Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
2010 Droogte in juni en juli 2010 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: 2010 Droogte in juni en juli 2010
#165
2010 Droogte in juni en juli 2010 11 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
Haaksbergen 18 juni 2010
Agrarische sector zucht onder droogte.
De agrarische sector zucht onder de droogte van de afgelopen weken. De grond is kurkdroog en vooral jonge planten, struiken en bomen dreigen te verdrogen. Vruchtvorming aan bomen en struiken vereist voldoende vocht. Dat is de reden dat boeren volop aan het spuiten zijn. En dat levert een beeld op dat de niet-agrariër eerder kent van de hoogzomerperiode.

Fruittelers spuiten dezer dagen grote hoeveelheden water op hun fruitbomen. De bomen zijn nu in de groei en in de zogenaamde junirui. Het heeft alweer enkele dagen niet geregend en vooral in deze fase van het groeiproces hebben de fruitbomen veel energie nodig.
De droogte zit de groei dwars. Meer last nog heeft het fruit van het koude voorjaar. We hebben ouderwets weer gehad. Een koude winter en een fris voorjaar. Daardoor is alles laat.

Op het land hebben vooral de jonge planten last van de droogte. Die plantjes hebben nog pas een paar millimeter aan wortels. Die vinden praktisch geen vocht in de grond. Grote fruitbomen met 40, 50 centimeter wortels hebben het in vergelijking makkelijker. De droogte van de afgelopen weken heeft niet alleen gevolgen voor de agrarische sector. Ook particulieren zien hun gazon bruin worden. En de brandweer moet regelmatig uitrukken voor bermbranden die door de extreme droogte vaker voorkomen.

Haaksbergen 26 juni 2010
Zeer lage waterstand. Door extreme droogte
Door het uitblijven van regen worden steeds meer delen van Twente getroffen door droogte. De grondwaterstanden zijn inmiddels lager dan de langjarige gemiddelden, hoewel ook in de afgelopen jaren het voorjaar zeer droog was.
Omdat de situatie volgens Waterschap Regge en Dinkel op verschillende plaatsen al kritisch is, roept het waterschap op om zuinig te zijn met water.

Verschillende beeklopen staan al droog. Een verbod op wateronttrekking voor bijvoorbeeld het sproeien van landbouwgewassen is nog niet afgekondigd.
"We bekijken dat van dag tot dag, maar een verbod is op dit moment nog niet nodig",. aldus het waterschap. Naar verwachting zal de droogte nog verergeren omdat ook voor de komende week weinig neerslag is voorspeld.

Boeren verwachten een tekort aan gras, er kan niet meer gemaaid worden door dat de grashoogte te laag is. Het groeit domweg niet meer.

Haaksbergen 30 juni 2010
Sproeiverbod in delen van Twente door droogte
Waterschap Regge en Dinkel heeft in delen van Twente een sproeiverbod met slootwater uitgevaardigd als gevolg van de aanhoudende droogte.
De maatregel is genomen om de waterkwaliteit te handhaven en massale vissterfte te voorkomen. Het waterschap waarschuwt voor blauwalg en botulisme buiten de officiële zwemwateren. Natuur en landbouw lijden schade door extreme droogte. Beken staan droog, kwetsbare vegetaties in natuurgebieden verdrogen en op het land van boeren kleuren graslanden geel.

De waterstanden dalen door aanhoudende droogte zeer snel.
De grondwaterstanden worden steeds lager. Op sommige plekken is het momenteel kritisch. Daar waar in beken en sloten geen water meer over de stuw stroomt, is het verboden om oppervlaktewater te ontrekken uit deze beek of sloot. Er zal bij overtreding door het waterschap handhavend worden opgetreden. Ook voor de komende dagen wordt er weinig regen verwacht, waardoor de situatie zal verslechteren in de loop van de week. Doordat de watertemperatuur stijgt en het zuurstofgehalte in het water daalt, wordt de kans op vissterfte en de aanwezigheid van bacteriën in het water steeds groter. Dit is ook het geval na een hevige regenbui, na langdurige droogte. Bij aanhoudende droogte wordt de water aan- en afvoeren zoveel mogelijk gestuurd, om te zorgen dat er overal water blijft stromen. Het kan echter voorkomen dat waterstanden in sloten en beken dalen tot een punt dat er nauwelijks of geen water meer afgevoerd wordt. Dit is zeer nadelig voor flora en fauna in en rond de beken en sloten. Het waterschap werkt samen met andere waterschappen, provincie en landbouworganisaties aan structurele maatregelen tegen verdroging. Een van deze maatregelen is dat we proberen water langer vast te houden. Dit gebeurt door onder meer door beken en sloten anders in te richten, door ondiepe waterbodems en de aanleg van waterbegingsgebieden.

