Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Weermanipulatie (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Weermanipulatie
#116
Weermanipulatie 11 Jaren, 12 Maanden geleden Karma: 0  
1500 v.C.
De Sahara kon bogen op een dikke grasmat met behoorlijke gemiddelde regenval. De Noord Afrikaanse kusten langs de Middellandse Zee waren dicht bebost tot de volgelingen van de Griekse en Romeinse heersers de bomen velden voor hun schepen. Ook de vlakten van Spanje waren eens bebost. De streken werden tot woestijn gemaakt en dat wordt in de jaren zeventig herhaald bij de ontbossing die in steeds sneller tempo plaatsvindt in Brazilie, Thailand en op Borneo.

1920
Begin jaren 20 veranderde de rivier de Colorado door een storm van richting en stroomde jaren lang in een diepe natuurlijke reservoir in Californie totdat de Amerikanen de Colorado rivier terug kanaliseerden naar Mexico en de Californische Golf.

1930
De amateur meteoroloog A.W. Veraart heeft in 1930 voor het eerst met een fysische methode ingegrepen in het proces van neerslagvorming. Hij liet toen hoog ontwikkelde stapelwolken (Cumulus congestus) bezaaien met koolzuursneeuw. (vaste koolstofdioxide bij -80 graden). Zonder dat hij het wist bevorderde hij hiermee het ontstaan van ijskristalletjes in deze wolken en daarmee het proces van de neerslagvorming.

In Nederland begon men met het strooien van droogijs om mist te verdrijven.

1940 – 1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lukt het met benzinevlammen langs de landingsbanen van vliegvelden om de mist te verdrijven. In Amerika maakt men, bij sommige vliegvelden, gebruik van het verbranden van propaangas langs de banen.

1946
De Amerikanen Langmuir, Schaefer en Vonnegut lieten in 1946 vanuit een sportvliegtuigje vast koolstofdioxide strooien op een gesloten wolkendek (Stratocumulus) waarvan door metingen vaststond dat het bestond uit onderkoelde druppeltjes. Een deel van de wolkendruppeltjes bevroor en groeide aan ten koste van verdampende druppeltjes. Tenslotte dwarrelden uit de bezaaide wolk kleine sneeuwvlokken omlaag. Zij zijn de geschiedenis ingegaan als de eersten die de vorming van neerslag in wolken kunstmatig hebben beïnvloed.

1948
In dit jaar is het gelukt om wolken te verwijderen door ze te behandelen met droog ijs vanuit een vliegtuig. 300gr per kilometer. Binnen ½ uur na het bestrooien warden de wolken opgeklaard. Maar na 2 uur vormden ze zich weer nieuwe wolken in de onstaande openingen.
Ook met installaties op de grond kunnen wolken verjaagd worden. Dit krijgt men voor elkaar door het uitzenden van warme rook omhoog met deeltjes zilverjodide erdoorheen.

1950
Vanaf de jaren 50 vorige eeuw huurt een Californisch gas- en elektriciteitsbedrijf commerciële strooivliegtuigen in om de winterse sneeuwval te stimuleren om daardoor in het voorjaar over meer dooiwater te beschikken. De toename was 10% meer sneeuw.

1961
Kunstmatig leefmilieu. In Amerika werd een plan uitgewerkt om het terugbrengen van een stad tot een massieve ondergrondse kubus met zijden van 1200m. Het voordeel is dat de bewoners vrijwel overal te voet kunnen komen. Daar zich geen vervuilende autowegen en rookverwekkende bouwsels op het oppervlakte bevinden zou het gehele gebied beschikbaar zijn voor buitensporten, kamperen etc.
Diep onder de bodem van Omaham Nebraska bevind zich een druk militair complex. Ook op Groenland (Thule) en McMurdo Sound in het Zuidpoolgebied leven militaire wetenschappers en technici in uitgestrekte tunnels en spelonken uitgehouwen in het permanente ijs. Note EL: in 2016 komen de tunnels te voorschijn door de klimaatverandering.
Andere voorbeelden van onderaards verblijf zijn de bunkers onder Berlijn, diepe schuilplaatsen in de rots van Gibraltar, de Malinka tunnel in de Baai van Manilla, in Zeden, Zwitserland en China kunnen de tunnels dienst doen als schuilkelders.

1968
Eind jaren 60 vorige eeuw werd door de Amerikanen onweer bestreden door het uistrooien van grote hoeveelheid metaalafval in het onderste gedeelte van elektrisch geladen wolken. De bedoeling was om zo kortsluiting te veroorzaken in de opbouwende elektrische ladingen. Vooral toegepast bij lanceringen van Apollo-vluchten.

1969
In 1969 werd de orkaan Debbie bestrooid waardoor volgens meldingen de windsnelheid met 15% afnam.
Risico’s die hieraan kleven zijn: Kans op vermindering van de hoeveelheid noodzakelijke regenwater voor mens, dier en gewas. Door ingrijpen bestaat er een kans dat een orkaan zodanig van koers zou kunnen afwijken dat hij over een dichtbevolkte stad gaat. Een derde gevaar is dat het uitbreiden van het orkaangebied de dodelijke stormstuwing verder zou kunnen doen reiken.

1970
Eind jaren 60 vorige eeuw hadden de Russen het Sevanmeer een groot en prachtig bergmeer in Armenië voorbestemt voor bevloeiing van een nabijgelegen vallei en voor het leveren van hydro-elektrische energie voor een groot deel van Armenië.
In 1970 ontdekten de autoriteiten dat ze bezig waren het meer te laten leeglopen en het plaatselijke klimaat en ecosystemen te ontwrichten. Zij hebben toen een tunnel van vijftig kilometer lengte gegraven om het water van de rivier de Arpa af te tappen en het meer weer te doen vullen en het gebied te herstellen.
Het waterpeil van het meer is de afgelopen eeuw door menselijk ingrijpen circa twintig meter gedaald. Aan de oevers zijn daardoor tal van belangrijke archeologische vondsten gedaan

In de jaren 70 vorige eeuw bestrijden de Russen vernietigende hagelbuien door ze te beschieten met kogeltjes van loden zilverjodide uit grote geweren en raketten om de grote van hagelkorrels te verkleinen. De Russen zijn hierover enthousiast maar westers onderzoek gaf geen bemoedigde resultaten.

In 1941 stroomde nog een veelvoud aan zoetwater naar Mexico door de Colorado rivier van wat het in de jaren 70 het geval was. Er is aan Amerikaanse zijde zoveel behoefte aan bevloeiing en drinkwater dat er weinig overblijft voor Mexico.

Kunstmatig leefmilieu. Technisch was het mogelijk om een gehele stad onder glas van de buitenwereld af te sluiten en zo in een klap de problemen van klimaat en luchtverontreiniging op te lossen met en permanente lente van 23 – 24 graden, schone lucht en verbouw van groente en vruchten.

In de Arizona vallei is door bevloeiing het droge klimaat omgeslagen in een vochtige kleffe warme atmosfeer met ‘s middags onweerswolken. Ook El Centro in Californie, vroeger zo warm als een sauna en behoorlijk droog, is nat en klef geworden door groene vegetatie, gevoed door de Coa Chella en All-American kanalen. Dit zal zo blijven zolang het water van de Colorado rivier door de kanalen blijven kabbelen. In Egypte heeft het Nassermeer niet het vochtige klimaat gebracht.

1971
Atmosferische stof gemeten met plakband bevestigd op ramen in Alma Ata in Kazachstan, bedoeld om kennis te verzamelen over onbedoelde schade die de mens het milieu toebrengt zoals de verspreiding van stof in de lucht en dampkring. Boven aan de lijst van veroorzakers staan cementfabrieken, steden boerderijen en landwegen. Geschat wordt dat de menselijke bijdragen 1 tot 5% van het totaal uitmaken. De rest is afkomstig van vulkanen en woestijnen.
Hier komt nog zwaveloxide bij, als het wordt omgezet in sulfaten, die de vorm hebben van roetdeeltjes. Het in de hand houden van sulfaten is belangrijk zowel voor klimaatbescherming als voor de gezondheid. Sulfaten uit fabrieken kracht installaties en automotoren verwarmen de onderste laag van de dampkringlagen. Dit klinkt vreemd want men zou verwachten dat stof dat zich tot droge wolken verzamelt de zonnestraling terugkaatst zodat afkoeling optreedt. Maar er is een groep die, uitgaande van een computermodel (We spreken nog steeds over 1971) verklaart dat het stofdek niet alleen de zonnewarmte terugkaatst maar ook de door de aarde voortgebrachte warmte belet om uit te stralen. De stoflaag zou meer warmte onder de atmosfeer vasthouden dan zij aan de bovenkant terugkaatst.
De Amerikaanse professor Bryson is van mening gat het stof het opgevangen zonlicht zal verminderen en de aarde zal doen afkoelen. Het is verontrustend hoe groot de hoeveelheden stof die in de jaren 70 opstijgen en een werkelijke dichte deken beginnen te vormen. Bryson wijst op de praktijk van hak maar om en verbrand het. Zoals in de agrarische gebieden als Laos, Brazilië en Zaïre gebeurd dat jaarlijks goed is voor 60 miljoen ton stof en roetdeeltjes in de atmosfeer. Dit zal zorgen voor voedsel te korten zorgen. Amerika en Canada zijn in 1971 verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de wereld graan opbrengst.
De Russische professor Boediko heeft een tegenovergestelde mening. De aarde wordt warmer en de oogsten zullen verbeteren, niet minder worden.
Intussen heeft de stof grote invloed op de neerslag. Elke sneeuwvlok, regendruppel en mistdeeltje vormt zich om een kern, een materiaal deeltje. Stof heeft invloed op de regenval. Brengt deze enerzijds op gang en belemmert hem anderzijds.

1972
Naar aanleiding van een onderzoek naar de invloeden van de mens op het klimaat (SMIC: Study of Man’s Impact on Climate) voorspelden prominente geleerden een sombere toekomst.
Tegen het eind van de twintigste eeuw zal de geaccumuleerde verontreiniging permanent en gevaarlijke klimaatveranderingen op wereldschaal teweeg brengen. De onderzoekers voorspellen een mogelijke stijging of daling van de gemiddelde planetaire temperatuur van 1 graad ten gevolge van de door de mens in de dampkring gebrachte onzuiverheden.
1 graad stijging zal de poolkappen doen smelten. 1 graad daling zal een nieuwe IJstijdperk brengen.

Andere gevaren zijn chemische reacties met door de industrie uitgestoten afval zou onbedoeld kunnen leiden tot een uitputting van de zuurstof tot een punt waar ze het leven niet meer kunnen onderhouden. Of de reacties zouden juist het tegenovergestelde effect kunnen hebben en de vorming van meer zuurstof kunnen stimuleren. Als het zuurstofgehalte van de dampkringlucht van de huidige 21% zou stijgen tot 25% zouden alle bossen en brandbare menselijke bouwwerken op aarde spontaan vlamvatten en verbranden.

