Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Klimaattop chronologie 2012 - 2014 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Klimaattop chronologie 2012 - 2014
#381
Klimaattop chronologie 2012 - 2014 9 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
2012 Juni Bonn
Het geïndustrialiseerde Noorden heeft sinds het begin van de industrialisering veruit de meeste CO2 uitgestoten en moet daarom de grootste inspanning leveren in de strijd tegen de klimaatwijziging. De klimaatgesprekken die van 15 tot 25 mei in Bonn plaatsvinden, moeten de onderhandelingen voor een nieuw klimaatakkoord voorbereiden. Dat akkoord moet het Kyotoprotocol van 1997 opvolgen.
Om tot een internationaal akkoord te komen moet tegelijk aan drie criteria voldaan worden: milieu, ontwikkeling en gelijkheid.
Sinds 1850, het begin van de industrialisering, tot 2008 werd meer dan 1200 gigaton CO2 uitgestoten, wat de aanzet heeft gegeven tot de klimaatwijziging. De geïndustrialiseerde landen waren verantwoordelijk voor bijna drie kwart van die uitstoot terwijl ze in die periode maar een kwart van de wereldbevolking vertegenwoordigden.
Bij de bepaling van een wereldwijde doelstelling hebben de landen van het geïndustrialiseerde Noorden dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten de kosten dekken van het klimaatbeleid dat ontwikkelingslanden moeten voeren.

De Klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties in de Duitse stad Bonn zijn donderdag 24 mei 2012 vastgelopen. Door de steeds groter wordende kloof tussen arme en rijke landen loopt de voortgang die vorig jaar werd geboekt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken gevaar.

Het belangrijkste pijnpunt is het verschil tussen arme en rijke landen en de mate waarin zij de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Ontwikkelingslanden vinden dat de geïndustrialiseerde landen de zwaarste lasten moeten dragen, omdat zij historisch gezien verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot. Die landen vinden echter dat snelgroeiende economieën als India en China er dan te gemakkelijk mee weg komen. China is momenteel de grootste vervuiler ter wereld.

De onderhandelingen in Bonn waren bedoeld om verder te bouwen op de moeizame deal die in december op de klimaatconferentie in Durban, Zuid-Afrika, werd beklonken. Toen werd besloten dat voor 2015 een mondiale klimaatdeal moet worden overeengekomen waarin staat dat zowel rijke als arme landen de uitstoot van broeikasgassen beteugelen. Maar na bijna twee weken van onderhandelingen zijn er op de voorlaatste dag van de onderhandelingen in Bonn weinig tekenen van vooruitgang.

De Europese Unie beweert dat China en andere ontwikkelingslanden terugkomen op beloftes die ze in Durban hebben gedaan. Deze landen vinden echter juist, samen met milieuactivisten, dat de Verenigde Staten, de EU en andere geïndustrialiseerde landen de verantwoordelijkheden voor klimaatverandering op het bordje van de onwikkelingslanden proberen te leggen.

De VN-klimaatonderhandelingen, waarvan de eerste in de vroege jaren negentig plaatsvond, hebben weinig succes gehad wat betreft de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het enige bindende verdrag is het Kyoto Protocol uit 1997, maar dat geldt slechts voor de EU, Japan, Rusland en een reeks kleinere landen. Het verdrag zou dit jaar aflopen, maar is in Durban verlengd. Er is niet afgesproken met hoeveel jaar.

2012 Juni: Milieuconferentie in Rio de Janeiro (Brazilië) van de VN
Slappe afspraken in Rio
De rol van de mens en de aarde stonden in week25 centraal tijdens de grote milieuconferentie van de VN in Rio de Janeiro. Meer dan 50.000 mensen waren naar Brazilië gekomen om internationale afspraken te maken over hoe de natuur beter te beschermen. Veel afspraken kwamen niet eens van de grond, tot woede van milieuorganisaties. Al was het voor de meeste partijen vanaf het begin van de conferentie duidelijk dat geen opzienbarende resultaten geboekt zouden worden.

Europa is met tegenzin akkoord gegaan met een concepttekst van Brazilië in de aanloop naar de aardetop die woensdag in Rio de Janeiro begon.
Dit was het hoogst haalbare'', zeiden Europarlementariërs Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Bas Eickhout (GroenLinks) dinsdag.
Beiden zijn namens het Europees Parlement bij de top. Het is volgens de twee een slap akkoord. Gerbrandy denkt dat hiermee ''de vooruitgang van de afgelopen 20 jaar in gevaar'' kan worden gebracht.
Veel mensen gingen er al van uit dat de top weinig concrete afspraken zou opleveren. Deskundigen voorspelden vorige week dat er niet meer uit zou komen dan een beeld over de toekomst die we met zijn allen voorstaan.

