Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 
Watertemperaturen en hoogten

Rijkswaterstaat levert actuele waterdata over verschillende onderwerpen. Hierbij kunt u denken aan informatie over waterstanden, watertemperaturen, golfhoogtes en windsnelheid.

De waterstanden worden weergegeven ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil). NAP wordt in Nederland gebruikt als referentievlak voor het aanduiden van waterhoogte. Tegenwoordig wordt het NAP vaak gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau.

De watertemperatuurgegevens zijn 10-minuutgemiddelden van de gemeten temperatuur, uitgedrukt in graden Celsius.

De significante golfhoogte is de gemiddelde golfhoogte, van dal naar top, van de hoogste 33% (1/3 deel) van de golfhoogten gedurende een tijdsinterval. De significante golfhoogte is als vuistregel de golfhoogte die mensen visueel waarnemen.

Actuele watertemperaturen op diverse locaties

Actuele Watertemperatuur Vlissingen Actuele Watertemperatuur Haringvliet
Actuele Watertemperatuur Den Helder Actuele Watertemperatuur Randzelgat Noord boei
Actuele Watertemperatuur Delden. Twentekanaal

De temperatuur van het rivierwater en kanaalwater wordt gemeten met behulp van een metalen draad (platina).
De weerstand van deze metalen plaat neemt toe als de temperatuur van de draad toeneemt. Door middel van het sturen van een kleine elektrische stroom door de draad wordt de weerstand van de draad gemeten. De weerstand van de draad wijzigt met de temperatuur van het rivierwater. De weerstand is een maat voor de temperatuur van het rivierwater.
De temperatuur van het water wordt beïnvloed door twee factoren: het jaargetijde met zijn weersomstandigheden, en opwarming door warmtelozingen
Te grote opwarming heeft een nadelige invloed op onderdelen van het ecosysteem. Onder andere voor sommige vissen en ook voor het ontstaan van botulisme. Bij temperaturen van 0 graden Celcius en lager ontstaat grondijs, dat een bedreiging is voor de scheepvaart en sluiscomplexen.
Daarnaast heeft temperatuur invloed op de zuurstofhuishouding, afbraak van organisch materiaal, omzetting van ammoniak naar nitraat, toename in algengroei en met de daarmee samenhangende zuurstofproductie en vorming en omzetting van zouten.
De trend en de actuele waarde van de temperatuur van watersystemen is dus belangrijk voor het beheer van het watersysteem. Rijkswaterstaat meet daarom continu de temperaturen van diverse rivieren en kanalen.

Ook wordt de temperatuur van het zeewater aan het oppervlak gemeten met een instrument aan boord van een satelliet die op ruim 800 km hoogte vliegt.

Zeewatertemperaturen IJsselmeer Zeewatertemperaturen Noordzee
 
Banner

Bezoekers

We hebben 44 gasten online