Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Broeikasgassen (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Broeikasgassen
#140
Broeikasgassen 11 Jaren, 9 Maanden geleden Karma: 0  
Belangrijke (broeikas)gassen in de atmosfeer

Ozon
Ozon komt voor zowel in de troposfeer (ruwweg de onderste 10 km van de dampkring) als in de stratosfeer (de laag daarboven). De concentratie van troposferisch ozon, een broeikasgas, is toegenomen en dit draagt bij aan de opwarming van de aarde. De concentratie van stratosferisch ozon is juist afgenomen. Deze afname heeft weinig effect op de temperatuur op het aardoppervlak. Het stratosferisch ozon is echter van groot belang voor het filteren van schadelijke UV-B straling in zonnestraling. Door een te laag ozongehalte neemt de hoeveelheid UV-B straling toe die het aardoppervlak bereikt. Dit kan veel schade toebrengen aan het DNA van de mens. UV-B is de belangrijkste oorzaak van huidkanker.

De afname van stratosferisch ozon wordt veroorzaakt door chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's). Ozon wordt normaal in de atmosfeer afgebroken tot zuurstof (O2) met behulp van een katalyserende stof. Dit kan OH, NO, Cl of Br zijn. Omdat deze katalysator niet word verbruikt, kan de aanwezigheid van chloor (Cl) of broom (Br) al in zeer lage concentraties een beduidend effect uit oefenen op het ozongehalte. Van nature aanwezig chloor zorgt voor instandhouding van de evenwichtswaarde van ozon in de atmosfeer. Door menselijke activiteiten worden echter veel gehalogeneerde koolwaterstoffen in de lucht gebracht, waardoor dit evenwicht verbroken wordt.

Internationaal zijn maatregelen genomen om de productie van CFK's te beperken. Als de afspraken goed worden nageleefd, zal de ozonlaag zich langzaam herstellen, nadat de hoeveelheid ozonafbrekende stoffen naar verwachting rond de eeuwwisseling een hoogtepunt bereikt heeft. Het broeikaseffect kan echter voor vertraging zorgen. Volgens de theorie van het versterkte broeikaseffect gaat de opwarming van de troposfeer gepaard met een afkoeling van de stratosfeer. Dit kan het herstel van de ozonlaag vertragen.

Chloorbevattende stoffen
koolstoftetrachloride (CCl4) en 1,1,1-trichloorethaan zijn chloorbevattende stoffen die een schadelijk effect hebben op de ozonlaag. 1,1,1-trichloorethaan wordt gebruikt als reinigingsmiddel en als oplosmiddel, koolstoftetrachloride voor het chloreren van organische stoffen, bij de productie van CFK's en als oplosmiddel.

CFK's
Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) werden gebruikt als koelvloeistof, als drijfgas in spuitbussen, als oplosmiddel bij een groot aantal verfproducten. Deze stoffen hebben eveneens een negatief effect op de ozonlaag.

HCFK's
HCFK's onderscheiden zich van de CFK's doordat de koolstofatomen niet volledig bezet zijn met chlooratomen, maar ook waterstof bevatten. Hierdoor is hun effect op de ozonlaag geringer, alhoewel niet onbeduidend. In een aantal toepassingen kunnen zij de CFK's vervangen. Daar zij echter eveneens afbraak van ozon veroorzaken, is dit slechts een tijdelijke oplossing tot wanneer milieuvriendelijke alternatieven worden ontwikkeld.

HCFC en HFC
De WMO ziet ook de schadelijke gassen HCFC en HFC snel toenemen in de atmosfeer. Deze stoffen worden veel gebruikt als vervangers voor de nog schadelijker CFK-gassen uit spuitbussen. De twee vervangers zijn echter ook krachtige broeikasgassen die veel langer in de atmosfeer blijven dan CO2. De WMO heeft meetstations in ruim vijftig landen, waaronder hoog gelegen stations in de Andes en Himalaya en in Nederland in Cabauw, waar het Energieonderzoek Centrum Nederland meet.

Halonen en methylbromide
Halonen worden gebruikt als brandblusmiddel. Methylbromide vindt vnl. toepassingen in de landbouwsector, voor het ontsmetten van bodems, maar ook voor het desinfecteren van silo's, molens, enz. Halonen en methylbromide onderscheiden zich van de CFK's door het feit dat ze broom bevatten. Broom bezit een veel hogere capaciteit dan chloor voor het afbreken van ozon. Men vermoedt dat ongeveer de helft van de broom aanwezig in de atmosfeer van natuurlijke oorsprong is, maar het aandeel van antropogene broom neemt snel toe. Indien men de concentratie van broom in de atmosfeer niet beperkt, dan zal de effectiviteit van de reductie van chlooremissies sterk verminderen.