Er worden waarschuwingen gegeven dat wij de 22km dikke ozonlaag wel eens kunnen vernietigen. Gebleken is dat de ozonlaag mogelijk wordt aangetast door chloorfluorkoolstoffen. De bekende drijfgassen in spuitbussen.

Krachtige kernexplosies in de atmosfeer zouden de beschermende ozonlaag kunnen verzwakken. Als een bom, sterker is dan 1 Megaton, zullen gevormde stikstofoxiden door de troposfeer (waarin wij leven) opstijgen naar de stratosfeer en daardoor zullen de oxiden de ozon chemisch ontleden. Overleef je de kernexplosie dan is de kans groot dat je ten ondergaat aan de verhoogde ultraviolette zonnestraling. Ook kernproeven vormen zodoende een rieel gevaar op uitputting van de ozondeken.
In 2016 hadden de Russen een atoombon van 40 Megaton die Frankrijk in 1 klap van de kaart kan vegen. Ter verduidelijing: de atoombom op Hiroshima, in 1945, had een explosieve kracht van 15 Kiloton (TNT)

Het was in 1972 onbekend wat de 10.000 supersonische (militaire vliegtuigen onze vriendelijke gezinde ozonlaag aandoen. Een floot van 500 supersonische transportvliegtuigen (verkeersvliegtuig de Concorde), die elf uur per dag op een hoogte van 21km vliegt, zal mogelijk op wereldschaal 12% van de ozonlaag afpellen en 20%, als men het lokaal bekijkt, in de gebieden waar de toestellen daadwerkelijk door heen vliegen.

Een speciaal verdachte als klimatologische boosdoener is de hoge, wollige cirrusbewolking die een straalvliegtuig boven de 9000 km als een lange streep achterlaat. Men spreekt van condensstrepen. Deze door vliegtuigen gevormde wolken ontstaan als waterdamp in de uitlaatgassen condenseert tot een vluchtig zog van ijsdeeltjes.
Men vermoet dat de condensstrepen een deel van de zonne-energie terugkaatsen en van de aarde weghouden en daardoor de afkoelende werking van stof versterken.

Door menselijk handelen zoals ontbossing en verstedelijking is de albedo van de aarde verandert. Albedo is het vermogen van de planeet om de zonnestraling terug te kaatsen. Beton, zand en zelfs donkere bodem en gebieden met groene begroeiing kaatsen minder licht en warmte terug als ze nat zijn dan wanneer ze in droge toestand verkeren.
Toenemende oliën op onze zeeën zou best eens de albedo van de zeven zeeën kunnen veranderen. De verstikkende olie met sporen zware metalen zou alle zeeorganismen volledig uit kunnen roeien met inbegrip van het kostbare plankton. Als het plankton verdwijnt verliezen wij daarmee een belangrijke zuurstofproducent in zee waardoor twee derde van de mensheid zal bezwijken. De rest zal happend naar de nog overgebleven bruikbare lucht tegen de heuvels opklauteren. Aldus Jacques Cousteau.

Een andere angst gaat uit naar kernreactoren. Deze kunnen bijdragen het planetaire warmte-evenwicht te verstoren in de vorm van het edelgas Krypton. Als het aantal kernreactoren zich nog 100 jaar blijft uitberijden kan de, tijdens het opwerken van kernbrandstof, vrijgekomen krypton enorm veel onheil met het weer aanrichten. De natuur reageert hierop met radioactieve ontbinding. Waar dit gebeurd ioniseert het gas en beïnvloedt aldus de elektrische eigenschappen van de dampkring om ons heen. Dit zou in de toekomst de onweersactiviteit en de daarmee samengaande neerslagpatronen kunnen beïnvloeden en waarschijnlijk ook het hele stelsel van vochtuitwisseling tussen zee en dampkring in de war kunnen sturen. Deze verstoring kan leiden tot droogte of wateroverlast in gebieden waar kernreactoren zijn gevestigd.

Ook verstedelijking en industrialisatie in een stad hebben ook effecten op het weer van die stad en het land windafwaarts ervan. 60 km van de stad af werd er zelfs meer regen en storm waargenomen dan windopwaarts voor de stad.
Een effect is de wind die gelijkmatig over het vlakke land komt aanwaaien en plotseling de hoog oprijzende scherpkantige gebouwen van een moderne stad treft. De lucht kan daardoor wel 700m worden opgezwiept. Denk ook maar eens aan de luchtsmurrie van stedelijk afval bestaande uit warmte, koolzuurgas, stof, freon en andere verontreinigingen. Deze smurrie heeft aantoonbare effecten op het klimaat.
De continue warmte-uitstraling van verbranding (auto’s, krachtcentrales, koeltorens, fabrieken, hoogovens, klimaatregelinginstallaties) , maar ook de albedo van het stedelijke beton, steen en vensters geven een reusachtige warmtegolf boven de stad. Een ander effect is het vocht van auto-uitlaten, stoom van krachtcentrales, verdamping van rivieren en meren, reservoirs en waterzuiveringsinstallaties. Dit alles levert kernen voor het condenseren van wolken, vaak uitstekende regenwolken. De neerslagtoename blijkt evenredig te zijn met de grote van de stad welke regen en bewolking doen toenemen en plaatselijke stormen verhevigen. De boven de stad dansende, door mensen voortgebrachte stof, kan tot regen of sneeuw leiden als er zelfs helemaal geen neerslag verwacht wordt.
Ook verzwakken grote steden de invallende zonneschijn en ultraviolette straling. Waardoor de stadsmensen voorzien worden van minder vitaminen en het bruinen van de huid op een natuurlijke manier. Het voordeel van de fotochemische smog is dat het werkt als een filter voor ultraviolette straling. Eind jaren 70 vorige eeuw werd in Los Angels zelfs 35% tegen gehouden.

1974
In 1974 deden de geleerden een schrikwekkende mededeling dat de freongassen ( gassen uit spuitbussen en koelinstallaties) uiteen vallen in chloor en andere verbindingen als zij de ultraviolette straling in de stratosfeer bereiken. Dit is schadelijk want het chloor breekt op zijn beurt de ozon af.
Daardoor zullen meer ultraviolette straling het aardoppervlak bereiken en alle flora en fauna in gevaar brengen. Ook zal er meer infrarode straling doorgegeven worden, die de temperatuur van de dampkring zal opvoeren en het klimaat op aarde beïnvloeden. Ook zullen de fijne deeltjes van de drijfgassen voor een deel het zonlicht onderscheppen en daardoor ook het klimaat beïnvloeden.

1975
Kunstmatig leefmilieu. Een ander plan was het uitwerken van kolonies in de ruimte om te dienen als uitwijkhavens voor onze door overbevolking, energietekort en milieubederf geplaagde planeet. Alleen de kosten waren een uitdaging. Het koste de Amerikanen 20 miljard dollar om een man op de maan te krijgen en 15 miljard om een kleine ruimtependel te ontwikkelen.

Milieuoorlog. Door middel van fysieke of chemische middelen is het mogelijk om een gat in de ozonlaag te maken waardoor dieren, planten en mensenleven op aarde ten gevolge van de ongedempte ultraviolette straling zouden verbranden. Het aanbrengen van kernexplosies in de poolkappen om grote ijsvelden te doen afglijden die bij het treffen van het zeeoppervlak vloedgolven zouden veroorzaken in staat om hele landstreken van de kaart te vegen.

1976
De Russen zitten met de Kaspische zee, die bezig is aan het opdrogen, doordat de Wolgastroom sterk is afgenomen door uitgestrekte bevloeiingswerken. Een idee leefde om de Petsjora rivier om te leiden naar een zijrivier van de Wolga de kama. Nadeel om de Petsjora om te leiden is dat deze enorme hoeveelheid zoet water naar de Barendszee voert en daardoor het zoutgehalte beneden een bepaald peil houd. Stop deze verdunning dan zal de Barendszee zo zout worden dat zij ’s winters niet meer dichtvriest en zal er een klimatologisch domino-effect optreden. De Russen zijn eind jaren 70 doorgegaan met hun plannen. Ook de Jenisei en de OB zijn genoemd als water leverancier voor de droge gebieden bij het Aralmeer ten oosten van Kaspischezee.
Ooit was het Aralmeer de op drie na grootste binnenzee ter wereld, maar tegenwoordig (2014) is het Aralmeer zo goed als opgedroogd. Het gevolg is een veranderd klimaat rondom het meer. Doordat de temperende werking van het water is verdwenen, zijn de zomers nu droger en warmer, en zijn de winters kouder.

Kunstmatig leefmilieu. De Amerikanen waren bezig met onderzoek naar de consequenties van grote drijvende zeesteden. Nadeel toen was dat ze tegen geen enkele kernaanval iets kunnen doen.

1977
Al sinds 1912 zijn er plannen om de Qattara-depressie ( 160 bij 55km) te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. De mogelijkheden hiertoe worden nog altijd onderzocht. Onder andere gezien het feit dat de depressie 133 meter onder zeeniveau ligt heeft geleid tot plannen om een kanaal of tunnel van de Middellandse Zee of Nijl naar de depressie te graven, en hier een stuwdam in te bouwen. Men ging ervan uit dat de verdamping uit het meer even groot zal worden als het (automatische) toegevoerde water waardoor de Depressie nooit vol zal stromen en de Hydro-elektrische machines voorgoed blijven draaien. Een eeuwig werkend systeem dus. Ook was het de bedoeling tot het voeden van ontziltings installaties die het zeewater geschikt moet maken voor bevloeiing van landbouwgebieden in de woestijn. Een zelfde plan was uitgewerkt voor de dode zee.

1978
Eind jaren 70 vorige eeuw waren wij hard op weg naar een volgend IJstijdperk maar daartegen kan de mens mogelijk iets doen. Methodes om de tendens naar lagere temperaturen, eind jaren 70, te stoppen waren:
- Beweegbaar scherm van metaalstrookjes (een paar biljoen) in de ruimte die zonneschijn in de tropen afschermen en die vervolgens op de gematigde streken te richten. (amerikanen)
- Een ander idee was een soort van chemische deken in de atmosfeer te injecteren om de zonnewarmte te reflecteren naar noordelijke gebieden. Dit zou mogelijk moeten zijn door grote hoeveelheden kleine sulfaatdruppels in de atmosfeer te verstuiven. (Russen)
- Een Idee leefde toen om de Straat Bering af te dammen waardoor het klimaat van zowel Noord Amerika als Siberië aanzienlijk zou verbeteren. Hiermee zou worden voorkomen dat het koude Poolzee naar het zuiden kan stromen. Nadeel Straat Bering is met 35m (1976) te ondiep waardoor de hoeveelheid water van te weinig betekenis zal zijn.
- Ander idee speelde om de polaire ijskorst te bestrooien met een zwart poeder (zoals roet) om de albedo te verlagen. Daardoor zal meer warmte in het ijs kunnen doordringen om het te doen smelten waardoor het donkere zeeoppervlak blijvend meer warmte zal absorberen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gematiger klimaat op het zuidelijker gelegen vaste land. Probleem is de grote hoeveelheid poeder die nodig is om de bevroren Poolzee geheel te overdekken.
In 2016 is het meeste poolijs verdwenen maar nu door de klimaatverandering

Nadelen van deze ideeën:
De gehele ijskorst van 3km dikte zal smelten over een oppervlakte van 2.5 miljoen kilometer. Over de gehele aarde zou de zee waarschijnlijk een meter of 7 kunnen stijgen.
Smelten van drijfijs in de Poolzee zou de zeespiegel evenmin doen rijzen als het smelten van ijsblokjes in een glas met water het water over de rand van het glas doen lopen.

