Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Enkele feiten op Toekomstscenario 2010 - heden (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Enkele feiten op Toekomstscenario 2010 - heden
#159
Enkele feiten op Toekomstscenario 2010 - heden 11 Jaren, 4 Maanden geleden Karma: 0  
22 april 2010
Meer extreme extremen komen er aan.
De effecten van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde zijn samen te vatten in één zin. Meer extreme extemen betekent dat wij onder een warmer klimaat zullen merken dat de sterkste stormen nog sterker worden, de langste droogte nog langer en de meest ernstige regenval zal met nog meer geweld naar beneden komen. Een team van onderzoekers van de Australische CSIRO onderzoeksgroep heeft nu aangetoond dat het effect al aan de gang is. Paul en Susan Durack Wijffels illustreren in het laatste nummer van het American Journal of Climate, dat het zoutgehalte van water in gebieden die gedomineerd worden door verdamping toeneemt, terwijl het zoutgehalte in mariene gebieden die gedomineerd worden door regenval afneemt. De toename van verdamping en regenval zijn beide tekenen van een intensivering van de zogenaamde hydrologische cyclus of 'watercyclus' wat het verplaatsen van water en energie over de hele wereld inhoudt. Een meer intense cyclus betekent dat uitzonderlijk extreme weersomstandigheden meer kans hebben zich voor te doen.

9 september 2010 Extreem weer.
Wat de zomer van 2010 ook was, normaal was hij in ieder geval niet. In Rusland heerste een ongekende hitte, met bosbranden en gevaarlijke smog tot gevolg, terwijl de extreme regenval in Pakistan grote delen van het land onder water zette.
Ook in Nederland vielen zware regenbuien, hoewel dat ook weer niet zo bijzonder is.
Er was een reguliere meteorologische verklaring voor veel van deze gebeurtenissen, zo meldt het KNMI. Een langdurig hogedrukgebied boven Rusland blokkeerde de vlotte doorstroming van depressies boven Europa, die dus ter plekke maar hun buien lieten razen. De regens in Pakistan hingen samen met de krachtige moesson, die weer te maken had met het periodieke verschijnsel La Nina, wat onder andere inhoudt dat de Stille Oceaan kouder is dan normaal. Bovendien veroorzaakte het hogedrukgebied boven Rusland slingeringen in hogere windstromingen, die boven Pakistan weer voor een lagedrukgebied zorgden.

De extremen lijken toch ook akelig mooi te kloppen met de voorspellingen van klimaatmodellen. Naarmate broeikasgassen de temperatuur doen rijzen, zullen ook hittegolven, zware regenval en ander extreem weer in frequentie toenemen in grote delen van de wereld.
Het weer is een chaotisch systeem, wat behalve inherente onvoorspelbaarheid ook inhoudt dat er forse fluctuaties kunnen optreden, zelfs als er verder helemaal niets aan de hand is. Zie ook allerlei stormen, hittegolven en koude winters in het verleden.
De Europese hittegolf van 2003 was zo uitzonderlijk dat hij met vrij grote zekerheid aan klimaatverandering toe te schrijven is. In rekenexercities met klimaatmodellen met extra broeikasgassen trad iets vergelijkbaars veel vaker op dan in ongewijzigde modelklimaten.
Dat de zomers steeds warmer worden, is een aangetoond klimaatveranderingseffect. En gek genoeg kun je het toegenomen extreme weer wel waarnemen aan de hand van minder extreme gebeurtenissen. Zo is het zeer plausibel dat de buienintensiteit, ofwel de hoeveelheid water die per bui valt, samenhangt met de klimaatverandering, ook in Nederland.