Haaksbergen 10 juli 2010
Verbod op gebruik oppervlaktewater.
In verband met de extreme droogte mag er vanaf woensdag in Twente geen oppervlaktewater meer worden gebruikt voor beregening of bevloeiing. Dit heeft het waterschap Regge en Dinkel besloten. Dat betekent dat ook inwoners van Haaksbergen geen water meer mogen halen uit sloten, beken en vijvers. In de Achterhoek gold dit verbod al. Als de droogte aanhoudt dreigt ook een onttrekkingsverbod voor grondwater. Veedrenking uit sloten valt niet onder dit verbod.

De meeste inwoners van Haaksbergen sproeien in deze droge periode hun tuinen met leidingwater. Dat mag ook de komende tijd nog steeds. De nieuwe maatregel van het waterschap is vooral ingrijpend voor boeren, die oppervlaktewater vaak gebruiken om landbouwgrond te bevloeien. Dat mag dus niet meer. Wel mag oppervlaktewater nog gebruikt worden om het vee van drinkwater te voorzien. De lange droge periode heeft er ook voor gezorgd dat de grondwaterstanden steeds lager worden. Op dit moment is het nog niet nodig om maatregelen te treffen voor het grondwater, maar als de droogte langer aanhoudt overweegt het waterschap dat wél te doen.

In de natuurgebieden in Overijssel geldt inmiddels een verbod op open vuur, barbecues en roken.
Daarom is in de provincie de code 'Oranje' afgekondigd, wat betekent dat er een groot risico op natuurbranden is. De brandweer is extra waakzaam en laat twee keer per dag een vliegtuigje over de natuurgebieden vliegen

Haaksbergen 21 juli 2010
Natuurgebied Buurserzand lijdt onder extremendroogte

Er staat geen druppel water meer in de Steenhaarplas. Ook het Buurserzand lijdt onder de droogte. Door deze extreme droogte verdwijnt het water in de meertjes en neemt de kans op brandgevaar toe. Alleen overvloedige regen kan zorgen voor herstel van de natuur. Maar dan moeten lange periodes van droogte niet vaker voorkomen.
Zelfs de Steenhaarplas valt droog. In het Buursermeertje is het water gedaald tot enkelniveau. Het grondwaterpeil is meer dan een meter gedaald. Dit moeten we niet elk jaar krijgen, want dan ontstaat er echt schade", zegt boswachter Hans Gronert.

Het is het jaar van de extremen. De boswachter zag vorige week in het Buurserzand wervelwinden voorbijkomen die kriskras plukjes bomen ontwortelden, kreeg te maken met verhoogd brandgevaar en dus code .rood en ziet nu het water letterlijk verdampen in de natte heidegebieden. De natuur laat zich niet dwingen. Je kunt er niets aan doen.
De waterstand wordt in het natuurgebied nauwlettend in de gaten gehouden. Peilbuizen bij onder meer de Steenhaarplas waar normaal gesproken het water tot aan het plankier staat, vertellen het verhaal van het zich terugtrekkende water. Het grondwater is zeker al een meter gedaald. Gehoopt wordt op spoedig herstel en dat betekent zoiets als langdurig overvloedige regenval, de natuur zal zich dan wel weer herstellen, al moeten zulke perioden zich niet steeds herhalen.
Bron: tctubantia

Haaksbergen 24 juli 2010
Extreme droogte, het herfst al een beetje in de bossen.

Bomen en planten die nu al bruin worden en hun blad verliezen. De natuur zucht onder de enorme droogte van deze zomer. Hoe groot de blijvende schade is, is nog onduidelijk. Berken die eruit zien alsof het al oktober is. Eiken die hun gebruikelijke volle bladerenkroon hebben ingeruild voor wat iele blaadjes.

