Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Toename CO2 uitstoot (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Toename CO2 uitstoot
#753
Toename CO2 uitstoot 7 Jaren, 4 Maanden geleden Karma: 0  
10/02/2017
Om vliegtuigen in de lucht te houden worden 5 miljoen vaten olie per dag uit de grond gepompt. Per kilometer zijn de vliegtuigen de meest milieubelastende vorm van vervoer en dat stijgt snel. In 2035 zal het aantal vliegtuigpassagiers zijn verdubbeld. Slecht nieuws want de luchtvaart bleef bij het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 buitenschot maar is wel verantwoordelijk voor 2.5 procent van de CO2 emissies.
De komende tien jaar komt hier ook geen verandering in.

07/03/2017
De komende weken verwachten wetenschappers dat het kooldioxide gehalte in de atmosfeer wederom een record zal behalen. Op Hawaii, waar men op op Mauna Loa al jarenlang broeikasgassen meet, zal het CO2 gehalte deze maand of in april voor het eerst sinds mensenheugenis 410 parts per miljon bereiken.

Al jaren zien wetenschappers een stijging van de broeikassen op aarde. Vorig jaar werd voor het eerst een CO2 gehalte boven de 400 ppm gemeten. Op het noordelijk halfrond is het CO2 gehalte het laagst in de zomer als er veel planten zijn die kooldioxide inademen en zuurstof uitademen. In de winter, als er minder planten en bomen aanwezig zijn, worden veel hogere CO2 waarden in de atmosfeer op het noordelijk halfrond gemeten. Op het zuidelijk halfrond zijn perioden met lage en hoge CO2 waarden precies omgekeerd.

De wereldwijde temperatuurstijging gaan de komende jaren in rap tempo door. Kunnen wij de gemaakte afspraken van de klimaatconferentie in Parijs in 2015, om wereldwijde de temperatuurstijging onder de 2.0 graden te houden , wel handhaven?

Als de CO2 uitstoot wereldwijd jaarlijks met 2.5 ppm oploopt zoals wetenschappers voorspellen, zal ook de temperatuur verder stijgen met als gevolg dat ook het aantal gebeurtenissen met extreem weer zoals langdurige droogte of extreme neerslag verder stijgen.

22/04/2017
De mensheid verplaatste de afgelopen 50 jaar CO2 van de lithosfeer naar de biosfeer en dat ging 100 keer sneller dan dat de natuur de CO2 terugbrengt van de biosfeer naar de lithosfeer. Dus extra bomen aanplanten om de CO2 terug te dringen heeft geen nut.

De biosfeer is het leefgebied van alle aardse organismen; in de vaste aardbodem is de biosfeer met uitzondering van bacteriën enkele meters diep, in de lucht is hij acht kilometer hoog tot waar er voldoende zuurstof is, en in het water strekt hij zich uit tot op zeer grote diepten van soms 11 km.

De lithosfeer bestaat uit de aardkorst en het bovenste gedeelte van de aardmantel. De korst bestaat uit gesteente met de gemiddelde samenstelling van basalt (oceanische korst) of andesiet (continentale korst). De mantel bestaat uit mantelgesteente dat de samenstelling van peridotiet heeft.

Tot 1750 lag het CO2 gehalte redelijk stabiel rond de 270ppm maar daarna kwam de stijging. Rond 1950 zaten wij rond de 310ppm maar daarna ging de stijging fors.
Op 18 april 2017 werd op Hawaï een CO2 gehalte gemeten van 410ppm. Per jaar komt er nu 3ppm bij en dat is geheel tegen de afspraken van Parijs (2015) in.

De geschiedenis laat een relatie zien tussen de temperatuur en de CO2. Neemt de temperatuur toe dan neemt de CO2 ook toe. Neemt de CO2 toe dan neemt de temperatuur ook toe.
Ook laat de geschiedenis zien dat tussen 22.000 BP en 10.000 BP (BP = Before Present is voor 1950 n.Chr.) toenam van 180ppm naar 270ppm. Verschil van 90ppm = 50% over 12.000 jaar.
De mensheid heeft het voor elkaar gekregen dat in de periode 1850 n.Chr. (280ppm) tot 2017 n.Chr. de CO2 toenam tot 410ppm. Een verschil van 130ppm = 44.6% over 167 jaar en dan hebben wij het nog niet eens over de andere gassen zoals methaan.

