Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Droogte (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Droogte
#847
Droogte 5 Jaren, 11 Maanden geleden Karma: 0  
19/01/2018
In Kaapstad, met bijna 4 miljoen inwoners, is geen druppel water meer. Alles is opgedroogd en er wordt met man en macht gezocht naar grondwaterbronnen. Oorzaak de klimaatverandering en de aanhoudende droogte: de ergste van de afgelopen honderd jaar.

Bewoners van Kaapstad mogen vanaf 1 februari nog maar 50 liter water per dag gebruiken. Afgelopen december werd de kraan al afgesteld op 87 liter. Als het waterverbruik op dezelfde voet zou doorgaan, komt er op 21 april al geen water meer uit de kraan. Het peil in de spaarbekkens is dan tot onder de 13,5 procent van de capaciteit gezakt. De bewoners van de Zuid-Afrikaanse metropool moeten in dat geval met een jerrycan naar een van de 200 tappunten in de stad, waar dagelijks maximaal 25 liter per persoon gehaald mag worden. Dat geldt als absolute minimum voor hygiëne en gezondheid.
Het is momenteel ten strengste verboden om auto’s te wassen, je tuin te besproeien en een zwembad met kraanwater te vullen. Zelfs de boeren moeten 60% minder water verbruiken.

Er wordt voorspeld dat Kaapstad de komende 50 jaar alleen maar warmer en droger zal worden. Sinds 2001 wonen er meer dan 1 miljoen mensen meer in Kaapstad. Daardoor is niet alleen het water sneller op, maar raakt de grond ook bedekt met harde materialen zoals plastic. Dat zorgt er dan weer voor dat grondwater moeilijker geabsorbeerd wordt.
Deze ontwikkeling kan het einde betekenen van de 2 miljoen toeristen die Kaapstad bezoeken. Ook de wereld beroemde wijngaarden en fruit- en groentebedrijven rond Kaapstad zijn ven hetzelfde water uit de stuwdammen afhankelijk en voor deze bedrijfstak wordt dan ook gevreesd dat oogsten zullen mislukken. Bovendien zullen mensen, die in hoge gebouwen en wolkenkrabbers wonen en werken, hun wc’s niet meer kunnen doortrekken. Ze zullen dan genoodzaakt zijn om een van de chemische toiletten te gebruiken, die op de trottoirs geïnstalleerd zullen worden.

Als het water rond Kaapstad opraakt zal dit direct effect hebben voor de naburige steden.

Kaapstad is niet de enige stad die met droogteproblemen te maken krijgt. Zo wordt verwacht dat in sommige zuidelijke staten (Texas, Californie en Colorado) van de verenigde Staten tegen 2025 het grondwater op zal raken. In Saudi-Arabie en Israel hebben ze als, dure, oplossing voor het droogte probleem het ontzouten dan zeewater. In Tunesië graven ze steeds diepere putten om fossiele grondwater (duizenden jaren oud) te kunnen ophalen.

24/01/2018
Net als China bouwde Turkije de afgelopen 40 jaar veel dammen waardoor er veel minder water naar de buurlanden Irak en Syrië vloeit tot wel een afname van 80 en 40%. Ook Iran is slachtoffer van de Turkse waterprojecten. Bijzonder omstreden is de megadam van Ilisu op 50km van de Syrische grens dat er voor zorgt dat er 56% minder van het Trigis-rivierwater nooit Syrië zal bereiken met dramatische gevolgen voor de Syrische landbouwers. Deze dam is onderdeel van het GAP megaproject bestaande uit 22 dammen en 19 waterkrachtcentrales. Dit project kan de gehele waterhuishouding van het Midden-Oosten verstoren en massale droogte, zandstormen, economische rampspoed en emigratie naar Europa veroorzaken. Zeker als je de langdurige droogte koppelt aan een verwachte verdubbeling van de bevolking in Irak en Syrië tegen 2050.

13/06/2018
In Irak staan nu al de grote rivieren bijna droog, terwijl de zomer nog moet komen. De reden zijn de stuwdammen in Turkije en Iran. In Egypte gebeurd hetzelfde nu Ethiopië haar bouwwerken klaar heeft en daardoor in de Nijl steeds minder water stroomt. Het verbouwen van rijst is daardoor al onmogelijk geworden.

30/06/2018
In een deel van het land zijn de autoriteiten extra alert op natuurbranden. In de provincies Gelderland, Zeeland en in delen van Noord-Holland en Noord-Brabant geldt de fase 'extra alert', wat vroeger code oranje en rood was.
De autoriteiten hebben vanwege de hogere risico's op natuurbranden preventieve maatregelen getroffen. Dagelijks vinden controles door politie en boswachters plaats.
Vanaf vrijdag wordt boven de Veluwe gevlogen om eventuele beginnende brandjes tijdig te ontdekken en in alle grote natuurgebieden liggen calamiteitenroutes voor hulpdiensten en zijn extra waterputten aangelegd. Bij een zeer grote brand zal Defensie de brandweer te hulp schieten met blushelikopters.
Door de droogte wordt ook meer kraanwater gebruikt, waardoor de waterdruk lager kan zijn en water een bruine kleur kan hebben. Waterbedrijven roepen op om bewust met water om te gaan. Het Noord-Hollandse waterbedrijf PWN vraagt klanten om de tuin de komende dagen niet met kraanwater te sproeien.
Volgens Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van het land, wordt door de droogte veel meer water verbruikt dan normaal. "Zelfs meer dan een miljard liter per dag en dat is een record." Het bedrijf adviseert om vooral tijdens piekuren, tussen 6.00 uur en 9.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur, het waterverbruik te beperken.

