Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Noordpool, Groenland (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Noordpool, Groenland
#241
Noordpool, Groenland 13 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
4/01/2011 Recordwarm in Groenland, warmste sinds 1870
Terwijl 2010 in Denemarken als geheel kouder was dan normaal en Tórshavn op de Faeröer een jaargemiddelde temperatuur vertoonde van net onder normaal, was het beeld heel anders op Groenland. In Groenland, noteerden de meeste DMI-stations - met uitzondering van het noordoos-telijke station - een recordwarm jaar 2010. Er zijn ook ook veel warmterecords geregistreerd die gebasserd zijn op maandelijkse waarden en seizoensgebonden waarden. De metingen op Groenland van het Deens Meteorologisch Instituut gaan terug tot 1870.De atmosfeer op onze breedtegraad heeft al meer dan een jaar een buitengewoon stromingspatroon te zien gegeven. Het algemene patroon is nu dat Scandinavië en Noord-Europa zeer koude weer hadden en dat het grootste deel van Groenland zacht weer had. Het patroon kan echter zeer snel veranderen en omslaan naar een andere - meer normale - situatie, de verschillende stromingspatronen worden verwoord met "de Noord-Atlantische Oscillatie" (NAO). Zoals de naam al doet vermoeden, is het gekoppeld aan variaties in de atmosferische circulatie (herverdeling van de lucht op grote schaal) in het Noord-Atlantisch gebied.NAO is gedefinieerd als het verschil in luchtdruk tussen de Azoren / Lissabon en IJsland, en de verhoudingsgetallen die daar uit voortkomen wordt de NAO-index genoemd. De NAO trekt veel aandacht, omdat de fluctuaties de systematische veranderingen reflecteren in de weersystemen, namelijk de locatie en de sterkte van de systemen.Een hoge (positieve) NAO-index doet zich voor wanneer er een sterk IJslands lagedrukgebied heerst, samen met een sterk Azoren-hogedrukgebied. Tussen deze systemen in waaien dan sterke westen winden. In de winter, geeft deze situatie koud weer in Groenland en oostelijk Noord-Amerika, terwijl Noordwest-Europa zacht winterweer heeft. Bij een lage (negatieve) NAO-index - zoals in het afgelopen jaar - is het juist het tegenovergestelde: warmte in Groenland en koude in Noordwest-Europa.De NAO-index verandert op alle tijdschalen en is een belangrijke indicator van zowel het huidige weer, als ook de klimaatschommelingen op regionale schaal.

19/01/2011
Het snel verminderen van het zomerijs in de Noordelijke IJszee is niet alleen een zorgwekkend signaal aangaande de opwarming van de aarde, maar het is ook een bedreiging voor het natuurlijke leefgebied van de dieren die zijn aangepast aan dat klimaat en die omstandigheden

