Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Geo-engineering (2 bezoeker) (2) Gasten
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Geo-engineering
#678
Geo-engineering 5 Jaren, 6 Maanden geleden Karma: 0  
08/03/2016
Geoengineering, ook wel klimaatmanipulatie of weermodificatie genoemd, is een groot taboe-onderwerp in Nederland. Onze politici stellen er geen Kamervragen over en ook meteorologen en journalisten van dagbladen en tijdschriften zwijgen alsof ze dat gezamelijk hebben afgesproken. In de Verenigde Staten, waar wetenschappers al tientallen jaren onderzoek doen naar dit fenomeen, zwijgen meteorologen niet. Ook biologen en neurologen praten openlijk over de gevaren en de gevolgen van het inademen van aluminiumnano-deeltjes. Niet alleen Alzheimer kan daarvan het gevolg zijn, ook kanker kan dat zijn

Dagelijks kan men op satellietbeelden van NASA volgen wat er wereldwijd in ons luchtruim gebeurt. En dat is nogal wat. 14 Augustus 2015 was er een grote klimaatconferentie in Californië, waar uitgebreid werd gesproken door allerlei onderzoekers, klokkenluiders en wetenschappers over het fenomeen “geo-engineering”. Daarna volgde de klimaattop in Parijs, afgelopen december en daar was ook weer een groepje afgevaardigden aanwezig. Één van die afgevaardigden was Alexandra May Hunter. Zij is milieuadvocate en doet al meer dan drie jaar onderzoek naar wat de politieke agenda is achter dit hele gebeuren en wie er achter zitten. Zij kwam tot de conclusie dat er in totaal 7 politieke agenda’s spelen.

Heeft u zich ooit afgevraagd of het wel klopt dat zogenaamde condenssporen van vliegtuigen tegenwoordig uren blijven hangen in de atmosfeer en zelfs uitwaaieren tot een witte deken die ons zonlicht voor een groot deel blokkeren? Het antwoord van wetenschappers die daar onderzoek naar hebben gedaan is:”Nee, dat klopt niet” “Een condensspoor is na hooguit een paar minuten opgelost en zie je niet meer”. Hoe kan het dan dat er tegenwoordig zo veel “condenssporen” zijn die niet meer verdwijnen, maar uitwaaieren in de atmosfeer? Wetenschappers deden daar onderzoek naar en ontdekten dat het hier dan ook niet gaat om condenssporen, maar om chemische sporen die men met speciaal daarvoor gemaakte apparatuur vanuit vliegtuigen sproeit of chemicaliën/metaalpoeder vermengd met vliegtuigbrandstof waarmee men vanaf zo'n 6000 meter het luchtruim besproeit. En dat gebeurt niet alleen bij een egaal blauwe lucht zodat je de chemtrails makkelijk kunt zien. Sproeien gebeurt ook boven een grijs wolkendek, zodat het voor ons onzichtbaar blijft.

De ironie van het hele verhaal is ook nog eens: Onze meteorologen, die natuurlijk wel beter weten, als ze de NASA satellietbeelden goed zouden bekijken, vertellen niet het eerlijke verhaal, maar lezen een script op dat ze krijgen toegeschoven. In de V.S. Zijn er meerdere meteorologen die dat wel doen. Het staat zwart op wit in Amerikaanse senaats –en nasadocumenten van de V.S., dat de V.S. al vanaf 1946 bezig zijn met het kunstmatig ingrijpen in het klimaat. Vermoed wordt, dat het de laatste 15 jaar echter op steeds grotere schaal gebeurt en steeds meer, gezien de vele ooggetuigen wereldwijd die hier foto's en filmpjes van maakten de afgelopen jaren en dat nog steeds doen. Maar ook door de verhalen van klokkenluiders die direct betrokken waren bij deze sproeioperaties is dit bekend geworden.

Dat dimmen van ons zonlicht wordt “solarradiationmangement” genoemd en het zou o.a. bedoeld zijn om “global warming” tegen te gaan. Echter is dat ook zo? Gebleken is, dat de chemicaliën juist onze ozonlaag aantasten en we dus juist alleen maar steeds meer onbeschermd raken tegen de UV-stralen van de zon. Er zitten een aantal gaten in onze ozonlaag en daar is natuurlijk een oorzaak voor. Dit sproeien met chemicaliën heeft daar zeker aan bijgedragen volgens wetenschappers. Een andere oorzaak is h.a.a.r.p.