30/01/2011
Volgens een aantal gerenomeerde wetenschappers kan de opwarming van de aarde wel eens voor meer extreem winterweer zorgen in het Euroaziatisch gebied. "Bij de aan de gang zijnde klimaatverandering zou men twee hoofdlijnen kunnen onderscheiden. Ten eerste is er sprake van een mondiale opwarming (en als gevolg daarvan een stijging van de zeespiegel). In de tweede plaats lijkt op regionaal niveau het aantal extremen toe te nemen. Zo is het in de laatste decennia in Europa (en ook in andere delen van de wereld) vaker tot extreme hitte en droogte gekomen en die perioden duurden dan bovendien ook nog eens veel langer. Het meest recente voorbeeld op dit gebied is de ongeëvenaarde hittegolf in delen van Rusland tijdens de afgelopen zomer. Daarnaast waren er ook vaker perioden waarin zeer overvloedige regenval grote problemen tot gevolg had. Op basis van de klimaatmodellen is te verwachten dat dergelijke extremen in de toekomst nog frequenter zullen voorkomen dan nu al het geval is.Tot nu toe heeft men zich, wat Europa betreft, vooral gericht op de warme extremen in het zomerhalfjaar. Die veroorzaken immers grote problemen en veel slachtoffers. Maar ook koude winterextremen zouden in de toekomst wel eens vaker voor kunnen komen. Althans, dat is een van de opmerkelijke conclusies in een artikel van enkele gerenommeerde klimaatwetenschappers. Zij hebben onderzoek gedaan naar winterse extremen in Europa en het noorden van Azië. Zij stellen in hun artikel dat, ondanks de gemiddelde opwarming, mondiaal en gemiddeld over het noordelijk halfrond, de gemiddelde wintertemperatuur zal dalen en de kans op een abnormaal koude winterperiode in grote delen van Europa en Azië zal toenemen. En, om de paradox compleet te maken: die winterkou zou dan worden getriggerd doordat er in de Barentszee en de westelijke Karazee, door de opwarming, minder ijs aanwezig is.

01/06/2011
In de komende honderd jaar zal het zeewater wereldwijd ruim anderhalve meter stijgen. Dat is drie keer zo hoog als eerdere voorspellingen van het IPCC in 2007. Deze voorspellingen blijken veel te optimistisch. De zeespiegel stijgt sterker dan gedacht. Het IPCC stelde in 2007 dat de zeespiegel tegen 2100 tussen de 19 en 59 centimeter zou stijgen. Maar hierbij werd geen rekening gehouden met het versnelde smeltproces op de Noordpool en Groenland.
Volgens het Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) spelen vooral klimaatveranderingen in het noordpoolgebied een grote rol bij de zeespiegelstijging. De afgelopen zes jaar waren de warmste ooit op de Noordpool. Het smelten van ijs van gletsjers en de Groenlandse ijskappen draagt voor 40% bij aan de mondiale zeewaterstijging. Tussen 2003 en 2008 steeg het water al met 3mm per jaar. In dertig tot veertig jaar, zou volgens het AMAP, de Noordelijke IJszee al nijna ijsvrij zijn. Wereldwijd zou dat enorme gevolgen hebben. De kusten van Bangladesh, Florida, de laaggelegen Pacifische eilanden en steden als London en Sjanghai, zouden in gevaar komen. Bovendien zouden bijvoorbeeld de kosten van tsunamipreventie in Japan enorm stijgen.
En dat is slecht nieuws. Het AMAP stelt namelijk tegelijkertijd vast dat zo’n 150 miljoen mensen op dit moment in een gebied leven dat slechts één meter boven de zeespiegel ligt. De kans dat zo’n gebied in de nabije toekomst verloren gaat, is groot.

22/03/2012
De stijging van de zeespiegel betekent een bedreiging van bijna 300 energie-installaties in de Verenigde Staten. Dat stelde de Amerikaanse onderzoeksorganisatie Climate Central vast. Een van de auteurs sprak gisteren (donderdag) op een hoorzitting in de Senaat.
Zoals het nu gaat wordt het risico op grote overstromingen langs de Amerikaanse kust dubbel zo groot tegen 2030, zegt Climate Central in een nieuw rapport. Het gaat om overstromingen als gevolg van stormweer waarbij het water minstens 1,2 meter boven het hoogwaterpeil komt.
Climate Central berekende dat 287 energie-installaties aan de kust zich onder dat niveau bevinden. Het gaat onder meer om elektriciteitscentrales en olie- en gasraffinaderijen.
Meer dan de helft bevindt zich in Louisiana, vooral aardgasinstallaties, stelt het rapport. Florida, Californië, New York, Texas en New Jersey hebben elk tien tot dertig plaatsen die gevaar lopen, vooral voor elektriciteit in de eerste drie staten en voor olie en gas in de laatste twee.