1979
Weersbeïnvloeding is bestudeerd of uitgevoerd in Kenia, Zuid-Afrika, Niger, Zwitserland, de Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowakije, Israel (aanvullen van watertekorten), Thailand, Okinawa, Australië, China, Jamaica, Brazilië en Amerika.

De Golfstroom met warmte uit het Tropische Caribische zee voert helemaal langs de Atlantische kust van Amerika naar de Britse Eilanden. Uiteindelijk vindt het zijn einde in Spitsbergen. Deze golfstroom zorgt voor gematigde temperaturen in West Europa tot aan Scandinavië en een deel van Noordelijk Rusland maar zou ook een van de voornaamste oorzaken kunnen zijn van het nieuwe IJstijdperk dat in de jaren 70 werd voorspeld.
Het komt er in het kort op neer dat de Poolzee warmer wordt, dit zorgt voor extra verdamping wat de luchtvochtigheid laat toenemen met meer neerslag in de vorm van Sneeuw in de Noordelijke streken. Dit heeft weer een effect op de albedo die daardoor groter wordt waardoor er meer zonnewarmte teruggekaatst wordt. Sneeuwdek wordt dikker en strekt zich steeds zuidelijker uit totdat meer dan de helft van Noord-Amerika zich in de greep van gletsjers bevindt.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1056
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 07/11/2016 19:31 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#670
Bijen en chemtrails 5 Jaren, 10 Maanden geleden Karma: 0  
25/01/2016
De zon verdwijnt steeds meer achter een dikke laag wolken door de vele vliegtuigstrepen in de lucht. Hoe komt dit ?
De normale vliegtuigstrepen, de Contrials, verdwijnen weer na enkele seconden. Chemtrails daar en tegen spreiden zich uit en blijven enkele uren zichtbaar. Chemtrails worden niet veroorzaakt door het bevriezen van waterdamp, maar door de werking van chemische stoffen die doelgericht in de atmosfeer worden gebracht.
Het woord ‘chemtrails’ is jaren geleden bedacht door de Amerikaanse luchtmacht.

Het internet staat letterlijk vol met verhalen over ‘chemtrails’ en over het zogenaamde ‘geo-engineering’, waarbij de zogenaamde ‘global-warming’ wordt aangepakt. De laatste jaren krijgen wij steeds meer chemtrails te zien, het zijn niet de condenssporen zijn, waarmee je als klein jongetje bent opgegroeid. De ‘trails’ die je nu te zien krijg zijn heel breed, blijven vele uren hangen en tonen een bepaald patroon, waarbij ze langzaam maar zeker in kunstmatig wolken veranderen en bijna letterlijk de lucht vervuilen.

Er worden vele duizenden tonnen genanoniseerd aluminium gesproeid. Want het is in de wetenschappelijke en medische literatuur duidelijk naar voren gekomen, dat deze nanodeeltjes aluminium uitermate heftig reageren met het menselijke lichaam, heftige ontstekingen kunnen veroorzaken in veel soorten lichaamscellen. In het bijzonder is het belangrijk te melden dat deze mini-mini-aluminiumdeeltjes uitermate giftig zijn voor de hersenen en het beenmerg in onze wervelkolom. Daarbij is een lijst met aandoeningen op te stellen, die vooral zenuwaandoeningen betreft, inclusief Alzheimer’s dementie, Parkinson en de ziekte van Lou Gehrig’s (ALS). Allemaal direct in verband gebracht met aluminium.
En natuurlijk komen deze deeltjes aluminium ook in de grond terecht, waarbij het grondwater en de vegetatie wordt vergiftigd. Normaal wordt aluminium slecht geabsorbeerd door de grond, maar het is vooral door de eigenschappen van het nano-alumium dat dit nu wel het geval is. En opnieuw zal dit aluminium via de voedselketen en het drinkwater in het menselijk lichaam terecht komen. Bovenstaande was in 2013 al bekend.

De verspreiding van de chemicaliën zou onder meer te maken kunnen hebben met beïnvloeding van het weer, klimaat of milieu of het uitvoeren van een selectie op mens of dier door het uitroeien van zwakke individuen.
De chemicaliën zouden ook kunnen worden ingezet om bevolkingsgroepen te beïnvloeden en daarmee te onderwerpen of elektronisch dataverkeer te beschermen tegen kosmische straling.

Tot slot worden de stoffen genoemd in het kader van biologische en chemische oorlogsvoering. Uit een Brits overheidsrapport uit 2002 blijkt dat tussen 1940 en 1979 grote hoeveelheden chemicaliën en bacteriën over de Britse bevolking zijn uitgesproeid via vliegtuigen als onderdeel van een geheim militair programma.

De theorieën worden verworpen door de wetenschappelijke gemeenschap, die stelt dat het gaat om normale vliegtuigstrepen. Volgens die gemeenschap is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs aan te dragen voor de theorieën. Onder vochtige atmosferische omstandigheden blijven de vliegtuigstrepen langer zichtbaar.

In een rapport uit 2015 wordt melding gedaan dat de verspreide giftige substanties koolvliegas is. De illegale verspreiding van dit koolvliegas en aluminium is volgens de auteur een van de grote onderliggende oorzaken van de wijdverspreide toename van neurologische aandoeningen en de wijdverspreide aantasting van de aardse levenssfeer. Feitelijk hebben we nu keihard bewijs van illegale klimaatengineering (of te wel Chemtrails) die de afgelopen 15 jaar heeft plaatsgevonden. Het is vooral de laatste twee jaar dat er sprake is van een scherpe escalatie.
Door klimaatengineering via tankvliegtuigen ontstaat een niet-natuurlijk, giftige substantie in de atmosfeer waar in combinatie met regenwater aluminium uit vrijkomt. Verder wordt er ook gesproken dat monsters uit regenwater en koolvliegas ook barium en strontium bevatten.

Juni 2015: Bijenpopulaties krijgen een nieuwe ramp te verwerken.
In Engeland hebben onderzoekers grote doses aluminium gevonden in hun bijenvolken. Waarschijnlijk komt het aluminium in de atmosfeer door nanoaluminium te sproeien vanuit vliegtuigen in chemtrails. De bedoeling van deze actie is om het zonlicht te blokkeren om zo de klimaatverandering tegen te gaan. Er is hier een mooie naam voor: Solar Radiation Management Program. De gevolgen van deze methode kunnen zeer gevaarlijk zijn voor mens en dier. Zou er een verband bestaan tussen bijenkolonie instorting en de versnelde chemtrail activiteit ?

In eerdere studies is al aangetoond dat de bijen besmet stuifmeel met aluminium uit de weg gaan. Onderzoekers dragen de hypothese dat aluminium kan leiden tot neurologische problemen onder de bijen, een onvermogen om te voederen, of om de weg terug naar de kolonie te vinden. In vervolg onderzoek werd ook vastgesteld dat poppen uit kolonies van natuurlijk foeragerende hommels zwaar besmet bleken te zijn in Engeland.
Aluminium tellingen varieerden van 13 delen per miljoen tot bijna 200 delen per miljoen met de kleinste poppen als gastheer van de hoogste concentraties. Een aluminium concentratie van slechts 3 delen per miljoen in het menselijk hersenweefsel kan al fataal zijn.

Het is algemeen aanvaard dat een aantal op elkaar inwerkende factoren waarschijnlijk betrokken zijn bij de achteruitgang van bijen en andere bestuivers, bijvoorbeeld gebrek aan bloemen, aanvallen van parasieten en blootstelling aan pesticiden cocktails. Moet men zich afvragen of de invoering van bovengenoemde Geo-engineering programma’s niet deels verantwoordelijk zijn voor de daling onder de bijenpopulaties.
Bron: worldunity, wanttonknow, ninefornews
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1056
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 27/01/2016 18:49 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#678
Geo-engineering 5 Jaren, 8 Maanden geleden Karma: 0  
08/03/2016
Geoengineering, ook wel klimaatmanipulatie of weermodificatie genoemd, is een groot taboe-onderwerp in Nederland. Onze politici stellen er geen Kamervragen over en ook meteorologen en journalisten van dagbladen en tijdschriften zwijgen alsof ze dat gezamelijk hebben afgesproken. In de Verenigde Staten, waar wetenschappers al tientallen jaren onderzoek doen naar dit fenomeen, zwijgen meteorologen niet. Ook biologen en neurologen praten openlijk over de gevaren en de gevolgen van het inademen van aluminiumnano-deeltjes. Niet alleen Alzheimer kan daarvan het gevolg zijn, ook kanker kan dat zijn

Dagelijks kan men op satellietbeelden van NASA volgen wat er wereldwijd in ons luchtruim gebeurt. En dat is nogal wat. 14 Augustus 2015 was er een grote klimaatconferentie in Californië, waar uitgebreid werd gesproken door allerlei onderzoekers, klokkenluiders en wetenschappers over het fenomeen “geo-engineering”. Daarna volgde de klimaattop in Parijs, afgelopen december en daar was ook weer een groepje afgevaardigden aanwezig. Één van die afgevaardigden was Alexandra May Hunter. Zij is milieuadvocate en doet al meer dan drie jaar onderzoek naar wat de politieke agenda is achter dit hele gebeuren en wie er achter zitten. Zij kwam tot de conclusie dat er in totaal 7 politieke agenda’s spelen.

Heeft u zich ooit afgevraagd of het wel klopt dat zogenaamde condenssporen van vliegtuigen tegenwoordig uren blijven hangen in de atmosfeer en zelfs uitwaaieren tot een witte deken die ons zonlicht voor een groot deel blokkeren? Het antwoord van wetenschappers die daar onderzoek naar hebben gedaan is:”Nee, dat klopt niet” “Een condensspoor is na hooguit een paar minuten opgelost en zie je niet meer”. Hoe kan het dan dat er tegenwoordig zo veel “condenssporen” zijn die niet meer verdwijnen, maar uitwaaieren in de atmosfeer? Wetenschappers deden daar onderzoek naar en ontdekten dat het hier dan ook niet gaat om condenssporen, maar om chemische sporen die men met speciaal daarvoor gemaakte apparatuur vanuit vliegtuigen sproeit of chemicaliën/metaalpoeder vermengd met vliegtuigbrandstof waarmee men vanaf zo'n 6000 meter het luchtruim besproeit. En dat gebeurt niet alleen bij een egaal blauwe lucht zodat je de chemtrails makkelijk kunt zien. Sproeien gebeurt ook boven een grijs wolkendek, zodat het voor ons onzichtbaar blijft.