Afgelopen 10 dagen is het waterpijl in de Rijn bij Lobith 1m gedaald door de aanhoudende droogte.

06/07/2018
Door de aanhoudende droogte zijn in de veendijken bij Wilnis scheurtjes ontstaan. Waterschap de Stichtse Rijnlanden is begonnen met sproeien, omdat de scheuren anders razendsnel groter worden.

10/07/2018
In Twente is de droogte op niveau Grip3 beland. Bij een nog hoger niveau worden gemeenten en de Veiligheidsregio Twente bij de beslissing betrokken. Bij Grip5 is er sprake van een nationale crisis.
De droogte in Twente is extra goed te merken omdat het gebied vooral afhankelijk is van regenval en hoger ligt dan landelijk gemiddeld. En dit is te zien op enkele plekken, de bladeren aan de bomen verkleuren al alsof het herfst is.

18/07/2018
Vanwege de aanhoudende droogte heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling code geel afgekondigd. Het neerslagtekort stijgt de komende periode waarschijnlijk naar 266 millimeter en dat is vergelijkbaar met het recordjaar 1976.

In de vandaag gepubliceerde Droogtemonitor staat dat vooral de aanvoer van water in de Rijn fors is gedaald. Code geel is afgegeven omdat deze aanvoer nu onder de norm voor juli ligt en er in meer dan één regio een watertekort dreigt.

De commissie verwacht dat de dalende wateraanvoer de komende twee weken aanhoudt. De Maas krijgt voorlopig wel genoeg water aangevoerd uit het buitenland, hoewel ook daar weinig regen valt.

Volgens de commissie zijn de sproeiverboden in delen van Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe nog altijd nodig. Op deze hoge zandgronden kan geen zoet water uit andere gebieden aangevoerd worden. Alleen regen kan de situatie daar verbeteren, zegt Harold van Waveren, strategisch adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat.

Code geel houdt in dat Rijkswaterstaat, waterschappen, ministeries en het KNMI de waterstand nauwlettend in de gaten houden. Het is daarbij belangrijk dat vraag en aanbod van water in balans blijft.

Volgens Van Waveren komt het ongeveer eens in de twee tot vijf jaar voor dat de waarschuwing wordt ingezet. "Dat valt nog mee. In 2003 hadden we code rood. Toen was het zo droog dat er tekorten waren voor het koelwater van onze energiecentrales en dreigde stroomuitval."

Rijkswaterstaat en de waterschappen roepen op om alleen te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties. De waterkwaliteit is de afgelopen week afgenomen. Er zijn steeds meer meldingen over blauwalg, botulisme, vissterfte en ongewenste bacteriën in het water.

18/07/2018
Regio Twente moet water inleveren voor het westen waardoor de dalende waterstand ook gevolgen heeft voor Twente en de Achterhoek.. Deze regio’s krijgen minder zoet water aangevoerd ten voordele van drinkwatervoorziening en dijkbescherming in het westen van ons land.

Zo moet er voorkomen worden dat dijken verdrogen en te veel zout water vanuit de riviermondingen het land instroomt, waardoor de bodem verzilt. Drinkwaterbedrijven in het westen van ons land maken gebruik van oppervlakte water. Vitens in Twente maakt gebruik van grondwater.
Scheepvaart, landbouw en de natuur hebben in de verdringingsreeks de laagste prioriteit.

Twente krijgt vanuit Rijn en IJssel via het Twentekanaal water aangevoerd. Het inlaten is nu al tot een minimum beperkt. Helaas bereikt dit water niet de hogere gedeelten in Twente.

Volgens Vitens kan het drinkwater in onze regio niet opraken. Ook in tijden van droogte niet. Het grondwater waar drinkwater van gemaakt wordt is 500 tot 5000 jaar geleden gevallen als regenwater. De winputten zitten op een diepte van 30 tot 120m afhankelijk van de bodem. Dit water wordt wel eerst gezuiverd en van zuurstof voorzien. Door dat het gebruik toeneemt bij extreme droogte zoals nu kan de waterdruk (normaal 2.2bar) lager worden.

20/07/2018
Door het droogvallen van beken en sloten worden populaties zeldzame beekvissen acuut met uitsterven bedreigd. Er volstrekt zich een rampscenario.

23/07/2018
De aanhoudende hoge temperaturen en droogte zorgen voor een grote kans op uitbreiding van de bosbranden in Zweden. Momenteel woeden al meerdere branden in het midden van het land.
De laatste paar dagen kwam de temperatuur iedere dag boven de 35 graden, terwijl 23 graden normaal is eind juli. Daarnaast heeft het sinds mei nauwelijks geregend in Zweden.

Vanwege de droogte is een verbod op het aansteken van vuurtjes, roken en barbecueën in de natuur ingesteld. "Iedereen die zoiets toch doet, is strafbaar en wordt vervolgd".
Vorige week werden meerdere dorpen die in de bossen liggen in het midden van Zweden ontruimd. Het vuur verspreidde zich snel en bedreigde de dorpen. De afgelopen dagen zijn de bosbranden niet groter geworden, maar ook niet kleiner.