Als de zeespiegel na 2030 blijft stijgen, komen nog meer energie-installaties binnen het bereik van het water. Komt het water tot 1,5 meter boven het hoogwaterpeil, dan zijn al 328 energie-installaties in gevaar.
Climate Central schreef zijn rapport op basis van gegevens van de Amerikaanse oceaandienst NOAA, de geologische dienst USGS en het Federale Agentschap voor Rampenbestrijding (FEMA).
Coauteur Ben Strauss, directeur van het programma voor zeespiegelstijging bij Climate Central, was gisteren (donderdag) te gast in de Senaat. De energiecommissie hield een hoorzitting over de gevolgen van de stijging van het zeeniveau voor de Amerikaanse infrastructuur.
Een van de drie andere sprekers op de hoorzitting was Waleed Abdalati, hoofdwetenschapper bij NASA. Sinds 1880 is de zeespiegel wereldwijd met gemiddeld 20 centimeter gestegen. De verwachting is dat daar tegen 2050 minstens 20 centimeter bijkomt – en dat is wellicht nog een voorzichtige prognose, zei Abdalati.
De belangrijkste oorzaken van de stijgende zeespiegel zijn de opwarming van de oceanen – warm water zet uit – en het smelten van poolijs.
De stijging van de zeespiegel vermenigvuldigt het huidige peil van kwetsbaarheid, zei Democraat Jeff Bingaman, voorzitter van de commissie. Wanneer de zeespiegel stijgt, worden hoge golven bij extreme storm nog erger en heeft zelfs een gemiddelde storm gevolgen die erger zijn dan het gemiddelde.

04/05/2012
De komende jaren zullen de temperaturen en neerslag in Europa vooral toenemen in Scandinavië en Zuid-Europa. Dat blijkt uit kaarten die het Europees Milieuagentschap heeft gepubliceerd.

Met behulp van computermodellen simuleerde het Europees Milieuagentschap (EEA) op kaarten uit hoe het Europese klimaat er in de periode 2021-2050 kan uitzien in vergelijking met 1960-1990.

De temperatuur in Europa zal de komende drie decennia gemiddeld met 1,5 graden stijgen. De opwarming zal het sterkst zijn in het oosten van Scandinavië (Zweden, Finland) en het zuiden en zuidoosten van Europa (Spanje, Italië, Balkanlanden). In Scandinavië zouden vooral de winters warmer worden, in Zuid-Europa vooral de zomers.

België en Nederland liggen in een zone waar de gemiddelde temperatuurstijging het minst geprononceerd is.

De prognoses geven aan dat alle gebieden van het continent minimaal 0,4 graden en maximaal 2,5 graden Celsius zullen opwarmen, zegt het EEA. Een stijging van enkele graden lijkt misschien niet betekenisvol, maar het is belangrijk erop te wijzen dat het hier om gemiddelde jaartemperaturen gaat, die grote pieken kunnen maskeren.

In de periode 2021-2050 bijvoorbeeld kan de zomer in sommige delen aan de Middellandse Zee tot 2,5 graden Celsius warmer worden dan in 1961-1990. Hogere temperaturen leiden tot een toename van het aantal hittegolven en droogtes, en die hebben een grote impact op de watervoorraad, landbouwproductie en menselijke gezondheid.

In dezelfde periode kan de neerslag in het noorden van Europa gemiddeld met 15 procent toenemen en in het zuiden van Europa kan die even sterk dalen. In de winter zal het overal in Europa meer regenen, in de zomer zal de neerslag afnemen.
België en Nederland liggen opnieuw in een zone waar de gemiddelde stijging minder uitgesproken belooft te worden, al lijkt het in Nederland natter te gaan worden dan in België.

Toenemende neerslag in het noordelijke deel kan leiden tot meer overstromingen in de toekomst, waarschuwt het agentschap. De duidelijke prognose van afnemende neerslag in het zuidelijke deel zullen samen met een temperatuurstijging wellicht leiden tot frequentere en langere droogtes, die aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor de landbouw- en toerisme-industrie, vooral in het mediterrane gebied.
Het Europees Milieuagentschap wijst erop dat de landbouw in sommige Zuid-Europese landen zeer waterintensief is en er tot 80 procent van het waterverbruik voor haar rekening neemt. Deze kaarten geven aan dat sommige landen hun landbouwsystemen zullen moeten aanpassen zodat ze minder water, of water op andere tijdstippen van het jaar, nodig hebben.

Het Europees Milieuagentschap keek ook naar de periode 2071-2100. Daar geven de computermodellen een gemiddelde temperatuurstijging van 3 graden aan ten opzichte van 1960-1990. In Scandinavië kan de stijging oplopen tot 6 graden, en ook in Oost- en Zuid-Europa zal het warmer worden dan elders.

Ook de neerslagtendenzen zullen in de periode sterker worden, verwacht het EEA.
Voor zijn kaarten haalde het agentschap gegevens uit 25 verschillende regionale klimaatmodellen, via het Europese klimaatonderzoeksproject Ensembles. Het ging daarbij uit van het uitstootscenario A1B, waarbij de totale wereldbevolking tegen 2050 negen miljard mensen bedraagt en nadien geleidelijk afneemt en waarbij de energie zowel uit hernieuwbare als fossiele brandstoffen gehaald wordt.