Ondanks het feit dat het onderwerp “geo-engineering” in 2010 al besproken is bij een klimaatconferentie van de Verenigde Naties, schijnen toch de meeste politici niet op de hoogte te zijn van dit fenomeen. Ook onze natuurorganisaties Milieudefensie en Greenpeace willen zich niet verdiepen in het onderwerp geo-engineering. Je zou je kunnen afvragen of hier opzet in het spel is..Worden zij opzettelijk niet geïnformeerd? Zit er een bepaalde reden achter? Het antwoord is twee keer “ja”. Veel geld –en machtsbelangen vanuit het militaire establishment en van multinationals zoals bijv. Monsanto. Het kunnen manipuleren en controleren van het weer is daarbij van belang. Chemtrails bevatten aluminium. Laat Monsanto nou net aluminiumresistent genetisch gemanipuleerd zaad op de markt hebben gebracht. Kennelijk willen onze overheden erg graag dat wij overgaan op genetisch gemanipuleerd voedsel.want biologische gewassen worden ziek en sterven uiteindelijk door het toedoen van deze weermodificatieprogramma's.

De chemicaliën komen nou eenmaal van het regenwater in het grondwater terecht met alle gevolgen van dien voor planten, bomen, dieren en mensen. De sproeioperaties worden uitgevoerd door speciaal daarvoor getraind legerpersoneel die zwijgplicht krijgen opgelegd vanwege de staatsveiligheid. Maar ook passagiersvliegtuigen worden betaald om de chemicaliën te vermengen met hun vliegtuigbrandstof en beseffen kennelijk maar nauwelijks waar ze mee bezig zijn, nl. het vergiftigen van hun eigen planeet en alles wat daarop leeft.

Al in 1920 werden de eerste experimenten gedaan met het op kunstmatige manier produceren van wolken. Tijdens de tweede wereldoorlog werd deze techniek zelfs toegepast, om de vijand op een afstand te houden of de radarzenders te verstoren en sindsdien is men steeds verder gegaan met het bedenken van nieuwe technieken voor militair gebruik, maar dus ook, om het weer/klimaat te manipuleren en controleren. David Keith is een
bekende geo-engineer en één van de breinen achter klimaatengineering d.m.v.“Chemtrails” en “h.a.a.r.p.

Wat gebeurt er op den duur met ons grondwater/drinkwater doordat zware metalen zoals barium, strontium, cadmium, aluminium, titanium en chemicaliën zoals ethyleendybromide en eventuele zwammen, virussen en bacteriën samen met het regenwater de grond in zakken? Worden wij dan langzaam aan vergiftigd door ons eigen drinkwater? En wat gebeurt er met onze bomen en planten die dit grondwater moeten drinken.

Ook ademen we de stoffen in via de lucht en kan dit op den duur gevolgen hebben voor onze gezondheid, omdat de stoffen direct naar onze hersenen gaan. Grotere kans op Alzheimer, Parkinson, ALS e.a. “degeneratieve ziektes” zijn dan het gevolg. Verschillende neurologen hebben bevestigd dat er een grote hoeveelheid aluminium werd gevonden in de hersenen van mensen met Alzheimer. Alzheimer en andere zogenaamde “degeneratieve ziektes” krijg je dus niet zomaar. Daar zijn bepaalde redenen voor.

Barium is net zo giftig als arsenicum en er is bekend dat het ons hart negatief beïnvloedt. Verdere gevolgen van barium, cadmium en andere zware metalen kunnen zijn: onvruchtbaarheid, kanker, psychologische aandoeningen, schade aan het DNA, chronische vermoeidheid, gebrek aan vitamine D3, astma, verzwakt afweersysteem, maagpijn, hoge bloeddruk, en andere fysieke en mentale klachten. Ook insecten, vogels en vissen leggen het loodje, vele miljoenen wereldwijd per jaar. Dat geo-engineering mede met andere factoren onze ozonlaag aantast is al uitgesproken door wetenschappers. Huidkanker is één van de snelst groeiende vormen van kanker en dit zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het feit dat onze ozonlaag ons minder goed beschermt.

Ook h.a.a.r.p. is mede de oorzaak van gaten in de ozonlaag. H.A.A.R.P. Is afkorting voor: “high frequency active auroral research program” oftewel: Een onderzoeksproject om de processen in de ionosfeer te begrijpen, te simuleren en te controleren. Wereldwijd staan er op allerlei verlaten plekken h.a.a.r.p.- installaties. H.a.a.r.p. Heeft meerdere functies. Het wordt niet alleen gebruikt om het klimaat mee te manipuleren, maar het kan ook als wapen gebruikt worden.