Enkele jaren geleden, in 2006, deden enkele Canadese pooljagers een merkwaardige ontdekking: zij hadden een 'ijsbeer' geschoten die niet alleen de normale witte kleur had, maar waarbij in de vacht ook grauwbruine stukken bont voorkwamen. Een DNA-onderzoek bevestigde wat velen al vermoedden: het ging hier om een kruising van een ijsbeer met een grizzly (grijze beer).
Vier jaar later, in 2010, werd in het westelijke Canadese poolgebied een beer geschoten met vergelijkbare uiterlijke kenmerken. Ditmaal bleek het om een tweede generatie van een kruising te gaan: de vader was een grizzly, de moeder moet een kruising van een ijsbeer met een grizzly zijn geweest.
Dit zijn bepaald niet de enige voorbeelden van kruisingen tussen soorten die vele duizenden jaren geïsoleerd van elkaar hebben geleefd en waarbij menging dus niet voorkwam.
Maar nu het zomerzeeijs in het Noordpoolgebied in angstwekkend snel tempo verdwijnt, is dat aan het veranderen. Kruisingen zijn bijvoorbeeld ook gevonden bij verschillende walvis- en bruinvissoorten. Nu grote ijsmassa's die altijd een natuurlijke barrière vormden, meer en meer verdwijnen en pooldieren door de klimaatverandering worden gedwongen om (in de zomer) een ander leefgebied op te zoeken, zullen ze een deel van het jaar samen met andere soorten doorbrengen. Bij vermenging van de genen zou het wel eens kunnen zijn dat juist die eigenschappen gaan verdwijnen die de dieren geschikt maakt om te overleven in een landschap van sneeuw en ijs. Op zichzelf behoeft een kruisingsproduct niet op voorhand negatief te worden beoordeeld. In het verleden zijn kruisingen ook altijd onderdeel van het evolutionaire proces geweest en soms leverde dat resultaten op die beter waren aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Maar ditmaal gaat het niet om een door de natuur veroorzaakte verandering, maar om een (door de mens veroorzaakte) verandering die buitengewoon snel verloopt. En daardoor zal het waarschijnlijk leiden tot hybrides zonder meerwaarde. Zo is bekend van kruisingen van een ijsbeer en grizzlyberen in een Duitse dierentuin, dat deze dieren nog wel jaaggedrag kennen dat vergelijkbaar is met de ijsbeer, maar dat de hybrideberen veel minder goed kunnen zwemmen dan de ijsbeer. Het is daarom waarschijnlijk dat het uitsterven van de ijsbeer en andere kwetsbare soorten door deze ontwikkeling zal worden versneld. Om dat verlies aan biodiversiteit te voorkomen zal snel actie moeten worden ondernomen.
Prioriteit nummer een is dan om het zeeijs in de zomer zoveel mogelijk te behouden.

In de afgelopen paar jaar is al een aantal malen de vraag opgeworpen of de ijsbeer het einde van de eeuw zal halen. In 2007, toen de hoeveelheid september-zeeijs tot een dramatisch dieptepunt was geslonken, kopte een dagblad in Alaska (The Anchorage Daily News) dat het vrijwel onafwendbaar was dat de natuurlijke habitat van de ijsbeer al ruim voor het einde van de eeuw zou zijn verdwenen en dat het dier daardoor gedoemd was om uit te sterven.

Alleen in dierentuinen zouden nog enkele exemplaren overblijven. In dat krantenartikel werd er, mede gelet op het enorme verschil in septemberijs tussen 2006 en 2007, van uit gegaan dat de hoeveelheid zeeijs een kritisch kantelpunt was gepasseerd, en, door het 'albedo-effect onherroepelijk zou verdwijnen. Dit ongeacht de maatregelen die men van nu af aan zou nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Met dat albedo-effect wordt het volgende bedoeld:
sneeuw en ijs kaatsten veel meer zonlicht terug dan water (sneeuw en ijs hebben een groter albedo).
Wanneer er meer(zomer)ijs verdwijnt, wordt er meer warmte door het water opgenomen, waardoor het afsmelten zichzelf versterkt. Volgens sommigen zou, zodra het zomerijs beneden een kritische drempelwaarde komt, een totale smelt in de volgende jaren onafwendbaar zijn.

21/01/2011
De ijskap van Groenland is nog niet eerder in een zomerseizoen zoveel geslonken als in het afgelopen kalenderjaar 2010. Dit blijkt uit een studie van het in New York gevestigde Cryospheric Processes Laboratory, waaraan ook onderzoekers van de Utrechtse universiteit hebben meegewerkt.
De smeltperiode begon ongewoon vroeg eind april en eindigde ongewoon laat half september. Met name op het zuidelijk deel van Groenland lag het aantal dagen met afsmelt zo'n 50 dagen boven het langjarig gemiddelde.
Zomertemperaturen van 3 graden boven 'normaal' en minder sneeuwval dan gewoonlijk droegen bij aan het record aan afsmelt. Over de laatste 30 jaar neemt het oppervlakte waar afsmelt plaatsvindt met zo'n 17.000 km2 per jaar toe. Op langere termijn kan dit leiden tot een aanzienlijke verhoging van het zeeniveau wereldwijd.