Gastland Brazilië leverde vorig weekeinde een eigen concepttekst, nadat onderhandelingen over een eerdere versie waren gestokt. De tekst richt zich vooral op armoedebestrijding. Andere thema's rond duurzaamheid worden nagenoeg ongemoeid gelaten. 'De poging om wereldwijd gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor onze planeet, lijkt zo van tafel geveegd te worden. De top vindt plaats in dezelfde stad waar 20 jaar geleden de eerste aardetop werd gehouden. Toen werden nog baanbrekende afspraken gemaakt op het gebied van onder meer klimaatverandering, verwoestijning en overbevissing.

Een groep van belangrijke Nederlandse topmannen riep dinsdag de wereldleiders in Rio op concrete doelen te formuleren voor een duurzamer toekomst. Zij constateerden dat er vooralsnog weinig vooruitgang is geboekt op 500 internationaal overeengekomen milieudoelstellingen.
De bedrijven hebben als ambitie van elkaar te leren en Nederland internationaal op de kaart te zetten op het gebied van duurzaamheid.
Ook is volgens hen een duidelijk tijdpad cruciaal: uiterlijk 2015 zou er overeenstemming moeten zijn over de precieze doelstellingen, met het oog op volledige implementatie per 2030.

Ook op dit congres merkte je de gevolgen van de economische crisis. Belangrijke regeringsleiders lieten het afweten en er lag geen goed plan op tafel. Bovendien is de terugval van de economie nu al voelbaar voor veel mensen. Op het moment dat de economie slechter draait krijgt dat onderwerp de meeste aandacht van politici. Maar de geschiedenis leert ons dat als we echt in ons voorbestaan worden bedreigd, wij iets slims verzinnen om de problemen aan te pakken. Alleen zullen grote
internnationale afspraken waarschijnlijk niet de oplossing bieden.

Een kanttekening dient hierbij wel geplaatst te worden.
Wij hebben het hier over een milieuconferentie waar vijftigduizend deelnemers waren. De meesten zullen wel per vliegtuig gekomen zijn. Hiervoor zijn dus 400 extra vliegtuigen voor nodig geweest. 200 heen en 200 weer terug. Met de huidige digitale techniek kan dit veel goedkoper en minder milieubelastend door gebruik te maken van videoconferencing.
Een gemiste kans.

2012 COP18/CMP8 Quatar
Op de VN-klimaatconferentie in Doha, Quatar december 2012, is besloten het bestaande Kyoto Protocol over uitstoot van broeikasgassen te verlengen tot 2020. Er zal geprobeerd worden in 2015 tot een geheel nieuw akkoord te komen, dat vijf jaar daarna moet ingaan.
De verlenging van Kyoto betekent in de praktijk dat slechts enkele tientallen landen, waaronder de EU staten, zich verplichten de uitstoot van broeikasgassen als CO2 te beperken. Deze landen zijn samen goed voor niet meer dan 15% van de wereldwijde uitstoot.
De Verenigde Staten heeft het oorspronkelijke verdrag nooit geratificeerd. Vorig jaar besloot Canada zich terug te trekken. Japan, Rusland en Nieuw-Zeeland zullen niet meer meedoen aan het verlengde Protocol. Diverse landen met een zeer grote uitstoot, zoals India en China, hebben geen verplichtingen om te beperken.

2013 COP19/CMP9 Warschau
Op de klimaattop van de Verenigde Naties in Warschau is zaterdag 23 november een voorzichtig compromis bereikt. De wereld wordt opgeroepen om bij te dragen aan het uitstoten van minder broeikasgassen, maar landen krijgen niet te maken met verplichtingen. Daar zijn de onderhandelaars het over eens geworden.

De top in de Poolse hoofdstad moest de basis leggen voor een nieuw klimaatakkoord. Dat zou moeten worden bereikt bij de volgende top in Parijs in 2015. Op het nippertje hebben de onderhandelaars in Warschau genoeg gedaan om het proces verder te laten gaan. De top is nog niet afgelopen. Er lopen nog gesprekken over andere onderwerpen, zoals compensatie voor landen die het meest bedreigd worden door klimaatverandering. Het is niet bekend hoe lang dat overleg nog duurt. Bovendien is het onduidelijk hoe bindend de afspraken zijn. De klimaattop zou vrijdag al eindigen, maar werd met een dag verlengd. De landen waren het doordeweeks alleen eens geworden over nieuwe regels voor de bescherming van tropische bossen.

Er is wel overeenstemming bereikt over een instelling die ontwikkelingslanden moet helpen bij extreme weersomstandigheden, maar volgens sommige onderhandelaars is dat onderdeel "een lege huls".