De bosbranden zijn inmiddels zo groot dat ze vanuit de ruimte te zien zijn. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA verklaarde maandag dat op satellietfoto's de vlammen en rook van ten minste twee vuurzeeën duidelijk zijn te herkennen.

24/07/2018
Door de hoge temperaturen heeft het RIVM vandaag het nationaal hitteplan in werking gesteld. Dat betekent onder meer dat wordt opgeroepen om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen.

24/07/2018
Het warme water en het gebrek aan regen hebben ervoor gezorgd dat het water in de IJssel tussen Arnhem en Zutphen, in een maand tijd zeer fors is gedaald, van 4 meter naar 2.5meter. Op sommige punten zelfs 2,15m diep.
Hoe lager het water in de IJssel staat, hoe minder vracht de schepen mee kunnen nemen. Nu moeten ze een kwart achter laten.
Het wachten is voldoende regen in Duitsland waardoor de Rijn weer vol kan stromen en ook de IJssel weer op peil komt.

24/07/2018

Code oranje voor extreme hitte in het hele land m.u.v. Waddengebied

Deze week is het tropisch warm. Met name donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, landinwaarts en in stedelijke gebieden 35°C of hoger. Ook in de nachten blijft het zeer warm met minima rond 20°C. Code oranje gaat in vanaf woensdagochtend.

Waarschuwing Overijssel:
Extreme hitte, vooral in stedelijke gebieden. Maxima op donderdag en vrijdag 35 graden C of iets daarboven, minima rond de 20 graden C.
Aanhoudende hitte met weinig tot geen afkoeling in de nacht. Drink voldoende. Houd uzelf en uw woning koel. Beperk lichamelijke inspanning. Ga goed voorbereid op reis.

Wees goed voorbereid. Zie ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM.

25/07/2018
Twente en Achterhoek vormen vuurrode vlekken op de kaart van neerslagtekorten. Nergens is het zo droog als hier door een gebrek aan regen. Maar ook door de zandgronden, waar water snel doorheen zakt, en de hoogteverschillen, tussen de 85 en 5 meter boven NAP.
Een fikse regenbui gaat niet meer helpen, de grond is zo droog dat het het water niet kan opnemen. We hebben nu bijna het dubbele aan neerslag nodig om deze droogte te compenseren.
In grote delen van Twente mag oppervlakte water uit vijvers, sloten en beken en grondwater rondom kwetsbare natuurgebieden niet gebruikt worden om gewassen te besproeien. Om te voorkomen dat waterlopen droogvallen en het grondwater nog verder zakt.

25/07/2018
De KNMI heeft code oranje afgegeven. Deze wordt afgegeven wanneer het drie dagen achter elkaar boven de 30 graden wordt en ’s nachts niet kouder wordt dan 18 graden.
Ook op het spoor, op de wegen en rond het water zorgen de tropische temperaturen voor problemen. Zo heeft ProRail last van spoorspattingen waarbij de rails door de hitte verbuigen en gaan kronkelen. Sommige bruggen kunnen niet meer open doordat het materiaal zodanig is uitgezet zodat ze op slot zitten.
De aanhoudende hitte en droogte zorgt in steeds meer plaatsen voor problemen. Gemeenten waarschuwen voor smeltend asfalt, loszittende tegels en dichte bruggen en dorstige ratten.
In meerdere gemeenten zijn strooiwagens met zoud de weg opgestuurd om het smeltend en plakkend asfalt te bestrijden.

25/07/2018
De wereld zucht onder extreme hitte en droogte.
De bosbranden in Zweden woeden inmiddels zo groot dat ze vanuit de ruimte zijn te zien. Gisteren stond nog steeds een oppervlakte van 25.000 voetbalvelden in brand.
De regeringen van Letland en Litouwen kondigden de noodtoestand af, omdat volledige landbouwarealen verloren zijn gegaan. In Duitsland staat de aardappeloogst onder grote druk. De Poolse overheid heeft extra EU-steun aangevraagd voor 91.000 boerderijen die inmiddels grote schade hebben opgelopen.
De ongekende hittegolf in Japan heet nu formeeleen natuurramp. Even boven de hoofdstad Tokio werd gisteren 41.1 graden gemeten. 77 mensen zijn bezweken door de hitte.
In de Amerikaanse staten Utah, Colorado en Arizona heerst een zeldzame droogte en veel waterplaatsen voor dieren zijn verdampt. Met de wilde beroemde paarden gaat het slecht in Arizona.
Afghanistan zit met de grootse droogte sinds decennia. De VN schat dat 1.4 miljoen mensen de komende maanden urgente voedselhulp nodig hebben. Het land staat aan de vooravond van een nieuwe golf emigranten als gevolg van de droogte.

25/07/2018
Het zuiden en oosten van Nederland hebben officieel te kampen met een watertekort.

28/07/2018
Zelfs het hoge noorden blijft niet gespaard. Het is wellicht één van de meest verontrustende fenomenen van deze zomer. Zweden werd de voorbije week geteisterd door meer dan 90 bosbranden. Zelfs boven de poolcirkel stonden bossen in brand. Terwijl normaal ergens tussen de 15 en 20 graden al een warme dag is, steeg de temperatuur in de poolcirkel nu boven de 32 graden.