08/02/2011
De ijsbedekking in het noordpoolgebied was de laagste voor de maand januari sinds de stellietmetingen zijn begonnen in 1979. De A.O.-index is in de sterk negatieve fase gebleven voor het grootste deel van de maand, waardoor de ijshoeveelheid laag is gebleven.
Het arctische zeeijs was gemiddeld over januari 2011 13.55 miljoen vierkante kilometer. Het was 50000 vierkante kilometer onder het recordminimum van 13,60 miljoen vierkante kilometer in 2006, en 1, 27 miljoen vierkante kilometer onder het gemiddelde van 1979-2000.
De ijsbedekking was in januari 2011 ongebruikelijk laag in de Hudson Bay, de Hudson straat (tussen zuidelijke Baffin Island en Labrador), en de straat Davis (tussen Baffin Island en Groenland). Normaal zou het water in deze gebieden eind november bevriezen, maar dit jaar wilde de Hudson Bay niet volledig bevriezen tot medio januari. De Labrador Zee blijft zelfs nog grotendeels ijsvrij.

06/07/2011
Niet alleen door klimaatverandering opgewarmde lucht doet de smeltsnelheid van het ijs in de buurt van de Polen toenemen, vooral wordt het ijs aangetast door het warmere water, dat onder het ijs doorstroomt, zo meldt een nieuwe studie.
Toename van smeltend ijs op Groenland en delen van Antarctica is gemeld als gevolg van opwarming van de aarde, waardoor de zeespiegel stijgt. Te weinig aandacht heeft men besteed aan de gevolgen van warmer water onder het ijs.
Terwijl drijvend ijs dat smelt het zeeniveau niet verhoogt, zal ijs dat vanaf vasteland de zee instroomt en vaak onder water terecht komt, het peil wel verhogen.
Opwarming van het oceaanwater is zeer belangrijk in vergelijking met atmosferische opwarming van de aarde omdat water een veel grotere warmtecapaciteit dan lucht heeft. Als je een ijsblokje in de kamer in warme lucht legt dan zal het in enkele uren smelten, maar als je het in een kopje warm water legt, zal het verdwijnen in slechts enkele minuten."
Als drijvend ijs langs de kustgebieden smelt zal het de stroom van gletsjers versnellen, waardoor meer ijs in de zeeën terecht komt.
Dit betekent dat zowel Groenland als Antarctica waarschijnlijk sneller gaan smelten dan de wetenschappelijke gemeenschap eerder gedacht heeft,
Iets onder het oppervlak van de oceaan rond Groenland kan het water maar liefst 2° Celsius toenemen tot 2100. De opwarming van de kust van Antarctica zou iets minder stijgen, ze berekenden 0,5° Celsius.

Het oceaanwater warmt op om dezelfde reden als dat de atmosfeer opwarmt: de uitstraling van warmte wordt belemmerd door de broeikasgassen. De oceaan heeft veel warmtecapaciteit en kan dus veel warmte opslaan waardoor de opwarming van de bovenste laag getemperd wordt. Daarentegen zal het ook weer veel langer duren voordat de oceaan afgekoeld is als er weer normale broeikasgasverhoudingen zouden zijn met de overige gassen in de atmosfeer. Voorlopig is er geen sprake van afname van concentratie van broeikasgassen, fossiel CO2 in de atmosfeer neemt jaarlijks toe en daarmee ook het totaal aan CO2.
Bron: VWK

09/07/2011
Het wegsmelten van ijs in het noordpoolgebied gaat dit jaar bijzonder snel. De omvang van het ijs aan de noordpool was nog nooit zo laag als in begin juli van dit jaar. Dit is bekend gemaakt door de Universiteit van Washington. De metingen zijn begonnen in 1979 en sindsdien neemt het oppervlak van vooral zomerijs gestaag af gemiddeld genomen.

10/09/2011
Het oppervlak aan Noordpoolijs is dit jaar weer bijzonder laag, iets lager zelfs al dan in het recordjaar 2007. Het volume van het Noordpoolijs ligt steeds al onder het minimum van 2007. Het is duidelijk inmiddels dat de trend naar een ijsvrije Noordpool aan het eind van de zomer -of zelfs in de zomermaanden - onafwendbaar lijkt te worden. De verwachting is dat de Noordpool tussen 2015 en 2020 ijsvrij zal zijn.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1214
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 11/09/2011 15:59 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering gevolgen
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2005
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2006
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2007
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2008
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread linkthread link Trends in de primaire klimaateffecten
Erwin 31/07/2010 16:18
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2009
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2010
Erwin 30/01/2010 13:14
 