Dan is er nog de vraag wie het laten vliegen van vliegtuigen met zware metalen met chemicaliën betaalt. Als het hele gebeuren door militairen uitgevoerd wordt, dan betekent dat, dat een deel van ons belastingsgeld erheen gaat. Belastingsgeld wordt verzameld door het volk, dus dan hebben burgers al helemaal recht om te weten wat met hun centen gebeurt. Hoeveel miljoenen of miljarden zal het kosten, om jaarlijks deze waanzin te laten voortduren?

Ik vind dat politici zich de vraag zouden moeten stellen: Hoe kunnen komende generaties nog op een planeet leven waar al het leven ziek of dood is door het gesproeid met zware metalen en chemicaliën? Want hoe zit het eigenlijk met zogenaamde “degeneratieve ziektes” (Alzheimer , Parkinson, ALS) in Nederland? Is de lijst met mensen die getroffen worden hierdoor net zo groeiende als in de V.S.? Volgens een recent onderzoek van de Londonse universiteit Kings College zal het aantal dementerenden wereldwijd verdriedubbelen naar 2050 toe. De reden die men noemt is:”Omdat er meer mensen steeds ouder worden”. Maar is dat wel zo? Er zijn allerlei onderzoeken die zeggen dat “degeneratieve ziektes” sterk gerelateerd zijn aan de blootstelling van aluminium in de omgeving, opgeteld bij het aluminium uit vaccins, in deodorants en in maagzuurremmers. Mede maakt aluminium mensen gevoelig voor HAARP en andere elektromagnetische frequenties. Bovendien zijn chemtrails schadelijk gebleken voor biologische landbouwgewassen en het gevolg is, dat de genetisch gemanipuleerde landbouw hier dus uitgebreid van profiteert. De multinational Monsanto heeft inmiddels aluminiumresistente zaden ontwikkeld.

Is dit toeval of is het ook juist de bedoeling van de Amerikaanse overheid dat Europa en andere landen noodgedwongen moeten stoppen met biologische landbouw en over moeten stappen op aluminium -en droogtebestendige Monsantozaden?
In de V.S. zijn jaren geleden meerdere klokkenluiders opgestaan die zich op professionele basis full time met dit onderwerp bezig houden. Een aantal namen zijn: Dane Wigington, Kristen Meghan, Rosalind Peterson, Michael J. Murphy en Alexandra May Hunter. Klokkenluiders in Nederland en België die af en toe in de openbaarheid treden over dit onderwerp zijn Peter Vereecke, Willem Felderhof, Désirée Röver en ook wetenschapper en docent aan de technische universiteit in Delft, drs. Coen Vermeeren heeft een aantal jaren geleden een lezing gegeven naar aanleiding van het zogenaamde “Case Orange Report”. Verder zijn het maar een paar handjes vol mensen in Nederland die actief zijn om het onderwerp “geo-engineering” onder de aandacht te brengen in Nederland.

Het bestaan van programma’s ter beheersing van het klimaat kan niet meer ontkend worden. Ze worden gecontroleerd en gecoördineerd door het militaire establishment. Ze worden goedgekeurd door de regeringen. Ze worden in stilte uitgevoerd om onheil te voorkomen en zo lang mogelijk te kunnen doorgaan met business as usual.
De drie hoofddoelstellingen zijn :
1.Temperatuurcontrole door het creëren van kunstmatige wolken via gemanipuleerde contrails
2.Controle van het weer door manipulatie van de ionosfeer door verhittingsinstallaties als Haarp
3.Voor militaire doeleinden, als manier om met radar rond de kromming van de aarde te kunnen kijken.

De bestaande strategische documenten en wetenschappelijke studies tonen aan dat cirrusbewolking een invloed heeft op het klimaat, dat deze kunnen gemanipuleerd worden voor civiele en/of militaire doeleinden . De ambitie van de USA is om tegen 2025 wereldwijd het weer (en bijgevolg van heel de planeet) te controleren zowel burgerlijk als militair. De technologie om wereldwijd te sproeien bestaat. Het mengsel van metalen en chemische componenten wordt hetzij vermengd met de kerosine hetzij in de uitlaatgassen gesproeid. Op basis van de patenten, die eigendom zijn van Raytheon of van het US departement van defensie is het duidelijk dat de huidige programma’s van klimaatmanipulatie (boven europa) georganiseerd worden door de USA. Legaal of niet, het effect van dit sproeien op de gezondheid van deze planeet is onrustwekkend”.

