Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Natuur (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Natuur
#827
Natuur 6 Jaren, 1 Maand geleden Karma: 0  
14/03/2018
In 2020 is 2/3 van de wilde dieren verdwenen. Het tempo waarin diersoorten uitsterven is nu even hoog als in de tijd dat dinosauriërs verdwenen.
Als we deze tragedie niet tegenhouden zou biodiversiteit zo’n klap kunnen krijgen dat onze planeet stilvalt en onleefbaar zou worden. Maar er is hoop, topwetenschappers ondersteunen een plan om van de helft van onze planeet beschermd gebied te maken en zo de harmonie met de natuur te herstellen.

01/07/2018
De opwarming in Nederland zorgt voor meer exotische planten en dieren. De naam invasieve soorten is een verzamelnaam voor planten en dieren die niet van naturen in het wild in Nederland voorkomen. Ze zijn hier per ongeluk gekomen of bewust hierheen gehaald. Al in de 19e eeuw werden reuzenbalsemien en de Perzische berenklauw in Europese tuinen aangeplant. Op vele plekken vormen ze nu een ware plaag.
Alle invasieve soorten komen van oorsprong uit Azië, Australië en Amerika. Deze soorten zijn echte opportunisten en weten zich uitstekend aan te passen aan ons klimaat en omgeving. De opwarming van het klimaat, met zijn zachte winters en warme lentes en zomers werken ook goed mee. In de stad is het vaak enkele graden warmer zowel overdag als ’s nachts waardoor de exoten het in een stad vaak nog veel beter doen.
Een heel belangrijk punt is het ontbreken van natuurlijke vijanden. Zaden blijven tientallen jaren kiemkrachtig
Een ander nadeel is vaak dat de exoten zich explosief weet uit te breiden waardoor ze de inheemse flora en fauna deels of volledig weten te verdringen. Een goed voorbeeld hiervan is de grote waternavel. In Friesland en Drenthe zijn kanalen al overwoekerd door deze plant. Het bladerdek is zo dicht dat er maar weinig licht meer in het water komt.
Behalve economische schade veroorzaken ze ook economische schade. De grote waternavel produceert een enorme hoeveelheid bladeren en wortels waardoor aan- en afvoer van water minder goed verloopt.

09/07/2018
Vorig jaar waren er nog 30 vaquitas schattige "minidolfijnen" die in de zee bij Mexico leven en nu zijn er nog maar 12 over! En we dreigen niet alleen de vaquitas te verliezen er is een zesde uitstervingsgolf gaande, veroorzaakt door de mens.

Het zijn niet alleen vaquitas die dreigen te verdwijnen. Er is een zesde uitstervingsgolf gaande, vrijwel volledig veroorzaakt door de mens. Bijna tweederde van de wilde diersoorten is in de afgelopen 50 jaar verdwenen!

De oplossing die wetenschappers aandragen is de helft van de aarde beschermd gebied maken, zodat de natuur zichzelf kan herstellen. Maar onze overheden kunnen de andere kant opkijken, omdat de biodiversiteitscrisis en haar oplossing geen voorpaginanieuws zijn.

We hebben nu een unieke kans om dat te veranderen: een congres in Montreal, waar regeringsleiders samen zijn om een 30-jarenplan voor natuurbescherming uit te stippelen.

26/10/2018
In het klimaatakkoord hebben landen met elkaar afgesproken ernaar te streven de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius te beperken. Toch zijn er gebieden in de wereld waar het kwik al met 2 graden of meer gestegen is. Eén daarvan is het tropische regenwoud in het noordoosten van Puerto Rico. En deze opwarming heeft grote gevolgen voor de omgeving.

Sinds 1976 wordt er al onderzoek gedaan in het Luquillo regenwoud. En uit de bevindingen blijkt dat de insectenpopulatie drastisch is afgenomen. Zo zijn er tot wel zestig keer minder geleedpotigen – zoals insecten, duizendpoten en pissebedden – te vinden dan veertig jaar terug.

