linkthread linkthread link Gevolgen voor Nederland
Erwin 29/07/2012 14:36
 
thread linkthread linkthread link Sneeuw
Erwin 11/08/2012 16:28
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 11/08/2012 16:31
 
thread linkthread linkthread link Patagonische ijsvelden
Erwin 21/09/2012 21:17
 
thread linkthread linkthread link Landbouwgrond wordt minder vruchtbaar
Erwin 25/11/2012 14:54
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2013
Erwin 31/12/2012 14:18
 
thread linkthread linkthread link Hitte en bosbranden
Erwin 09/01/2013 18:41
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 22/02/2013 16:57
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 06/03/2013 19:22
 
thread linkthread linkthread link Aanhoudende koude
Erwin 11/08/2013 15:19
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2013 15:22
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2013 15:25
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2013 15:34
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2014
Erwin 07/01/2014 18:52
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 17/02/2014 21:17
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2014 21:30
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2014 21:36
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2014 21:37
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 11/08/2014 21:40
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2015
Erwin 17/01/2015 07:22
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 02/02/2015 19:02
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 22/06/2015 21:37
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 22/06/2015 21:40
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 23/07/2015 21:13
 
thread linkthread linkthread link Hittegolf
Erwin 04/08/2015 18:39
 
thread linkthread linkthread link Geen sneeuw
Erwin 24/12/2015 18:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2016
Erwin 11/01/2016 20:33
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/03/2016 18:49
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 22/03/2016 20:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 17/04/2016 10:39
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 15/07/2016 20:44
 
thread linkthread linkthread link IJskappen
Erwin 15/07/2016 21:03
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 27/07/2016 20:34
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 18/11/2016 20:38
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2017
Erwin 18/01/2017 18:56
 
thread linkthread linkthread link Rapport van EMA
Erwin 29/01/2017 11:30
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 01/02/2017 18:29
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 07/02/2017 18:31
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/02/2017 21:00
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 17/02/2017 19:06
 
thread linkthread linkthread link Klimaatvluchtelingen
Erwin 18/02/2017 18:25
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 07/03/2017 19:14
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 08/03/2017 17:42
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 14/03/2017 19:11
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 28/03/2017 20:35
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 22/04/2017 07:16
 
thread linkthread linkthread link Zuurstof
Erwin 07/06/2017 21:01
 
thread linkthread linkthread link Steden
Erwin 07/06/2017 21:12
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 12/07/2017 20:13
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/09/2017 18:22
 
thread linkthread linkthread link Stormen, Tornados, Orkanen
Erwin 08/09/2017 18:30
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2018
Erwin 30/01/2018 18:35
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 11/03/2018 16:42
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 21/03/2018 19:03
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/07/2018 09:15
 
thread linkthread linkthread link Golfstroom
Erwin 09/07/2018 09:35
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 09/07/2018 09:42
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 10/07/2018 20:28
 
thread linkthread linkthread link Klimaat doelen
Erwin 30/12/2018 12:57
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/12/2018 13:05
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 30/12/2018 13:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 30/12/2018 13:31
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2019
Erwin 13/01/2019 09:22
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 02/02/2019 08:28
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 02/02/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 16/02/2019 07:45
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 13/08/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 22/08/2019 21:22
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 22/08/2019 21:24
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 11/10/2019 21:11
 
thread linkthread linkthread link Energie
Erwin 15/11/2019 20:43
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2020
Erwin 03/01/2020 18:23
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 18/03/2020 20:46
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 14/06/2020 10:06
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 14/06/2020 10:56
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 14/06/2020 11:03
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 en methaangas
Erwin 28/09/2020 19:48
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 28/09/2020 20:48
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 28/09/2020 20:51
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 12/10/2020 20:50
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 12/10/2020 21:03
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 16/11/2020 20:37
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2021
Erwin 26/01/2021 18:05
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/01/2021 18:07
 
thread linkthread linkthread link Warme golfstroom
Erwin 16/05/2021 10:31
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering seizoenen
Erwin 16/05/2021 12:20
 
thread linkthread linkthread link Zeespiegelstijging
Erwin 16/05/2021 12:23
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 23/10/2021 07:45
 
thread linkthread linkthread link Klimaatrampen
Erwin 23/10/2021 08:05
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2022
Erwin 13/01/2022 19:15
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 26/05/2022 07:36
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 26/05/2022 07:37
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 26/05/2022 07:39
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/05/2022 07:40
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/11/2022 18:24
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 08/11/2022 18:53
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 08/11/2022 18:56
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/11/2022 19:00
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 08/11/2022 19:22
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 08/11/2022 19:33
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 09/11/2022 18:25
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2023
Erwin 31/12/2022 08:37
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 24/07/2023 20:32
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 24/07/2023 20:34
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 24/07/2023 20:39
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 01/08/2023 20:41
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 01/08/2023 20:46
 
thread linkthread linkthread link Zomer
Erwin 05/12/2023 19:50
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 05/12/2023 20:35
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergen
Banner

Bezoekers

We hebben 63 gasten online