Gestelde Kamervragen eind januari 2016 Een Situatieschets over wat er aan de hand is:
Probleem: Geo-engineering boven Nederland en rest van Europa Geo-engineering is een verzamelnaam voor verschillende technologieën die toegepast worden met het doel in te grijpen in het weerklimaat van een land of meerdere landen. De gevolgen hiervan kunnen zijn: Langdurige droogte, langdurige regen, het langdurig dimmen van het zonlicht, tornado's, onweer, sneeuw –en hagelbuien en het ontstaan van vreemdsoortige wolken en wolkenvlaktes in ons luchtruim of een combinatie van Middelen die hiervoor toegepast worden zijn:
1. Het sproeien met chemicaliën, nano-metaaldeeltjes en andere onbekende schadelijke stoffen, ook wel “chemtrails” genoemd.
2. Het laten ontploffen van chemische bommen, waarschijnlijk gedropt uit vliegtuigen, is niet precies bekend, men noemt dit ook wel “chembombs”.
3. H.A.A.R.P. :Het micro-waven/verwarmen van de ionosfeer met zogenaamde “ionosferische verhitters”om het weer te modificeren.
4. Cloudseeding: Het kunstmatig opwekken van regen/hagel/sneeuw op een bepaalde plek.

Biologische gevolgen:
1. Voor de mens: Gebrek aan zonlicht, gebrek aan vitamine D3, ontstaan en de stijging van allerlei ziektes zoals depressie, verzwakte afweer, huidkanker, longkanker, Alzheimer, ALS, Parkinson, hartfalen, psychische problemen, onvruchtbaarheid, schade aan DNA, astma, maagpijn, hoge bloeddruk en andere mentale en fysieke aandoeningen. Zeer zorgelijk is, dat de zogenaamde nano-deeltjes zó klein zijn, dat ze zelfs door de huid van mensen heen gaan en we deze deeltjes jaar in jaar uit inademen. Gevolg is: op allerlei manieren schade in het lichaam.
2. Voor dier, plant en water: Bijen en andere insecten worden ziek en sterven, maar ook miljoenen vogels, vissen en zoogdieren leggen jaarlijks het loodje. Bomen en planten -afhankelijk van hoeveel en hoe vaak er gesproeid wordt op die plek- raken aangetast door de chemicaliën en het gebrek aan zonlicht en sterven uiteindelijk. Alle metalen en andere schadelijke stoffen komen uiteindelijk in grondwater terecht en zullen schade aanrichten aan wortels van bomen waardoor ze niet meer kunnen leven, maar ook ons drinkwater zal aangetast worden. De vraag is, of er nog wel biologische landbouw kan plaatsvinden. De vrees bestaat dat de multinational Monsanto wereldwijd, dus ook in Nederland, de zaak zal overnemen en wij worden gedwongen aluminiumresistente en droogteresistente zaden in te kopen en te verbouwen. Met andere woorden: wereldwijd worden boeren slaaf van Monsanto en zal er alleen nog genetisch gemanipuleerd zaad te koop zijn voor boeren, wat een zeer zorgwekkend vooruitzicht is, want van genetisch gemanipuleerd zaad is ook wel onderzocht dat het kankerverwekkend is en bovendien nog erg duur ook.
3. Voor de ozonlaag: In de V.S. Zijn onverantwoord hoge u.v.- stralingswaarden gemeten al twee jaar geleden, maar drie maanden geleden weer opnieuw. Chemicaliën en h.a.a.r.p. hebben schade aan de ozonlaag veroorzaakt. Gevolg is een stijgend aantal mensen met huidkanker wereldwijd.
4. Voor de atmosfeer: Die warmt alleen nog maar verder op doordat er veel meer bewolking is door het sproeien met de chemicaliën. Global warming wordt dus niet verminderd, maar wordt alleen maar verergerd.

Maatschappelijke gevolgen:
Hoge maatschappelijke kosten zullen het gevolg zijn door steeds meer onrust onder de bevolking en veel ziekte onder mensen. Als steeds meer mensen op jongere leeftijd ziek worden, zullen ze ook niet meer in staat zijn te werken bijv en deel te nemen aan de samenleving. Mensen worden daardoor financieel armer, lichamelijk en mentaal zwakker en sociaal volgzamer/tegendraadser.