De zomer van 2010 is zeldzaam droog en dat zal hoe dan ook zijn sporen in de natuur nalaten. De bomen hebben het dit jaar al een paar keer stevig voor de kiezen gehad. We hebben al een droog voorjaar gehad. En nu komt er nog een van de droogste zomers van de afgelopen decennia overheen. Het is onvermijdelijk dat de natuur daarop reageert. De eerste volledig kale lijsterbessen en krentenbomen zijn al gezien. Het is vooral het loofhout dat het zwaar te verduren heeft en vroeg zijn blad verliest. Reden voor paniek is er echter nog niet. Het is heel moeilijk nu al te zeggen of deze zomer blijvende schade aan de bomen veroorzaakt. Pas als het nog eens drie, vier weken gemiddeld genomen erg droog zou blijven, krijgen we echt problemen. Het verkleurende en dunner wordende bladerdek is een natuurlijke reactie, een teken dat bomen ziek zijn is het niet. De natuur zit slim in elkaar. Bomen hebben veel water nodig om blad te laten groeien en tegelijk verdampen ze wel vocht via het blad. Ze zouden wel gek zijn als ze dan bij zo'n enorme droogte veel bladeren vast hielden. Een volwassen berk slurpt dagelijks al gauw 500 liter water uit de bod em. De droogte valt niet alleen aan de bomen af te lezen, die hier en daar al aan de herfst lijken te zijn begonnen. Ook kleinere planten en struiken beleven moeilijke tijden.

Eiken worden dit jaar extra hard getroffen ze staan er nogal treurig bij. Waar het bladerdek gewoonlijk zo dik is dat de hemel erboven nauwelijks zichtbaar is, zitten er nu soms maar weinig bladeren aan de boom. Eiken worden dit jaar hard gepakt. We hebben al een heel erg droog voorjaar achter de rug. Ze zijn daardoor al met een achterstand begonnen.
Vervolgens ging er in het voorjaar ook nog een rupsenplaag overheen. En nu zorgt de droogte ervoor dat het met de Sintjans-loten ook niets wordt. Dan hou je niet veel blad over. Sintjans-loten zijn de nieuwe scheuten die eiken zo ongeveer vanaf eind juni ontwikkelen. In een normale zomer ogen de bomen daardoor vanaf dat moment meestal weer voller.

Gevreesd wordt dat bij bomen wel gevolgen zichtbaar zullen zijn op de wat langere termijn. Het is nu nog niet zo dat ze zo zwaar aangetast zijn, dat ze de komende jaren massaal het loodje zullen leggen. Eiken wortelen bijvoorbeeld dieper dan beuken en kunnen daardoor beter tegen droogte. Maar je ziet steeds dat in de eerste twee jaar na een enorme droge zomer, meer bomen dan normaal het begeven. Bomen verzwakken uiteindelijk wel door de droogte en worden vervolgens ook vatbaarder voor allerlei ziekten. In die zin zal de zomer van 2010 ongetwijfeld zijn sporen nalaten. De problemen met beuken passen overigens ook in de conclusies van wetenschappers dat de boomgrens voor deze soort in Europa langzaam noordwaarts schuift als gevolg van klimaatverandering.
Beuken zouden slecht reageren op de steeds vaker voorkomende natte winters en droge zomers in Nederland. Bij beuken die het erg droog hebben gehad, komt bovendien nogal eens spontane takbreuk voor. Het is goed daar verdacht op te zijn. In het bos, maar zeker' ook als je zo'n volwassen beuk in de tuin hebt. Bomen die toch al een beetje stonden te kwijnen, zullen de komende een a twee jaar bijna zeker het loodje leggen. En als bij bomen te lang achtereen het bladvolume afneemt, neemt ook de wortelvorming af en dan krijg je dat ze bij stormen zoals vorige week makkelijker omgeblazen worden.
Voor alle bomen is dit een slechte zomer, maar voor sommige zal het ook de laatste zijn.
Bron: tctubantia
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 25/07/2010 13:22 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
2010 Strooizout, Koning winter, Droogte, Storm
Erwin 08/01/2010 22:10
 
thread linkthread link 2010 Kersen zijn laat
Erwin 13/06/2010 12:06
 
thread linkthread link 2010 Droogte in juni en juli 2010
Erwin 02/07/2010 14:36
 
thread linkthread link 2010 Eikenprocessierups
Erwin 03/07/2010 13:53
 
thread linkthread link 2010 Schade door Noodweer
Erwin 13/07/2010 21:48
 
thread linkthread link 2010 Droogte in augustus 2010
Erwin 13/08/2010 15:10
 
thread linkthread link 2010 Hoosbui in augustus
Erwin 28/08/2010 15:19
 
thread linkthread link 2010 Wintersweer ontwricht openbare leven
Erwin 21/12/2010 18:31
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 84 gasten online