De ironie van het hele verhaal is ook nog eens: Onze meteorologen, die natuurlijk wel beter weten, als ze de NASA satellietbeelden goed zouden bekijken, vertellen niet het eerlijke verhaal, maar lezen een script op dat ze krijgen toegeschoven. In de V.S. Zijn er meerdere meteorologen die dat wel doen. Het staat zwart op wit in Amerikaanse senaats –en nasadocumenten van de V.S., dat de V.S. al vanaf 1946 bezig zijn met het kunstmatig ingrijpen in het klimaat. Vermoed wordt, dat het de laatste 15 jaar echter op steeds grotere schaal gebeurt en steeds meer, gezien de vele ooggetuigen wereldwijd die hier foto's en filmpjes van maakten de afgelopen jaren en dat nog steeds doen. Maar ook door de verhalen van klokkenluiders die direct betrokken waren bij deze sproeioperaties is dit bekend geworden.

Dat dimmen van ons zonlicht wordt “solarradiationmangement” genoemd en het zou o.a. bedoeld zijn om “global warming” tegen te gaan. Echter is dat ook zo? Gebleken is, dat de chemicaliën juist onze ozonlaag aantasten en we dus juist alleen maar steeds meer onbeschermd raken tegen de UV-stralen van de zon. Er zitten een aantal gaten in onze ozonlaag en daar is natuurlijk een oorzaak voor. Dit sproeien met chemicaliën heeft daar zeker aan bijgedragen volgens wetenschappers. Een andere oorzaak is h.a.a.r.p.

Ondanks het feit dat het onderwerp “geo-engineering” in 2010 al besproken is bij een klimaatconferentie van de Verenigde Naties, schijnen toch de meeste politici niet op de hoogte te zijn van dit fenomeen. Ook onze natuurorganisaties Milieudefensie en Greenpeace willen zich niet verdiepen in het onderwerp geo-engineering. Je zou je kunnen afvragen of hier opzet in het spel is..Worden zij opzettelijk niet geïnformeerd? Zit er een bepaalde reden achter? Het antwoord is twee keer “ja”. Veel geld –en machtsbelangen vanuit het militaire establishment en van multinationals zoals bijv. Monsanto. Het kunnen manipuleren en controleren van het weer is daarbij van belang. Chemtrails bevatten aluminium. Laat Monsanto nou net aluminiumresistent genetisch gemanipuleerd zaad op de markt hebben gebracht. Kennelijk willen onze overheden erg graag dat wij overgaan op genetisch gemanipuleerd voedsel.want biologische gewassen worden ziek en sterven uiteindelijk door het toedoen van deze weermodificatieprogramma's.

De chemicaliën komen nou eenmaal van het regenwater in het grondwater terecht met alle gevolgen van dien voor planten, bomen, dieren en mensen. De sproeioperaties worden uitgevoerd door speciaal daarvoor getraind legerpersoneel die zwijgplicht krijgen opgelegd vanwege de staatsveiligheid. Maar ook passagiersvliegtuigen worden betaald om de chemicaliën te vermengen met hun vliegtuigbrandstof en beseffen kennelijk maar nauwelijks waar ze mee bezig zijn, nl. het vergiftigen van hun eigen planeet en alles wat daarop leeft.

Al in 1920 werden de eerste experimenten gedaan met het op kunstmatige manier produceren van wolken. Tijdens de tweede wereldoorlog werd deze techniek zelfs toegepast, om de vijand op een afstand te houden of de radarzenders te verstoren en sindsdien is men steeds verder gegaan met het bedenken van nieuwe technieken voor militair gebruik, maar dus ook, om het weer/klimaat te manipuleren en controleren. David Keith is een
bekende geo-engineer en één van de breinen achter klimaatengineering d.m.v.“Chemtrails” en “h.a.a.r.p.

Wat gebeurt er op den duur met ons grondwater/drinkwater doordat zware metalen zoals barium, strontium, cadmium, aluminium, titanium en chemicaliën zoals ethyleendybromide en eventuele zwammen, virussen en bacteriën samen met het regenwater de grond in zakken? Worden wij dan langzaam aan vergiftigd door ons eigen drinkwater? En wat gebeurt er met onze bomen en planten die dit grondwater moeten drinken.

Ook ademen we de stoffen in via de lucht en kan dit op den duur gevolgen hebben voor onze gezondheid, omdat de stoffen direct naar onze hersenen gaan. Grotere kans op Alzheimer, Parkinson, ALS e.a. “degeneratieve ziektes” zijn dan het gevolg. Verschillende neurologen hebben bevestigd dat er een grote hoeveelheid aluminium werd gevonden in de hersenen van mensen met Alzheimer. Alzheimer en andere zogenaamde “degeneratieve ziektes” krijg je dus niet zomaar. Daar zijn bepaalde redenen voor.

Barium is net zo giftig als arsenicum en er is bekend dat het ons hart negatief beïnvloedt. Verdere gevolgen van barium, cadmium en andere zware metalen kunnen zijn: onvruchtbaarheid, kanker, psychologische aandoeningen, schade aan het DNA, chronische vermoeidheid, gebrek aan vitamine D3, astma, verzwakt afweersysteem, maagpijn, hoge bloeddruk, en andere fysieke en mentale klachten. Ook insecten, vogels en vissen leggen het loodje, vele miljoenen wereldwijd per jaar. Dat geo-engineering mede met andere factoren onze ozonlaag aantast is al uitgesproken door wetenschappers. Huidkanker is één van de snelst groeiende vormen van kanker en dit zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het feit dat onze ozonlaag ons minder goed beschermt.

Ook h.a.a.r.p. is mede de oorzaak van gaten in de ozonlaag. H.A.A.R.P. Is afkorting voor: “high frequency active auroral research program” oftewel: Een onderzoeksproject om de processen in de ionosfeer te begrijpen, te simuleren en te controleren. Wereldwijd staan er op allerlei verlaten plekken h.a.a.r.p.- installaties. H.a.a.r.p. Heeft meerdere functies. Het wordt niet alleen gebruikt om het klimaat mee te manipuleren, maar het kan ook als wapen gebruikt worden.

Dan is er nog de vraag wie het laten vliegen van vliegtuigen met zware metalen met chemicaliën betaalt. Als het hele gebeuren door militairen uitgevoerd wordt, dan betekent dat, dat een deel van ons belastingsgeld erheen gaat. Belastingsgeld wordt verzameld door het volk, dus dan hebben burgers al helemaal recht om te weten wat met hun centen gebeurt. Hoeveel miljoenen of miljarden zal het kosten, om jaarlijks deze waanzin te laten voortduren?

Ik vind dat politici zich de vraag zouden moeten stellen: Hoe kunnen komende generaties nog op een planeet leven waar al het leven ziek of dood is door het gesproeid met zware metalen en chemicaliën? Want hoe zit het eigenlijk met zogenaamde “degeneratieve ziektes” (Alzheimer , Parkinson, ALS) in Nederland? Is de lijst met mensen die getroffen worden hierdoor net zo groeiende als in de V.S.? Volgens een recent onderzoek van de Londonse universiteit Kings College zal het aantal dementerenden wereldwijd verdriedubbelen naar 2050 toe. De reden die men noemt is:”Omdat er meer mensen steeds ouder worden”. Maar is dat wel zo? Er zijn allerlei onderzoeken die zeggen dat “degeneratieve ziektes” sterk gerelateerd zijn aan de blootstelling van aluminium in de omgeving, opgeteld bij het aluminium uit vaccins, in deodorants en in maagzuurremmers. Mede maakt aluminium mensen gevoelig voor HAARP en andere elektromagnetische frequenties. Bovendien zijn chemtrails schadelijk gebleken voor biologische landbouwgewassen en het gevolg is, dat de genetisch gemanipuleerde landbouw hier dus uitgebreid van profiteert. De multinational Monsanto heeft inmiddels aluminiumresistente zaden ontwikkeld.

Is dit toeval of is het ook juist de bedoeling van de Amerikaanse overheid dat Europa en andere landen noodgedwongen moeten stoppen met biologische landbouw en over moeten stappen op aluminium -en droogtebestendige Monsantozaden?
In de V.S. zijn jaren geleden meerdere klokkenluiders opgestaan die zich op professionele basis full time met dit onderwerp bezig houden. Een aantal namen zijn: Dane Wigington, Kristen Meghan, Rosalind Peterson, Michael J. Murphy en Alexandra May Hunter. Klokkenluiders in Nederland en België die af en toe in de openbaarheid treden over dit onderwerp zijn Peter Vereecke, Willem Felderhof, Désirée Röver en ook wetenschapper en docent aan de technische universiteit in Delft, drs. Coen Vermeeren heeft een aantal jaren geleden een lezing gegeven naar aanleiding van het zogenaamde “Case Orange Report”. Verder zijn het maar een paar handjes vol mensen in Nederland die actief zijn om het onderwerp “geo-engineering” onder de aandacht te brengen in Nederland.

Het bestaan van programma’s ter beheersing van het klimaat kan niet meer ontkend worden. Ze worden gecontroleerd en gecoördineerd door het militaire establishment. Ze worden goedgekeurd door de regeringen. Ze worden in stilte uitgevoerd om onheil te voorkomen en zo lang mogelijk te kunnen doorgaan met business as usual.
De drie hoofddoelstellingen zijn :
1.Temperatuurcontrole door het creëren van kunstmatige wolken via gemanipuleerde contrails
2.Controle van het weer door manipulatie van de ionosfeer door verhittingsinstallaties als Haarp
3.Voor militaire doeleinden, als manier om met radar rond de kromming van de aarde te kunnen kijken.

De bestaande strategische documenten en wetenschappelijke studies tonen aan dat cirrusbewolking een invloed heeft op het klimaat, dat deze kunnen gemanipuleerd worden voor civiele en/of militaire doeleinden . De ambitie van de USA is om tegen 2025 wereldwijd het weer (en bijgevolg van heel de planeet) te controleren zowel burgerlijk als militair. De technologie om wereldwijd te sproeien bestaat. Het mengsel van metalen en chemische componenten wordt hetzij vermengd met de kerosine hetzij in de uitlaatgassen gesproeid. Op basis van de patenten, die eigendom zijn van Raytheon of van het US departement van defensie is het duidelijk dat de huidige programma’s van klimaatmanipulatie (boven europa) georganiseerd worden door de USA. Legaal of niet, het effect van dit sproeien op de gezondheid van deze planeet is onrustwekkend”.

