Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Klimaattop chronologie 1997 - 2004 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Klimaattop chronologie 1997 - 2004
#131
Klimaattop chronologie 1997 - 2004 11 Jaren, 9 Maanden geleden Karma: 0  
1997: COP3 Kyoto (Japan)
De uitkomsten van alle conferenties tot nu zijn bedroevend. Amerika en Australië doen niet mee, ontwikkelingslanden waar de grootste productie van CO2 plaats zal vinden, hoeven niet mee te doen en de landen die wel meedoen, beloven veel meer dan ze waar kunnen maken.
Tijdens de derde VN klimaatconferentie in Kyoto is de doelstelling van stabilisatie vertaald naar afspraken over uitstoot van broeikasgassen. De klimaatconferentie van Kyoto is er eentje in een reeks waar voorlopig wel geen einde aan zal komen. De directe voorganger van Kyoto is de conferentie van Rio de Janeiro (1992), die uitmondde in een afspraak dat belangrijke industrielanden de uitstoot van CO2 drastisch omlaag moesten brengen. Onderhandelingen in de jaren negentig over het terugbrengen van broeikasversterkende gassen leidden in 1997 tot een protocol op de VN-klimaatconferentie van Kyoto In dit protocol verplichten de geïndustrialiseerde landen zich de uitstoot van broeikasgassen in 2010 met gemiddeld 5,2 procent te verminderen ten opzichte van 1990. In de Kyoto-overeenkomst is een periode van 5 jaar opgenomen, van 2008 tot 2012. Nederland is verplicht de CO2-uitstoot in 2010 met 6 procent te reduceren ten opzichte van de niveaus van 1990 zonder meetelling van het internationale vliegverkeer, de Europese Unie als geheel moet 8 procent verminderen.

"Een lachertje", stelt Dinyar Godrej, journalist en auteur van het boek 'De feiten over klimaatverandering': "Wetenschappers zijn het er over eens dat rond 2050 een reductie van 50 tot 70 procent nodig is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen." Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is in sommige landen gemakkelijker te bereiken dan in andere. Zo is de zware industrie in Nederland al aanzienlijk schoner dan de zware industrie in Oost-Europa. Om de schone Nederlandse fabrieken nog schoner te maken, kost veel meer dan het verbeteren van relatief vuile fabrieken zoals bijvoorbeeld in Oost-Europa en de Derde wereld. Tegelijkertijd is het broeikaseffect een wereldwijd probleem. Het maakt daarom niet uit of reducties in West-Europa of elders worden bereikt.
Daarop wordt in het Kyoto-protocol ingespeeld, op de volgende drie methoden:
1. Clean Development Mechanism (CDM). Met het CDM worden landen in de Derde wereld geholpen met het opzetten van onder meer duurzame-energieprojecten en duurzame bosbouw. De inspanningen kunnen Westerse landen verrekenen met de eigen binnenlandse verplichtingen voor broeikasreductie - wat aantrekkelijk is omdat het realiseren van broeikasgas-reducties in landen uit de Derde wereld vaak aanzienlijk goedkoper is dan in bijvoorbeeld Nederland. Voor deze inspanningen krijgt Nederland certificaten waarmee Nederland ontslagen wordt van de verplichting om de uitstoot in eigen land te verminderen.
2. Joint Implementation Projects (JI). In het kader van JI financieren geïndustrialiseerde landen projecten in het buitenland waarmee de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. Ook dit levert certificaten op zodat Nederland niet in eigen land de uitstoot hoeft te verminderen.
3. Emissiehandel. Bedrijven in de landen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend, kunnen emissierechten verhandelen.

Kyoto is een stap in de goede richting. Het is al heel wat dat zo veel landen zich achter het verdrag hebben geschaard. Het wachten is op deelname van de Verenigde Staten. De begroting voor defensie bedraagt nu rond de 80 miljard. Waarom niet een gedeelte van zo'n bedrag voor het milieu gereserveerd? Nu heeft de 'War on Terror' prioriteit, straks hopelijk de oorlog om behoud van het milieu."
Achteraf blijkt het Kyoto-protocol nog geen druppel op de gloeiende plaat en er is geen enkel hoop dat het meer zal worden.

