Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Klimaattop chronologie 2005 - 2011 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Klimaattop chronologie 2005 - 2011
#132
Klimaattop chronologie 2005 - 2011 11 Jaren, 9 Maanden geleden Karma: 0  
16/02/2005:
Pompen of verzuipen nav. het Kyoto Protocol, opgesteld in 1997, dat vandaag in werking is getreden. Grote vervuilers als de Amerika (36%) en Australië doen niet mee evenzo de opkomende vervuilers als India en China. Verder doen er 141 landen aan mee. Op dit moment zijn alleen de Europese landen verplicht de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. de andere landen zullen nooit echt meedoen.

2005: Juli.
De onderhandelingen over toekomstige maatregelen werden verder gecompliceerd nadat Amerika, Australië, China en India in juli 2005 een rivaliserende klimaat-associatie hadden opgericht. De Verenigde Staten werken aan een klimaatpact dat een alternatief moet bieden voor het Kyoto-Protocol. Naast Amerika zouden ook China, India, Zuid-Korea en Australië geïnteresseerd zijn in deelname. Deze vijf landen stoten wereldwijd 40 procent van alle broeikasgassen uit. Het Kyoto-protocol bepaalt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2012 met 5 procent moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken is in de Europese Unie per 1 januari 2005 een systeem van emissiehandel ingevoerd. Naast Europese landen doen ook Japan, Rusland en Canada mee aan 'Kyoto'. Amerika vindt echter dat het Kyoto-Protocol de economische groei te veel hindert. Het nieuwe klimaatpact bevat geen afspraken over uitstootvermindering, maar is met name bedoeld om samen energiezuinige technologieën te ontwikkelen. Greenpeace is bezorgd dat andere landen zich aangetrokken voelen tot dit "slechtere alternatief" voor 'Kyoto'. De Nederlandse regering vindt echter dat het een goed plan is, dat niets afdoet aan de huidige afspraken.

2005: COP11/CMP1 Montreal (Canada)
Op 1 januari 2005 is in de hele Europese Unie een markt voor handel in emissierechten van start gegaan
Deze conferentie in november 2005 was de eerste die plaatsvindt nadat het Kyoto-protocol in werking was getreden. De landen die het Klimaatverdrag hebben geratificeerd, maar niet ingestemd hebben met het Kyoto-protocol krijgen de status van waarnemer bij deze conferentie. De focus van deze conferentie was wat er moet gebeuren na het verstrijken van het Kyoto-protocol in 2012.

2006: COP12/CMP2 Nairobi (Kenia)
Op deze klimaatconferentie werd verder gesproken over hulp van rijkere landen aan ontwikkelingslanden om klimaatverandering tegen te kunnen gaan en werden de laatste technische vragen met betrekking tot het Protocol van Kyoto eindelijk beantwoord. De werkzaamheden in verband met het bereiken van een nieuwe overeenkomst voor de periode na Kyoto worden voortgezet, en een reeks mijlpalen werden vastgesteld in het proces naar een nieuwe overeenkomst.

2007: COP13/CMP3 Bali (Indonesie)
Op Bali werd een routekaart opgesteld die zou moeten leiden tot concrete klimaatplannen. Voor het eerst lieten de V.S. duidelijk weten mee te zullen werken aan de routekaart.
Tijdens deze bijeenkomst werd een nieuwe overeenkomst bereikt ter vervanging van het Kyoto-protocol en werd gezien als een beslissende stap voorwaarts. Eerst met de erkenning van het meest recente rapport van de IPCC en de conclusies die de tekenen aangeven van opwarming van de aarde, ten tweede door het formuleren van een gemeenschappelijke tekst waarin wordt opgeroepen tot een snellere actie op dit gebied, en tenslotte met de goedkeuring van het actieplan van Bali. Dit plan vormt het uitgangspunt voor de onderhandelingen die tot de COP15 in Kopenhagen, waar over een nieuwe overeenkomst zal worden onderhandeld.