Gestelde Kamervragen eind januari 2016 Een Situatieschets over wat er aan de hand is:
Probleem: Geo-engineering boven Nederland en rest van Europa Geo-engineering is een verzamelnaam voor verschillende technologieën die toegepast worden met het doel in te grijpen in het weerklimaat van een land of meerdere landen. De gevolgen hiervan kunnen zijn: Langdurige droogte, langdurige regen, het langdurig dimmen van het zonlicht, tornado's, onweer, sneeuw –en hagelbuien en het ontstaan van vreemdsoortige wolken en wolkenvlaktes in ons luchtruim of een combinatie van Middelen die hiervoor toegepast worden zijn:
1. Het sproeien met chemicaliën, nano-metaaldeeltjes en andere onbekende schadelijke stoffen, ook wel “chemtrails” genoemd.
2. Het laten ontploffen van chemische bommen, waarschijnlijk gedropt uit vliegtuigen, is niet precies bekend, men noemt dit ook wel “chembombs”.
3. H.A.A.R.P. :Het micro-waven/verwarmen van de ionosfeer met zogenaamde “ionosferische verhitters”om het weer te modificeren.
4. Cloudseeding: Het kunstmatig opwekken van regen/hagel/sneeuw op een bepaalde plek.

Biologische gevolgen:
1. Voor de mens: Gebrek aan zonlicht, gebrek aan vitamine D3, ontstaan en de stijging van allerlei ziektes zoals depressie, verzwakte afweer, huidkanker, longkanker, Alzheimer, ALS, Parkinson, hartfalen, psychische problemen, onvruchtbaarheid, schade aan DNA, astma, maagpijn, hoge bloeddruk en andere mentale en fysieke aandoeningen. Zeer zorgelijk is, dat de zogenaamde nano-deeltjes zó klein zijn, dat ze zelfs door de huid van mensen heen gaan en we deze deeltjes jaar in jaar uit inademen. Gevolg is: op allerlei manieren schade in het lichaam.
2. Voor dier, plant en water: Bijen en andere insecten worden ziek en sterven, maar ook miljoenen vogels, vissen en zoogdieren leggen jaarlijks het loodje. Bomen en planten -afhankelijk van hoeveel en hoe vaak er gesproeid wordt op die plek- raken aangetast door de chemicaliën en het gebrek aan zonlicht en sterven uiteindelijk. Alle metalen en andere schadelijke stoffen komen uiteindelijk in grondwater terecht en zullen schade aanrichten aan wortels van bomen waardoor ze niet meer kunnen leven, maar ook ons drinkwater zal aangetast worden. De vraag is, of er nog wel biologische landbouw kan plaatsvinden. De vrees bestaat dat de multinational Monsanto wereldwijd, dus ook in Nederland, de zaak zal overnemen en wij worden gedwongen aluminiumresistente en droogteresistente zaden in te kopen en te verbouwen. Met andere woorden: wereldwijd worden boeren slaaf van Monsanto en zal er alleen nog genetisch gemanipuleerd zaad te koop zijn voor boeren, wat een zeer zorgwekkend vooruitzicht is, want van genetisch gemanipuleerd zaad is ook wel onderzocht dat het kankerverwekkend is en bovendien nog erg duur ook.
3. Voor de ozonlaag: In de V.S. Zijn onverantwoord hoge u.v.- stralingswaarden gemeten al twee jaar geleden, maar drie maanden geleden weer opnieuw. Chemicaliën en h.a.a.r.p. hebben schade aan de ozonlaag veroorzaakt. Gevolg is een stijgend aantal mensen met huidkanker wereldwijd.
4. Voor de atmosfeer: Die warmt alleen nog maar verder op doordat er veel meer bewolking is door het sproeien met de chemicaliën. Global warming wordt dus niet verminderd, maar wordt alleen maar verergerd.

Maatschappelijke gevolgen:
Hoge maatschappelijke kosten zullen het gevolg zijn door steeds meer onrust onder de bevolking en veel ziekte onder mensen. Als steeds meer mensen op jongere leeftijd ziek worden, zullen ze ook niet meer in staat zijn te werken bijv en deel te nemen aan de samenleving. Mensen worden daardoor financieel armer, lichamelijk en mentaal zwakker en sociaal volgzamer/tegendraadser.

Economische gevolgen:
1. Doordat er meer dan 20% van ons zonlicht gedimd wordt, zal onze opbrengst van zonne-energie-panelen ook aanzienlijk minder zijn dan we in werkelijkheid zouden kunnen opwekken.
2. Schade voor onze bloemen, planten -en fruitteelt door te weinig zonlicht en te veel stress door grote temperatuurverschillen. Mede zal er door gebrek aan bestuiving door bijen -en hommelsterfte minder fruitopbrengst zijn.
3. Hoge medische kostenpost voor ons land. Maar ook de schade aan onze bomen die omgezaagd en vervangen zullen worden kost geld. Ook het reinigen van het grondwater dat steeds moeilijker wordt kost geld.
4. Door teveel giftige metalen wordt biologische teelt van groente, fruit, bloemen en planten steeds onmogelijker.

Kamervragen burgers:
1.Aan ons als Nederlandse bevolking wordt telkens verteld dat als strepen van vliegtuigen blijven hangen in het luchtruim, dat we ons geen zorgen hoeven te maken, want “het zijn maar condenssporen die omvormen tot ijskristallen” Maar deze “vliegtuigstrepen” boven Nederland, die niet lang geleden werden waargenomen dagen lang achter elkaar zijn pikzwart. Kan de minister uitleggen hoe zogenaamde “condenssporen” pikzwart zijn, in plaats van wit? Kan de minister mij ook uitleggen waarom er zo'n groot verschil is in dikte en kleur van de “condenssporen” zoals onze Nederlandse politici alle vliegtuigstrepen noemen die ze in de lucht zien.
2. Als wetenschapper en docent Drs. Coen Vermeeren die werkt aan de technische universiteit Delft zegt, dat persistente contrails in onze Nederlandse luchten niet normaal zijn en niet zoals het zou moeten zijn, waarom wordt dat dan niet serieus genomen door Nederlandse politici? Waarom wordt er een sprookjesverhaal verteld door onze weermensen van het journaal over ijskristallen dat simpelweg niet klopt? Waarom wordt het eerlijke verhaal voor ons verborgen gehouden?
3.Inmiddels is er al jaren bekend volgens vele onderzoekers dat alle commerciële luchtvaartmaatschappijen met chemicaliën sproeien. Kan er een onafhankelijk onderzoek gestart worden in Nederland naar welke stoffen er in de brandstoftanks van verschillende passagiersvliegtuigen zitten? Als er toegevoegde stoffen worden gevonden, waar komen die stoffen vandaan en wie levert die stoffen? Hoeveel geld krijgen vliegtuigmaatschappijen ervoor om deze stoffen in ons luchtruim te sproeien en door wie wordt dat betaald?
4.Hoe is het mogelijk dat vliegmaatschappijen als Ryanair, Cheapticket of Jet airlines (ik noem maar een paar voorbeelden) vliegtickets verkopen die bijzonder ver onder de normale prijs liggen? Door wie of wat worden deze vliegmaatschappijen financieel gesubsidieerd om toch nog te kunnen voort bestaan? Staat dat ergens in een contractovereenkomst genoteerd? Is dat ergens terug te vinden in de boeken?
5.In Duitsland is een ex-vliegtuigmedewerker uit de school geklapt en heeft bekend dat hij in opdracht sproeiapparaten voor vliegtuigen moest installeren. Hierdoor kwam zijn baan op het spel te staan en is hij ontslagen. Een baan in de luchtvaart kon hij daarna wel vergeten. Kennelijk had de informatie die hij gaf geheim moeten blijven. Kan de minister mij vertellen of dit soort sproeiapparatuur ook in Nederland geïnstalleerd wordt in vliegtuigen en in opdracht van wie gebeurt dat? Kan hier een onderzoek naar gestart worden?
6.Hoe kunnen onze politici, journalisten en meteorologen ons nog voorliegen dat “chemtrails niet bestaan” als burgers in Duitsland zelfs door de overheid via internet worden ingelicht over chemtrails/klimaat-engineering? Vraag: Waarom doen politici, journalisten en meteorologen geen eerlijk onderzoek naar wat er boven Nederland gaande is aan klimaat-engineering? Wordt het niet eens tijd dat politici stoppen een taboe-sfeer te creëeren rondom dit onderwerp en deze zaak in het belang van de volksgezondheid en het voortbestaan van de planeet eens grondig te gaan onderzoeken door middel van onafhankelijk onderzoek? Regenwateronderzoek, grondonderzoek, bloedonderzoek en uv-straling-onderzoek zou duidelijkheid kunnen geven.
7. Heeft u wel eens gehoord van “skywriting”? Kan de minister mij vertellen of er bij “sky-writing” ook sprake is van “gewone condenssporen” en zo niet, hoe kan het dan dat de uitlaatstrepen van de vliegtuigen/straaljagers niet oplossen, maar blijven hangen in de vorm van letters? Zou het misschien zo kunnen zijn dat de chemische stoffen die bij “skywriting” gebruikt worden, ook gebruikt worden bij het op grote schaal besproeien van onze atmosfeer?
8.Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een condensspoor van een vliegtuig enkel en alleen uren kan blijven hangen in onze atmosfeer onder de volgende buitengewoon zeldzame omstandigheden en die zijn: hoogte vliegtuig minimaal 30.000 voet temperatuur moet lager dan -40 graden Celsius vochtigheid moet minimaal 67% zijn Enkel en alleen als al deze drie voorwaarden wordt voldaan, kan er sprake zijn van een persistente contrail. In alle andere gevallen dus niet en zal de contrail vrij snel oplossen en er geen witte streep achter blijven. Deskundigen weten, dat deze drie voorwaarden niet of nauwelijks vóórkomen, omdat hoe hoger je in de atmosfeer komt, deste droger de lucht wordt. Aangezien vele Nedelandse burgers dagelijks deze persistente contrails in onze luchten waarnemen (die worden gefotografeerd en gefilmd) zou dat dus betekenen dat dagelijks aan die drie zeer uitzonderlijke voorwaarden wordt voldaan. Volgens wetenschappers is dit zeer onwaarschijnlijk. Maar wat is er dan aan de hand? Kan dit eens op een onafhankelijke manier onderzocht worden door experts?
Is de luchtvochtigheid boven Nederland dagelijks 67%, de temperatuur dagelijks -40 graden of lager en vliegen al die vliegtuigen dagelijks minimaal 30.000 voet? De kans is miniem dat dat zo is. Waarom laten ze dan toch van die grote witte strepen achter, die blijven hangen en uitwaaieren? Kan daar een correcte uitleg voor gegeven worden?
9.Hoe kan het, dat in dit artikel staat dat de IPCC op de hoogte is van solarradiationmanagement en landen zelfs waarschuwt om vooral niet te stoppen hiermee, terwijl ons burgers wordt verteld dat solarradiationmangement niet bestaat? Kan de minister dit aan mij uitleggen? Is hier sprake van het achterhouden van informatie naar kamerleden en bevolking toe?
10.Vraag bij het volgende artikel: Citaat:
“Dat is interessant Henk. Op de TU in Eindhoven ben ik voor mijn studie ook bezig met geo-engineering. Dat het wordt gedaan is openlijk bekend in wetenschappelijke kringen. Wij krijgen ook colleges in de verschillende methode’s die er zijn en de effectiviteit daarvan. Natuurlijk ook een stukje ethiek”. “Projecten worden nu vanuit de VN georganiseerd, doet men niet moeilijk over. Een professor die bij de VN heeft gewerkt vond het ethisch niet verantwoord dat dit buiten de publieke opinie wordt gehouden, maar aan de andere kant is dat natuurlijk logisch, krijg je van die milieubewegingen op je af”. Mijn vraag aan de minister is: Als er aan de tu in Eindhoven een professor werkt, die bij de VN heeft gewerkt en weet dat geo-engineeringprojecten vanuit de VN worden georganiseerd, waarom weten onze tweede kamerleden daar dan niks van? Waarom wordt dit uit de publieke opinie gehouden, terwijl studenten aan de tu in Eindhoven hier wel vanaf weten? Als de stoffen niet schadelijk zijn, dan heeft onze overheid toch niks te verbergen? En als je niks te verbergen hebt, kan je dus eerlijk en open zijn naar de bevolking toe. Of heeft onze overheid toch iets te verbergen? Wat heeft ze dan te verbergen?
11.In een artikel wordt gesteld dat het bedrijf Monsanto mede achter het wereldwijd sproeien met aluminium-nanodeeltjes zit. In ieder geval heeft het bedrijf inmiddels aluminiumresistente zaden op de markt gebracht. Vraag aan de minister is, of er een manier is om erachter te komen of dit ook werkelijk waar is en als dat waar is, welk recht heeft een bedrijf om zomaar ongevraagd mee te helpen met het illegaal besproeien van miljoenen mensen wereldwijd met schadelijke nano-aluminiumdeeltjes? Of zijn de operaties legaal?
12. Al vele keren zijn er vragen gesteld over geo-engineering aan alle politieke partijen van de tweede kamer, maar nog steeds blijft men ontkennen dat er op grote schaal iets gaande is dat gestopt moet worden. Mijn vraag aan alle partijen van de tweede kamer is: Wanneer gaat u dit onderwerp serieus nemen en grondig onderzoek doen?
13. Op een satelietfilmpje van 25 juli 2015 zou sprake zijn van zogenaamde chembombs boven Europa. Als u het filmpje bekijkt, ziet u hoe vanuit een totaal heldere lucht er binnen 1 seconde ineens bewolking aanwezig is. Meteorologisch gezien is dat niet mogelijk. Waar komen die wolken dan ineens vandaan? Graag een eerlijk antwoord hierover van een kundig en onafhankelijk wetenschapper op dit gebied.