Economische gevolgen:
1. Doordat er meer dan 20% van ons zonlicht gedimd wordt, zal onze opbrengst van zonne-energie-panelen ook aanzienlijk minder zijn dan we in werkelijkheid zouden kunnen opwekken.
2. Schade voor onze bloemen, planten -en fruitteelt door te weinig zonlicht en te veel stress door grote temperatuurverschillen. Mede zal er door gebrek aan bestuiving door bijen -en hommelsterfte minder fruitopbrengst zijn.
3. Hoge medische kostenpost voor ons land. Maar ook de schade aan onze bomen die omgezaagd en vervangen zullen worden kost geld. Ook het reinigen van het grondwater dat steeds moeilijker wordt kost geld.
4. Door teveel giftige metalen wordt biologische teelt van groente, fruit, bloemen en planten steeds onmogelijker.

Kamervragen burgers:
1.Aan ons als Nederlandse bevolking wordt telkens verteld dat als strepen van vliegtuigen blijven hangen in het luchtruim, dat we ons geen zorgen hoeven te maken, want “het zijn maar condenssporen die omvormen tot ijskristallen” Maar deze “vliegtuigstrepen” boven Nederland, die niet lang geleden werden waargenomen dagen lang achter elkaar zijn pikzwart. Kan de minister uitleggen hoe zogenaamde “condenssporen” pikzwart zijn, in plaats van wit? Kan de minister mij ook uitleggen waarom er zo'n groot verschil is in dikte en kleur van de “condenssporen” zoals onze Nederlandse politici alle vliegtuigstrepen noemen die ze in de lucht zien.
2. Als wetenschapper en docent Drs. Coen Vermeeren die werkt aan de technische universiteit Delft zegt, dat persistente contrails in onze Nederlandse luchten niet normaal zijn en niet zoals het zou moeten zijn, waarom wordt dat dan niet serieus genomen door Nederlandse politici? Waarom wordt er een sprookjesverhaal verteld door onze weermensen van het journaal over ijskristallen dat simpelweg niet klopt? Waarom wordt het eerlijke verhaal voor ons verborgen gehouden?
3.Inmiddels is er al jaren bekend volgens vele onderzoekers dat alle commerciële luchtvaartmaatschappijen met chemicaliën sproeien. Kan er een onafhankelijk onderzoek gestart worden in Nederland naar welke stoffen er in de brandstoftanks van verschillende passagiersvliegtuigen zitten? Als er toegevoegde stoffen worden gevonden, waar komen die stoffen vandaan en wie levert die stoffen? Hoeveel geld krijgen vliegtuigmaatschappijen ervoor om deze stoffen in ons luchtruim te sproeien en door wie wordt dat betaald?
4.Hoe is het mogelijk dat vliegmaatschappijen als Ryanair, Cheapticket of Jet airlines (ik noem maar een paar voorbeelden) vliegtickets verkopen die bijzonder ver onder de normale prijs liggen? Door wie of wat worden deze vliegmaatschappijen financieel gesubsidieerd om toch nog te kunnen voort bestaan? Staat dat ergens in een contractovereenkomst genoteerd? Is dat ergens terug te vinden in de boeken?
5.In Duitsland is een ex-vliegtuigmedewerker uit de school geklapt en heeft bekend dat hij in opdracht sproeiapparaten voor vliegtuigen moest installeren. Hierdoor kwam zijn baan op het spel te staan en is hij ontslagen. Een baan in de luchtvaart kon hij daarna wel vergeten. Kennelijk had de informatie die hij gaf geheim moeten blijven. Kan de minister mij vertellen of dit soort sproeiapparatuur ook in Nederland geïnstalleerd wordt in vliegtuigen en in opdracht van wie gebeurt dat? Kan hier een onderzoek naar gestart worden?
6.Hoe kunnen onze politici, journalisten en meteorologen ons nog voorliegen dat “chemtrails niet bestaan” als burgers in Duitsland zelfs door de overheid via internet worden ingelicht over chemtrails/klimaat-engineering? Vraag: Waarom doen politici, journalisten en meteorologen geen eerlijk onderzoek naar wat er boven Nederland gaande is aan klimaat-engineering? Wordt het niet eens tijd dat politici stoppen een taboe-sfeer te creëeren rondom dit onderwerp en deze zaak in het belang van de volksgezondheid en het voortbestaan van de planeet eens grondig te gaan onderzoeken door middel van onafhankelijk onderzoek? Regenwateronderzoek, grondonderzoek, bloedonderzoek en uv-straling-onderzoek zou duidelijkheid kunnen geven.
7. Heeft u wel eens gehoord van “skywriting”? Kan de minister mij vertellen of er bij “sky-writing” ook sprake is van “gewone condenssporen” en zo niet, hoe kan het dan dat de uitlaatstrepen van de vliegtuigen/straaljagers niet oplossen, maar blijven hangen in de vorm van letters? Zou het misschien zo kunnen zijn dat de chemische stoffen die bij “skywriting” gebruikt worden, ook gebruikt worden bij het op grote schaal besproeien van onze atmosfeer?