Deze stijging zal zeker van invloed zijn op de zeespiegel door het smelten van ijs.
Groenland is goed voor 7m. West-Antartica is goed voor 4 meter. Maar Oost-Antartica is goed voor 56m. Totaal een stijging van 67m..

05/11/2017
Hebben windmolens en zonnepanelen nog wel zin?
Even een terugblik.
Van 22.000 tot 4.000 BP (BP is x jaren voor 1950) steeg de temperatuur met 10°C en het CO2 gehalte van 180 naar 270ppm binnen 18.000 jaar. De zeespiegel steeg in deze periode met 120m tot de wereldse kustlijnen van 1870.
Van 1870 tot 2017 steeg de temperatuur met 1.5°C en het CO2 gehalte van 270 naar 410ppm binnen 170 jaar. De zeespiegel steeg in deze periode met maar 24cm. Wat nu gesteld wordt is dat een wereldwijde stijging van 2°C overeenkomt met 7m zeespiegelstijging. Het grote voordeel is dat er nu maar een hoeveelheid ijs beschikbaar is voor maar 70m zeeniveau stijging en geen 120m. (Met dank aan onderzoek van Otto Huizinga).

Mijn eigen weerstation laat een temperatuurstijging van 1.9°C zien tussen 1987 en 2017. Trek je de lijn door naar 2050 dan kom je op een stijging van 5.2°C en voor 2100 op 7.6°C. Maar wat zeur je nou, we hebben toch Parijs!’ is de vaak gehoorde reactie. Shell en Exxon gaan trouwens uit van een temperatuurstijging van 5°C tot 2100 terwijl Parijs uitgaat van 1.5°C met een maximum van 2°C.

Ondanks het plaatsen van windmolens en zonnepanelen (renewable energy) zal de gas en olie consumptie wereldwijd blijven stijgen. Het gebruik van kolen zal iets afnemen maar de CO2 productie zal blijven stijgen. Zie de grafiek.
Voor CO2 reductie conform de afspraken Parijs 2015 zijn, mijns inziens, ingrijpende (impopulaire) maatregelen nodig. Te denken valt aan: autoloze zondagen, vliegverkeer/scheepvaart alleen toestaan voor goederen transport, stoppen met de 24-uurs economie, geen reclameverlichting meer bij bedrijven en winkels, verminderen/dimmen straatverlichting etc. Het afschaffen van gasverbruik voor woningen, mbt. CO2 reductie, valt hierbij in het niet.

Zolang de bevolkingsaantallen blijven stijgen zal de uitstoot van CO2 toenemen. Alleen al bij elke ademhaling nemen we zuurstof op en geven we CO2 af. Voor elke verbruiker moet er een equivalent aan opslagcapaciteit zijn van CO2. Helaas wordt CO2 niet opgeslagen in zonnepanelen of windmolens.

Leuke en spannende materie: Het weer, natuur en de mensheid maar de doelstellingen van Parijs (2015) halen wij, mijns inziens, bij lange na niet meer. De verwachte temperatuurstijgingen komen nu uit op 2.9°C tot 3.4°C tegen 2100 en dat komt overeen met vele meters zeespiegelstijging. Kunnen wij straks met de fiets vanuit Haaksbergen naar de zee J. Het energie verbruik aanzienlijk verminderen op zeer korte termijn zal, mijns inziens, veel meer effect hebben dan het plaatsen van windmolens en zonneparken.