Burger nummer 2:
In het kader van de klimaattop en voorgenomen reductie van CO2 uitstoot en andere vormen van luchtvervuiling, blijft het een prangende vraag,
1) wat er aan de grootschalige vorm van luchtvervuiling middels zichtbare uitstoot van vliegtuigen, m.n. de persistente contrailvorming (waarbij vliegtuigstrepen niet verdwijnen, maar juist zichtbaar uitbreiden en het zonlicht direct beïnvloeden) wordt gedaan en
2) of er onderzoeken zijn geweest naar deze uitstoot en derhalve rapporten beschikbaar zijn (WOB?) waarbij door een onafhankelijk instituut metingen zijn verricht en inzage is in wat vliegtuigen nu precies aan deeltjes achterlaten in de atmosfeer en stratosfeer en,
3) of het bekend is wat de gevolgen op lager atmosferisch niveau en bodemniveau zijn, plus de invloed op de weersomstandigheden inzake de vaak genoemde 'klimaatverandering'. *Ergo: roetuitstoot door bijv. dieselauto’s en fijnstofuitstoot door scooters, het gebruik van steenkolen e.d. komt ook steeds meer op de agenda en wordt bijvoorbeeld wel steeds meer aangepakt, maar zichtbare vervuiling door de luchtvaartindustrie en het gebruik van 'shaft' door defensie voor trainingsdoeleinden, blijft een ondergeschoven kindje. In het kader van publiekelijk en algeheel belang zou dit toch hoog op de agenda moeten komen? Waarom gebeurt dit niet? Wilt u hier mee aan de slag gaan en dit hoog op de agenda zetten? Voorts zou publiekelijk opheldering een stap in de goede richting zijn, m.b.t. tot het punt dat meteorologie standvastig blijft volhouden dat deze uitstoot door luchtvaart als een natuurlijk fenomeen wordt bestempeld, terwijl ieder mens met normaal zicht kan gadeslaan dat fenomenen als 'sluierbewolking' volstrekt niet natuurlijk zijn en een direct gevolg van de dagelijkse en steeds verder toenemende uitstoot door intensieve luchtvaart en het gebruikt van voornoemde 'shaft' voor defensie-doeleinden. Kunt u ervoor zorgen dat de burger eerlijk geïnformeerd wordt en niet allerlei drogredenen verneemt, waardoor deze ernstige en zorgwekkende vorm van vervuiling sowieso een helder punt wordt en in algeheel belang een halt kan worden toegeroepen, zodat wij ook hier in Nederland kunnen worden behoed voor mogelijk zeer kwalijke toekomstscenario's welke op termijn wellicht volstrekt niet meer omkeerbaar zijn?

Bent u ervan op de hoogte dat bijv. CEO’s van luchtvaartindustrieën zoals Ryan Air en Airbus jaarlijks aanwezig zijn op de in geheimen gehulde Bilderbergbijeenkomsten (mede onder auspiciën van onze prinses Beatrix), waarom zij daar aanwezig zijn en wat daar m.b.t. voornoemde uitstoot wordt besproken?
Bent u wellicht ook van mening dat hier openheid over moet komen?

Burger nummer 3:
Vraag 1. Waarom wordt er nog steeds niet serieus naar dit onderwerp gekeken?
Vraag 2. Bent U op de hoogte van het effect van global dimming?
Vraag 3. Bent U op de hoogte van stoffen die in de atmosfeer gespoten wordt, en de effecten op de natuur en daarmee ook de mens.
vraag 4. Waarom wordt vlieg -en scheepsvaart verkeer buiten het co2 verdrag gehouden?
vraag 5. Bent u op de hoogte van het feit dat 20 procent van het zonlicht wegvalt door global dimming?
Vraag 6.. Bent U bezorgt betreffende een leefbaar klimaat voor uw kinderen?
Vraag 7. Heeft U zin aan alzheimer? Hartfalen? Kanker? Ademhalingsproblemen? Droogte? Overstromingen?
Vraag 8. Als U dit in de lucht ziet, gaat U er dan niet vraagtekens bij plaatsen?
Vraag 9. Is er nog steeds niet genoeg aantoonbaar bewijs dat dit niet klopt? En dan verwijst desbetreffende persoon naar ondergeplaatste foto's die u ziet...
Vraag 10. Heeft de minister enig idee wat de toepassing van h.a.a.r.p./ionosferische verhitters doet met de gezondheid van mensen, planten, dieren, insecten en onze ozonlaag?

Note: Het artikel is iets ingekort, de links en foto’s zijn niet geplaatst.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met: marijebloem69@gmail.com
Bron: Marije Bloem 16/11/2015


01/01/2018
Het toepassen van weermodificatie (geo-engineering) of ook wel solar radiation management of Albedo management genoemd, door middel van het sproeien van zogenaamde chemtrails. Wat zijn de effecten hiervan:

Behalve in de rest van Europa en de VS wordt ook in Nederland gesproeid door vliegtuigen. Contrails blijven maximaal 5 minuten zichtbaar. Chemtrails waaieren uit en zijn langere tijd zichtbaar als melkachtige uitziende sluiers die gezamenlijk een wolkendek vormen.

De chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna. De eigenschap van deze stoffen om het optimaal functioneren van het bewustzijn van de mens te blokkeren, verstoren tevens de magnetische velden rondom de aarde en zijn waarschijnlijk mede verantwoordelijk voor de uitzonderlijke weersveranderingen.

De toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan longen en luchtwegen, huidziektes, chronische vermoeidheid is waarschijnlijk voor het grootste deel te wijten aan het sproeien van barium, deeltjes aluminium, deeltjes polyamidefibers en andere stoffen.

In 1995 zijn de eerste meldingen van dit fenomeen gedaan. De laatste maanden was het even rustig, maar het sproeien neemt weer toe. Het sproeien wordt waarschijnlijk gestuurd door onderdelen van geheime diensten.

Flyer: Waar is onze zon

01/05/2021
Wolkenmanipulatie in strijd tegen de opwarming of te wel ‘climate engineering’.
Met mechanische manipulatie van wolken kan het opwarmende effect van CO2 gecompenseerd worden. In het kort komt het erop neer dat aerosolen (stofdeeltjes) met gigantische vernevelaars aan permanent liggende wolkenvelden op aarde worden toegevoegd. Hierdoor worden druppels fijner waardoor er plaatselijk meer zonlicht weerkaatst.
Na onderzoek is gebleken dat als de aarde een atmosfeer zou hebben zonder broeikasgassen en wolken zou de gemiddelde temperatuur -18 graden zijn. Bij de huidige concentratie broeikasgassen zou de berekening dan uitkomen op +24 graden gemiddeld. We zitten nu echter op een gemiddelde van 14 a 15 graden. Het verschil van 10 graden komt door de rol van bewolking in het klimaatsysteem.
Met het verspreiden van stofdeeltjes en wolkenmanipulatie wordt nu al volop geëxperimenteerd en dit blijkt te werken, de natuur heeft dit al laten zien.
Als voorbeeld wordt na onderzoek de vulkaanuitbarsting van de Pinatubo begin jaren 90 vorige eeuw aangehaald op de Philipijnen. De stofwolk bleef twee jaar lang op een hoogte van 5 tot 25 kilometer hangen met als gevolg dat het een halve tot hele graad koeler werd op de aarde.
In het zuiden van de Verenigde Staten worden momenteel voorbereidingen getroffen om met behulp van ballonen stof op grote hoogte te brengen en te meten hoe effectief dit zonlicht weerkaatst.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1056
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 16/05/2021 12:31 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#719
Weermanipulaties vanaf 2000 5 Jaren, 1 Maand geleden Karma: 0  
2000
Onderzoekers van het Amerikaanse nationale centrum voor atmosferisch onderzoek hebben kort voor het jaar 2000 een nieuwe methode geïntroduceerd om regen te maken. Zij maken gebruik van een mix van natrium- en kaliumchloriden die vanuit een vliegtuig in de wolken worden gespoten, waardoor het kan gaan regenen.