2008: COP14/CMP4 Poznan (Polen)
In Poznan werd de routekaart van Bali verder uitgewerkt. Bovendien werden afspraken gemaakt over een aanpassingsfonds waaruit vanaf 2009 projecten gefinancierd moeten worden waarmee ontwikkelingslanden zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. De aanstaande wijziging van de macht in Washington zet zijn stempel op de conferentie, die werd gekenmerkt door anticipatie voor de houding die wordt aangenomen door de nieuwe Amerikaanse regering.

2009: COP15/CMP5 Kopenhagen (Denemarken)
De klimaatconferentie van Kopenhagen was een klimaatconferentie van het UNFCCC. Tijdens deze klimaattop werd door wereldleiders (officieel slechts door milieuministers) beslist over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol dient te vervangen. Het nieuwe verdrag treedt in 2012 in werking en bevat concrete doelen voor 2020, die het opwarmen van de aarde moeten tegengaan. Volgens wetenschappers zijn deze doelen niet ambitieus genoeg om echt een verschil te maken. De conferentie moet dit bijstellen. De klimaatconferentie werd bezocht door vertegenwoordigers van 192 landen. Belangrijk onderhandelpunt was de hoeveelheid broeikasgassen die minder uitgestoten mogen worden door individuele landen. Ook ontbossing en financiering voor ontwikkelingslanden die kampen met de gevolgen van de huidige klimaatverandering, waren onderwerp van gesprek. Veel ontwikkelingslanden willen graag bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Om dit te doen hebben ze steun nodig. De angst heerst dat meewerken aan het terugdringen van CO2 uitstoot ten koste zal gaan van hun economische ontwikkeling. De conferentie wil hen bijstaan door meer financiële en technologische steun te leveren en met nieuwe overheidsstructuren
De Klimaatconferentie van Kopenhagen wordt door de meesten als een gemiste kans gezien omdat geen van de oorspronkelijke doelstellingen behaald werd. Er werd slechts een gedeeltelijk akkoord bereikt, dat geen concrete doelen vooropstelt. Er staan afspraken in over 100 miljard dollar klimaatsteun aan de ontwikkelingslanden voor 2020 en over mechanismen om dat te financieren. Ook de doelstelling om de temperatuurstijging binnen de tweegradengrens te houden, staat in het akkoord. De rijke landen en de ontwikkelingslanden zijn het ook eens om hun klimaatengagementen op te lijsten en via nationale communicatie informatie te verstrekken over hoever ze staan met hun uitstootreducties. Er is ook ruimte voor internationale analyse van die data.
Al is Kopenhagen dan niet afgesloten met een VN-akkoord, het is toch een historisch keerpunt. Met het accepteren van de werkelijkheid in Kopenhagen maken zowel Amerika als China een ommezwaai van jewelste. Het is uit en over met het tijdperk van de ongebreidelde vernietiging van natuurlijke hulpbronnen en de aarde zelf.
Er zijn belangrijke stappen gezet om de uitstoot van broeikasgassen verder te beperken. De EU houdt vast aan haar voornemen om in 2020 deze met 20% te verminderen ten opzichte van 1990. Hoewel de ontwikkelingslanden en hun Afrikaanse vertegenwoordiger niet tevreden zijn, bestaat nu het vooruitzicht dat klimaateffecten worden beperkt. Ook komen omvangrijke bedragen beschikbaar, in aanvulling op de gelden voor ontwikkelingssamenwerking, om schade van klimaatverandering (zoals honger door droogte die nu al in Afrika zichtbaar is, of vernietiging van huizen door overstromingen) te verminderen. Vanzelfsprekend is het in Kopenhagen niet mogelijk geweest een verdrag vast te leggen dat het klimaatprobleem direct en voor altijd oplost. In de komende jaren zal het klimaatbeleid werkelijk gestalte moeten krijgen. Echter, de strekking van Kopenhagen is duidelijk: steeds meer landen in de wereld beseffen dat het probleem moet worden aangepakt en zijn bereid om daar een stevige bijdrage aan te leveren. Met nieuwe technieken, met een beperking van de bevolkingsgroei en door aanpassing in onze levensstijl is dat heel goed mogelijk
President Obama moet nu het thuisfront gaan uitleggen dat varianten van de New Green Deal onvermijdelijk zijn, vergelijkbaar met de ingrepen van zijn voorganger Roosevelt in 1933 met de New Deal, in 1942 met de Oorlogseconomie, en van Johnson die in 1964 met de Great Society de basis legde voor het kwetsbare Amerikaanse zorgstelsel. En China ? Daar bestaat de noodzaak om een miljard mensen te eten te geven en een land te ontwikkelen dat nog maar kort geleden in maoïstische armoede leefde. Anders dan gedacht bouwt China geen ouderwetse roetcentrales maar past het de nieuwste techniek toe, inclusief CO2-afvang en -opslag. Terwijl Amerika tot voor kort dacht dat energiebesparing niet loont, heeft China een enorme energietechnologische voorsprong genomen.

