Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Natuur (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Natuur
#281
Natuur 13 Jaren, 1 Maand geleden Karma: 0  
07/02/2011
Het groeiseizoen in de natuur is in de afgelopen tien jaar met bijna een maand in lengte toegenomen. Dat heeft alles te maken met de klimaatverandering. In de laatste tien jaar is de temperatuur in Nederland gemiddeld met 1,3 graden toegenomen in vergelijking met de periode 1940 - 1960, die door wetenschappers als representatief wordt beschouwd. Dat heeft De Natuurkalender gisteren bekendgemaakt. De Natuurkalender is het nationale waarnemingsnetwerk van de Wageningen Universiteit en het radioprogramma Vroege Vogels. Aan de kalender zijn sinds de start in februari 2001 meer dan 120.000 natuurfeiten doorgegeven.
Volgens de wetenschappers is het voorjaar in de laatste tien jaar gemiddeld zeventien dagen eerder begonnen. Hun data wijzen uit dat de winter gemiddeld negen dagen later begon.
Het groeiseizoen begon het vroegst in 2008, toen els en hazelaar eenendertig dagen eerder bloeiden dan ooit eerder was vastgesteld. De winter ging in 2006 het laatst van start. De blaadjes vielen twintig dagen later dan gewoonlijk van de bomen. Ook in 2001 en 2005 begon de winter opvallend later, aldus De Natuurkalender. Het afgelopen jaar 2010 vormde een uitzondering op de regel dat het groeiseizoen eerder begint, Door aanhoudende kou aan het begin van het jaar waren vroegbloeiers als de pinksterbloem en het fluitekruid ruim een week later. Daar stand tegenover dat de herfst vorig jaar ook later begon en pas half oktober zijn intrede deed. Op dit moment ligt de natuur door de vrij zachte januari maand ruim drie weken voor op normaal, en vijf dagen op het langjarig gemiddelde.

21/06/2011
Of je dat nu een klimaatverandering mag noemen of niet. feit is dat de gemiddelde temperatuur in Nederland de afgelopen decennia is gestegen. Vraag het ook maar aan de insecten, want die reageren daarop. Soorten die hier nog nooit zijn waargenomen, of voor het laatst lang geleden, worden nu gezien. Laatstelijk nog twee typen, onschuldige, boktorren, die zich tot nu toe in zuidelijker streken ophielden.
Nederland is het meest noordelijke gebied waar ze zijn aangetroffen. Dat het nieuwe soorten betreft. heeft men kunnen vaststellen aan de hand van de omvangrijke collectie van NCB Naturalis. waarin de historie van de Nederlandse fauna in detail is vastgelegd. Niet in de collectie? Dan: nieuw.

21/06/2011
Het gaat veel slechter met de oceanen dan tot nog toe werd gedacht.
De kans dat op korte termijn veel in zee levende dier- en plantensoorten uitsterven is zeer groot, volgens een onderzoek van het IPSO, een Britse organisatie van wetenschappers en experts.
Volgens het rapport is het in de geschiedenis van de mens niet eerder voorgekomen dat zo veel soorten op het punt van uitsterven staan. De problemen worden onder meer veroorzaakt door klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en verzuring van de oceanen.
De veranderingen gaan sneller dan we hadden gedacht, en op manieren die we de komende honderden jaren niet hadden verwacht te zien. Het panel van wetenschappers maakt zich vooral zorgen over de verzuring en vervuiling van de zee. Giftige stoffen hechten zich op het oppervlak van zeer kleine stukjes plastic, die op de zeebodem terechtkomen en worden opgegeten door vissen.

03/08/2011
Gespot in de Middellandse Zee, vorig jaar een grijze walvis. Al sinds driehonderd jaar doodgejaagd in het gebied van de Atlantische Oceaan. Die komt dus uit de Stille Zuidzee, denken deskundigen, want daar leeft hij nog wel. En de meest voor de hand liggende route die het dier kan hebben genomen, is die via de Poolzee. Dat kan sinds enige tijd, nu het plaatselijke ijsveld ernstig aan omvang heeft ingeboet en de gemiddelde temperatuur van het zeewater gestegen is. Het vermoeden wordt bevestigd door de recente komst in de Atlantische Oceaan van een kiezelwiertje dat zich al 8OO duizend jaar niet meer in die contreien heeft vertoond. Het is niet te zeggen of deze opwarming met het broeikaseffect van doen heeft, of een natuurlijke variatie is.