China 31 oktober en 10 november 2009
Dat de mensheid zelf het weer naar eigen hand probeert te zetten en dat dit niet altijd goed hoeft uit te pakken hebben de Chinese weermakers dit jaar wel ondervonden. Deze Chinese weermakers worden verantwoordelijk gehouden voor de sneeuwchaos waar China momenteel onder gebukt gaat en waarbij tot nu toe 21 mensen verongelukten. Zo heeft de zware natte sneeuw een dak doen instorten bij een benzinestation en bij een schoolcafé, waarbij drie kinderen omkwamen. Duizenden automobilisten strandden in de sneeuw. De luchthaven moest veel vluchten annuleren
Deze tweede sneeuwval in november in Peking werd ook kunstmatig geïnduceerd. China werkte eerder ook al met chemicaliën. Toen werd dat gebruikt voor de Olympische spelen in Peking.
Zonder voorafgaande kennisgeving leidde de weermanipulatie tot een grote puinhoop in Peking, met vastlopen van het verkeer en vertragingen van vluchten. De gemeentelijke vervoersautoriteiten gebruikten meer dan 6.000 ton antivriesmiddelen om het verkeer op de wegen weer op gang te krijgen. De sneeuwval veroorzaakte ook een vier uur durende sluiting van Beijing Airport, waar bijna 200 vluchten werden geannuleerd.
De sneeuwval was in de meeste gebieden van het centrum meer dan 10mm, de hoeveelheid die normaal bij een sneeuwstorm hoort. Noordwesten van Peking registreerde 18.5 mm sneeuwval.
De eerste kunstmatige sneeuwval, op 31 oktober, werd de sneeuw veroorzaakt door 186 doses zilverjodide, een verbinding die gebruikt wordt om wolken in te zaaien. Meer dan 16 miljoen ton sneeuw viel op Peking en veroorzaakte ook honderden vluchtvertragingen.
Het Chinese National Meteorologisch Centrum maakte kenbaar dat de lokale afdelingen de mogelijkheid om het weer met regen- en sneeuw te manipuleren ten baat nemen voor de verlichting van de droogte in het zuiden en het watertekort in het noorden.
Niemand kan zeggen hoeveel de weermanipulatie de weersverschijnselen zullen veranderen. We moeten niet te veel afhankelijk worden van maatregelen om kunstmatig regen of sneeuw te krijgen, omdat er te veel onzekerheden aan gekoppeld zijn aldus een woordvoerder.

Moskou 25 maart 2010
Russische luchtmacht bombardeert ijsschotsen tot ijsklontjes
Rusland heeft gevechtsvliegtuigen ingezet in de strijd tegen hoogwater. De vijftien toestellen moeten gekantelde ijsschotsen op grote rivieren aan stukken schieten zodat er geen dammen ontstaan die overstromingen kunnen veroorzaken.
AIleen de beste piloten mogen het klusje klaren, zei een legerwoordvoerder gisteren tegen het Russische persbureau Ria Novosti. Circa drieduizend plaatsen aan de rivieren Db, Jenisej, Lena en Amoer in Siberie in het oosten van Rusland krijgen mogelijk te maken met hoogwater in het voorjaar. Daardoor lopen ongeveer 2 miljoen Russen het risico op overstromingen.
De gevechtsvliegtuigen worden wel vaker ingezet voor klimaatklussen. De luchtmacht moet voor belangrijke feestdagen de wolken boven Moskou met een chemische stof beschieten, zodat wolken leegregenen en het zonnetje daarna schijnt op elke feestdag.

19/10/2010: Vliegtuigstrepen
De verbrandingsgassen van vliegtuigstraalmotoren bestaan vooral uit koolstofdioxide en waterdamp. Vliegtuigstrepen bestaan uit waterdruppeltjes of ijskristalletjes. Ze ontstaan uit waterdamp in de lucht die condenseert of rijpt. De hoeveelheid waterdamp die lucht maximaal kan bevatten hangt af van de temperatuur. Afhankelijk van het vochtgehalte van de lucht waar het vliegtuig doorheen vliegt kan het beetje extra waterdamp van de verbrandingsgassen ervoor zorgen dat maximum lokaal overschreden wordt, zodat de waterdamp neerslaat en ijskristallen vormt. De vliegtuigstrepen bestaan dus vooral uit water dat al in de lucht zat.
Vergelijk het met een fluitketel waarvan je in de zomer bij 25 graden minder waterdamp ziet ontsnappen wanneer het water kookt, dan in de winter bij -5 graden.
De condensatie wordt nog eens bevorderd door kleine vloeibare en vaste deeltjes in de uitlaatgassen, vooral zwaveloxiden, die als groeikern dienen voor de ijskristallen. Of een vliegtuig strepen achterlaat, in het Engels contrails genoemd, hangt dus vooral af van de luchtvochtigheid en van de temperatuur, die weer sterk afhankelijk is van de hoogte. In de praktijk vormen vliegtuigstrepen zich alleen boven een hoogte van 8 kilometer waar een temperatuur van rond de -40 graden Celsius heerst, en als de luchtvochtigheid hoog genoeg is. Verkeersvliegtuigen kruisen doorgaans op zo'n 10 kilometer hoogte.
In vochtige lucht kan de vliegtuigstreep dus blijven hangen, uitwaaieren door de wind, en zich zelfs uitbreiden en een carrière als gewone wolk van het cirrus-type beginnen.
Deze kunstmatige wolken hebben invloed op het klimaat. Overdag weerkaatsen ze zonlicht, waardoor ze een afkoelend effect hebben, maar ze absorberen ook infrarood licht om het in alle richtingen weer uit te stralen, waardoor ze 's nachts en overdag een isolerende deken kunnen vormen. Netto hebben de vliegtuigwolken door het groeiende vliegverkeer een opwarmend effect van zo'n 0,3 graden per tien jaar.

18/12/2010: Chinezen willen meer controle over het weer.
China gaat meer investeren in onderzoek naar technieken om het weer te kunnen beïnvloeden. Volgens een belangrijke Chinese meteoroloog wordt hard gewerkt om regen, zonneschijn en andere weersoorten te kunnen manipuleren. Dat meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua vrijdag. Peking hoopt met de nieuwe technieken natuurrampen te kunnen voorkomen. Daarnaast zou de nieuwe kennis ook ingezet kunnen worden om akkers te beregenen in droge periodes of om mooi weer te garanderen bij grote evenementen. China stelde in de eerste tien maanden van dit jaar 762 miljoen yuan (86 miljoen euro) beschikbaar voor onderzoek naar het beïnvloeden van het weer. Dat is een toename van 19% ten opzichte van het jaar daarvoor, toen voor het eerst geld werd weggezet voor dit onderzoek.Chemische middelenTijdens de Olympische Spelen in 2008 en de nationale militaire parade in 2009 schoten meteorologen al chemische middelen de hemel in om het te laten regenen voordat de wolken de hoofdstad bereikten.
Bron: NU.nl

11/06/2011
China gaat de komende jaren 150 miljoen dollar steken in een project om het noordoosten van het land op regelmatige basis van regen te voorzien. In het betreffende gebied wordt veel graan verbouwd; maar herhaaldelijk terugkerende periodes van aanhoudende droogte brengen de oogsten in gevaar. Bovendien vreest men voor uitgebreide bosbranden. Als het project succes heeft, zullen de inspanningen worden uitgebreid naar andere delen van het land.
Regen maken is voor China niets nieuws: al vijftig jaar wordt ermee' geëxperimenteerd - om oogsten te verbeteren, branden te lijf te gaan en rivieren en reservoirs van water te voorzien. En natuurlijk onlangs nog om te voorkomen dat het zou regenen, boven de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing. Zevenduizend stuks luchtafweergeschut en 4.500 lanceerinrichtingen voor raketten zijn daartoe in stelling gebracht om spulletjes de lucht in te schieten die de wolken tot regen moeten bewegen.
Het heeft inderdaad niet geregend die achtste augustus. Maar wie weet wat er zou zijn gebeurd als er niet was ingegrepen. Misschien ook wel niks. Dat weet je maar nooit.

Weermodificatie is van alle tijden. Tal van volkeren hebben zang en dans aangewend om de weergoden op andere gedachten te brengen. Op enigszins wetenschappelijke wijze doet men het sinds eind jaren veertig van de vorige eeuw. En altijd op dezelfde manier: door wolken te bestrooien.
Waarmee men strooit, hangt af van de aard van de wolk: er zijn warme wolken en er zijn koude.

29/06/2011: Het (anti-)hagelkanon.
Al sinds de eerste versie in 1896 door de Oostenrijkse wijnboer Albert Stiger werd ontwikkeld, wordt er verwoed discussie gevoerd over de werking van het apparaat waarmee tegenwoordig ook Nederlandse fruittelers proberen hagelvorming in buien te voorkomen. Gisteren werden ze onder me,er ingezet op Zuid-Beveland, waar 's ochtends al een buienfront over trok.
Het apparaat ziet er voor een leek meestal uit als een verticale trechter op een zeecontainer. Door met tussenpauzes van enkele seconden schokgolven van geluid de wolken in te sturen zou de groei van hagelstenen worden verstoord, of mogelijk zelfs de opbouw van de hele hagelwolk.
Veel wetenschappers zijn sceptisch over de werking. Je hebt de kracht van een atoombom nodig om een hagelbui te beïnvloeden. Een nadeel van het hagelkanon is dat het gepaard gaat met doffe dreunen. Niet altijd leuk voor omwonenden.
Een hagelbui kan grote schade veroorzaken aan de oogst.

16/12/2011
Als het aan de Chinese overheid ligt, zitten de weersverwachtingen er binnen drie jaar nooit meer naast. Nog voor 2015 wil Peking exact kunnen bepalen waar en wanneer hoeveel regen naar beneden komt. Dat blijkt uit het vijfjarenplan voor meteorologische ontwikkeling. Een Weer Interventiecentrum krijgt de bevoegdheid het te laten regenen en sneeuwen op plaatsen waar dit nodig is.
Volgens het Chinese KNMI, de CMA, zweeft er jaarlijks voor drieduizend miljard liter water boven het land in de vorm van wolken. Slechts 20 procent daarvan valt naar beneden. De rest waait over de landsgrenzen heen en is waardeloos voor de Chinezen. Dat kan niet langer, vinden de autoriteiten.
We gaan met raketten en vliegtuigen chemicaliën op de wolken strooien zodat ze meer neerslag loslaten. China wil meer regen om er zeker van te zijn dat het land zelf genoeg voedsel kan blijven produceren voor de ruim 1,3 miljard monden.
Rond Peking experimenteert China al langer met de technieken. Inwoners waren woedend toen de autoriteiten trots toegaven dat de vele sneeuw die in zoog ongebruikelijk vroeg viel en veel schade veroorzaakte, aan hen te danken was. En om zeker te weten dat de openings- en sluitingsceremonies van de Olympische Spelen in 2008 niet zouden verregenen, werden wolken buiten de stad lek geschoten. Dat China nu een nog grotere weergod wil worden, ligt slecht in buurlanden. Onder andere Thailand wil dat er genoeg wolken overblijven om zelf lek te schieten. Koning Bhumibol heeft vijf jaar geleden zelfs een Europees patent gekregen op een methode voor kunstmatige regen.