07/12/2017
Nieuwe bossen zouden de CO2-uitstoot van het vliegverkeer moeten compenseren. Maar de doelstelling worden niet gehaald. Veel compensatieberekeningen nemen de bijkomende effecten in de hogere luchtlagen niet mee terwijl dat wel moet omdat het milieueffecten daardoor veel groter zijn.
Vliegen is door de uitstoot erg schadelijk voor het milieu. De luchtreiziger kan tegenwoordig kiezen om het vliegticket te compenseren door nieuwe bomen te laten planten. De organisatie ‘Trees for All’ plant nu zo’n 10.000 bomen in het natuurgebied Oestgeest aan. Maar deze 10.000 bomen stellen niets voor. Het komt overeen met 10 zitplaatsen in een vliegtuig naar Bali. Voor een retourtje Bali dien je eigenlijk 350.000 bomen (975 per persoon) aan te planten. Voor een Retourtje Barcelona komt je uit op 18.000 bomen (114 per persoon). Vertrek en aankomst is dan Schiphol. Tegen de schade van vliegtuigen is niet op te planten. Een retourtje Bali is trouwens in één keer even vervuilend als vier jaar autorijden.
De onderzoeker Babette Porcelijn vermoed dat veel partijen de uitstootcompensatie uitsmeren over de levensloop van de boom, die er dan 100 jaar over mag doen om de CO2 op te nemen waarvoor is betaald. Maar dit is eigenlijk niet gewenst. We willen over 5 tot 10 jaar al effect scoren. Het blijkt zelfs dat bij sommige projecten, de bomen, na tien jaar alweer gekapt worden.
Verder speelt er nog iets meer mee. De productie, de onderhoud, de sloop van het vliegtuig en het maken van de kerosine wordt nooit meegenomen in de berekeningen, terwijl het wel gaat om zo’n 18% verborgen impact per vlucht. Voor het bekende retourtje Bali is het verborgen energieverbruik daarmee omgerekend 75.000 liter olie.

08/12/2017
Bomen tbv. CO2 compensatie.

Per dag vliegen er ongeveer 5 miljoen mensen in een vliegtuig rond de aarde. tbv. CO2 compensatie zijn hiervoor gemiddeld 100 bomen per persoon nodig. Totaal dienen er dus 500 miljoen bomen per dag aangeplant te worden tbv. deze CO2 compensatie.
Er rijden 1.3 miljard auto's per dag rond. tbv. CO2 compensatie zijn hiervoor gemiddeld 0.5 bomen per auto nodig. Totaal dienen er dus 750 miljoen bomen per dag aangeplant te worden tbv. deze CO2 compensatie.
Dus totaal dienen er 1.15 miljard (nieuwe) bomen per dag aangeplant te worden tbv. de CO2 compensatie voor vliegtuig en auto.

Komt nog bij: de ruimtevaart, militairische bewegingen, scheepvaart, vrachtwagens, treinen, motoren, brommers, scooters, industrie, woningen, ademhaling van mens en dier, bosbranden enz.

Mijn schatting: voor de huidige CO2 productie (alleen veroorzaakt door de mens) compensatie dienen er meer dan 2.5 miljard (nieuwe) bomen per dag aangeplant te worden.
Dit is iets meer dan 910 miljard bomen per jaar. Vanaf 2015 gaat het dus om 2737 miljard nieuwe bomen. Deze bomen dienen dan wel 100 jaar te blijven staan.
Dat dit een leuke uitdaging wordt geeft het volgende wel aan:

In 2015 waren er totaal ongeveer 3000 miljard bomen op aarde. Neemt trouwens jaarlijks af met 10 miljard bomen. In Nederland stonden er in 2015 rond de 0.162 miljard bomen.
Punt van aandacht is: Op het noordelijk halfrond nemen loofbomen in de winter geen CO2 op maar naaldbomen wel.

Leuk onderzoekje, ik weet niet of het helemaal klopt maar het zet je wel aan het denken.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1228
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 11/12/2017 13:31 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering gevolgen
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2005
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2006
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2007
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2008
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread linkthread link Trends in de primaire klimaateffecten
Erwin 31/07/2010 16:18
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2009
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2010
Erwin 30/01/2010 13:14
 
thread linkthread linkthread link De aarde kan goed tegen opwarming
Erwin 13/05/2010 10:28
 
thread linkthread linkthread link Diersoorten weg door klimaatverandering
Erwin 19/07/2010 18:46
 
thread linkthread linkthread link Groenland stijgt steeds sneller door smeltend ijs
Erwin 25/07/2010 10:58
 
thread linkthread linkthread link Droogte laat grondwater verder dalen
Erwin 25/07/2010 11:02
 
thread linkthread linkthread link Hitte problematisch voor stroomproductie
Erwin 25/07/2010 11:07
 
thread linkthread linkthread link Chinese gletsjer smelt het snelst
Erwin 25/07/2010 12:30
 
thread linkthread linkthread link Komende jaren brengen nieuwe warmterecords
Erwin 29/07/2010 19:21
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering zorgt voor extra ruimteafval
Erwin 31/07/2010 15:48
 