Meer naar het oosten staat ook de taiga in Siberië in brand. Tien miljoen hectares werden vernietigd. De rookpluimen reiken tot in Canada dat zelf ook gebukt gaat onder een hittegolf. In de VS werd het bekende natuurpark Yosemite gesloten voor publiek omdat bosbranden het gebied gevaarlijk maken.

30/07/2018
Als laaggelegen land met grote rivieren is Nederland altijd bezig met het voorkomen van nat. Dit verklaart waarom we nu zo zijn verrast door de extreme droogte. Het Nederlandse waterbeleid is zeer conservatief; de rest van Europa is al veel langer bezig zich te bewapenen tegen droogte.

Genoeg drinkwater is nu nog geen probleem, maar dat kan veranderen als de Rijn en Maas minder water aanvoeren. Dat zal in de toekomst vaker kunnen gebeuren.
De droogte zoals deze nu plaatst vind komt eens in de 40 a 50 jaar voor. Door de opwarming van de aarde wordt dat eens in de 10 tot 20 jaar. Ook het nieuwste klimaatmodel van de KNMI voorspelt dat Nederland aanzienlijk droger wordt.

Droogtedeskundigen pleiten ervoor het waterpeil in de bodem en het IJsselmeer (Nederlands grootste zoetwaterreservoir) te verhogen. We houden nu traditioneel het waterpeil vrij laag. Als we het peil hoger hadden gehouden, hadden we dat water nu kunnen gebruiken om de droogteschade te beperken.
Natuurorganisaties pleiten vorige week al voor een verhoging van het waterpeil. Dat wordt kunstmatig laag gehouden voor de landbouw, maar de natuur is gebaat bij een hogere waterstand.

Twee weken blijft het helaas nog onverminderd droog. Het groeiseizoen is niet meer te redden, dat is al bijna afgelopen. In september of oktober veranderen de weerpatronen dan gaat het waarschijnlijk meer regenen. Maar het zal nog twee maanden duren voor het grondwater weer op normale hoogte staat.

30/07/2018
Het neerslagtekort is in de afgelopen maanden bijna tot recordhoogte opgelopen en in het Gelderse Deelen en het Brabantse Gilzen-Rijen is sprake van de langste regionale hittegolf ooit. Nederland zucht onder een hete en droge zomer.
Toen Nederlanders zich nog totaal niet druk maakten over maandenlange droogte en de gevolgen van de klimaatverandering nog amper merkten, deed de aan de Universiteit Utrecht verbonden hydroloog Niko Wanders al onderzoek naar de gevolgen van droogte. Hij werd in die tijd soms wat vreemd aangekeken als hij uitlegde wat voor onderzoek hij deed, want Nederland was toch vooral het koude kikkerlandje waar het meer dan genoeg regende? Maar inmiddels is zijn onderzoek relevanter dan ooit.

Een droogte zoals Nederland die nu kent wordt door de klimaatverandering in de toekomst niet normaal, legt hij uit. "Maar het wordt wel twee tot vier keer waarschijnlijker. Er wordt tijdens deze periode veel naar het jaar 1976 gekeken, toen het neerslagtekort tot een recordhoogte steeg, dus laten we zeggen dat zoiets voorheen eens in de veertig jaar voorkwam. In de toekomst krijgen we vaker met dit soort condities te maken. Dan komt een zomer als deze eens in de tien tot twintig jaar voor."

Per vierkante meter een emmer minder water beschikbaar
Zo droog als deze zomer zal het in de toekomst dus niet altijd worden, maar volgens Wanders is er in de toekomst op elke vierkante meter een emmer minder water beschikbaar. "Dat is 10 kuub per hectare grond, wat een halve vrachtwagen is. Over heel Nederland gezien gaat dat om een aanzienlijke hoeveelheid."

"En het water dat vanuit de bergen via de Rijn ons land bereikt, komt eerder. Er komt een verschuiving in wanneer we water willen hebben en wanneer we water krijgen. Nu komt het meeste smeltwater in mei en juni en hebben we de grootste vraag naar water in juli en augustus. Maar de aanvoer van water zal vroeger komen."

Daarnaast worden de buien die in Nederland vallen heftiger. "Het kan zo zijn dat er uit een bui 80 millimeter valt en dan drie weken niks", zegt Judith Klostermann, klimaatonderzoeker van Wageningen Research. "In die extreem natte periodes moeten we water gaan vasthouden en niet direct afvoeren naar zee."

Dat vasthouden van water kan in het IJsselmeer, dat als waterreservoir voor een groot deel van Nederland fungeert. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Milieu, besloot in juni al dat het waterpeil in de zomer verhoogd mag worden. Op die manier zit er meer water in het IJsselmeer en is er dus meer beschikbaar in droge periodes.

Maar volgens Klostermann is dat nog niet voldoende. "Het gaat daar niet alleen om. Je kunt wel een bak water maken, maar hoe komt die bak water van A naar B? We kunnen goed plassen maken, maar daar zit nog geen irrigatiestructuur bij. In landen die gewend zijn aan de droogte, liggen daar ook al kanaaltjes met sluisjes en klepjes bij om het water door te laten. Dat moet Nederland aan die grote meren en plassen koppelen."

Nederland behoort tot de mondiale top als het om een overschot aan water gaat. "Op het gebied van dijken die ons beschermen tegen overstromingen zijn we de beste ter wereld, maar als het gaat om droogte zijn we dat niet. In landen als de Verenigde Staten en Spanje richten hele centra zich op droogte", constateert Wanders. "We moeten het ambiëren om ook op het gebied van droogte en verzilting tot de top te horen. We kunnen een mooie inhaalslag maken."