Dit voornemen, om op grote schaal kunstmatig regen op te wekken, is een niet-realistisch en gevaarlijk plan. Dat stelt meteoroloog Aarnout van Delden van het Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht (IMAU), verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Die techniek, cloud seeding geheten, werkt wel, maar is zeer onbetrouwbaar.
De intensiteit van zo'n bui is vooraf niet te voorspellen. Je kunt ongewild op een kleine plaats heel veel neerslag krijgen." Zo verdronken in 1972 in South-Dakota in de Verenigde Staten ongeveer tweehonderd mensen na een immense stortbui, waardoor een ravijn onder water kwam te staan. Het is nooit bewezen, maar het vermoeden was groot dat cloud seeding de oorzaak was. Daarna zijn de experimenten hiermee in de VS gestopt. Ook is niet altijd te voorspellen welke neerslag er valt: een onbedoelde hagelbui kan grote schade op de grond veroorzaken.
Maar naast het gevaar is bovendien de effectiviteit marginaal. Er moet genoeg waterdamp in de atmosfeer zitten om het te kunnen laten regenen. De aanvoer daarvan kun je niet sturen. Een regenbui veroorzaken in een droog gebied is dan wel mogelijk, maar daarna houdt het snel op.
Irrigatie, het via kanalen bevloeien van akkers, is daarom een veel betere oplossing om droge gebieden vruchtbaar te houden.
De Chinezen houden zich al decennialang bezig met het beschieten van wolken om het te laten regenen. Zo lukte het in februari om over zeven provincies 374 miljoen liter regen naar beneden te laten vallen. Dat lijkt veel, maar is het niet. Dat komt overeen met 1mm regen op een oppervlak van 374 vierkante kilometer, een honderdste van het oppervlak van Nederland. Niet bepaald een indrukwekkende prestatie.

02/08/2013
Zeven raketten met chemische middelen zijn in Hangzhou, een stad bii Shanghai, gelanceerd om het te laten regenen. China kampt met een hittegolf. Volgens een meteoroloog zorgden de raketten voor een neerslag van 5.4 mm. De temperatuur daalde voor 1,5 uur met 10 graden Celsius.

06/05/2017
De werking van de nieuwste anti-hagelkanonnen berust op een mechanische drukgolf die ijs en hagelstenen verpulveren voordat ze de grond bereiken. De drukgolf is even sterk als een explosie van een conventioneel kanon maar dan zonder herrie, De veroorzaakte mechanische drukgolf bereikt een hoogte van wel 10km en afhankelijk van de grote kan het een oppervlakte van 20 tot 80 hectare bereiken.
Zo wordt schade aan ketsbare gewassen voorkomen. Het anti-hagelkanon kan gebruikt worden door boeren, fruittelers en organisatoren van festivals om de bezoekers te beschermen tegen noodweer. Het schijnt dat de natuur, lees vogels, geen last hebben van de drukgolven veroorzaakt door het hagelkanon als deze inwerking is.
Zie ook: www.stil-hagelkanon.nl
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1056
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 25/05/2017 20:56 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#869
Wordt ons weerklimaat gemanipuleerd 3 Jaren geleden Karma: 0  
08/09/2018.
Dit heeft dan betrekking op het dimmen van zonlicht door de witte vliegtuigstrepen. Ze vormen vaak ook witte sluiers, die van horizon naar horizon reiken. De blauwe Zwitserse luchten behoren doordoor tot vet verleden. De luchtvaart is bij dit fenomeen de grote boosdoener.
Het opzettelijk dimmen van het zonlicht door middel van chemische vliegtuigsporen heet in wetenschappelijke termen Solar Radiation Management. SM valt onder de overkoepelende technologie die geo-engineering heet. Haarp (High Frequency Active Auroral Research Program) valt hier ook onder en extreme weersomstandigheden kunnen hiervan het gevolg zijn.
Er is onderzoek gedaan naar welke stoffen er zitten in de uitlaat van passagiersvliegtuigen. Het blijkt dat er 16 soorten metaaldeeltjes in zitten waaronder aluminium. En daar maken wetenschappers en specialisten zich grote zorgen over,
Weinig zonlicht en veel witte sluiers en wolkenvelden veroorzaken tevens een gebrek aan vitamine D3. Een epidemie van vitamine D3-tekort golft over de wereld.
Daarnaast wordt er gesteld dat het gehalte aluminium in kerosine abnormaal hoog is.
De kans op dementie is nu 1 op de 3 bij vrouwen en bij mannen is dit 1 op de 5.

Bomen en planten hebben nu ook te lijden onder de luchtvervuiling, elektromagnetische straling en klimaatstress. Boomschimmels, virussen, bacterieziekten en verbranding van bladeren zijn daarvan het gevolg.

Ook sterven er wereldwijd elke dag weer grote aantallen insecten, vissen, vleermuizen, vogels etc als gevolg van water- en luchtvervuiling. In 2014 zijn er 289 gevallen van massaal en spontaan sterven van dieren. Hommels sterven massaal door metaal in bloemen. Driekwart van totale insectenpopulatie is ondertussen verdwenen.

De buitengewoon warme en droge zomer van 2018 heeft een aantal zeer ongewone weersverschijnselen laten zien.

Zeer opvallend waren de lange, aaneengesloten perioden met azuurblauwe luchten, zoals we die lang niet meer gezien hebben, afgewisseld door dagen met uitgebreide chemtrail-activiteiten. Opmerkelijk was verder de aanhoudende droogte.
Te beginnen met de full blue skies van 2 juli, gevolgd door de chemtrails van 6 juli en daarna de regenwolken van 9 juli waaruit geen spatje regen viel. De chemtrails van 2 augustus sluiten dit vierluik af.
Er is schijnbaar iets raars aan de hand. Er lijkt een relatie te zijn tussen neerslagtekorten en chemtrail-activiteiten.

Gewoonlijk slaat na een warme periode het weer met het nodige spektakel en een hoop nattigheid om. Maar deze zomer gebeurde dat niet, of alleen zeer lokaal. Over het hele land gemeten ontstond er een groot neerslagtekort.
De reden daarvan kan zijn dat de nanodeeltjes in chemtrails te klein zijn om als kern (nucleus) te dienen voor een normale regendruppel. De nanodeeltjes trekken dan wel waterdamp aan, maar niet genoeg om een druppel te vormen met voldoende valgewicht.
De condensatie is te beperkt. De deeltjes blijven dus rondzweven. Gevolg: geen regen.
Dan volgt er in de tweede helft van juli opnieuw een zeer warme periode met veel blauw en nauwelijks regen. Tot 2 augustus. Dan is er weer een chemtraildag zoals 7 juli. En opnieuw vallen de neerslaghoeveelheden daarna tegen.

20/05/2019
In internationaal verband wordt onderzoek gedaan naar de invloed van het luchtverkeer op de atmosfeer.
Het VN - klimaatpanel IPCC stelt vast dat vliegtuigen, die naast CO, nog verschillende andere stoffen uitstoten, op een complexe manier invloed kunnen hebben op het klimaat.
Het effect op het klimaat van mogelijke veranderingen in de bewolking door het vliegverkeer is onzeker.
Hoge bewolking die het gevolg is van vliegtuigstrepen kan het broeikaseffect mogelijk versterken.
Aan de andere kant zorgt deze bewolking voor reflectie van zonlicht, wat weer een afkoelend effect geeft.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1056
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 13/08/2019 08:23 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#900
Olielanden blokkeren onderzoek 2 Jaren, 8 Maanden geleden Karma: 0  
19/03/2019
Olielanden blokkeren onderzoek naar geo-engineering

De VS en Saoedi-Arabië hebben een Zwitsers voorstel om technieken voor grootschalige kunstmatige klimaatafkoeling nader te onderzoeken geblokkeerd. Volgens de grootste olieproducerende landen was de tekst van de resolutie bij de VN-milieuconferentie in Nairobi te veel gebaseerd op het voorzorgsprincipe (‘in geval van twijfel niet doen’), meldt persbureau Reuters.

Zwitserland en 11 andere landen trokken daarop bij de tweejaarlijkse United Nations Environment Assembly (UNEA) in Nairobi hun resolutie voor meer internationaal onderzoek naar geo-engineering in. ’Ons doel was meer informatie op tafel te krijgen voor betere discussies,’ stelde de Zwitserse delegatie. ‘Dit onderwerp negeren helpt niet. We moeten over geo-engineering praten en over hoe we die technologieën in de toekomst reguleren,’ aldus milieuminister Siim Kiisler van Estland in The Guardian.

Tegelijkertijd verscheen een studie in Nature Climate Change, die onderzocht welke gevolgen geo-engineering voor lokale extreme regenval en extreme temperaturen zou hebben. Daarvoor heeft de onderzoeksgroep van Harvard in een model eenvoudigweg de zonnewarmte een tandje (1%) naar beneden geschroefd, waardoor de helft van de menselijke opwarming teniet gedaan werd. Eerdere onderzoeken wezen op het gevaar van veranderende regen en temperatuur-extremen. Maar volgens de onderzoekers zou slechts 0,4% van de onderzochte plekken daardoor getroffen worden. Evenmin zouden het jaarlijkse neerslagmaximum over een periode van vijf dagen (overstromingsrisico) en regenval minus evaporatie verslechteren.

‘Het lijkt logisch dat minder regen voor meer droogte zorgt. Maar voor ecosystemen en boeren is waterbeschikbaarheid eigenlijk belangrijker: regenval min evaporatie. Door geo-engineering vermindert de regenval, maar het verlaagt ook de temperatuur. Daardoor kan een dalende regenval gepaard gaan met een groter waterbeschikbaarheid.,’ zegt co-auteur David Keith tegen CarbonBrief.

In tegenstelling tot eerdere studies gaat dit onderzoek niet uit van het volledig compenseren van de temperatuurstijging in de afgelopen 200 jaar, maar slechts voor de helft. Hiermee zou de toename van orkanen en tyfoons grotendeels tenietgedaan worden. Bij een verdubbeling van het CO2 gehalte zou het aantal tropische stormen niet met 17,6 % toenemen, maar slechts met 2,4%.

Alan Robock, auteur van het paper ‘20 reasons why geoengineering may be a bad idea’, wijst erop dat het onderzoek door simpelweg een lagere zonnewarmte in te voeren allerlei mogelijke nadelen van het gebruik van aerosolen in de atmosfeer (de vaakst voorgestelde oplossing) negeren, zoals een toename van diffuse straling een warmere stratosfeer en reacties met de ozonlaag.

Sonia Seneviratne van ETH Zurich vindt het onderzoek interessant, maar vergelijkt geo-engineering met morfine: het verlicht de symptomen van een ziekte, maar het maakt je niet beter. En je raakt er verslaafd aan.

Technologie-ethicus Behnam Taebi van de TU Delft wijst erop dat beleidsmakers niet de luxe hebben om de beslissing om geo-engineering eventueel toe te passen niet oneindig kunnen uitstellen. ‘Klimaatverandering kan onomkeerbaar zijn, maar we weten niet wanneer we het point of no return passeren. Als Groenland en de Noordpool smelten, is het te laat.’ Het besluit om geo-engineering wel of niet toe te passen moet de wereld voor die tijd nemen. ‘Daarom hebben we dringend meer kennis nodig,’.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1056
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 64 gasten online