thread linkthread linkthread link Ons ontbijtje wordt duurder
Erwin 04/08/2010 20:22
 
thread linkthread linkthread link Minder land- zeeijs
Erwin 07/08/2010 16:26
 
thread linkthread linkthread link Rusland brandt
Erwin 07/08/2010 16:36
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Overstromingen
Erwin 08/08/2010 10:08
 
thread linkthread linkthread link Natuurrampen: Hitte en Bosbranden
Erwin 10/08/2010 11:44
 
thread linkthread linkthread link Het wordt warmer, natter en zonniger
Erwin 03/11/2010 22:23
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2011
Erwin 17/01/2011 17:44
 
thread linkthread linkthread link Wateroverlast, overstromingen
Erwin 17/01/2011 17:53
 
thread linkthread linkthread link Noordpool, Groenland
Erwin 23/01/2011 14:55
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/01/2011 12:10
 
thread linkthread linkthread link Sneeuwstormen
Erwin 04/02/2011 19:58
 
thread linkthread linkthread link Stormen cyclonen
Erwin 04/02/2011 20:34
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 01/05/2011 14:31
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 23/06/2011 16:39
 
thread linkthread linkthread link Verdwenen warmte in oceaan gevonden
Erwin 11/09/2011 17:12
 
thread linkthread linkthread link Meer koude winterextremen
Erwin 11/09/2011 17:17
 
thread linkthread linkthread link zuurstofgehalte / concentratie
Erwin 19/12/2015 07:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2012
Erwin 05/01/2012 17:59
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 19/01/2012 18:25
 
thread linkthread linkthread link Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen
Erwin 28/02/2012 20:00
 
thread linkthread linkthread link Droogte en Hittegolf
Erwin 31/03/2012 16:30
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 31/03/2012 16:35
 
thread linkthread linkthread link Zeewater
Erwin 21/04/2012 08:16
 
thread linkthread linkthread link Ozonlaag blijft zorgenkind
Erwin 15/05/2012 19:41
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 28/05/2012 10:08
 
thread linkthread linkthread link Lage waterstanden
Erwin 24/06/2012 18:42
 
thread linkthread linkthread link Uitputting van het grondwater
Erwin 26/06/2012 21:16
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 26/06/2012 21:19
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 04/07/2012 22:17
 
thread linkthread linkthread link Gevolgen voor Nederland
Erwin 29/07/2012 14:36
 
thread linkthread linkthread link Sneeuw
Erwin 11/08/2012 16:28
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 11/08/2012 16:31
 
thread linkthread linkthread link Patagonische ijsvelden
Erwin 21/09/2012 21:17
 
thread linkthread linkthread link Landbouwgrond wordt minder vruchtbaar
Erwin 25/11/2012 14:54
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2013
Erwin 31/12/2012 14:18
 
thread linkthread linkthread link Hitte en bosbranden
Erwin 09/01/2013 18:41
 
thread linkthread linkthread link Permafrost
Erwin 22/02/2013 16:57
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2-uitstoot
Erwin 06/03/2013 19:22
 
thread linkthread linkthread link Aanhoudende koude
Erwin 11/08/2013 15:19
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2013 15:22
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2013 15:25
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2013 15:34
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2014
Erwin 07/01/2014 18:52
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 17/02/2014 21:17
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 11/08/2014 21:30
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 11/08/2014 21:36
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 11/08/2014 21:37
 
thread linkthread linkthread link Groenlandse ijskap
Erwin 11/08/2014 21:40
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2015
Erwin 17/01/2015 07:22
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 02/02/2015 19:02
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 22/06/2015 21:37
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 22/06/2015 21:40
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 23/07/2015 21:13
 
thread linkthread linkthread link Hittegolf
Erwin 04/08/2015 18:39
 
thread linkthread linkthread link Geen sneeuw
Erwin 24/12/2015 18:26
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2016
Erwin 11/01/2016 20:33
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/03/2016 18:49
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 22/03/2016 20:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpoolgebied
Erwin 17/04/2016 10:39
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 15/07/2016 20:44
 
thread linkthread linkthread link IJskappen
Erwin 15/07/2016 21:03
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 27/07/2016 20:34
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 18/11/2016 20:38
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2017
Erwin 18/01/2017 18:56
 
