Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
IPCC-rapport (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: IPCC-rapport
#139
IPCC-rapport 11 Jaren, 8 Maanden geleden Karma: 0  
IPCC is de afkorting voor: Intergovernmental Panel on Climate Change

Het IPCC is een VN-organisatie die wetenschappelijke bevindingen van duizenden wetenschappers over de hele wereld over de klimaatverandering vergaart en die ongeveer om de zes jaar in een rapport publiceert. Het IPCC doet dus zelf geen onderzoek en wordt algemeen als de meest neutrale bron van informatie over klimaatverandering beschouwd door het grote en gevarieerde aantal wetenschappers dat de rapporten schrijft en herschrijft. De deelname van critici maakt dat de conclusies van het rapport als erg conservatief mogen worden beschouwd.

Belangrijkste conclusies van het IPCC-rapport 2007 zijn:

Stijging temperatuur
De aarde is in een eeuw tijd 0,74 graden opgewarmd.
De opwarming is laatste 50 jaar tweemaal sneller dan daarvoor.
Het IPCC sluit niet uit dat de temperatuur nog deze eeuw stijgt met zeker 1,1 tot mogelijk 6,4 graden. Een stijging tussen 1,8 en 4 graden tot 2100 is in elk geval hoogstwaarschijnlijk. In het verslag uit 2001 spraken de wetenschappers de verwachting uit dat de temperatuur met 1,4 tot 5,8 graden zou kunnen toenemen.
Met name rond de Middellandse Zee zal het veel droger en warmer worden.
Het zee-ijs rond de Noordpool kan ’s zomers gaan verdwijnen.

Stijging zeespiegel
De zeespiegel is in de 20ste eeuw met 17 centimeter gestegen.
Deskundigen gaan uit van een verdere stijging van 18 tot 59 centimeter, een nauwere marge dan zij in hun laatste rapport (in 2001) aanhielden. Toen voorspelden de VN nog een stijging tussen de 9 en 88 centimeter. De nieuwe berekeningen zijn het gevolg van betere kennis over het uitzetten van warmer water.
Grotere stijgingen kunnen niet worden uitgesloten als het ijs in Groenland en Antarctica smelt. De bijdrage daarvan is nog niet bekend.
Door de draaiing van de aarde stijgt de zeespiegel niet overal evenveel. Bij de Nederlandse kust zal de stijging hoger zijn dan gemiddeld.
De golfstroom zal waarschijnlijk belangrijk afzwakken, maar zonder dat het in West-Europa kouder wordt.
Het oceaanwater zal veel zuurder worden door opname van kooldioxide.

Invloed van de mens
Het is zeer waarschijnlijk dat de onmiskenbare opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Met 'zeer waarschijnlijk' bedoelt het panel dat met een zekerheid van meer dan 90 procent de mens verantwoordelijk is voor het broeikaseffect de laatste vijftig jaar.
De gevolgen van de mensenlijke activiteiten zullen nog honderden jaren merkbaar zijn, zelfs bij stabilisatie van de concentraties broeikasgas.
Gevolgen van verdere opwarming
Het IPCC waarschuwt krachtiger dan ooit voor een verdere opwarming. Het panel voorspelt extremer weer, smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel.

Meer informatie hierover zie IPCC-rapport 2007

Volledig rapport
Download het rapport: www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf

19/01/2010 Klimaatwetenschap vecht tegen kritiek na nieuwe blunder
De laatste maanden krijgen klimaatwetenschappers met veel kritiek af te rekenen en deze week moeten ze zich na een nieuwe blunder verweren. Zo bleek een uitspraak van het IPCC over het smelten van de gletsjers in de Himalaya niet te kloppen.
De klimaatwetenschap kreeg in november een eerste klap te verwerken toen e-mails uitlekten waaruit bleek dat belangrijke wetenschappers met gegevens geknoeid hadden. Die mails bleven de onderhandelaars achtervolgen op de VN-klimaattop in Kopenhagen. Vorige week maakten enkele Britse tabloids bekend dat een wetenschapper van het IPCC over gegevens zou beschikken die bewijzen dat we aan een periode van global cooling beginnen. Ze schreven dit naar aanleiding van de winterkou.