03/08/2011
Een muggenplaag ligt op de loer. Deze week nog kunnen we al een overvloed aan steekmuggen verwachten. Daarvoor waarschuwde zoetwaterecoloog Piet Verdonschot van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra gisteren. De extreem natte julimaand in combinatie met de stijgende temperaturen vormen ideale omstandigheden voor de beestjes. De komende weken verwachten de onderzoekers een explosie aan volwassen steekmuggen. Dat kan hier en daar tot een plaag leiden. De onderzoekers raden mensen aan om waar mogelijk stilstaand water op te ruimen om muggenlarven geen kans te geven.
Bij een importeur van gebruikte banden op een industrieterrein in Weert zijn overigens enkele Amerikaanse rotspoelmuggen aangetroffen. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) maakte gisteren bekend dat de vondst bij een reguliere controle eind juli is gedaan. De muggen kunnen infectieziekten overbrengen. Om te voorkomen dat ze zich hier vermenigvuldigen, worden de exotische muggen bestreden. In Nederland zijn overigens nog nooit muggen met ziekteverwekkende virussen of parasieten aangetroffen.

27/09/2011
De prijzen van hooi en, stro zijn flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft ook gevolgen voor de toch al verstoorde paardenhandel. Het houden van paarden wordt duurder, waardoor meer paardenhouders geneigd zijn hun dieren te koop aan te bieden. De prijs van ruwvoer heeft zeker ook- invloed op de kostprijs van een paard, zegt een woordvoerder van www.boerderij.nl, een platform voor veehouders en akkerbouwers. De hele veehouderij heeft een probleem om aan ruwvoeders te. komen.
Oorzaak van de prijsstijging is het weer: het voorjaar was .droog waardoor het graan minder gegroeid is dan anders. Door de lange perioden van regen die daarop volgden, konden de loonwerkers lang het land niet op. Er zijn daarom weinig balen geperst. Er is een groot tekort aan tarwe- en gerstestro. Een ton tarwestro kost volgens het LEI (Landbouw Economisch instituut) nu zo'n 155 euro, terwijl dat een maand eerder 110 euro was. Gerstestro bracht in augustus 165 euro op per 1000 kg. In 2010 was dit nog 122 euro. In 2009 werd nog minder betaald. Voor tarwe- en gerstestro noteerde het LEI toen 97,50 en 105 euro per 1000 kg.
Bron: tctubantia

30/09/2011
De droge lente en de natte zomer hebben dit jaar geleid tot een fors lagere oogst van tarwe, blijkt uit de gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek. De opbrengst komt uit op 1,2 miljard kilo, 11 procent minder dan vorig jaar. Het areaal van tarwe is dit jaar 151.000 hectare, slechts 2 procent minder dan vorig jaar.

30/09/2011
Het mooie weer van de afgelopen week kent ook een schaduwzijde. Mensen die in de buurt van water verblijven hebben het al gemerkt: het stikt weer van de muggen. De muggen waren eigenlijk al 'op weg naar binnen' om een beschut plaatsje te zoeken en zo te overwinteren, wat gebruikelijk is bij insecten wanneer de herfst intreedt. Maar nu zijn de beestjes in de war. Door de hoge temperaturen komen ze weer uit hun warme en vochtige schuilplaatsen vandaan. Voor de muggen is het toch al een bijzonder jaar geweest. Door het lange droge voorjaar dreigde de muggenpopulatie nagenoeg gedecimeerd te worden. Maar door de vele neerslag in de zomermaanden kon de populatie zich geheel herstellen, om vervolgens sterker dan ooit de mensheid te teisteren. Kenners schatten dat aan het eind van de zomer ongeveer 25% meer muggen rondvlogen dan gebruikelijk.Toch zal de hinder niet lang duren en ook de vrees voor massale hoeveelheden muggenbeten is niet nodig. 'De beestjes zullen amper nog steken en binnen enkele weken definitief hun schuilplaatsen opzoeken,' aldus de Belgische insectenkenner Patrick Grootaert tegen de krant Het Nieuwsblad.
Bron: De Volkskrant.