thread linkthread linkthread link Rapport van EMA
Erwin 29/01/2017 11:30
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 01/02/2017 18:29
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 07/02/2017 18:31
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/02/2017 21:00
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 17/02/2017 19:06
 
thread linkthread linkthread link Klimaatvluchtelingen
Erwin 18/02/2017 18:25
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 07/03/2017 19:14
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 08/03/2017 17:42
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 14/03/2017 19:11
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 28/03/2017 20:35
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 22/04/2017 07:16
 
thread linkthread linkthread link Zuurstof
Erwin 07/06/2017 21:01
 
thread linkthread linkthread link Steden
Erwin 07/06/2017 21:12
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 12/07/2017 20:13
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/09/2017 18:22
 
thread linkthread linkthread link Stormen, Tornados, Orkanen
Erwin 08/09/2017 18:30
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2018
Erwin 30/01/2018 18:35
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 11/03/2018 16:42
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 21/03/2018 19:03
 
thread linkthread linkthread link Antarctica
Erwin 09/07/2018 09:15
 
thread linkthread linkthread link Golfstroom
Erwin 09/07/2018 09:35
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 09/07/2018 09:42
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 10/07/2018 20:28
 
thread linkthread linkthread link Klimaat doelen
Erwin 30/12/2018 12:57
 
thread linkthread linkthread link Voedselvoorziening
Erwin 30/12/2018 13:05
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 30/12/2018 13:18
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 30/12/2018 13:31
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2019
Erwin 13/01/2019 09:22
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 02/02/2019 08:28
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 02/02/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 16/02/2019 07:45
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 13/08/2019 08:30
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 22/08/2019 21:22
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 22/08/2019 21:24
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 11/10/2019 21:11
 
thread linkthread linkthread link Energie
Erwin 15/11/2019 20:43
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2020
Erwin 03/01/2020 18:23
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 18/03/2020 20:46
 
thread linkthread linkthread link Bosbranden
Erwin 14/06/2020 10:06
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 14/06/2020 10:56
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 14/06/2020 11:03
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 en methaangas
Erwin 28/09/2020 19:48
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 28/09/2020 20:48
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 28/09/2020 20:51
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 12/10/2020 20:50
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 12/10/2020 21:03
 
thread linkthread linkthread link Antartica
Erwin 16/11/2020 20:37
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2021
Erwin 26/01/2021 18:05
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/01/2021 18:07
 
thread linkthread linkthread link Warme golfstroom
Erwin 16/05/2021 10:31
 
thread linkthread linkthread link Klimaatverandering seizoenen
Erwin 16/05/2021 12:20
 
thread linkthread linkthread link Zeespiegelstijging
Erwin 16/05/2021 12:23
 
thread linkthread linkthread link Toename CO2 uitstoot
Erwin 23/10/2021 07:45
 
thread linkthread linkthread link Klimaatrampen
Erwin 23/10/2021 08:05
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2022
Erwin 13/01/2022 19:15
 
thread linkthread linkthread link Noordpool
Erwin 26/05/2022 07:36
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 26/05/2022 07:37
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 26/05/2022 07:39
 
thread linkthread linkthread link Coronavirus
Erwin 26/05/2022 07:40
 
thread linkthread linkthread link Gletsjers
Erwin 08/11/2022 18:24
 
thread linkthread linkthread link Groenland
Erwin 08/11/2022 18:53
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 08/11/2022 18:56
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 08/11/2022 19:00
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 08/11/2022 19:22
 
thread linkthread linkthread link Drinkwater
Erwin 08/11/2022 19:33
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 09/11/2022 18:25
 
thread linkthread link Klimaatverandering gevolgen 2023
Erwin 31/12/2022 08:37
 
thread linkthread linkthread link Droogte
Erwin 24/07/2023 20:32
 
thread linkthread linkthread link Zuidpool
Erwin 24/07/2023 20:34
 
thread linkthread linkthread link Hitte
Erwin 24/07/2023 20:39
 
thread linkthread linkthread link Oceanen
Erwin 01/08/2023 20:41
 
thread linkthread linkthread link Natuur
Erwin 01/08/2023 20:46
 
thread linkthread linkthread link Zomer
Erwin 05/12/2023 19:50
 
thread linkthread linkthread link Overstromingen
Erwin 05/12/2023 20:35
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergen
Banner

Bezoekers

We hebben 107 gasten online