8.Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een condensspoor van een vliegtuig enkel en alleen uren kan blijven hangen in onze atmosfeer onder de volgende buitengewoon zeldzame omstandigheden en die zijn: hoogte vliegtuig minimaal 30.000 voet temperatuur moet lager dan -40 graden Celsius vochtigheid moet minimaal 67% zijn Enkel en alleen als al deze drie voorwaarden wordt voldaan, kan er sprake zijn van een persistente contrail. In alle andere gevallen dus niet en zal de contrail vrij snel oplossen en er geen witte streep achter blijven. Deskundigen weten, dat deze drie voorwaarden niet of nauwelijks vóórkomen, omdat hoe hoger je in de atmosfeer komt, deste droger de lucht wordt. Aangezien vele Nedelandse burgers dagelijks deze persistente contrails in onze luchten waarnemen (die worden gefotografeerd en gefilmd) zou dat dus betekenen dat dagelijks aan die drie zeer uitzonderlijke voorwaarden wordt voldaan. Volgens wetenschappers is dit zeer onwaarschijnlijk. Maar wat is er dan aan de hand? Kan dit eens op een onafhankelijke manier onderzocht worden door experts?
Is de luchtvochtigheid boven Nederland dagelijks 67%, de temperatuur dagelijks -40 graden of lager en vliegen al die vliegtuigen dagelijks minimaal 30.000 voet? De kans is miniem dat dat zo is. Waarom laten ze dan toch van die grote witte strepen achter, die blijven hangen en uitwaaieren? Kan daar een correcte uitleg voor gegeven worden?
9.Hoe kan het, dat in dit artikel staat dat de IPCC op de hoogte is van solarradiationmanagement en landen zelfs waarschuwt om vooral niet te stoppen hiermee, terwijl ons burgers wordt verteld dat solarradiationmangement niet bestaat? Kan de minister dit aan mij uitleggen? Is hier sprake van het achterhouden van informatie naar kamerleden en bevolking toe?
10.Vraag bij het volgende artikel: Citaat:
“Dat is interessant Henk. Op de TU in Eindhoven ben ik voor mijn studie ook bezig met geo-engineering. Dat het wordt gedaan is openlijk bekend in wetenschappelijke kringen. Wij krijgen ook colleges in de verschillende methode’s die er zijn en de effectiviteit daarvan. Natuurlijk ook een stukje ethiek”. “Projecten worden nu vanuit de VN georganiseerd, doet men niet moeilijk over. Een professor die bij de VN heeft gewerkt vond het ethisch niet verantwoord dat dit buiten de publieke opinie wordt gehouden, maar aan de andere kant is dat natuurlijk logisch, krijg je van die milieubewegingen op je af”. Mijn vraag aan de minister is: Als er aan de tu in Eindhoven een professor werkt, die bij de VN heeft gewerkt en weet dat geo-engineeringprojecten vanuit de VN worden georganiseerd, waarom weten onze tweede kamerleden daar dan niks van? Waarom wordt dit uit de publieke opinie gehouden, terwijl studenten aan de tu in Eindhoven hier wel vanaf weten? Als de stoffen niet schadelijk zijn, dan heeft onze overheid toch niks te verbergen? En als je niks te verbergen hebt, kan je dus eerlijk en open zijn naar de bevolking toe. Of heeft onze overheid toch iets te verbergen? Wat heeft ze dan te verbergen?
11.In een artikel wordt gesteld dat het bedrijf Monsanto mede achter het wereldwijd sproeien met aluminium-nanodeeltjes zit. In ieder geval heeft het bedrijf inmiddels aluminiumresistente zaden op de markt gebracht. Vraag aan de minister is, of er een manier is om erachter te komen of dit ook werkelijk waar is en als dat waar is, welk recht heeft een bedrijf om zomaar ongevraagd mee te helpen met het illegaal besproeien van miljoenen mensen wereldwijd met schadelijke nano-aluminiumdeeltjes? Of zijn de operaties legaal?
12. Al vele keren zijn er vragen gesteld over geo-engineering aan alle politieke partijen van de tweede kamer, maar nog steeds blijft men ontkennen dat er op grote schaal iets gaande is dat gestopt moet worden. Mijn vraag aan alle partijen van de tweede kamer is: Wanneer gaat u dit onderwerp serieus nemen en grondig onderzoek doen?
13. Op een satelietfilmpje van 25 juli 2015 zou sprake zijn van zogenaamde chembombs boven Europa. Als u het filmpje bekijkt, ziet u hoe vanuit een totaal heldere lucht er binnen 1 seconde ineens bewolking aanwezig is. Meteorologisch gezien is dat niet mogelijk. Waar komen die wolken dan ineens vandaan? Graag een eerlijk antwoord hierover van een kundig en onafhankelijk wetenschapper op dit gebied.