13/10/2011 voor sommige vogels wordt Nederland te warm.
Klimaatverandering heeft via wereldwijde temperatuurstijging en extreme weersomstandigheden een behoorlijke invloed op de natuur, en dit geldt met name voor dieren die in sterk versnipperde gebieden leven.
Hoe reageren de fladderaars op de klimaatverandering ? Sommige soorten reageren positief, andere negatief, afhankelijk van hun eigenschappen.
Anouk Cormount heeft aangetoond dat niet-veeleisende vlindersoorten zich door klimaatverandering makkelijker kunnen verplaatsen, omdat hun vliegvermogen wordt bevorderd. Anderzijds vinden insectenetende zangvogels bij terugkeer uit hun overwinteringgebied onvoldoende voedsel
voor hun jongen, omdat de insectenlarven door de hogeretemperatuur al een ontwikkelingsstadium verder zijn.
Bestand zijn tegen weersextremen vereist dat soorten na een verstoring niet sterk in aantal achteruitgaan en dat de aantallen snel terugkeren op het niveau van vóór het extreem. Dat kan sneller in grote leefgebieden met veel natuur. En soorten moeten zich kunnen verplaatsen naar koelere leefgebieden wanneer de gemiddelde temperatuur blijft stijgen. Die verplaatsing gaat makkelijker wanneer leefgebieden niet te ver uit elkaar liggen.
Internationale verdragen vragen een inspanning om biodiversiteit te behouden. Voor een deel van de soorten wordt Nederland straks te warm. Door hun verplaatsing naar koelere leefgebieden in noordelijke streken te faciliteren - bijvoorbeeld door groene verbindingszones aan te leggen - kunnen we toch aan die biodiversiteitafspraken tegemoetkomen.

18/10/2011
IJsberen, maar ook vele andere dieren en planten worden kleiner door de impact van klimaatverandering op hun leefgebieden. Dat stellen wetenschappers in een artikel in The Nature Climate Change Journal. IJsberen krimpen bijvoorbeeld, omdat er steeds minder ijs is om op te leven. De wereldwijd stijgende temperaturen en veranderingen in het klimaat veroorzaken een domino-effect dat nu al invloed heeft op de groei van een groot aantal dieren- en plantsoorten. Dwerggroei komt steeds vaker voor, stellen de wetenschappers in hun artikel. Uiteindelijk kan dit ook het leven van de mens beïnvloeden. Wanneer een grote bron van voedsel - zoals vis - minder groeit in zowel omvang als hoeveelheid, kunnen minder mensen van deze voedselbron voorzien worden. Met als gevolg dat er voor zowel mens als dier minder variëteit in voedsel voorhanden is.

In de afgelopen eeuw zijn niet alleen ijsberen gekrompen. Ook padden, pimpelmezen, Soay schapen, edelherten en schildpadden zijn kleiner geworden dan ze ooit waren. 'De gevolgen van het krimp-effect zijn nog niet helemaal duidelijk, maar het kan verstrekkende gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de mensheid', aldus David Bickford en Jennifer Sheridan van de Nationale Universiteit van Singapore.

Omdat de recente klimaatverandering waarschijnlijk sneller is dan vroegere veranderingen in het klimaat, kunnen veel soorten niet snel genoeg reageren en zich aanpassen. Dit houdt in dat dieren- en plantensoorten kunnen uitsterven'.Een groot probleem is dat niet alle planten en dieren in hetzelfde tempo krimpen, waardoor ecosystemen uit balans raken. Verminderde voedselvoorraden hebben tot gevolg dat dieren aan top van de voedselketen - inclusief de mens - kleiner zullen worden. Ze krijgen ook minder nakomelingen en zijn vatbaarder voor ziekten.

In de afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuur wereldwijd met 1 graad Celsius gestegen. Sommige klimaatdeskundigen geven aan dat dit 7 graden Celsius zou kunnen worden in het jaar 2100. Fossielen van zo'n 55 miljoen jaar geleden tonen aan dat bij het stijgen van de temperaturen toen, ongewervelde dieren zoals kevers, bijen en mieren zo'n 50 tot 75 procent kleiner werden. Voor andere diersoorten, zoals eekhoorns en ratten, geldt ook dat ze gekrompen zijn tijdens eerdere perioden van klimaatverandering.Experimenteel onderzoek nu suggereert dat voor elke graad dat het warmer wordt planten tussen de 3 en 17 procent krimpen en vissen zes tot 22 procent.
Bron VWK.