Tegelijkertijd vonden de onderzoekers er ook veel minder hagedissen en vogels. “Onze resultaten suggereren dat de impact van de opwarming in tropische bossen zelfs groter is dan verwacht,” stelt hoofdonderzoeker Brad Lister. “Als de insectenpopulatie instort, hebben ook de dieren die de insecten eten onvoldoende voedsel.” Hierdoor planten deze dieren zich minder gemakkelijk voort en worden ook hun overlevingskansen kleiner.

Koudbloedige dieren – zoals insecten, reptielen en amfibieën – die in het tropische regenwoud vertoeven, zijn bijzonder kwetsbaar voor klimaatopwarming. Dit komt omdat ze zich hebben aangepast aan relatieve stabiele temperaturen, die gedurende het jaar nauwelijks variëren.
Na een grondige analyse van alle gegevens, moeten de onderzoekers concluderen dat klimaatopwarming de belangrijkste oorzaak is van de afname van geleedpotigen. Een angstvallig feit. Tropische bossen herbergen namelijk meer dan de helft van alle plant- en diersoorten op aarde. De bevindingen uit de studie hebben daardoor verstrekkende gevolgen voor de toekomstige stabiliteit en biodiversiteit in regenwouden.

Klimaat inzichten.
Impact opwarming met 1.5 tot 2 graden.
Extreme hitte,
Overstromingen,
Zeespiegelstijging,
Afname biodiversiteit,
Ontdooien permafrost,
Oceaanverzuring,Verdwijnen koralen.
Gezondheidsrisico’s,
Voedseltekort,
Watertekort,
Economische recessie.

30/10/2018
Het aantal populaties wilde dieren is sinds 1970 met 60 procent gedaald, stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF) dinsdag. De organisatie wijt dit aan druk van de mens op de natuur. De hoofdoorzaak van het natuurverlies zijn menselijke activiteiten", meldt WNF in zijn Living Planet Report, een tweejaarlijkse graadmeter van de biodiversiteit.
Oprukkende landbouw en overbevissing zijn de grootste bedreigingen. Daarnaast hebben diersoorten het zwaar door stroperij, aanleg van infrastructuur, vervuiling en klimaatverandering, constateert de organisatie.
Volgens het rapport blijft de druk op tropische regenwouden onverminderd groot. In vijftig jaar tijd is maar liefst 20 procent van de Amazone verdwenen. In rivieren, moerasgebieden en delta's zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 83 procent afgenomen sinds 1970.

Grootschalige aanleg van stuwdammen, irrigatie en inpoldering voor landbouw, vervuiling en overbevissing zetten zoetwatergebieden onder grote druk", staat in het Living Planet Report.
We hebben dus nog steeds maar heel weinig over. Bovendien is de afgelopen tien jaar het herstel afgevlakt. Dat geeft aan dat je moet blijven werken aan herstel en beleid nog beter moet", aldus het WNF.
De natuurbeschermingsorganisatie vindt klassieke natuurbeschermingsmaatregelen, zoals het instellen van beschermde gebieden en soortenbescherming, cruciaal. Zo groeit het aantal populaties van bijvoorbeeld de bultrugwalvis, reuzenpanda en berggorilla voorzichtig. Maar er is meer nodig, zegt WNF-directeur Kirsten Schuijt. Als wij de oorzaak zijn van natuurverlies, kunnen wij de trend ook ombuigen. Dat vraagt om duurzame keuzes op het gebied van voedsel, energie en grondstoffen. Iedereen kan daar op zijn manier aan bijdragen."

In Nederland ging het door strengere regelgeving in de jaren negentig de goede kant op met diersoorten in zoetwatergebieden. Het herstel was echter betrekkelijk, want in de voorgaande decennia ging veel natuur in rivieren en meren verloren door onder meer vervuiling.