Misbruikt
Uiteindelijk liet de wetenschapper in kwestie zelf weten dat de Britse kranten zijn onderzoek misbruikt hebben als propaganda tegen global warming. Zo had hij slechts ontdekt dat de temperatuur van de oceaan ook een aanzienlijke impact heeft op de opwarming van onze planeet. Daarmee heeft hij helemaal niet ontkend dat global warming een fabeltje zou zijn. Hoewel de klimaatwetenschappers hier niet zelf voor verantwoordelijk zijn, heeft het de geloofwaardigheid van de wetenschappers alweer geen deugd gedaan.

Gletsjers
Deze week raakte bekend dat de voorspellingen van de VN over het smelten van de gletsjers in de Himalaya eveneens niet kloppen. WWF publiceerde in 2005 een document waarvoor het zich baseerde op een onderzoek van een werkgroep over de gletsjers in de Himalaya, van de Internationale Commissie voor Sneeuw en IJs. In het rapport staat dat de gletsjers in de Himalaya sneller smelten dan elders in de wereld en dat ze aan het huidige tempo tegen 2035 zullen verdwenen zijn. In het originele onderzoek is die informatie echter nergens terug te vinden.

IPCC
WWF verontschuldigde zich al voor het misverstand, maar helaas werd de studie intussen al een paar keer als referentie gebruikt. Ook het baanbrekende rapport van het IPCC in 2007 verwees hiernaar. Het is vreemd dat ook het IPCC de fout niet zag, want het leek eigenlijk wel heel onwaarschijnlijk dat alle gletsjers in de Himalaya al in 2035 gesmolten zouden zijn.

Realiteit
Blunders gebeuren overal, maar de klimaatwetenschap behandelt een complexe materie en foutjes worden door sceptici in dank aanvaard. Toch is de klimaatverandering nog steeds realiteit en daar zullen dergelijke negatieve berichten helaas niets aan veranderen. Het is dan ook spijtig dat zo'n blunders zich tot wereldnieuws ontpoppen. Het IPCC is van plan om de situatie opnieuw te onderzoeken en over twee à drie jaar een nieuw standpunt in te nemen. (gb)
Bron: Hln

04/02/2010 IPCC-Schandalen
Eind november 2009 worden via een Russische website gehackte e-mailberichten gepubliceerd, die zijn verstuurd tussen gerenommeerde IPCC-onderzoekers. Uit de berichten blijkt dat ze proberen de temperatuurdaling die sinds 1998 plaatsvindt te verdoezelen. Een van hen schrijft dat hij een truc heeft gebruikt om afname te verbergen.
Hoewel klimaatalarmisten benadrukken dat het gaat om slechts enkele wetenschappers en hun e-mails geen officieel wetenschappelijk werk zijn, spreken klimaatsceptici al snel over 'climategate'.

In december 2009 komt IPCC-voorzitter Rajendra Paehauri in opspraak, doordat hij fortuin zou maken als adviseur van verschillende bedrijven die in CO, handelen. Paehauri zelf ontkent alle aantijgingen over verstrengelde belangen.

In januari 2010 blijkt dat er' in een passage van het laatste IPCC-rapport over het smelten van de·Himalaya-gletsjers een verkeerd jaartal staat: het IPCC stelt dat mogelijk in 2035 de gletsjers al verdwenen zullen zijn; terwijl dit pas enkele eeuwen later het geval zal zijn.

Afgelopen zondag onthult The Sunday Telegraph over dezelfde gletsjer-passage, dat die niet tot stand is gekomen op basis van wetenschappelijk werk, maar dat er geput is uit een scriptie van een aardrijkskundestudent en een blad voor bergbeklimmers.
Bron: tctubantia

4 februari 2010: IPCC zit met een ClimateGate en een GletsjerGate.
De stellige bewering in het IPCC-rapport van 2007, dat de gletsjers van de Himalaya in 2035 volledig weggesmolten zouden zijn, blijkt uit de lucht gegrepen. Het juiste jaartal had 2350 moeten zijn. Is het een ernstige fout? Ja. Weliswaar gaat het om 1 verkeerde claim in een apport van zesduizend pagina's, maar het dramatische beeld van de smeltende gletsjers van de Himalaya heeft sterk bijgedragen aan de klimaathype.