2010: COP16/CMP6 Cancún (Mexico)
Op de klimaatconferentie van Cancún werd bekend gemaakt dat 2010 een van de drie warmste jaren sinds 1850 wordt, toen werd begonnen met het bijhouden van de temperatuur. Deze week (week-49) moet blijken of Cancún überhaupt iets heeft opgeleverd of dat de conferentie net zo’n mislukking wordt als Kopenhagen.

11/12/2010: Meer dan 190 landen zijn zaterdag op de VN-klimaattop in de Mexicaanse stad Cancún overeengekomen een aantal maatregelen te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Zo zal er een groen fonds worden opgericht, worden er maatregelen genomen tegen ontbossing en zijn er afspraken gemaakt over het uitwisselen van technologie. De vergadering duurde de hele nacht, vooral omdat Bolivia dwarslag. Dat land maakte de hele week al bezwaren, waardoor het onderhandelingsproces steeds stroperiger verliep. "Dit is een nieuw tijdperk van internationale samenwerking rond klimaatverandering", aldus de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Patricia Espinosa na het sluiten van de overeenkomst.

Veel landen zijn opgelucht dat de top iets heeft opgeleverd, anders dan tijdens de mislukte top in Kopenhagen vorig jaar. Op de top in de Deense hoofdstad zegden een flink aantal rijke landen, waaronder de EU, Japan en de VS, toe de komende jaren 30 miljard dollar beschikbaar te maken voor arme landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Dat bedrag zou vanaf 2012 jaarlijks op moeten gaan lopen om in 2020 uit te komen op 100 miljard dollar.

Afspraken over de manier waarop dat geld van de rijke landen naar de arme landen zou gaan, werden toen niet gemaakt. Nu is daarom besloten tot oprichting van een groen fonds, waarover op de volgende klimaattop in 2011 in Zuid-Afrika verder wordt gepraat. De delegaties zijn verder overeengekomen "diep te gaan snijden" in de uitstoot van broeikasgassen, die de opwarming van de aarde veroorzaken. Die afspraak is echter niet met cijfers gestaafd en zal dus ook later verder gedetailleerd moeten worden.

Eerder op de avond gaven Japan en Rusland hun verzet tegen verlenging van het Kyotoprotocol op. Daardoor konden ook over de andere onderwerpen afspraken gemaakt worden. Veel ontwikkelingslanden wilden nergens mee akkoord gaan, zolang er geen duidelijkheid was over het Kyotoprotocol, dat afloopt in 2012 en is bedoeld om de schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken. Ook over dit onderwerp zal in Zuid-Afrika verder gepraat moeten worden. De afspraak is nu alleen dat over Kyoto verder onderhandeld kan worden op een volgende top.