Het klimaatoverleg bleef hangen in tegenstellingen tussen arm en rijk. Europa en de Verenigde Staten wilden uitstootbeperkingen voor iedereen, dus ook voor opkomende economieën, maar India en China accepteerden dat niet.
De rijke landen op hun beurt wilden zich niet vastleggen op klimaathulp aan ontwikkelingslanden. In een ontwerptekst stond zaterdag alleen een aansporing om meer hulp te bieden. Volgens milieuorganisaties en ontwikkelingslanden hadden de rijke landen tijdens de top meer oog voor het aanzwengelen van economische groei dan voor het oplossen van klimaatproblemen.

Organisaties als Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en Oxfam International liepen daarom donderdag boos weg. De arme landen vinden dat de rijke landen grotendeels verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en het natuurgeweld dat daarmee gepaard gaat. Ook gastland Polen kreeg de wind van voren. In Warschau werd namelijk naast de klimaattop ook een steenkolenconferentie gehouden. Bovendien werd de Poolse voorzitter Marin Korolec vervangen als milieuminister door iemand die de omstreden schaliegaswinning in Polen kan versnellen.

Dit hele proces wordt een farce genoemd, een jaarlijks CO2 intensief onderonsje van nutteloze frequent flyers. Er kwamen duizenden ambtenaren uit 180 landen nar Warschau gevlogen. Vele buitenlanders denken het. Er werd een verband gelegd tussen de tyfoon Haiyan en de uitstoot van broeikasgassen, die de aarde opwarmen en extreem weer veroorzaken.

Tussen september 2013 en oktober 2014 verschijnt het vijfde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het IPCC klimaatrapport bestaat uit drie delen en een synthese rapport. Deel I van de serie beschrijft de nieuwste inzichten over de wetenschappelijke fundamenten van klimaatverandering. De resterende delen gaan over de gevolgen van de klimaatverandering, de aanpassingen aan klimaatverandering en maatregelen die nodig zijn om de opwarming tegen te gaan. Dit dossier biedt nieuws, achtergrondinformatie over het IPCC en de meest relevante links.

2013 September
In september 2013 sluit het Nederlands kabinet samen met 43 partijen het Nationaal Energieakkoord. Ze spreken af jaarlijks 1.5% energie te besparen. Ook moet in 2020 14% van alle in Nederland verbruikte energie uit een duurzame bron komen. In 2023 moet dat zelfs 16% zijn.

2014 September New York
Op de klimaattop in New York pronkt Nederland met de Klimaatslimme landbouwaanpak, die honger moet beëindigen. Ontwikkelingsorganisaties zijn echter kritisch. De plannen zijn vaag en zo dreigt het gevaar dat bedrijven ze kunnen misbruiken.

De opwarming van de aarde beïnvloedt ‘alle continenten en overspant de oceanen’, en verdere vervuiling zal leiden tot ‘onomkeerbare gevolgen voor mens en ecosysteem’.

Het voorlopige rapport waarschuwt voor grootschalige gevolgen voor de wereldwijde productie van basisvoedsel zoals tarwe, rijst en maïs, in het bijzonder in tropische gebieden.

Een temperatuurstijging van 2,5 graden zou leiden tot een economisch verlies van twee procent van het mondiale inkomen, terwijl het smelten van de ijskappen in Groenland zou leiden tot een geleidelijke stijging van de zeespiegel met zeven meter. Wereldsteden als Miami, Bangkok en New York en eilandstaten als de Maldiven, Kiribatu en Tuvalu zouden hierdoor bedreigd worden.

De topman van het IPCC, Rajendra Pachauri, benadrukte tijdens zijn toespraak de urgentie van klimaatverandering.

De wereldwijde uitstoot moet in 2020 pieken om onder de grens van twee procent opwarming te blijven. Als dat niet lukt, dan dreigen water- en voedseltekorten, meer armoede, gedwongen migraties en een verhoogd risico op gewelddadige conflicten. Voorts staan op dit griezelige menu ook nog extreme droogtes en overstromingen, en het smelten van ijslagen waardoor kuststeden wereldwijd zullen overstromen.

2014 Oktober Brussel
De inzet van de Klimaattop is een klimaat- en energiepakket, bestaande uit concrete klimaatdoelen voor hernieuwde energie, voor energiebesparingen en voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 40 procent.

Volgens ingewijden gingen de onderhandelingen moeizaam. Het behaalde resultaat bepaalt weer de EU-inzet op de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs, die vindt begin volgend jaar plaats. De Europese landen willen een voorbeeld zijn voor landen als de Verenigde Staten en China. Het zal moeilijk worden. Zelfs tussen de Europese landen zijn al grote verschillen te zien in de bereidheid om geld in het klimaat te steken. Ook is er een discussie gaande of doelstellingen bindend zijn of niet.