Het IPCC claimt niet alleen dat de aarde opwarmt, maar dat ze sneller opwarmt en warmer wordt dan ooit te voren en dat dit het gevolg is van de uitstoot van broeikas gassen door menselijke activiteit. Deze Anthropogenic Global Warming (AGW) theorie is wel degelijk omstreden, en in het licht van de laatste onthullingen wellicht onhoudbaar. Naast de fouten en cover-ups in de IPCC-data, blijkt namelijk,ook dat de aarde de afgelopen tien jaar juist afkoelt, en het smelten van de gletsjers tot staan is gekomen, een feit dat de AGW-theorie niet kan verklaren. Een andere theorie, de Pacific Decadal Oscillation (PDO) theorie die gebaseerd is op veranderende zeestromingen, verklaart de afkoeling wel. Dat geldt ook voor eerdere periodes van temperatuurdaling in de 20ste eeuw.

De positie van IPCC-voorzitter, Rajendra Pachauri wordt met de dag onhoudbaarder, nu blijkt dat hij een financieel belang heeft gehad bij de valse gletsjerclaim. Pachauri is tevens directeur van TERI, een klimaatresearchinstituut in Delhi.

Uit alle hoeken en gaten komen nu wetenschappers naar voren die zich niet gehoord voelden door het IPCC. Niet alleen verklaarde tegenstanders van het IPCC, maar ook wetenschappers uit de eigen gelederen. De controverse rond het werk van het IPCC zal daardoor alleen maar groter worden. Een volgend klimaatakkoord wordt nu steeds onwaarschijnlijker.

27/09/2013
Working Group I (Stockholm, Sweden) Press_release

13/11/2013
De huidige klimaatverandering zorgt voor verschillende vormen van misdaad. Naarmate de verandering van het klimaat verder doorzet zal onder ander het probleem van mensenhandel, vooral van vrouwen en kinderen, toenemen. Zoals nu op de Filipijnen gebeurd na de verwoestende orkaan Haiyan. Ook zal toenemen: plunderingen, illegale ontbossing en smokkel van wilde dieren. De gevolgen van de klimaat verandering is toename van extremer weer en het stijgen van de zeespiegel. Met als gevolg overstromingen en mislukte oogsten. Mensen zullen wegtrekken en daar staan smokkelaars weer klaar. Mislukte oogsten leiden tot meer kap van het regenwoud. Daarbij zal de stroperij van dieren, illegale visserij en het dumpen van (giftig)afval toenemen. Alleen de handel van dieren en planten is nu al goed voor 20 miljard dollar per jaar.

09/12/2013
Modelberekeningen van het wereldklimaat geven opheldering over de veranderingen op afzienbare tijd. Alles draait daarbij steeds om de energiebalans van de aarde. Hoeveel energie neemt die op van de zon en hoeveel straalt hij weer uit? Om deze factor te bepalen moet je ten eerste de wereldwijde gemiddelde temperaturen bekijken en ten tweede de natuurkundige wisselwerkingen tussen verschillende systemen als atmosfeer, oceanen en gletsjers. Hoe snel en hoe sterk de zeespiegel zal stijgen hangt af van de ontwikkeling van de temperatuur, de ijsmassa's en de zeestromen. Om deze ontwikkelingen te begrijpen moet je allerlei natuurkundige, scheikundige, biologische en sociale processen samen bekijken.
De bekendste groep deskundigen, het klimaatpanel van de Verenigde Naties (lntergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) maakt regelmatig algemeen beschikbare overzichtsrapporten van de gepubliceerde resultaten. Het vierde en laatste rapport kwam uit 2007. Eind september 2013 heeft het panel nu het eerste deel van rapport nummer vijf gepubliceerd. Aan dit rapport werkten 832 wetenschappers mee.