25/11/2018
De ontbossing van het Amazoneregenwoud in Brazilië heeft ten opzichte van voorgaande jaren in 2018 het hoogste niveau bereikt in tien jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Braziliaanse regering over de periode juli 2017 tot juli 2018.
Satellietbeelden tonen aan dat er van juli 2017 tot juli 2018 zo'n 7.900 vierkante kilometer regenwoud is gekapt. Dat is 13,7 procent meer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de staten Pará en Mato Grosso, waar de sojabonenproductie groeit, worden de meeste bomen gekapt.
De Braziliaanse minister van Milieu, Edson Duarte, zei in een verklaring dat illegale houtkap de grootste veroorzaker is van de sterke stijging. Hij heeft de regering opgeroepen om het toezicht op het regenwoud te vergroten.
Ontbossing versterkt het broeikaseffect en is goed voor ongeveer 15 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wat vergelijkbaar is met uitstoot van de transportsector.

Het Braziliaanse klimaatobservatorium, een netwerk van niet-gouvernementele organisaties, heeft in een verklaring laten weten dat de stijging niet als een verrassing is gekomen. Naast de illegale houtkap levert ook de groeiende landbouwsector in het land een bijdrage aan de ontbossing, stelt de organisatie.
Greenpeace vindt dat de Braziliaanse regering niet genoeg heeft gedaan om de ontbossing tegen te gaan. Ook recente beleidsveranderingen, zoals het verminderen van gebieden onder federale bescherming, hebben de ontbossing juist aangewakkerd.
Beide milieuorganisaties hebben hun zorgen geuit over de toekomst van het regenwoud onder de nieuwe regering van de toekomstige president Jair Bolsonaro, die in januari zijn ambt zal bekleden. De president heeft eerder scherpe kritiek geuit op de Braziliaanse milieuorganisatie en staat achter een groeiende landbouwsector.
Ondanks de sterke toename is de ontbossing nog wel lager dan in het begin van deze eeuw. In 2004 werd bijvoorbeeld nog meer dan 27.000 vierkante kilometer regenwoud gekapt. Kort daarna is de regering begonnen met het bestrijden van ontbossing.

24/11/2018
Na berichtgeving over het verdwijnen van 75% van de insecten uit ons land komen nu alarmerende berichten binnen over het verdwijnen van vogels. Het gaat niet alleen slecht met een groot aantal zeldzamere vogelsoorten die in natuurgebieden voorkomen maar ook met algemene soorten als mussen, spreeuwen, roeken en waterhoentjes.
Enkele voor de natuur in Twente en de Achterhoek kenmerkende soorten zijn inmiddels uitgestorven of bedreigd in het voortbestaan. Dat zijn onder meer de ortolaan, hop, klapekster, goudplevier, korhoen, Europese kanarie, paapje, draaihals, zomertaling, nachtegaal, en watersnip.
De grootste achteruitgang van vogelsoorten vindt plaats inde stedelijke en agrarische gebieden plaats.
In het agrarisch gebied is er weinig ruimte voor planten en dieren overgebleven. Het stedelijk gebied zien wij steeds meer verstenen.
We moeten terug naar natuurvriendelijke, ecologisch duurzame en grondgebonden landbouw. Bij stadsontwikkeling moet er meer rekening worden gehouden met de natuur.

Vermeld dient te worden dat er een opmerkelijk herstel heeft plaatsgevonden in heidevelden broedende nachtzwaluw en de blauwborst. Ook met de kerkuil en de ijsvogel gaat het de goede kant op.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1214
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 30/12/2018 13:24 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering gevolgen
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2005
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2006
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2007
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2008
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread linkthread link Trends in de primaire klimaateffecten
Erwin 31/07/2010 16:18
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2009
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2010
Erwin 30/01/2010 13:14
 
thread linkthread linkthread link De aarde kan goed tegen opwarming
Erwin 13/05/2010 10:28
 
thread linkthread linkthread link Diersoorten weg door klimaatverandering
Erwin 19/07/2010 18:46
 
thread linkthread linkthread link Groenland stijgt steeds sneller door smeltend ijs
Erwin 25/07/2010 10:58
 