Naast dat de intensiteit van buien verandert, worden de zomers ook warmer. Die opwarming van de aarde is volgens het KNMI al even aan de gang. "De maximumtemperatuur van hittegolven ligt nu al 3 graden hoger dan een eeuw geleden. Die stijging blijft doorgaan totdat de CO2-concentraties constant blijven doordat er dan netto geen uitstoot van CO2 meer is", zegt Geert Jan van Oldenborgh, klimaatonderzoeker van het KNMI.

Volgens Van Oldenborgh laten klimaatmodellen "een behoorlijke spreiding" zien over hoe de toekomstige zomers in Nederland eruit gaan zien. "Op basis daarvan hebben we twee scenario's gemaakt met meer oostenwind, waardoor het zonniger en droger wordt in Nederland. De andere twee scenario's laten dat niet zien, maar de hittegolven worden in ieder geval extremer."

Nederland moet maatregelen tegen de warmte treffen
Om de warmte goed te kunnen weerstaan, moeten er in Nederland aanpassingen worden gedaan. Om te beginnen moet er meer ruimte komen voor groen, vindt Klostermann. "Veel mensen hebben hun tuin vol met tegels liggen. Dat zorgt voor een zogeheten hitte-eiland. Tegels nemen de warmte op en stralen die 's nachts ook uit. Bomen zorgen voor schaduw en samen met planten zorgen ze ook voor verdamping. Die verdamping zorgt ook verkoeling, doordat de energie niet in warmte wordt omgezet."

Daarnaast moeten huizen op een andere manier gebouwd worden, vindt Klostermann. "De woningen in Nederland zijn nu niet gebouwd op het tegenhouden en laten ontsnappen van de hitte. Onze huizen zijn gebouwd op de winter: zo veel mogelijk warmte inlaten en zo weinig mogelijk kwijtraken. Daar moeten architecten echt beter over nadenken. Glas is binnen de architectuur nu veel in de mode, maar daardoor zijn gebouwen allemaal broeikassen."

Volgens Klostermann zijn airco's ook niet de oplossing. "Daarmee versterk je het wereldwijde broeikaseffect alleen maar, want door het hoge energieverbruik produceert een airco netto meer warmte."

De klimaatonderzoeker denkt dan ook dat het beter is om een voorbeeld te nemen aan landen als Spanje en Italië. "Daar laten de huizen weinig warmte in. De buitenkant is wit of lichtgeel en de ramen zijn klein met luiken ervoor. Die luiken gaan dicht in de middag om nog meer warmte tegen te houden. In die landen bouwen ze hittebestendiger dan in Nederland."

Klostermann vindt ook dat de landbouw op zoek moet naar andere gewassen om te verbouwen. "Bijvoorbeeld aardappels die beter tegen verzilting kunnen. Ze bestaan allemaal al wel, maar boeren moeten op zoek naar de gewassen die het meest geschikt zijn voor het nieuwe klimaat."

De klimaatverandering zorgt er op het noordelijk halfrond voor dat het poolklimaat steeds verder wordt teruggedrongen en dat tropische temperaturen richting het noorden verschuiven. Dat betekent dus ook een warmer Nederland, besluit Van Oldenborgh. "Als de klimaatverandering heftig doorzet, krijgen we in Nederland het klimaat zoals dat nu in het zuidwesten van Frankrijk heerst. We kunnen het vergelijken met een stad als Bordeaux. Maar pas in 2060 wordt een zomer zoals we die op dit moment beleven normaal in Nederland."

31/07/2018
In opvallend veel plaatsen van het Noordelijk halfrond schoot het kwik in juli door naar een record. Heel Noordwest-Europa zucht onder de hitte. Een koppig hogedrukgebied blijft maar hangen boven Scandinavië. Enkel temperaturen.
VS, Furnace Creek, 24 juli, 52.9 graden.
Canada, Montreal, 2 juli 36.9 graden.
Nederland, 27 juli, 38.2 graden
Algerije, Ouargla, 5 juli, 51.3 graden
Georgie, Tbilsi, 4 juli, 40.5 graden.
Japan, Kumagaya, 23 juli, 41.1 graden.
Fins Lapland, Sodankyla, 18 juli, 32 graden
Op een meetpunt in Golfstaat Oman kwam de temperatuur ’s nachts niet onder de 42 graden uit.

01/08/2018
Komend weekend kunnen de temperaturen in Spanje en Portugal oplopen tot 50 graden. Als dat zo is dan wordt de hoogste temperatuur ooit in Europa geregistreerd.
De oorzaak is dat er zeer warme lucht vanaf de Westelijke Sahara kan oprukken naar Spanje en Portugal. Deze woestijn wind kan de temperatuur in het zuidwesten op vrijdag en zaterdag opjagen tot 45 zelfs 50 graden.
De uitgedroogde natuur in Spanje en Portugal helpt nog eens een extra handje bij het oplopen van de temperatuur.
De voorspelling is ook dat de temperatuur ’s nachts amper onder de 30 graden zal duiken.

In het zuiden van Frankrijk zal de verwachte temperatuur richting de 40 graden gaan. Ook Nederland krijg dan weer temperaturen boven de 30 graden.