Burger nummer 2:
In het kader van de klimaattop en voorgenomen reductie van CO2 uitstoot en andere vormen van luchtvervuiling, blijft het een prangende vraag,
1) wat er aan de grootschalige vorm van luchtvervuiling middels zichtbare uitstoot van vliegtuigen, m.n. de persistente contrailvorming (waarbij vliegtuigstrepen niet verdwijnen, maar juist zichtbaar uitbreiden en het zonlicht direct beïnvloeden) wordt gedaan en
2) of er onderzoeken zijn geweest naar deze uitstoot en derhalve rapporten beschikbaar zijn (WOB?) waarbij door een onafhankelijk instituut metingen zijn verricht en inzage is in wat vliegtuigen nu precies aan deeltjes achterlaten in de atmosfeer en stratosfeer en,
3) of het bekend is wat de gevolgen op lager atmosferisch niveau en bodemniveau zijn, plus de invloed op de weersomstandigheden inzake de vaak genoemde 'klimaatverandering'. *Ergo: roetuitstoot door bijv. dieselauto’s en fijnstofuitstoot door scooters, het gebruik van steenkolen e.d. komt ook steeds meer op de agenda en wordt bijvoorbeeld wel steeds meer aangepakt, maar zichtbare vervuiling door de luchtvaartindustrie en het gebruik van 'shaft' door defensie voor trainingsdoeleinden, blijft een ondergeschoven kindje. In het kader van publiekelijk en algeheel belang zou dit toch hoog op de agenda moeten komen? Waarom gebeurt dit niet? Wilt u hier mee aan de slag gaan en dit hoog op de agenda zetten? Voorts zou publiekelijk opheldering een stap in de goede richting zijn, m.b.t. tot het punt dat meteorologie standvastig blijft volhouden dat deze uitstoot door luchtvaart als een natuurlijk fenomeen wordt bestempeld, terwijl ieder mens met normaal zicht kan gadeslaan dat fenomenen als 'sluierbewolking' volstrekt niet natuurlijk zijn en een direct gevolg van de dagelijkse en steeds verder toenemende uitstoot door intensieve luchtvaart en het gebruikt van voornoemde 'shaft' voor defensie-doeleinden. Kunt u ervoor zorgen dat de burger eerlijk geïnformeerd wordt en niet allerlei drogredenen verneemt, waardoor deze ernstige en zorgwekkende vorm van vervuiling sowieso een helder punt wordt en in algeheel belang een halt kan worden toegeroepen, zodat wij ook hier in Nederland kunnen worden behoed voor mogelijk zeer kwalijke toekomstscenario's welke op termijn wellicht volstrekt niet meer omkeerbaar zijn?

Bent u ervan op de hoogte dat bijv. CEO’s van luchtvaartindustrieën zoals Ryan Air en Airbus jaarlijks aanwezig zijn op de in geheimen gehulde Bilderbergbijeenkomsten (mede onder auspiciën van onze prinses Beatrix), waarom zij daar aanwezig zijn en wat daar m.b.t. voornoemde uitstoot wordt besproken?
Bent u wellicht ook van mening dat hier openheid over moet komen?