thread linkthread linkthread link Droogte laat grondwater verder dalen
Erwin 25/07/2010 11:02
 
thread linkthread linkthread link Hitte problematisch voor stroomproductie
Erwin 25/07/2010 11:07
 
thread linkthread linkthread link Chinese gletsjer smelt het snelst
Erwin 25/07/2010 12:30
 
thread linkthread linkthread link Komende jaren brengen nieuwe warmterecords
Erwin 29/07/2010 19:21
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering zorgt voor extra ruimteafval
Erwin 31/07/2010 15:48
 
thread linkthread linkthread link Ons ontbijtje wordt duurder
Erwin 04/08/2010 20:22
 
thread linkthread linkthread link Minder land- zeeijs
Erwin 07/08/2010 16:26
 
thread linkthread linkthread link Rusland brandt
Erwin 07/08/2010 16:36
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Overstromingen
Erwin 08/08/2010 10:08
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Hitte en Bosbranden
Erwin 10/08/2010 11:44
 
thread linkthread linkthread link Het wordt warmer, natter en zonniger
Erwin 03/11/2010 22:23
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2011
Erwin 17/01/2011 17:44
 
thread linkthread linkthread link Wateroverlast, overstromingen
Erwin 17/01/2011 17:53
 
thread linkthread linkthread link Noordpool, Groenland
Erwin 23/01/2011 14:55
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/01/2011 12:10
 
thread linkthread linkthread link Sneeuwstormen
Erwin 04/02/2011 19:58
 
thread linkthread linkthread link Stormen cyclonen
Erwin 04/02/2011 20:34
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 01/05/2011 14:31
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 23/06/2011 16:39
 
thread linkthread linkthread link Verdwenen warmte in oceaan gevonden
Erwin 11/09/2011 17:12
 
thread linkthread linkthread link Meer koude winterextremen
Erwin 11/09/2011 17:17
 
thread linkthread linkthread link zuurstofgehalte / concentratie
Erwin 19/12/2015 07:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2012
Erwin 05/01/2012 17:59
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 19/01/2012 18:25
 
thread linkthread linkthread link Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen
Erwin 28/02/2012 20:00
 
thread linkthread linkthread link Droogte en Hittegolf
Erwin 31/03/2012 16:30
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 31/03/2012 16:35
 
thread linkthread linkthread link Zeewater
Erwin 21/04/2012 08:16
 
thread linkthread linkthread link Ozonlaag blijft zorgenkind
Erwin 15/05/2012 19:41
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 28/05/2012 10:08
 
thread linkthread linkthread link Lage waterstanden
Erwin 24/06/2012 18:42
 
thread linkthread linkthread link Uitputting van het grondwater
Erwin 26/06/2012 21:16
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 26/06/2012 21:19
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 04/07/2012 22:17
 
thread linkthread linkthread link Gevolgen voor Nederland
Erwin 29/07/2012 14:36
 
thread linkthread linkthread link Sneeuw
Erwin 11/08/2012 16:28
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 11/08/2012 16:31
 
thread linkthread linkthread link Patagonische ijsvelden
Erwin 21/09/2012 21:17
 
thread linkthread linkthread link Landbouwgrond wordt minder vruchtbaar
Erwin 25/11/2012 14:54
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2013
Erwin 31/12/2012 14:18
 
thread linkthread linkthread link Hitte en bosbranden
Erwin 09/01/2013 18:41
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 22/02/2013 16:57
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 06/03/2013 19:22
 
thread linkthread linkthread link Aanhoudende koude
Erwin 11/08/2013 15:19
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2013 15:22
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2013 15:25
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2013 15:34
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2014
Erwin 07/01/2014 18:52
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 17/02/2014 21:17
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2014 21:30
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2014 21:36
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2014 21:37
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 11/08/2014 21:40
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2015
Erwin 17/01/2015 07:22
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 02/02/2015 19:02
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 22/06/2015 21:37
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 22/06/2015 21:40
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 23/07/2015 21:13
 