01/08/2018
De aanhoudende droogte is de boosdoener dat de maïsplant niet meer groeit. Meerdere loonbedrijven in Twente en de achterhoek kregen al verzoeken van boeren binnen om hun maïs eraf te halen terwijl de kolf nog niet rijp is en het is veel korte dan wat normaal is.
De maïsplant nu te laten staan heeft ook risico’s. De plant is nu zo droog dat de kans bestaat dat ie omvalt bij bijvoorbeeld een stortbui of een zomerstorm. En dan krijg je het haast niet meer van het land af.
Ook is de plant nu nog wat groen en zitten er nog een beetje voedingswaarde in.. Als je te lang wacht wordt de plant helemaal bruin en dor en zit er nagenoeg geen voedingstoffe in en wordt het voor de koeien ook lastiger verteerbaar
De verwachting is dat de matige oogst bij boeren voor tekorten gaat zorgen, omdat ook de grasoogst dit jaar niet overhoud. Nu nog maar 1.5 snede terwijl normaal al 4 of 5 keer gemaaid wordt. Veel boeren doen al een beroep op hun wintervoorraad. Als die op is en de maïsoogst is slecht dan moet er bijgekocht worden. Maar waar haal je het vandaan? Dit is nog niet eerder voorgekomen normaal wordt de maïs vanaf eind september, oktober gehakseld.

02/08/2018
Het watertekort loopt op dus van droogtefase1 naar droogtefase2 of te wel van droogtecode geel naar droogtecode oranje
Zorgde de droogte afgelopen weken vooral op de hogere zandgronden in het oosten en zuiden van ons land. Inmiddels kampt ook het westen met een feitelijk watertekort.
Er valt geen regen, de rivieren voeren steeds minder water aan en door de warmte verdampt er alleen al uit het IJsselmeer elke halve minuut een Olympische zwembad vol.
De veiligheid van de dijken en het voorkomen van onomkeerbare schade aan zeldzame natuur krijgen nu de allerhoogste prioriteit. Ook worden er vele maatregelen genomen zoals een beregeningsverbod en een verbod van het lozen van warmwater op de rivieren en kanalen door bedrijven. Om die reden is de zoutfabriek van AkzoNobel in Hengelo stilgelegd.
In het Amstel-Rijnkanaal heeft Rijkswaterstaat een bellenscherm aangelegd, om verzilting van akkers en natuur tegen te gaan. Dit driegt te gebeuren doordat het waterniveau in de rivieren daalt waardoor het zeewater verder oprukt. De luchtbellen vanuit de bodem omhoog geblazen moeten het zoute zeewater tegenhouden. De sluizen bij het IJsselmeer zijn gesloten waardoor er geen zoetwater meer richting de Waddenzee wordt gespuid.
De water aanvoer in de Rijn bij Lobith zakte deze week onder de kritische grens van 1000 kubieke meter per seconden. Komende week daalt de wateraanvoer verder naar nog maar 900 kuub.
Toch maken de drinkwaterbedrijven zich nog geen zorgen. 40% van ons drinkwater komt uit de rivieren.

07/08/2018
Het Twentekanaal is afhankelijk van het water uit de Rijn dat via de IJssel en de sluis bij Eefde het kanaal inloopt. Door de extreme aanhoudende droogte is het waterpeil in de IJssel drastische gezakt tot 185cm. 1 maand geleden nog 323cm. Rijkswaterstaat zet nu extra pompen in om het Twentekanaal op peil te houden.

Waterbeheer in Nederland betekent dat wij vooral bezig zijn om water weg te pompen. Doen wij dat niet dan zouden de lage stukken immers onderlopen. Een gevolg hiervan is dat de delen van het land die wel boven de zeeniveau liggen een lagere grondwaterstand hebben door het wegpompen. In die gebieden zie je nu de natuur steeds droger worden.

09/08/2018
Boeren die door de aanhoudende droogte in financiële problemen zijn gekomen, krijgen hulp van het kabinet.
Onder andere aardappelen en veevoer verpieteren op de velden.

25/08/2018
De Rijn bij Lobith staat op de laagste stand ooit gemeten. De stand kwam uit op een daggemiddelde van 6.87 m boven NAP. De binnenvaart leidt al weken schade door de lage waterstand. In de Waalbocht bij Nijmegen lopen schepen aan de bodem. Er worden nu extra peilingen uitgevoerd in de Rijn en de Waal.

03/09/2018
De paar buien van de afgelopen weken hebben het grote watertekort in Twente nog niet kunnen verhelpen. Volgens het waterschap Vechtstromen blijft de situatie zorgwekkend. Er is zeker nog 200 dagen neerslag nodig voordat het watertekort zich hersteld.

Veel beken en sloten staan nog steeds droog. Op meerdere plekken is er sprake van vissterfte of botulisme. Twente is nog steeds een van de droogste plekken in Nederland door de hoge ligging. Twente is afhankelijk van de neerslag die er valt.

08/09/2018
Door de droogte in Midden Amerika zijn de oogsten mislukt. In Honduras is zelfs 80% van de maïs verloren gegaan. Kleine boeren hebben daardoor niet genoeg geoogst om te eten en te verkopen. Helaas is er ook geen voldoende voorraad meer om de tijd tot de volgende oogst door te komen. Daardoor kunnen ongeveer twee miljoen mensen in Midden Amerika te maken krijgen met ernstige honger.
De VN sloeg afgelopen vrijdag alarm.