Burger nummer 3:
Vraag 1. Waarom wordt er nog steeds niet serieus naar dit onderwerp gekeken?
Vraag 2. Bent U op de hoogte van het effect van global dimming?
Vraag 3. Bent U op de hoogte van stoffen die in de atmosfeer gespoten wordt, en de effecten op de natuur en daarmee ook de mens.
vraag 4. Waarom wordt vlieg -en scheepsvaart verkeer buiten het co2 verdrag gehouden?
vraag 5. Bent u op de hoogte van het feit dat 20 procent van het zonlicht wegvalt door global dimming?
Vraag 6.. Bent U bezorgt betreffende een leefbaar klimaat voor uw kinderen?
Vraag 7. Heeft U zin aan alzheimer? Hartfalen? Kanker? Ademhalingsproblemen? Droogte? Overstromingen?
Vraag 8. Als U dit in de lucht ziet, gaat U er dan niet vraagtekens bij plaatsen?
Vraag 9. Is er nog steeds niet genoeg aantoonbaar bewijs dat dit niet klopt? En dan verwijst desbetreffende persoon naar ondergeplaatste foto's die u ziet...
Vraag 10. Heeft de minister enig idee wat de toepassing van h.a.a.r.p./ionosferische verhitters doet met de gezondheid van mensen, planten, dieren, insecten en onze ozonlaag?

Note: Het artikel is iets ingekort, de links en foto’s zijn niet geplaatst.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met: marijebloem69@gmail.com
Bron: Marije Bloem 16/11/2015


01/01/2018
Het toepassen van weermodificatie (geo-engineering) of ook wel solar radiation management of Albedo management genoemd, door middel van het sproeien van zogenaamde chemtrails. Wat zijn de effecten hiervan:

Behalve in de rest van Europa en de VS wordt ook in Nederland gesproeid door vliegtuigen. Contrails blijven maximaal 5 minuten zichtbaar. Chemtrails waaieren uit en zijn langere tijd zichtbaar als melkachtige uitziende sluiers die gezamenlijk een wolkendek vormen.

De chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna. De eigenschap van deze stoffen om het optimaal functioneren van het bewustzijn van de mens te blokkeren, verstoren tevens de magnetische velden rondom de aarde en zijn waarschijnlijk mede verantwoordelijk voor de uitzonderlijke weersveranderingen.

De toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan longen en luchtwegen, huidziektes, chronische vermoeidheid is waarschijnlijk voor het grootste deel te wijten aan het sproeien van barium, deeltjes aluminium, deeltjes polyamidefibers en andere stoffen.

In 1995 zijn de eerste meldingen van dit fenomeen gedaan. De laatste maanden was het even rustig, maar het sproeien neemt weer toe. Het sproeien wordt waarschijnlijk gestuurd door onderdelen van geheime diensten.

Flyer: Waar is onze zon

01/05/2021
Wolkenmanipulatie in strijd tegen de opwarming of te wel ‘climate engineering’.
Met mechanische manipulatie van wolken kan het opwarmende effect van CO2 gecompenseerd worden. In het kort komt het erop neer dat aerosolen (stofdeeltjes) met gigantische vernevelaars aan permanent liggende wolkenvelden op aarde worden toegevoegd. Hierdoor worden druppels fijner waardoor er plaatselijk meer zonlicht weerkaatst.
Na onderzoek is gebleken dat als de aarde een atmosfeer zou hebben zonder broeikasgassen en wolken zou de gemiddelde temperatuur -18 graden zijn. Bij de huidige concentratie broeikasgassen zou de berekening dan uitkomen op +24 graden gemiddeld. We zitten nu echter op een gemiddelde van 14 a 15 graden. Het verschil van 10 graden komt door de rol van bewolking in het klimaatsysteem.
Met het verspreiden van stofdeeltjes en wolkenmanipulatie wordt nu al volop geëxperimenteerd en dit blijkt te werken, de natuur heeft dit al laten zien.
Als voorbeeld wordt na onderzoek de vulkaanuitbarsting van de Pinatubo begin jaren 90 vorige eeuw aangehaald op de Philipijnen. De stofwolk bleef twee jaar lang op een hoogte van 5 tot 25 kilometer hangen met als gevolg dat het een halve tot hele graad koeler werd op de aarde.
In het zuiden van de Verenigde Staten worden momenteel voorbereidingen getroffen om met behulp van ballonen stof op grote hoogte te brengen en te meten hoe effectief dit zonlicht weerkaatst.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1041
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 16/05/2021 12:31 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Weermanipulatie
Erwin 04/12/2009 18:33
 
thread linkthread link Bijen en chemtrails
Erwin 27/01/2016 18:47
 
thread linkthread link Geo-engineering
Erwin 09/03/2016 19:24
 
thread linkthread link Weermanipulaties vanaf 2000
Erwin 28/10/2016 20:34
 
thread linkthread link Wordt ons weerklimaat gemanipuleerd
Erwin 13/11/2018 19:40
 
thread linkthread link Olielanden blokkeren onderzoek
Erwin 21/03/2019 21:05
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 52 gasten online