thread linkthread linkthread link De aarde kan goed tegen opwarming
Erwin 13/05/2010 10:28
 
thread linkthread linkthread link Diersoorten weg door klimaatverandering
Erwin 19/07/2010 18:46
 
thread linkthread linkthread link Groenland stijgt steeds sneller door smeltend ijs
Erwin 25/07/2010 10:58
 
thread linkthread linkthread link Droogte laat grondwater verder dalen
Erwin 25/07/2010 11:02
 
thread linkthread linkthread link Hitte problematisch voor stroomproductie
Erwin 25/07/2010 11:07
 
thread linkthread linkthread link Chinese gletsjer smelt het snelst
Erwin 25/07/2010 12:30
 
thread linkthread linkthread link Komende jaren brengen nieuwe warmterecords
Erwin 29/07/2010 19:21
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering zorgt voor extra ruimteafval
Erwin 31/07/2010 15:48
 
thread linkthread linkthread link Ons ontbijtje wordt duurder
Erwin 04/08/2010 20:22
 
thread linkthread linkthread link Minder land- zeeijs
Erwin 07/08/2010 16:26
 
thread linkthread linkthread link Rusland brandt
Erwin 07/08/2010 16:36
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Overstromingen
Erwin 08/08/2010 10:08
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Hitte en Bosbranden
Erwin 10/08/2010 11:44
 
thread linkthread linkthread link Het wordt warmer, natter en zonniger
Erwin 03/11/2010 22:23
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2011
Erwin 17/01/2011 17:44
 
thread linkthread linkthread link Wateroverlast, overstromingen
Erwin 17/01/2011 17:53
 
thread linkthread linkthread link Noordpool, Groenland
Erwin 23/01/2011 14:55
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/01/2011 12:10
 
thread linkthread linkthread link Sneeuwstormen
Erwin 04/02/2011 19:58
 
thread linkthread linkthread link Stormen cyclonen
Erwin 04/02/2011 20:34
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 01/05/2011 14:31
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 23/06/2011 16:39
 
thread linkthread linkthread link Verdwenen warmte in oceaan gevonden
Erwin 11/09/2011 17:12
 
thread linkthread linkthread link Meer koude winterextremen
Erwin 11/09/2011 17:17
 
thread linkthread linkthread link zuurstofgehalte / concentratie
Erwin 19/12/2015 07:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2012
Erwin 05/01/2012 17:59
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 19/01/2012 18:25
 
thread linkthread linkthread link Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen
Erwin 28/02/2012 20:00
 
thread linkthread linkthread link Droogte en Hittegolf
Erwin 31/03/2012 16:30
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 31/03/2012 16:35
 
thread linkthread linkthread link Zeewater
Erwin 21/04/2012 08:16
 
thread linkthread linkthread link Ozonlaag blijft zorgenkind
Erwin 15/05/2012 19:41
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 28/05/2012 10:08
 
thread linkthread linkthread link Lage waterstanden
Erwin 24/06/2012 18:42
 
thread linkthread linkthread link Uitputting van het grondwater
Erwin 26/06/2012 21:16
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 26/06/2012 21:19
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 04/07/2012 22:17
 
thread linkthread linkthread link Gevolgen voor Nederland
Erwin 29/07/2012 14:36
 
thread linkthread linkthread link Sneeuw
Erwin 11/08/2012 16:28
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 11/08/2012 16:31
 
thread linkthread linkthread link Patagonische ijsvelden
Erwin 21/09/2012 21:17
 
thread linkthread linkthread link Landbouwgrond wordt minder vruchtbaar
Erwin 25/11/2012 14:54
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2013
Erwin 31/12/2012 14:18
 
thread linkthread linkthread link Hitte en bosbranden
Erwin 09/01/2013 18:41
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 22/02/2013 16:57
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 06/03/2013 19:22
 