Dit is slechts één scenario, benadrukt het EEA. Dit resultaat is dus niet zeker. Door snel de emissies te verminderen – bijvoorbeeld fossiele brandstoffen door hernieuwbare- energietechnologieën te vervangen – kan de wereld de klimaatverandering vertragen, en kan de impact die op deze kaarten te zien is sterk verminderd worden.
Bron: dewereldmorgen.be

20/11/2012
De temperatuur op aarde stijgt deze eeuw met 4 graden Celsius, als de wereldgemeenschap er niet in slaagt klimaatverandering afdoende te bestrijden. Dat is de conclusie van een door wetenschappers van het Duitse Potsdam Klimaatinstituut verrichte studie, in opdracht van de Wereldbank.
De experts waarschuwen zeer nadrukkelijk voor de risico's van verdere opwarming. Regeringen worden opgeroepen de ongeveer 775 miljoen euro aan subsidie voor kolen en andere fossiele brandstoffen snel om te zetten naar subsidie voor duurzame energiebronnen. Volgens de onderzoekers is het niveau van het zeewater de laatste twee decennia sneller gestegen dan daarvoor. Het smelten van ijskappen op Groenland en Antarctica is zichtbaar op satellietfoto's. Het in 2012 gemeten oppervlakte aan Noordpoolijs was lager dan ooit, aldus de onderzoekers. Er zijn indicaties dat het laatste decennium de grootste dooi van de voorbije 225 jaar heeft plaatsgevonden. De gevolgen van een dergelijke opwarming van de aarde zijn desastreus en vormen een bedreiging voor de hele wereld.

Bij een temperatuurstijging van 2,4 graden Celsius zullen koraalriffen uiteenvallen. Dat zal de zuurgraad van het zeewater verhogen met desastreuze gevolgen voor mensen die afhankelijk zijn van de zee voor hun voedsel en van inkomsten uit toerisme. Vooral arme landen zullen zwaar lijden onder de extreme hittegolven, de stijging van de zeespiegel en andere rampen die zijn te verwachten.
In het rapport zijn een aantal meteorologische records samengebracht die volgens de wetenschappers kunnen worden toegeschreven aan klimaatverandering:
In het jaar 2000 registreerde Engeland de natste herfst sinds 1766;
In 2993 kende Europa de heetste zomer in 500 jaar.
In 2007 beleefde Griekenland de heetste zomer sinds 1891;
Het Midden-Oosten kende in 2008 de droogste winter sinds 1902;
Vorig jaar zat Frankrijk met de gevolgen van de droogste en warmste lente sinds 1880.
In de Verenigde Staten werden deze zomer evenals vorig jaar warmterecords gemeten sinds 1880.

President ]im Yong-kim van de Wereldbank zei in een reactie op het rapport dat de wereldgemeenschap klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen agressiever moet aanpakken. De opwarming van de aarde moet onder de 2 graden Celsius worden gehouden, een doelstelling die eerder door de internationale gemeenschap is geaccepteerd. Kim waarschuwde echter dat een gebrek aan ambitieuze maatregelen het realiseren van deze doelstelling bedreigt.
Bron tcTubantia.

27/08/2014
Uit nieuwe klimaatscenario’s blijkt dat Nederland steeds vaker te maken krijgt met extreme buien. Sinds 1950 neemt de intensiteit van regen toe. De hoeveelheid die in een uur kan vallen is nu 15 procent hoger dan in 1950.

10/06/2015
Ruimtevaartorganisatie NASA heeft gegevens vrijgegeven waaruit blijkt dat de temperaturen en hoeveelheid neerslag in 2100 wereldwijd drastisch zijn veranderd. De NASÀ heeft de klimaatvoorspellingen voornamelijk gebaseerd op de toenemende voorraden kooldioxide (COE). Op basis van alle gegevens en berekeningen is een interactieve weerkaart gemaakt die tot het jaar 2100 loopt. Per maand kun je de ontwikkelingen per stad
en land tot eind deze eeuw zien.
Grote delen van Afrika en Zuid-Amerika zullen dan dagelijks worden geconfronteerd met een gemiddelde temperatuur van 45 graden. Steden als New York, Jeruzalem en Mumbai kunnen ook dit soort temperaturen
in de zomer verwachten. In Amsterdam zal de gemiddelde temperatuur in juli dan rond de 30 graden zijn. Nu is het hier dan gemiddeld 22 graden.
Met deze nieuwe wereldwijde dataset, NASAs Earth Exchange (NEX) genaamd. hebben mensen een tool om te plannen hoe om te gaan met de opwarming van de aarde. nex.nasa.gov/nex/projects/1356