thread linkthread linkthread link Hittegolf
Erwin 04/08/2015 18:39
 
thread linkthread linkthread link Geen sneeuw
Erwin 24/12/2015 18:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2016
Erwin 11/01/2016 20:33
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/03/2016 18:49
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 22/03/2016 20:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 17/04/2016 10:39
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 15/07/2016 20:44
 
thread linkthread linkthread link IJskappen
Erwin 15/07/2016 21:03
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 27/07/2016 20:34
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 18/11/2016 20:38
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2017
Erwin 18/01/2017 18:56
 
thread linkthread linkthread link Rapport van EMA
Erwin 29/01/2017 11:30
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 01/02/2017 18:29
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 07/02/2017 18:31
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/02/2017 21:00
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 17/02/2017 19:06
 
thread linkthread linkthread link Klimaatvluchtelingen
Erwin 18/02/2017 18:25
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 07/03/2017 19:14
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 08/03/2017 17:42
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 14/03/2017 19:11
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 28/03/2017 20:35
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 22/04/2017 07:16
 
thread linkthread linkthread link Zuurstof
Erwin 07/06/2017 21:01
 
thread linkthread linkthread link Steden
Erwin 07/06/2017 21:12
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 12/07/2017 20:13
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/09/2017 18:22
 
thread linkthread linkthread link Stormen, Tornados, Orkanen
Erwin 08/09/2017 18:30
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2018
Erwin 30/01/2018 18:35
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 11/03/2018 16:42
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 21/03/2018 19:03
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/07/2018 09:15
 
thread linkthread linkthread link Golfstroom
Erwin 09/07/2018 09:35
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 09/07/2018 09:42
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 10/07/2018 20:28
 
thread linkthread linkthread link Klimaat doelen
Erwin 30/12/2018 12:57
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/12/2018 13:05
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 30/12/2018 13:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 30/12/2018 13:31
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2019
Erwin 13/01/2019 09:22
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 02/02/2019 08:28
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 02/02/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 16/02/2019 07:45
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 13/08/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 22/08/2019 21:22
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 22/08/2019 21:24
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 11/10/2019 21:11
 
thread linkthread linkthread link Energie
Erwin 15/11/2019 20:43
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2020
Erwin 03/01/2020 18:23
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 18/03/2020 20:46
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 14/06/2020 10:06
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 14/06/2020 10:56
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 14/06/2020 11:03
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 en methaangas
Erwin 28/09/2020 19:48
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 28/09/2020 20:48
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 28/09/2020 20:51
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 12/10/2020 20:50
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 12/10/2020 21:03
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 16/11/2020 20:37
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2021
Erwin 26/01/2021 18:05
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/01/2021 18:07
 
thread linkthread linkthread link Warme golfstroom
Erwin 16/05/2021 10:31
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering seizoenen
Erwin 16/05/2021 12:20
 
thread linkthread linkthread link Zeespiegelstijging
Erwin 16/05/2021 12:23
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 23/10/2021 07:45
 
thread linkthread linkthread link Klimaatrampen
Erwin 23/10/2021 08:05
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2022
Erwin 13/01/2022 19:15
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 26/05/2022 07:36
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 26/05/2022 07:37
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 26/05/2022 07:39
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/05/2022 07:40
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/11/2022 18:24
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 08/11/2022 18:53
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 08/11/2022 18:56
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/11/2022 19:00
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 08/11/2022 19:22
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 08/11/2022 19:33
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 09/11/2022 18:25
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2023
Erwin 31/12/2022 08:37
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 24/07/2023 20:32
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 24/07/2023 20:34
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 24/07/2023 20:39
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 01/08/2023 20:41
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 01/08/2023 20:46
 
thread linkthread linkthread link Zomer
Erwin 05/12/2023 19:50
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 05/12/2023 20:35
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergen
Banner

Bezoekers

We hebben 53 gasten online