01/12/2011
In Noordrijn-Westfalen is nog maar een kwart van de bomen gezond. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van het milieuministerie van de Duitse deelstaat. Sinds het begin van het onderzoek in 1985, toen 65 procent van de bomen nog gezond was, is de toestand van bomen nog net zo slecht geweest. Voorla bossen met beuk en grove den staan er zeer slecht voor. Alleen met de eik gaat het nog redelijk.
Volgens het ministerie moet de oorzaak worden gezocht in klimaatverandering, die dit jaar tot uitdrukking kwam in lange perioden met extreme droogte.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1228
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 01/12/2011 17:04 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering gevolgen
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2005
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2006
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2007
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2008
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread linkthread link Trends in de primaire klimaateffecten
Erwin 31/07/2010 16:18
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2009
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2010
Erwin 30/01/2010 13:14
 
thread linkthread linkthread link De aarde kan goed tegen opwarming
Erwin 13/05/2010 10:28
 
thread linkthread linkthread link Diersoorten weg door klimaatverandering
Erwin 19/07/2010 18:46
 
thread linkthread linkthread link Groenland stijgt steeds sneller door smeltend ijs
Erwin 25/07/2010 10:58
 
thread linkthread linkthread link Droogte laat grondwater verder dalen
Erwin 25/07/2010 11:02
 
thread linkthread linkthread link Hitte problematisch voor stroomproductie
Erwin 25/07/2010 11:07
 
thread linkthread linkthread link Chinese gletsjer smelt het snelst
Erwin 25/07/2010 12:30
 
thread linkthread linkthread link Komende jaren brengen nieuwe warmterecords
Erwin 29/07/2010 19:21
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering zorgt voor extra ruimteafval
Erwin 31/07/2010 15:48
 
thread linkthread linkthread link Ons ontbijtje wordt duurder
Erwin 04/08/2010 20:22
 
thread linkthread linkthread link Minder land- zeeijs
Erwin 07/08/2010 16:26
 
thread linkthread linkthread link Rusland brandt
Erwin 07/08/2010 16:36
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Overstromingen
Erwin 08/08/2010 10:08
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Hitte en Bosbranden
Erwin 10/08/2010 11:44
 
thread linkthread linkthread link Het wordt warmer, natter en zonniger
Erwin 03/11/2010 22:23
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2011
Erwin 17/01/2011 17:44
 
thread linkthread linkthread link Wateroverlast, overstromingen
Erwin 17/01/2011 17:53
 
thread linkthread linkthread link Noordpool, Groenland
Erwin 23/01/2011 14:55
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/01/2011 12:10
 
thread linkthread linkthread link Sneeuwstormen
Erwin 04/02/2011 19:58
 
thread linkthread linkthread link Stormen cyclonen
Erwin 04/02/2011 20:34
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 01/05/2011 14:31
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 23/06/2011 16:39
 
thread linkthread linkthread link Verdwenen warmte in oceaan gevonden
Erwin 11/09/2011 17:12
 
thread linkthread linkthread link Meer koude winterextremen
Erwin 11/09/2011 17:17
 
thread linkthread linkthread link zuurstofgehalte / concentratie
Erwin 19/12/2015 07:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2012
Erwin 05/01/2012 17:59
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 19/01/2012 18:25
 
thread linkthread linkthread link Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen
Erwin 28/02/2012 20:00
 
thread linkthread linkthread link Droogte en Hittegolf
Erwin 31/03/2012 16:30
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 31/03/2012 16:35
 
thread linkthread linkthread link Zeewater
Erwin 21/04/2012 08:16
 
thread linkthread linkthread link Ozonlaag blijft zorgenkind
Erwin 15/05/2012 19:41
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 28/05/2012 10:08
 
thread linkthread linkthread link Lage waterstanden
Erwin 24/06/2012 18:42
 
thread linkthread linkthread link Uitputting van het grondwater
Erwin 26/06/2012 21:16
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 26/06/2012 21:19
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 04/07/2012 22:17
 
thread linkthread linkthread link Gevolgen voor Nederland
Erwin 29/07/2012 14:36
 
thread linkthread linkthread link Sneeuw
Erwin 11/08/2012 16:28
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 11/08/2012 16:31
 
thread linkthread linkthread link Patagonische ijsvelden
Erwin 21/09/2012 21:17
 
thread linkthread linkthread link Landbouwgrond wordt minder vruchtbaar
Erwin 25/11/2012 14:54
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2013
Erwin 31/12/2012 14:18
 
thread linkthread linkthread link Hitte en bosbranden
Erwin 09/01/2013 18:41
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 22/02/2013 16:57
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 06/03/2013 19:22
 