22/07/2015
Volgens Amerikaanse klimatologen wordt 2015 het warmste jaar ooit. De vorige was 2014 maar wat zijn dan de gevolgen.
Het voordeel is dat Nederland het klimaat krijgt van Bordeaux. Nu hebben wij al het klimaat van Parijs in het jaar 1900. Een nadeel kan zijn dat de tweede helft van deze eeuw veel natter wordt dan nu het geval is.
Door stijgende temperaturen wordt het er niet veiliger op. Een Amerikaans onderzoek uit 1990 toont aan dat er een verband is tussen hitte en criminaliteit. Niet allen geweld maar ook diefstal stijgt mee met de temperatuur. Opmerkelijk is dat dit weer afneemt als het warmer wordt dan 30 graden.
Nederland zal langzaam aan een wijnland worden bij stijgende temperaturen.
Ook het aantal exotische insecten zullen toenemen waaronder de gele koortsmug, rots-poelmug, grijze malariamug en de tijgermug. Een hor voor elke slaapkamerraam zal onontbeerlijk zijn om deze rakkertjes buiten te houden.

28/07/2015
Oud NASA-wetenschapper James Hansen choqueerde de wetenschappelijke wereld deze week met een 10 pagina’s tellend doemscenario: de zeespiegel stijgt veel sneller dan gedacht, zo voorspelt Hansen samen met 16 andere wetenschappers.

De zeventien toonaangevende klimaatwetenschappers publiceerden een artikel waarin ze bepleiten dat de klimaatveranderingen nog veel ernstiger gevolgen zullen hebben dan tot nu toe bekend was.

Een opwarming van 2 graden is voor de aarde al gevaarlijk. Maar ook opwarming daar beneden is al veel en als het tegenzit kan de komende 100 jaar de zeespiegel al fors stijgen.

Het is terecht dat de wetenschappers dit signaal laten horen. Dat werd nog te weinig gedaan. Maar het is ook vooral een signaal naar de politiek. In Parijs (waar eind 2015 de internationale klimaatonderhandelingen plaatsvinden) moet er echt wat gebeuren en afgesproken worden.

De Duitse zeespiegel-expert Stefan Rahmstorf daarentegen onderschrijft Hansens conclusies. Twee graden opwarming is inderdaad gevaarlijk en zadelt ons op met meters zeespiegelstijging. De zee zal nog deze eeuw met drie meter stijgen. Kuststeden zullen onleefbaar worden, megastormen, chaos en volksverhuizingen.
Historisch zijn er voorbeelden van 5 tot 9 meter zeespiegelstijging bij minder opwarming, zoals in een Eem-tijdvak, zo’n 120 duizend jaar geleden, toen het een graad warmer was dan nu.

08/10/2016
Donald Trump heeft vandaag de 45ste presidentverkiezingen van Amerika gewonnen. Hij is de enigste staatsman ter wereld die klimaatverandering afdoet als bullshit. Hij wil internationale verdragen die er wat aan gaan doen annuleren. Deze afwijkende ideeën kunnen wel eens de hele wereld meesleuren of misschien valt het mee. De toekomst zal het leren.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1040
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 09/11/2016 18:11 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaattoekomstscenario
Erwin 04/12/2009 19:04
 
thread linkthread link Toekomstscenario
Erwin 04/12/2009 19:04
 
thread linkthread link Enkele feiten op Toekomstscenario 2005 - 2009
Erwin 04/12/2009 19:04
 
thread linkthread link Enkele feiten op Toekomstscenario 2010 - heden
Erwin 03/05/2010 21:46
 
thread linkthread linkthread link Eigen onderzoek
Erwin 10/11/2020 18:42
 
thread linkthread link Zes graden. Onze toekomst op een warmere planeet
Erwin 29/07/2010 18:58
 
thread linkthread linkthread link De gevolgen voor de maatschappij
Erwin 29/07/2010 19:00
 
thread linkthread linkthread link De gevolgen voor de natuur
Erwin 29/07/2010 19:04
 
thread linkthread link KNMI Klimaatscenario
Erwin 09/11/2014 10:33
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 225 gasten online