Volgens Greenpeace zijn de doelen teleurstellend. Een CO2-reductie van 40% is te weinig om te voldoen aan de klimaatakkoorden van de VN. Hierin is afgesproken om de temperatuur op aarde met niet meer dan twee graden te laten stijgen. Om dit te bereiken geldt een ondergrens van 55%. Greenpeace vindt de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie ook te mager. Een gemiddeld EU-doel van 27% in 2030 schone energie komt voor Nederland uit op 21% door het ontbreken van waterkracht. Als het Energieakkoord wordt uitgevoerd, haalt de EU 14% in 2020. Uiteindelijk zitten de Europese landen in 2030 op 28%. Met andere woorden: de EU doet niet voldoende.

Vooral de armere, Oost-Europese landen vinden dat het rijke West-Europa meer moet bijdragen aan het schoner maken van de industrie in het oosten van Europa. Landen als Nederland zijn weer bang dat grote investeringen nodig zijn om de industrie in Oost-Europa aan te pakken.

Kortom: het klimaat blijft een heet hangijzer binnen de verschillende Europese economieën.

2014 COP20/CMP10 Lima
Van 1 tot en met 12 december 2014 vond in Lima de twintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats.
Tijdens deze conferentie werd geprobeerd een concepttekst op te stellen voor het toekomstige klimaatverdrag. Deze zal in 2015 in Parijs ondertekend moeten worden en in 2020 van kracht gaan en daarmee het oude verdrag uit 1997 vervangen. De deelnemers werden het in Lima eens over een raamwerk voor een nieuw verdrag.

De ruim 190 deelnemende landen zijn het eens geworden over het raamwerk voor het nieuwe klimaatverdrag dat volgend jaar in Parijs getekend wordt. Het Akkoord moet verdere opwarming van de aarde voorkomen door de CO2-uitstoot te beperken. Alle deelnemende landen moeten voor volgend jaar plannen indienen bij de VN om de eigen CO2-uitstoot in te perken. Dit hoeven echter geen concrete plannen te zijn. Er komen dus geen internationale bindende emissiereductiedoelstellingen. Verschillende milieuorganisaties spreken dan ook van een zwak en inefficiënt compromis.

De klimaattop werd met twee dagen verlengd omdat de deelnemende landen niet tot overeenstemming konden komen. Vooral China en de verenigde Staten lagen waren het niet met elkaar eens. China vond dat een nieuw klimaatverdrag te veel druk op de opkomende economieën van armere landen zou leggen en wilde daarom het voorstel verwerpen.

Daarnaast willen de armere landen dat de rijkere landen hardere afspraken maken over de financiering van het VN-klimaatfonds. Dit fonds moet de gevolgen van de opwarming van de aarde voor kwetsbare landen opvangen eb moet in de loop van 2015 100 miljard bedragen. Rijkere landen zien daar graag hardere afspraken van de armere landen voor het terugdringen van de uitstoot voor terug.

Ook al zijn het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol wereldwijd door vele landen ondertekend, toch is er vanuit meerdere kanten felle kritiek op. Er klinken geluiden dat het verdrag niet ver genoeg zou gaan om klimaatverandering tegen te gaan of dat de gestelde doelen niet logisch zijn en weinig reductie van CO2 tot gevolg zouden hebben. Anderen vinden de doelen juist te ver gaan, wat weer zou leiden tot ongewenste afname van de economische groei.

In Lima stond veel op het spel. De leden zien de klimaatverandering als een veiligheidsvraagstuk. Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat opwarming van de aarde met meer dan 2 graden per se moet worden voorkomen. Onder deze grens zijn desastreuze gevolgen voor het leven op aarde nog af te wenden. Dat zal nog een hele klus worden
Mede door het Kyoto-protocol uit 1997. Toen is afgesproken dat landen als China, India en Brazilië geen acties hoeven te ondernemen tot 2020 als het protocol afloopt. Deze landen zijn inmiddels snelgroeiende economieën en behoren nu ook tot de grootste vervuilers.

Volgens de VN zijn de beloftes van alle landen samen te gering om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot de afgesproken 2 graden Celsius. Hoe hoger de temperatuurstijging, des te groter de gevolgen voor de zeespiegelstijging en de natuur.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1040
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 10/03/2017 07:15 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaattop Klimaatconferentie
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1968 - 1996
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1997 - 2004
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2005 - 2011
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2012 - 2014
Erwin 12/06/2012 21:33
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2015 - heden
Erwin 20/12/2015 09:31
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 154 gasten online