15/09/2018
Ondanks de recente regen heeft Nederland altijd een watertekort en slechte waterkwaliteit op sommige plekken.

17/10/2018
De Rijn in Duitsland staat nog maar 1cm boven de kritische grens. Als, door de langdurige droogte, het water nog verder zakt wordt de rivier afgesloten voor de binnenvaart. Nu al heeft de binnenvaart last van de lage waterstanden waardoor een schip nog maar de helft van de lading kan meenemen die normaal wordt vervoerd.
Voor de bouwsector dreigt een kleine ramp. Al maandenlang blijft de aanvoer van grondstoffen voor beton en asfalt achter bij de vraag.

18/10/2018
Door de extreme droogte, ook oktober verloopt te droog, is het voor de melkveehouders in Twente een drama. Door hogere voerprijzen en een magere maïsoogst schiet de Twentse boer er dit jaar gemiddeld 25 duizend euro bij in. Tot juli liep het nog redelijk normaal maar na 1 juni sloeg de droogte toe.

24/10/2018
Het waterpeil in de Rijn is met 6.53 meter nog nooit zo laag geweest. Beddingen van de rivier vallen zover droog dat schepen steeds meer moeite hebben om er door te varen.
Terwijl begin dit jaar het waterpeil sinds 1995 nog niet zo hoog was. Op 10 januari stond het waterpeil nog op 14.64 meter boven NAP. Toen gingen alle stormvloedkeringen voor het eerst in de historie tegelijkertijd dicht.
In Duitsland staat het water zo laag dat schepen er bijna niet meer doorheen kunnen.

07/11/2018
Uit alle delen van Nederland komen meldingen binnen over huizen die plotseling scheuren vertonen, omdat ze verzakken door de droogte. Het probleem doet zich vooral voor bij woningen die niet met palen maar rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd. Die woningen kunnen verzakken door het lage grondwaterpeil als gevolg van de extreme droogte dit jaar. Daardoor kunnen er wel 1 miljoen huizen in Nederland last krijgen van verzakkingen.

28/11/2018
Door klimaatverandering (te weinig neerslag) staat de Rijn historisch laag en daardoor kunnen benzinestations niet meer bevoorraad worden met fossiele brandstoffen.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1223
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 30/12/2018 13:28 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering gevolgen
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2005
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2006
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2007
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2008
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread linkthread link Trends in de primaire klimaateffecten
Erwin 31/07/2010 16:18
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2009
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2010
Erwin 30/01/2010 13:14
 
thread linkthread linkthread link De aarde kan goed tegen opwarming
Erwin 13/05/2010 10:28
 
thread linkthread linkthread link Diersoorten weg door klimaatverandering
Erwin 19/07/2010 18:46
 
thread linkthread linkthread link Groenland stijgt steeds sneller door smeltend ijs
Erwin 25/07/2010 10:58
 
thread linkthread linkthread link Droogte laat grondwater verder dalen
Erwin 25/07/2010 11:02
 
thread linkthread linkthread link Hitte problematisch voor stroomproductie
Erwin 25/07/2010 11:07
 
thread linkthread linkthread link Chinese gletsjer smelt het snelst
Erwin 25/07/2010 12:30
 
thread linkthread linkthread link Komende jaren brengen nieuwe warmterecords
Erwin 29/07/2010 19:21
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering zorgt voor extra ruimteafval
Erwin 31/07/2010 15:48
 
thread linkthread linkthread link Ons ontbijtje wordt duurder
Erwin 04/08/2010 20:22
 
thread linkthread linkthread link Minder land- zeeijs
Erwin 07/08/2010 16:26
 
thread linkthread linkthread link Rusland brandt
Erwin 07/08/2010 16:36
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Overstromingen
Erwin 08/08/2010 10:08
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Hitte en Bosbranden
Erwin 10/08/2010 11:44
 
thread linkthread linkthread link Het wordt warmer, natter en zonniger
Erwin 03/11/2010 22:23
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2011
Erwin 17/01/2011 17:44
 
thread linkthread linkthread link Wateroverlast, overstromingen
Erwin 17/01/2011 17:53
 
thread linkthread linkthread link Noordpool, Groenland
Erwin 23/01/2011 14:55
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/01/2011 12:10
 
thread linkthread linkthread link Sneeuwstormen
Erwin 04/02/2011 19:58
 
thread linkthread linkthread link Stormen cyclonen
Erwin 04/02/2011 20:34
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 01/05/2011 14:31
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 23/06/2011 16:39
 
thread linkthread linkthread link Verdwenen warmte in oceaan gevonden
Erwin 11/09/2011 17:12
 
thread linkthread linkthread link Meer koude winterextremen
Erwin 11/09/2011 17:17
 
thread linkthread linkthread link zuurstofgehalte / concentratie
Erwin 19/12/2015 07:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2012
Erwin 05/01/2012 17:59
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 19/01/2012 18:25
 
thread linkthread linkthread link Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen
Erwin 28/02/2012 20:00
 
thread linkthread linkthread link Droogte en Hittegolf
Erwin 31/03/2012 16:30
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 31/03/2012 16:35
 
thread linkthread linkthread link Zeewater
Erwin 21/04/2012 08:16
 
thread linkthread linkthread link Ozonlaag blijft zorgenkind
Erwin 15/05/2012 19:41
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 28/05/2012 10:08
 