1998: COP4 Buenos Aires (Argentinië)
Tijdens deze conferentie werd duidelijk dat er een aantal openstaande vragen over het Kyoto-protocol. Een periode van twee jaar was dan ook gepland te verduidelijken en instrumenten te ontwikkelen voor de uitvoering van het Protocol van Kyoto.

1999: COP5 Bonn (Duitsland)
Deze conferentie werd gedomineerd door de technische besprekingen over mechanismen van het Protocol van Kyoto.

2000: COP6 Den Haag (Nederland)
De zesde VN klimaatconferentie. Hier zouden de details van de in Kyoto gemaakte afspraken worden ingevuld. Vooral is gesproken over de juridische aspecten, het wel en niet nakomen van de afspraken en de specificatie van te gebruiken instrumenten. Het lukte niet om tot overeenstemming te komen. Hierna gaven de Verenigde Staten en Australië aan het Protocol niet te zullen ondertekenen.
Deze conferentie werd al snel gekenmerkt door heftige politieke discussies over een voorstel van de VS dat landbouw-en bosgebieden worden opgenomen als koolstofputten. Als het voorstel was aangenomen, zou het op hetzelfde moment grotendeels zijn voldaan aan de verplichting van de VS om haar uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Duidelijk werd ook dat er onduidelijkheid is over welke mogelijkheden voor sancties moeten worden vastgesteld voor de landen die niet waarmaken om aan hun verplichtingen te voldoen om de uitstoot te verminderen.
De Klimaatconferentie in Den Haag heeft geen akkoord opgeleverd, omdat de belangen van de diverse deelnemers soms lijnrecht tegenover elkaar stonden. Rijke industrielanden schrokken terug voor de enorme kosten van het terugdringen van broeikasgassen. Ontwikkelingslanden wilden niet gebonden zijn aan afspraken waarmee zij de uitstoot van broeikasgassen zelf moesten betalen, omdat dit de groei van hun economieën zou schaden.
De vergadering eindigde toen de EU-landen het compromisvoorstel weigerden, en de onderhandelingen werden afgebroken. Er werd overeengekomen dat de onderhandelingen zouden worden hervat op een buitengewone conferentie in juli 2001 in Bonn.

2001: COP6 Bonn (Duitsland)
Om Kyoto te redden werd in juli in Bonn opnieuw onderhandeld over de vijf punten die in Den Haag op de agenda waren gezet. De Verenigde Staten haakten definitief af, omdat de zojuist gekozen president Bush vond dat klimaatmaatregelen de Amerikaanse economie te veel zouden schaden. Ook zette Bush vraagtekens bij de wetenschappelijke onderbouwing van de oorzaken van het broeikaseffect. Dit was een grote klap, omdat de VS verantwoordelijk waren voor de uitstoot van 36,1 procent van alle broeikasgassen wereldwijd. Bonn werd echter toch een succes, omdat alle overige landen besloten om wel door te gaan.
In Bonn is de basis gelegd om het Kyoto Protocol te kunnen ratificeren. Japan en Canada hadden steeds grotere twijfels over het Protocol dat als te dwingend werd ervaren. Daarom zijn hier concessies gedaan in de uiteindelijke overeenkomst om deze twee landen binnenboord te houden -zoals uitstel over de vraag of naleving van de afspraken politiek of juridisch bindend moet zijn. Hierna besloot de Europese Unie begin 2002 tot goedkeuring van het Protocol
In het Duitse Bonn komen milieuministers overeen dat landen die hun doelstellingen in 2012 niet halen 30 procent meer moeten reduceren. Financiële boetes worden afgewezen en de sancties gelden pas vanaf 2008. Ook is het toegestaan CO2-uitstoot te compenseren met de aanplant van bossen. In Bonn verplichtten de deelnemende landen zich om de Kyoto-doelstellingen te halen. De Europese Unie, de EU-lidstaten, Canada en Japan hebben getekend in 2002. De andere grote vervuiler, Rusland, heeft lange tijd getwijfeld, maar tekende november 2004 het Kyoto-protocol toch, in ruil voor de toetreding tot de Wereld Handelsorganisatie (WTO). Australië keurde het protocol in 2007 alsnog goed.