De eerste onderdelen die de klimaatonderzoekers samen onder de loep hebben genomen waren atmosfeer en oceanen. Het begrip van de manier waarop de dynamica van deze systemen samenwerkt is in de afgelopen jaren flink verdiept. Aan de watermassa's in de oceanen liggen regelmatigheden ten grondslag die met behulp van gekoppelde modellen steeds beter te begrijpen zijn. Daarbij strekken sommige patronen zich uit over periodes van verschillende lengte, bijvoorbeeld de El Nirio/Southern Oscillation (ENSO) in de equatoriale Grote Oceaan met een periode van ongeveer vier jaar en de Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) met een periode van zestig tot tachtig jaar. Deze oceaancycli verdelen koud en warm water en daarmee energie, die op zijn beurt zijn weerslag heeft op de circulatie in de atmosfeer.
Als de gletsjers in Groenland en Antarctica volledig zouden wegsmelten, dan zou de zeespiegel meer dan zestig meter stijgen. Er is niemand die erop rekent dat zoiets binnen afzienbare tijd gebeurt, maar een stijging van twee meter voor het einde van deze eeuw houden sommige wetenschappers wel voor mogelijk. Onderzoekers van Universiteit Utrecht publiceerden onder andere voorspellingen dat nog deze eeuw zo'n twintig procent van de gletsjers op de Canadese Archipel zal smelten, wat een extra zeespiegelstijging van drieënhalve centimeter zou betekenen.

De klimaatveranderingen zijn van invloed op alle levende wezens. Daarbij komt het niet alleen aan op de eigenschappen van atmosfeer en oceanen, maar ook op de snelheid van de verschillende veranderingen. Er zijn in de geschiedenis van de aarde eerder opwarmingen van meerdere graden Celsius geweest. Talrijke dier- en plantensoorten konden daartegen standhouden door nieuwe leefgebieden te veroveren. Maar in vergelijking daarmee gaan de huidige veranderingen soms wel meer dan honderd keer zo snel. Als je het aardoppervlak bijvoorbeeld verdeelt in zones die aan het begin van het voorjaar een bepaalde gemiddelde temperatuur bereiken dan verplaatsen de grenzen tussen een aantal van deze zones zich tegenwoordig met meerdere kilometers per jaar. Voor veel dieren- en plantensoorten is dat te snel om zich erop te kunnen instellen.

Om de zeespiegel en de gemiddelde temperatuur op lange termijn te kunnen bestuderen zijn mondiale modellen nodig. Deze kunnen alleen geen rekening houden met landschapsstructuren als heuvelruggen,
opdeling in stad en land of de verdeling van meren en rivieren. Zulke orografische details kunnen het regionale klimaat doorslaggelijke beïnvloeden.

Water, speelt bovendien een belangrijke bij stroomopwekking. Klimaatsveranderingen kunnen daardoor ook de energie- stroomvoorziening in gevaar brengen. Een Europees- Amerikaans onderzoeksteam heeft de kwetsbaarheid van elektriciteitsnetten nader onderzocht. Met ongeveer 40 procent van het totale zoetwaterverbruik horen thermo-elektrische krachtcentrales bij de grootste watergebruikers in de VS en Europa, schrijven de wetenschappers. In de VS leveren ze 91 procent van de elektrische energie en in Europa 78 procent. In het afgelopen decennium is de energieproductie tijdens hete zomers al meerdere keren ingeperkt.

Onderzoekers verwachten in het algemeen een toename van gewelddadige conflicten als benodigde resources door de klimaatsveranderingen schaars worden. Volgens hun inzichten neemt het gevaar op conflicten paradoxaal genoeg af naarmate een maatschappij minder op de veranderingen kan reageren. Zo bleef voor slachtoffers van extreme gebeurtenissen als de overstromingen van de Donau en de Elbe afgelopen juni niks anders over dan samenwerken in plaats van zich druk te maken om verkeerde ontwikkelingen en nalatigheid. Toch vermoeden onderzoekers dat zulke ontwikkelingen tijdelijk en regionaal van aard zullen zijn. Sociaaleconomische simulaties kunnen natuurlijk niet voorspellen of en wanneer mensen het eens zullen worden over werkende maatregelen om het klimaat te beschermen.
Bron: CTje

Meer informatie hierover zie IPCC-rapport 2013
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1040
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 11/08/2014 21:11 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
IPCC-rapport
Erwin 04/01/2010 19:59
 
thread linkthread link IPCC-rapport 2014
Erwin 11/08/2014 21:06
 
thread linkthread link IPCC-rapport 2019
Erwin 15/11/2019 19:34
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 201 gasten online