Koolstofdioxide (CO2)
Koolstofdioxide, CO2 of koolzuurgas is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt en speelt een heel belangrijke rol in het klimaat van de aarde. Zonder CO2 was er misschien wel nooit leven ontstaan op aarde.
1896 Er was een theorie over de werking van CO2 op het klimaat.
1912 Het eerste kranten artikel verscheen over stoken van steenkool en opwarming
1930 De klimaatreeks warmt op door de CO2 productie van de mens.
De atmosfeer van de aarde bevat tegenwoordig (2016)ongeveer 401 ppm koolstofdioxide. CO2 + non CO2 ligt op 480ppm onder non CO2 kan men verstaan Methaan. 2010: 390ppm, 1972: 320ppm, 1955: 315ppm, 1750: 275ppm, 10.000 jaar Vc. 265ppm..
Nadat de concentratie duizenden jaren gelijk was gebleven, is het CO2-niveau sinds 1750 met 38% toegenomen, wat voornamelijk wordt veroorzaak door het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen (o.a. motoren), maar ook door ontbossing. De laatste tien jaar (2010)is het CO2-niveau gemiddeld 1,8% per jaar gestegen. De toename van koolstofdioxide speelt een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde.
Opmerkelijker is het feit dat ongeveer de helft van alle CO2, die van 1860-1970 uit fossiele brandstoffen is vrijgekomen en in de lucht is gebleven.
Doordat koolstofdioxide infrarode straling absorbeert vermindert het de uitstraling richting de ruimte van zonnewarmte die de aarde bereikt. Dit wordt het broeikaseffect genoemd

De toename van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer kan leiden tot snellere groei van planten op aarde, hetgeen de veronderstelde effecten van ontbossing weer teniet zou kunnen doen. Een ander effect van de toename van het koolstofdioxidegehalte is, dat de pH-waarde van water dat met de lucht in evenwicht is, daalt. Hierdoor wordt het water zuurder wat invloed op onder andere de waterflora en -fauna kan hebben
Samen blijken oceanen en landplanten tot op heden (2011) in staat ongeveer de helft van de kooldioxide vast te leggen. Die absorptie van kooldioxide in het zeewater zou overigens wel een nieuw risico vormen. Het is een feit dat water door de opname van kooldioxide zuurder wordt.
Dat gebeurt dus ook met de oceanen. Over de exacte gevolgen bestaat nog veel onduidelijkheid.

Duurzame bescherming van oerbos leidt er toe dat ontbossing voor een belangrijk deel wordt voorkomen. Elke hectare die door Oasebos wordt beschermd voorkomt op den duur een uitstoot van ca 200 ton CO2
Voor meer informatie zie: Koolstofdioxide

Methaan (CH4)
Methaan is het één na belangrijkste broeikasgas. Het zorgt voor 18,1% van het proces dat leidt tot opwarming. Sinds 1750 is de hoeveelheid van dit gas in de atmosfeer zelfs met 158% toegenomen. Het methaan komt vrij uit de veehouderij (vooral koeien), rijstplantages en uit natuurlijke bronnen zoals moerassen (wet lands). Tussen 1999 en 2006 was het methaanniveau gestabiliseerd. Maar daarna is het gestegen, vooral omdat noordelijke koude gebieden opwarmden.

Waterdamp
Waterdamp speelt een grote rol in de klimaatopwarming. Hoe hoger de temperatuur, des te meer waterdamp er in de atmosfeer zit. Dit versterkt de opwarming door het primaire broeikaseffect van CO2 met ongeveer een factor twee.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 07/11/2016 19:35 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Broeikasgassen
Erwin 04/01/2010 20:56
 
thread linkthread link Meer broeikasgas door biobrandstof
Erwin 10/11/2010 11:36
 
thread linkthread link Daling CO2-uitstoot minder dan verwacht
Erwin 24/11/2010 21:10
 
thread linkthread link Recordconcentratie broeikasgas in afmosfeer
Erwin 26/11/2010 21:49
 
thread linkthread link Methaanemissie door watervogels
Erwin 16/07/2011 17:35
 
thread linkthread link Zure regen
Erwin 11/09/2011 15:47
 
thread linkthread link Ozonvervuiling
Erwin 27/02/2012 19:34
 
thread linkthread link Minder zwart aerosol, beter klimaat
Erwin 27/02/2012 19:42
 
thread linkthread link Meer zon door schonere lucht
Erwin 28/05/2012 09:58
 
thread linkthread link Bedreigd ozon
Erwin 18/07/2012 19:32
 
thread linkthread link Regenwormen en broeikasgassen
Erwin 09/05/2013 10:26
 
thread linkthread link Nieuwe bron van CO2
Erwin 07/11/2016 19:38
 
thread linkthread link CO2 in relatie met de temperatuur
Erwin 07/11/2016 19:40
 
thread linkthread link Eiwitgehalte in stuifmeel
Erwin 12/07/2017 20:11
 
thread linkthread link Plastic
Erwin 15/08/2018 19:00
 
thread linkthread link Walvispopulatie en CO2
Erwin 28/11/2019 18:45
 
thread linkthread link Corona en CO2 afname
Erwin 16/05/2021 12:34
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 53 gasten online