2001: COP7 Marrakech (Marokko)
Tijdens de zevende VN klimaatconferentie in het Marokkaanse Marrakesh zijn belangrijke akkoorden bereikt over de uitvoering van het Kyoto Protocol. Zo zijn besluiten genomen over de mogelijkheden voor het meerekenen van de vastlegging van koolstof in bossen en bodems -zogenaamde sinks- en het creëren van fondsen voor hulp aan de armste ontwikkelingslanden. Daarnaast vielen besluiten met betrekking tot aanpassing aan klimaatverandering, ook wel adaptatie genoemd. Daarmee kwam voor veel landen de weg vrij om het Protocol te ratificeren

2002: COP8 Delhi (India)
Op deze conferentie van de EU-landen (onder Deens voorzitterschap) probeerde zij tevergeefs om een verklaring aan te nemen waarin wordt aangedrongen op meer actie van de partijen in het kader van het UNFCCC.

2003: COP9 Milaan (Italië)
De focus van deze conferentie was duidelijk geïnd op enkele van de laatste technische details met betrekking tot het Kyoto-protocol.

2003 Moskou (Rusland)
Informele klimaattop in Moskou op initiatief van de Russische president Poetin. Officieel bedoeld om de laatste wetenschappelijke stand van zaken te bespreken, maar in de wandelgangen proberen Russische onderhandelaars financiële concessies van de EU los te krijgen in ruil voor deelname aan het protocol

2004: COP10 Buenos Aires (Argentinië)
De tiende internationale klimaatconferentie in Buenos Aires die door de Verenigde Naties was georganiseerd. De Russische regering keurt het Kyoto-verdrag goed. Rusland is verantwoordelijk voor 17 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dat Kyoto geen eindpunt is, valt te hopen. Er lijken verdergaande maatregelen nodig, wil de uitstoot van broeikasgassen überhaupt worden teruggedrongen. Dit blijkt uit een analyse van het gezaghebbende Internationale Energie Agentschap (IEA), dat deze conclusies in oktober 2004 presenteerde in de 'World Energy Outlook 2004'. Tot 2030 zal de wereldwijde vraag naar energie stijgen met 60 procent ten opzichte van 2002. Tweederde van de verwachte groei in energieconsumptie komt voor rekening van opkomende economieën als China en India, die niet meedoen aan het Kyoto-Protocol. Bij ongewijzigd beleid bedraagt de wereldwijde stijging in uitstoot van broeikasgassen 60 procent (één op één met de toenemende energiebehoefte). Het meest gunstige scenario gaat uit van een stijging van ongeveer 45 procent. Hoe dan ook: "Een rampzalige ontwikkeling, omdat de wereld zich in ramkoers richting klimaatverandering begeeft", aldus een woordvoerder van milieuorganisatie Greenpeace. Volgens de laatste berichten, het Engelse rapport 'Meeting The Climate Challenge', bereikt het broeikaseffect zelfs binnen uiterlijk tien jaar het punt waarop het niet meer omkeerbaar is als er geen krachtige maatregelen worden genomen.
Gepraat, vergadering na vergadering, grote woorden en kleine daden: is dat het belangrijkste wat Kyoto en alle daaropvolgende klimaatconferenties al met al hebben opgeleverd? Dat is te somber gesteld, meldt Greenpeace: "Het is een uiterst bescheiden eerste stap. De toenemende (h)erkenning van klimaat-'impacts' is anno 2004 winst ten opzichte van 1997."
Tijdens deze bijeenkomst van de landen werd geleidelijk begon met het openen van discussies over wat er zou gebeuren wanneer het Kyoto Protocol is verlopen in 2012. De technische besprekingen nam veel tijd inbeslag.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1040
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 31/12/2009 08:58 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaattop Klimaatconferentie
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1968 - 1996
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1997 - 2004
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2005 - 2011
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2012 - 2014
Erwin 12/06/2012 21:33
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2015 - heden
Erwin 20/12/2015 09:31
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 206 gasten online