Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
2011 Droogte, sproeiverbod, processierups (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: 2011 Droogte, sproeiverbod, processierups
#275
2011 Droogte, sproeiverbod, processierups 10 Jaren, 4 Maanden geleden Karma: 0  
Haaksbergen 1 juni 2011
Nederland heeft de droogste en zonnigste lente in een eeuw beleefd en ook juni lijkt aanhoudend te droog te worden. Waterschappen, Rijkswaterstaat en het KNMI proberen de nadelige gevolgen van de droogte zoo veel mogelijk te beperken en de watervoorraad op peil te houden. Veel meer dan dat kunnen ze niet doen.

Haaksbergen 02/06/2011
Door de aanhoudende droogte stelt waterschap Regge en Dinkel met ingang van zaterdag 4 juni 2011 een verbod op onttrekking uit grond- en oppervlaktewater in voor de gebieden: Poelsbeek (gemeente Hof van Twente, Haaksbergen, Berkelland) en Koppelleiding (gemeente Enschede, Hengel, Dinkelland en Oldenzaal).

Dit verbod verbiedt in de gebieden Poelsbeek en Koppelleiding oppervlaktewater te onttrekken voor het beregenen van alle gewassen. Dit verbod verbiedt tevens in deze gebieden het onttrekken van grondwater voor de beregening van gras (inclusief sport- en recreatieterreinen) wanneer de pompinstallatie een capaciteit heeft van 10 m3 per uur of meer. Grond- en oppervlaktewater mag nog wel gebruikt worden om het vee van drinkwater te voorzien. Deze maatregel geldt ook voor degenen die over een vergunning beschikken om grondwater en/of oppervlaktewater te onttrekken. Er wordt bij overtreding handhavend opgetreden door het waterschap.

Het verbod op het onttrekken van water is een gevolg van de aanhoudende droogte. In Twente is de afgelopen weken namelijk nauwelijks neerslag gevallen. De regen van dinsdag is onvoldoende om het tekort op te heffen. De waterstand in diverse sloten en beken is zodanig gedaald dat er nauwelijks of geen water meer wordt afgevoerd. Ook de grondwaterstanden worden steeds lager.
Ook voor de komende dagen wordt er weinig regen en hoge temperaturen verwacht, waardoor de situatie zal verslechteren in de loop van de week. Doordat de watertemperatuur stijgt en het zuurstofgehalte in het water daalt, wordt de kans op vissterfte en de aanwezigheid van bacteriën in het water steeds groter. Dit is ook het geval na een hevige regenbui, na langdurige droogte.

Bij aanhoudende droogte wordt de water aan- en afvoeren zoveel mogelijk gestuurd, om te zorgen dat er overal water blijft stromen. Het kan echter voorkomen dat waterstanden in sloten en beken dalen tot een punt dat er nauwelijks of geen water meer afgevoerd wordt. Dit is zeer nadelig voor de landbouw en de natuur.
Het waterschap werkt samen met andere waterschappen, provincie en landbouworganisaties aan structurele maatregelen tegen verdroging. Een van deze maatregelen is dat we proberen water langer vast te houden. Dit gebeurt door onder meer door beken en sloten anders in te richten, door ondiepe waterbodems en de aanleg van waterbergingsgebieden.
Kijk voor meer informatie op www.wrd.nl wateronttrekking.

Haaksbergen 16 juni 2011
Ondanks de regen de laatste dagen, blijft Nederland de komende tijd te kampen met een watertekort. In Haaksbergen nu opgelopen tot –54 mm en vanaf 1 april 143 mm.
De neerslag en de verdamping zijn ongeveer gelijk. Daardoor is de regen niet voldoende om het watertekort op te lossen.

Haaksbergen 16 juni 2011
De eikenprocessierups komt op steeds meer locaties in Twente en de Achterhoek voor. De opmars van de rups, met sterk jeuk veroorzakende brandharen, lijkt niet te stoppen. Twentse gemeenten bestrijden de rups alleen nog op plekken waar veel mensen komen. De kosten lopen inmiddels hoog op.