thread linkthread linkthread link Lage waterstanden
Erwin 24/06/2012 18:42
 
thread linkthread linkthread link Uitputting van het grondwater
Erwin 26/06/2012 21:16
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 26/06/2012 21:19
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 04/07/2012 22:17
 
thread linkthread linkthread link Gevolgen voor Nederland
Erwin 29/07/2012 14:36
 
thread linkthread linkthread link Sneeuw
Erwin 11/08/2012 16:28
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 11/08/2012 16:31
 
thread linkthread linkthread link Patagonische ijsvelden
Erwin 21/09/2012 21:17
 
thread linkthread linkthread link Landbouwgrond wordt minder vruchtbaar
Erwin 25/11/2012 14:54
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2013
Erwin 31/12/2012 14:18
 
thread linkthread linkthread link Hitte en bosbranden
Erwin 09/01/2013 18:41
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 22/02/2013 16:57
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 06/03/2013 19:22
 
thread linkthread linkthread link Aanhoudende koude
Erwin 11/08/2013 15:19
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2013 15:22
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2013 15:25
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2013 15:34
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2014
Erwin 07/01/2014 18:52
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 17/02/2014 21:17
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2014 21:30
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2014 21:36
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2014 21:37
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 11/08/2014 21:40
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2015
Erwin 17/01/2015 07:22
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 02/02/2015 19:02
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 22/06/2015 21:37
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 22/06/2015 21:40
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 23/07/2015 21:13
 
thread linkthread linkthread link Hittegolf
Erwin 04/08/2015 18:39
 
thread linkthread linkthread link Geen sneeuw
Erwin 24/12/2015 18:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2016
Erwin 11/01/2016 20:33
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/03/2016 18:49
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 22/03/2016 20:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 17/04/2016 10:39
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 15/07/2016 20:44
 
thread linkthread linkthread link IJskappen
Erwin 15/07/2016 21:03
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 27/07/2016 20:34
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 18/11/2016 20:38
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2017
Erwin 18/01/2017 18:56
 
thread linkthread linkthread link Rapport van EMA
Erwin 29/01/2017 11:30
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 01/02/2017 18:29
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 07/02/2017 18:31
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/02/2017 21:00
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 17/02/2017 19:06
 
thread linkthread linkthread link Klimaatvluchtelingen
Erwin 18/02/2017 18:25
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 07/03/2017 19:14
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 08/03/2017 17:42
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 14/03/2017 19:11
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 28/03/2017 20:35
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 22/04/2017 07:16
 
thread linkthread linkthread link Zuurstof
Erwin 07/06/2017 21:01
 
thread linkthread linkthread link Steden
Erwin 07/06/2017 21:12
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 12/07/2017 20:13
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/09/2017 18:22
 
thread linkthread linkthread link Stormen, Tornados, Orkanen
Erwin 08/09/2017 18:30
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2018
Erwin 30/01/2018 18:35
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 11/03/2018 16:42
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 21/03/2018 19:03
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/07/2018 09:15
 
thread linkthread linkthread link Golfstroom
Erwin 09/07/2018 09:35
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 09/07/2018 09:42
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 10/07/2018 20:28
 
thread linkthread linkthread link Klimaat doelen
Erwin 30/12/2018 12:57
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/12/2018 13:05
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 30/12/2018 13:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 30/12/2018 13:31
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2019
Erwin 13/01/2019 09:22
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 02/02/2019 08:28
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 02/02/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 16/02/2019 07:45
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 13/08/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 22/08/2019 21:22
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 22/08/2019 21:24
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 11/10/2019 21:11
 
thread linkthread linkthread link Energie
Erwin 15/11/2019 20:43
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2020
Erwin 03/01/2020 18:23
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 18/03/2020 20:46
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 14/06/2020 10:06
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 14/06/2020 10:56
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 14/06/2020 11:03
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 en methaangas
Erwin 28/09/2020 19:48
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 28/09/2020 20:48
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 28/09/2020 20:51
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 12/10/2020 20:50
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 12/10/2020 21:03
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 16/11/2020 20:37
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2021
Erwin 26/01/2021 18:05
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/01/2021 18:07
 
thread linkthread linkthread link Warme golfstroom
Erwin 16/05/2021 10:31
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering seizoenen
Erwin 16/05/2021 12:20
 
thread linkthread linkthread link Zeespiegelstijging
Erwin 16/05/2021 12:23
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 23/10/2021 07:45
 
thread linkthread linkthread link Klimaatrampen
Erwin 23/10/2021 08:05
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2022
Erwin 13/01/2022 19:15
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 26/05/2022 07:36
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 26/05/2022 07:37
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 26/05/2022 07:39
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/05/2022 07:40
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/11/2022 18:24
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 08/11/2022 18:53
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 08/11/2022 18:56
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/11/2022 19:00
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 08/11/2022 19:22
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 08/11/2022 19:33
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 09/11/2022 18:25
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2023
Erwin 31/12/2022 08:37
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 24/07/2023 20:32
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 24/07/2023 20:34
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 24/07/2023 20:39
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 01/08/2023 20:41
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 01/08/2023 20:46
 
thread linkthread linkthread link Zomer
Erwin 05/12/2023 19:50
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 05/12/2023 20:35
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergen
Banner

Bezoekers

We hebben 52 gasten online