thread linkthread linkthread link Aanhoudende koude
Erwin 11/08/2013 15:19
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2013 15:22
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2013 15:25
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2013 15:34
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2014
Erwin 07/01/2014 18:52
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 17/02/2014 21:17
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2014 21:30
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2014 21:36
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2014 21:37
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 11/08/2014 21:40
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2015
Erwin 17/01/2015 07:22
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 02/02/2015 19:02
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 22/06/2015 21:37
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 22/06/2015 21:40
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 23/07/2015 21:13
 
thread linkthread linkthread link Hittegolf
Erwin 04/08/2015 18:39
 
thread linkthread linkthread link Geen sneeuw
Erwin 24/12/2015 18:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2016
Erwin 11/01/2016 20:33
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/03/2016 18:49
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 22/03/2016 20:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 17/04/2016 10:39
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 15/07/2016 20:44
 
thread linkthread linkthread link IJskappen
Erwin 15/07/2016 21:03
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 27/07/2016 20:34
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 18/11/2016 20:38
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2017
Erwin 18/01/2017 18:56
 
thread linkthread linkthread link Rapport van EMA
Erwin 29/01/2017 11:30
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 01/02/2017 18:29
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 07/02/2017 18:31
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/02/2017 21:00
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 17/02/2017 19:06
 
thread linkthread linkthread link Klimaatvluchtelingen
Erwin 18/02/2017 18:25
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 07/03/2017 19:14
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 08/03/2017 17:42
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 14/03/2017 19:11
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 28/03/2017 20:35
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 22/04/2017 07:16
 
thread linkthread linkthread link Zuurstof
Erwin 07/06/2017 21:01
 
thread linkthread linkthread link Steden
Erwin 07/06/2017 21:12
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 12/07/2017 20:13
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/09/2017 18:22
 
thread linkthread linkthread link Stormen, Tornados, Orkanen
Erwin 08/09/2017 18:30
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2018
Erwin 30/01/2018 18:35
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 11/03/2018 16:42
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 21/03/2018 19:03
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/07/2018 09:15
 
thread linkthread linkthread link Golfstroom
Erwin 09/07/2018 09:35
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 09/07/2018 09:42
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 10/07/2018 20:28
 
thread linkthread linkthread link Klimaat doelen
Erwin 30/12/2018 12:57
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/12/2018 13:05
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 30/12/2018 13:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 30/12/2018 13:31
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2019
Erwin 13/01/2019 09:22
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 02/02/2019 08:28
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 02/02/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 16/02/2019 07:45
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 13/08/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 22/08/2019 21:22
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 22/08/2019 21:24
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 11/10/2019 21:11
 
thread linkthread linkthread link Energie
Erwin 15/11/2019 20:43
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2020
Erwin 03/01/2020 18:23
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 18/03/2020 20:46
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 14/06/2020 10:06
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 14/06/2020 10:56
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 14/06/2020 11:03
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 en methaangas
Erwin 28/09/2020 19:48
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 28/09/2020 20:48
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 28/09/2020 20:51
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 12/10/2020 20:50
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 12/10/2020 21:03
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 16/11/2020 20:37
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2021
Erwin 26/01/2021 18:05
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/01/2021 18:07
 
thread linkthread linkthread link Warme golfstroom
Erwin 16/05/2021 10:31
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering seizoenen
Erwin 16/05/2021 12:20
 
thread linkthread linkthread link Zeespiegelstijging
Erwin 16/05/2021 12:23
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 23/10/2021 07:45
 
thread linkthread linkthread link Klimaatrampen
Erwin 23/10/2021 08:05
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2022
Erwin 13/01/2022 19:15
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 26/05/2022 07:36
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 26/05/2022 07:37
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 26/05/2022 07:39
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/05/2022 07:40
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/11/2022 18:24
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 08/11/2022 18:53
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 08/11/2022 18:56
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/11/2022 19:00
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 08/11/2022 19:22
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 08/11/2022 19:33
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 09/11/2022 18:25
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2023
Erwin 31/12/2022 08:37
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 24/07/2023 20:32
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 24/07/2023 20:34
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 24/07/2023 20:39
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 01/08/2023 20:41
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 01/08/2023 20:46
 
thread linkthread linkthread link Zomer
Erwin 05/12/2023 19:50
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 05/12/2023 20:35
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergen
Banner

Bezoekers

We hebben 50 gasten online