Als gevolg van het droge en warme voorjaar is de overlast door de eikenprocessierups veel groter dan in andere jaren. Bovendien verwachten experts dat de overlastperiode, de tijd dat de rupsen sterk huidirriterende brandharen loslaten, veellanger duurt. De overlast is nu op z'n hoogtepunt. Bestrijdingsbedrijven kunnen het aantal opdrachten om de rupsen te bestrijden nauwelijks aan.
De eikenprocessierups neemt ondanks bestrijding in de afgelopen jaren in Twente en de Achterhoek snel toe. Bestrijding gebeurt vrijwel alleen nog bij scholen, drukke voet- en wandelpaden, kinderdagverblijven en andere locaties met veel mensen.
De eikenprocessierups, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa, veroorzaakte aanvankelijk alleen in Brabant en Limburg overlast. De 'jeukrups' bereikte in 2000 de Achterhoek en sinds 2005 op grote schaal ook Twente.
Twente en de Achterhoek lijken een ideaalleefgebied voor de eikenprocessievlinder, die z'n eitjes bij voorkeur afzet op zomereiken. Dat is de meest voorkomende boomsoort in houtwallen, in bermbeplantingen, langs buitenwegen, op erven bij boerderijen en als beplanting in dorpen en steden.
Bestrijding van alle rupsen in extreme overlastjaren, zoals 2007 en dit jaar, is onbegonnen werk. De eikenprocessievlinders hebben daardoor vrij spel om weer larven voor het volgend jaar te produceren. Bovendien kunnen de vlindertjes over grote afstanden vliegen, waardoor de verspreiding zeer snel gaat. Daarmee is na de teek, met het risico op de ziekte van Lyme, ook de processierups een permanente risicofactor bij activiteiten in de buitenlucht geworden. Bewoners zullen er aan moeten wennen dat de rupsen, en daarmee de overlast, jaarlijks terugkomen.

Haaksbergen 3 augustus 2011
Door de neerslag van de afgelopen tijd is het peil in de Twentse beken en rivieren weer voldoende gestegen. Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in de gebieden Poelsbeek (Hof van Twente, Haaksbergen, Berkelland) en Koppelleiding (elders in Twente) is daarom niet meer nodig.
Vanaf 4 juni gold dit verbod. Het verbod was nodig om te voorkomen dat de waterstanden nog verder zouden dalen als gevolg van de warmte en de geringe neerslag. Als gevolg van de regen van de afgelopen weken is de waterstand dusdanig gestegen, dat er weer een behoorlijke afvoer van water plaatsvindt. Ook is de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Door de neerslag zijn de grondwaterstanden weer normaal voor deze tijd.

Haaksbergen 7 augustus 2011
De locatie van kinderdagverblijf Daantie aan de Scholtenhagenweg is sinds gisteren tijdelijk gesloten vanwege de eikenprocessierups. Na de harde wind van enkele weken geleden zijn de haren van de rupsen uit de nesten gewaaid. Door deze haren kregen de kinderen klachten zoals jeuk, bulten en brandblaren. De kinderen zijn overgeplaatst naar twee andere locaties van Daantje. Bii de beslissing tot sluiting waren ook de GGD en de gemeente betrokken.
Vanaf 11 augustus werden met een superstofzuiger en hoogwerker alle nesten en zoveel mogelijk haartjes uit de 400 eiken verwijdert rondom het kinderdagverblijf.

Haaksbergen 19 augustus 2011
Natuurmonumenten gaat in verschillende Twentse natuurgebieden aan het werk om de verdroging tegen te gaan. Daarbij worden dennen weggezaagd die veel water aan de bodem onttrekken en worden delen van natuurgebieden geplagd. De werkzaamheden zijn uiteindelijk bedoeld om natte heidevegetaties, bestaande uit vooral dopheide, te herstellen.
In deze vegetatie groeien tal van andere, in West-Europa zeldzame, planten zoals klokjesgentiaan en beekbreek. Het gaat om de natuurgebieden Buurserzand en Witte Veen in Haaksbergen. Dopheidevelden kwamen vroeger overal in Twente voor. Door ontginning en ontwatering zijn dopheidevegetaties zelfs op Europese schaal zeldzaam geworden. Behalve bijzondere planten, komen er ook kwetsbare diersoorten voor. Zo zijn de Twentse heideterreinen van groot belang voor het behoud van het gentiaanblauwtje in Nederland. Deze dagvlindersoort komt uitsluitend voor in natuurgebieden met klokjesgentiaan en bepaalde mierensoorten.

Haaksbergen 16 september 2011
Droog, droog, droog, droog.
De grote droogte heeft een negatief effect op het aantal weidevogels. De resultaten vallen erg tegen, nog geen derde deel van vorig jaar. Vooral in Buurse en op de es in Stepelo is het erg slecht.
De resultaten zijn, het gehele seizoen overziend, erg slecht gebleven, maar minder slecht dan dat de Weidevogelgroep van IVN-Haaksbergen in het begin dachten.
Uiteindelijk is het in de loop van het seizoen nog iets aangetrokken tot twee derde deel van vorig jaar. (totaal 88 nesten in 2011 tegen 130 in 2010).
Ook het uitkomstpercentage was veel minder. (57% in 2011 tegen 73% in 2010). Al met al een zeer slecht jaar.
Bron IVN Haaksbergen.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 21/09/2011 19:15 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
2011 Winter, Vogeltrek, Droogte, Brand
Erwin 17/01/2011 17:47
 
thread linkthread link 2011 Droogte in April
Erwin 22/04/2011 17:31
 
thread linkthread link 2011 Droogte in mei
Erwin 08/05/2011 09:41
 
thread linkthread link 2011 Droogte, sproeiverbod, processierups
Erwin 02/06/2011 08:22
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 83 gasten online