Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

Grondwaterstand op  is  cm onder het maaiveld

In onderstaande overzicht worden de Grondwaterstanden weergegeven met: 

  • Neerslag. Dagelijkse neerslag in mm.
  • Neerslagtekort. Jaarlijkse neerslagoverschot (+) of neerslagtekort (-) in mm.
  • Grondwaterstand. Jaarlijkse grondwaterstanden in cm onder het maaiveld. Hoe lager het getal hoe hoger het grondwaterpeil. Relatie grondwaterstand en hoeveelheid neerslag: Als er in een periode veel neerslag valt stijgt ook de grondwaterstand.

De grondwaterstanden zijn gemeten in Haaksbergen Zuid, bij verschillende pijlbuizen aan de Eibergserstraat.
Mijn dank gaat uit naar het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, voor het beschikbaar stellen van de grondwaterstanden tot april 2010. Tussen maart en augustus 2010 zijn geen gevens beschikbaar. Vanaf augustus 2010 zijn de eigen grondwaterstanden toegepast. De legenda geeft voor de grondwaterstand het gemiddelde weer van alle maanden

Kies jaar 

Beschrijving van de grondwaterstand
In de figuur is een brede tweekleurige band aangegeven. Deze band markeert de zone waarbinnen de grondwaterstand op deze locatie meestal varieert.

De grijze band geeft de zone aan waarbinnen de grondwaterstand tussen de 10 en 90% van de tijd varieert.
De bovenste lijn van de grijze band is hierbij de situatie die in 90% van de waarnemingen op die datum wordt overschreden. Dat wil zeggen in 9 van de 10 gevallen is de waargenomen grondwaterstand op die datum dieper.
De onderste lijn van de grijze band geeft de grondwaterstand aan die op die datum in 10% van de waarnemingen wordt overschreden. Dat wil zeggen dat 1 van de 10 waarnemingen uit het verleden op die datum een diepere grondwaterstand hadden.

De blauwe band geeft het gebied aan waarbinnen de grondwaterstand varieert tussen de 25% en 75% van de waarnemingen.
De dunne lijn in het midden is de gemiddelde grondwaterstand.

De rode lijn geeft de gemeten grondwaterstand weer over het geselecteerde jaar.
Wanneer de grondwaterstand tussen de blauwe band zit is deze als normaal te beschouwen. Zit hij buiten de blauwe band, maar in de grijze band, dan is de grondwaterstand ofwel hoog ofwel laag. Zit de grondwaterstand buiten de twee banden, dan is er sprake van een extreme droge of natte situatie (hoger dan de 90%-waarde of lager dan de 10%-waarde)

Overzicht Grondwaterstanden 1966 t/m heden

In onderstaande overzicht worden de Grondwaterstanden weergegeven met:

  • Neerslag. Jaarlijkse neerslag in mm.
  • Neerslagtekort. Jaarlijkse neerslagoverschot (+) of neerslagtekort (-) in mm.
  • Grondwaterstand. Jaarlijkse maximale en minimale grondwaterstand in cm onder het maaiveld. De stip geeft het gemiddelde weer. Hoe lager het getal hoe hoger het grondwaterpeil.

Wekelijks worden de gegevens geactualiseerd. De legenda geeft het gemiddelde weer van alle jaren.

Neerslagtekort

Waarom het gemiddelde zo fluctueert is mij nog een raadsel. Tussen 1998 en 1999 heeft te maken met overgang naar een andere locatie.
De lage standen tussen 1970 en 1980 heeft waarschijnlijk te maken met de bouw van het industrieterrein, waarbij mogelijk grondwater werd onttrokken.
Van 10-03-2010 tot 18-08-2010 zijn er geen gegevens beschikbaar. Vanaf 18/08/2010 zijn eigen gegevens toegepast.
 

 
Banner

Bezoekers

We hebben 80 gasten online