thread linkthread linkthread link Aanhoudende koude
Erwin 11/08/2013 15:19
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2013 15:22
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2013 15:25
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2013 15:34
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2014
Erwin 07/01/2014 18:52
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 17/02/2014 21:17
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2014 21:30
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2014 21:36
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2014 21:37
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 11/08/2014 21:40
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2015
Erwin 17/01/2015 07:22
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 02/02/2015 19:02
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 22/06/2015 21:37
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 22/06/2015 21:40
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 23/07/2015 21:13
 
thread linkthread linkthread link Hittegolf
Erwin 04/08/2015 18:39
 
thread linkthread linkthread link Geen sneeuw
Erwin 24/12/2015 18:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2016
Erwin 11/01/2016 20:33
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/03/2016 18:49
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 22/03/2016 20:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 17/04/2016 10:39
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 15/07/2016 20:44
 
thread linkthread linkthread link IJskappen
Erwin 15/07/2016 21:03
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 27/07/2016 20:34
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 18/11/2016 20:38
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2017
Erwin 18/01/2017 18:56
 
thread linkthread linkthread link Rapport van EMA
Erwin 29/01/2017 11:30
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 01/02/2017 18:29
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 07/02/2017 18:31
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/02/2017 21:00
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 17/02/2017 19:06
 
thread linkthread linkthread link Klimaatvluchtelingen
Erwin 18/02/2017 18:25
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 07/03/2017 19:14
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 08/03/2017 17:42
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 14/03/2017 19:11
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 28/03/2017 20:35
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 22/04/2017 07:16
 
thread linkthread linkthread link Zuurstof
Erwin 07/06/2017 21:01
 
thread linkthread linkthread link Steden
Erwin 07/06/2017 21:12
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 12/07/2017 20:13
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/09/2017 18:22
 
thread linkthread linkthread link Stormen, Tornados, Orkanen
Erwin 08/09/2017 18:30
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2018
Erwin 30/01/2018 18:35
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 11/03/2018 16:42
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 21/03/2018 19:03
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/07/2018 09:15
 
thread linkthread linkthread link Golfstroom
Erwin 09/07/2018 09:35
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 09/07/2018 09:42
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 10/07/2018 20:28
 
thread linkthread linkthread link Klimaat doelen
Erwin 30/12/2018 12:57
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/12/2018 13:05
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 30/12/2018 13:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 30/12/2018 13:31
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2019
Erwin 13/01/2019 09:22
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 02/02/2019 08:28
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 02/02/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 16/02/2019 07:45
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 13/08/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 22/08/2019 21:22
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 22/08/2019 21:24
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 11/10/2019 21:11
 
thread linkthread linkthread link Energie
Erwin 15/11/2019 20:43
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2020
Erwin 03/01/2020 18:23
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 18/03/2020 20:46
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 14/06/2020 10:06
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 14/06/2020 10:56
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 14/06/2020 11:03
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 en methaangas
Erwin 28/09/2020 19:48
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 28/09/2020 20:48
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 28/09/2020 20:51
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 12/10/2020 20:50
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 12/10/2020 21:03
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 16/11/2020 20:37
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2021
Erwin 26/01/2021 18:05
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/01/2021 18:07
 
thread linkthread linkthread link Warme golfstroom
Erwin 16/05/2021 10:31
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering seizoenen
Erwin 16/05/2021 12:20
 
thread linkthread linkthread link Zeespiegelstijging
Erwin 16/05/2021 12:23
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 23/10/2021 07:45
 
thread linkthread linkthread link Klimaatrampen
Erwin 23/10/2021 08:05
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2022
Erwin 13/01/2022 19:15
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 26/05/2022 07:36
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 26/05/2022 07:37
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 26/05/2022 07:39
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/05/2022 07:40
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/11/2022 18:24
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 08/11/2022 18:53
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 08/11/2022 18:56
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/11/2022 19:00
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 08/11/2022 19:22
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 08/11/2022 19:33
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 09/11/2022 18:25
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2023
Erwin 31/12/2022 08:37
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 24/07/2023 20:32
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 24/07/2023 20:34
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 24/07/2023 20:39
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 01/08/2023 20:41
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 01/08/2023 20:46
 
thread linkthread linkthread link Zomer
Erwin 05/12/2023 19:50
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 05/12/2023 20:35
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergen
Banner

Bezoekers

We hebben 91 gasten online