GroenLinks noemt het behaalde resultaat op de klimaattop in Cancún "redelijk ambitieus". Volgens de partij is er op een aantal deelgebieden succes geboekt, zoals ontbossing, klimaatfinanciering en een stap naar verlenging van het Kyotoprotocol. GroenLinks vindt dat er goede hoop is op een wereldwijd klimaatakkoord bij de volgende klimaattop in Durban.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft Nederland wel beperkt zijn gezicht kunnen laten zien. "Je ziet dat ministers van andere landen zich het vuur uit de sloffen lopen om andere landen mee te krijgen op deelonderwerpen. Nederland loopt daar minder hard voor dankzij zijn verlaagde klimaatambities. Ik kijk met jaloezie naar bijvoorbeeld de Zweden die tot uit den treure proberen andere landen mee te krijgen met een klimaatdoel voor 2050."
Bron: NU.nl

2011: COP17/CMP7 Durban (Zuid-Afrika)
Na lange eindonderhandelingen is er zondagnacht een akkoord bereikt op de VN-klimaattop in Durban. Inhoudelijk is het, zoals vooraf al verwacht, een minimaal akkoord geworden, in feite “een akkoord om een akkoord te gaan sluiten”. Toch is er ook een lichtpuntje: het Kyoto Protocol blijft na 2012 wél intact, belangrijk voor bedrijven die ook na 2012 nog gebruik maken van de mondiale emissiemarkt, met name van CDM.

De belangrijkste uitkomsten van Durban op een rijtje:

Het Kyoto Protocol is verlengd, zodat het wettelijk kader voor bijvoorbeeld CDM blijft bestaan. Landen als Canada, Rusland en Japan hebben echter aangekondigd na 2012 uit het Kyoto Protocol te stappen. China en de Verenigde Staten, de mondiale nummers 1 en 2 voor CO2-uitstoot, deden al niet mee. Het verlengde Kyoto Protocol zal daarom straks nog maar 15% van de wereldemissie dekken.

Tegelijk is afgesproken dat er in 2015 een nieuw klimaatakkoord moet zijn waaraan alle landen gaan deelnemen. Deze Kyoto-opvolger wordt in 2020 van kracht. Dit proces, gedoopt tot “Durban Platform for Enhanced Action”, zal de komende jaren de agenda’s van de klimaatonderhandelingen voor een belangrijk deel gaan bepalen.

Op de klimaattoppen van Kopenhagen en Cancún was afgesproken om de mondiale temperatuurstijging tot maximaal 2°C te beperken. De concrete toezeggingen voor CO2-reductie door landen waren echter lang niet genoeg om dit 2°C-doel ook binnen bereik te brengen. Ook deze top in Durban heeft het gat (ook wel de gigaton gap genoemd) niet kunnen dichten.

In Kopenhagen is bepaald dat vanaf 2020 een fonds in werking is ter hoogte van 100 miljard USD per jaar om de armste landen te helpen bij het bestrijden van negatieve klimaateffecten. Er is in Durban beperkte vooruitgang geboekt over de opzet van het fonds. Zoals in deze economische omstandigheden te verwachten was is echter de vraag van wie het geld moet komen nog nauwelijks beantwoord. Een voorstel om bijvoorbeeld de CO2 van scheepvaart te belasten ten behoeve van dit fonds heeft het niet gered.

CO2-reductie door het terugdringen van ontbossing en landdegradatie (REDD) is een belangrijk onderdeel van de besprekingen geweest. Vooral was de vraag aan de orde of onder VN-vlag ook private financiering en emissiehandel hiervoor kan worden aangewend. Hierover is nog geen concreet akkoord gesloten, maar wel is bepaald dat deze private financiering verder uitgewerkt zal worden.

Na jaren overleg is in Durban bepaald dat afvang en ondergrondse opslag van CO2 binnen CDM wordt erkend. Dat betekent dat met CCS-projecten in ontwikkelingslanden nu credits kunnen worden gegenereerd die verkocht en verhandeld kunnen worden.

EU Commissaris Hedegaard heeft (naast enkele anderen) de overwinning geclaimd voor het bereikte akkoord. Van de vele vragen die na de COP nog moeten worden beantwoord is er één die Europa de komende maanden wel eens bezig kan gaan houden: is dit akkoord nu het voldoende resultaat dat als voorwaarde was gesteld om Europa van -20% naar een -30% doelstelling te laten gaan?
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1041
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 12/06/2012 21:32 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaattop Klimaatconferentie
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1968 - 1996
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1997 - 2004
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2005 - 2011
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2012 - 2014
Erwin 12/06/2012 21:33
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2015 - heden
Erwin 20/12/2015 09:31
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 45 gasten online