Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Nederlands weer vanaf het jaar 0 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Nederlands weer vanaf het jaar 0
#293
Jaar 1350 – 1399 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1359
Een felle koudegolf treft West-Europa deze winter. Men spreekt over de koudste januari in een halve eeuw. Ook de zomer is extreem koud, de herfst is nat.

1361
De winter heeft veel vorst gebracht. Op 26 februari staat de hemel als het ware in brand. Hiermee wordt vrijwel zeker noorderlicht bedoeld. De zomer is zeer warm, uitlopend op zware regenval.

1362
De tweede Sint-Marcellusvloed of Eerste Grote Mandränke (grote verdrinking van mensen) vond plaats van 15 op 16 januari 1362.
Extreme zware zuidwesterstorm. Men spreekt van de storm van de eeuw, met tornado-achtige verschijnselen. Er is veel schade veroorzaakt. Zelfs wordt over het omwaaien van huizen en torens geschreven. De Zwarte Dood, die na 1351 wat was uitgewoed, steekt tot ieders ontsteltenis weer de kop op.
In april is er sprake van een pittige koude-inval, die op veel plaatsen rampzalig is voor de ontluikende gewassen. In juni is er een uitbarsting van een vulkaan op IJsland, de hevigste vulkanische eruptie in historische tijd op dit eiland. Het is niet onmogelijk dat deze eruptie verantwoordelijk is voor de tijdelijke verslechtering van het klimaat in West-Europa.

1363
Tot 1367 is er sprake van matige tot slechte zomers

1364
In heel Europa is de winter uitzonderlijk lang en streng, van december tot eind maart. Voornamelijk veel armen, vrouwen en kinderen komen om. Gelukkig was de dooi traag, zodat er maar weinig rivieren overstroomd zijn.

1374
De enorme massa’s sneeuw die in januari in de middelgebergten van Europa gevallen zijn, doen de rivieren wassen en veroorzaken overstromingen langs de rivieren en aan de kust. In Tiel en Zandwijk staat de oude stad onder water staat en zijn vele huizen ingestort. Een groot deel van Zuid-Holland blijft langer dan een jaar onder water staan. Tot overmaat van ramp valt de winter hevig in.

1375
Een zware stormvloed. Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving

1378
December is een erg koude maand.

1383
De zomer is erg warm en tevens zeer droog. In ruim twintig jaar is het niet zo droog en warm geweest.

1384
Vanaf de lente tot medio augustus is de warmte en droogte ondraaglijk. Daarna komt er een weersomslag. Te Tiel spreekt men van een zonsverduistering en een noodweer op 17 augustus, dat tamelijk lang duurt. Op de Waal zijn schepen vergaan.

1386
De vijfde te warme zomer achtereen. Bij Keulen waadt men door de Rijn. Voor de derde keer binnen tien jaar staat de Rijn extreem laag: eerder was dit het geval in oktober 1383 en in de zomer van 1386. In de zomer van 1393 zal het voor de vierde keer zover zijn.

1393
De zomer van 1393 is andermaal warm en langdurig droog; de droogte schijnt al in april te zijn aangevangen. De Rijn staat heel laag, nu al voor de vierde keer in een jaar of tien. Eind november wordt ons land opgeschrikt door een plotselinge hevige vorstinval, die met zware sneeuwval gepaard gaat, waarin tal van argeloze reizigers de dood vinden. De Rijn vriest dicht. De lage standen van de rivieren hebben het dichtvriezen versneld, maar het oppervlaktewater is intussen wel weer gaan wassen. Ondanks de vele sneeuw van eind november vernemen we weinig over hoog water na de dooi. Blijkbaar werken de lage standen van de afgelopen zomer en herfst nog steeds door.

1394
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving. In de lente van 1394 is de Rijn echter sterk gewassen.

1396
Na de strenge winter volgt er een watersnood.

1399
Men beleeft een koude lente. In de omgeving van Zwolle woedt dit jaar de pest. Door de zware regenval staat de Rijn hoog in de eerste helft van mei en in augustus.

1399
Begin januari wordt er strenge vorst gemeld en eind januari valt er bijzonder veel sneeuw. In mei en juni regent het onafgebroken, wat in hoog water in Arnhem resulteert.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 30/01/2018 18:28 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#294
Jaar 1400 – 1429 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1400
Evenals in de vorige winter brengt ook die van 1399/1400 veel vorst. Op de Waal is de scheepvaart gestagneerd van begin januari tot begin februari. De zomer is voor een groot deel warm en droog. In Tiel woedt omstreeks 25 juli een hevige pest.

1402
Een zachte winter. Eind februari overstroomt de Betuwe. Medio februari heerst er noodweer, met hevige windstoten, hagel en bliksemschichten. Op het eind van de maand staat een deel van de Betuwe onder water.

1404
19 november Stormvloed: de eerste Sint-Elisabethsvloed.

1404
De herfst is warm en droog. In december 1404 vriest het enige tijd hard.

1405
In januari 1405 vriest het enige tijd hard. De zomer is grotendeels nat met op veel plaatsen wateroverlast. In de herfst regent het aanhoudend, tot december toe.

1408
Een extreme strenge winter met veel ijs en sneeuw, die tien tot twaalf weken duurt gevolgd door catastrofale ijsgang en overstromingen. De Rijn zit vanaf de bron tot de monding muurvast. Alles is overdekt met een dik pak sneeuw. Als het begint te dooien is de ijs- en waterschade onvoorstelbaar. De situatie in het Rivierengebied is merkwaardigerwijze beperkt gebleven tot hoog water.
De eerste windwatermolens in Noord Holland bij Alkmaar.

1409
Erg zachte winter. Watersnoden Noordelijke IJdijken en omgeving, ernstige rivieroverstromingen.
Een plotselinge vloedgolf in februari, afkomstig uit Duitsland, doet de dijk ten oosten van Tiel tussen het dorp Ooij breken. Onder andere de Overbetuwe en de Nederbetuwe worden overstroomd. Na de watersnood slaat de droogte toe. Het droge weer moet een verkwikking zijn voor de inundatie-gebieden.

1411
De tweede helft van november en de hele maand december is het erg nat, waardoor het opppervlakte-water sterk wast. Daardoor breekt de dijk van de Waal bij Tiel en de Nederbetuwe loopt onderwater. Ook de dijkdoorbraak te Zandwijk op den Kouijster.

1412
In november steekt een storm op, die twee weken duurt.

1413
Watersnoden, ernstige rivieroverstromingen. Dijkdoorbraak bij Kedichem het water uit de Waal loop over de Lingedijk die fataal is voor Holland.

1413
Een aantal dijken zijn in april doorgebroken; grote delen van het rivierengebied lopen onder water. Ook de Diefdijk, die Holland scheidt van Gelre, begeeft het en de Betuwe komt onder water te staan.

1414
De herfst en ook de winter van 1414-1415 is het bijzonder nat. Het koren bederft in de grond.

1415
In maart staat de gehele Betuwe onder water.

1417
Vanaf dit jaar worden de winters kouder.

1420
De winter is vroeg ingevallen: in oktober ligt er al sneeuw. Ook in november en december heeft men veel last van sneeuw. Al voor Nieuwjaar is er sprake van grote kou; er is ijsgang op de rivier. Het winterweer
houdt aan tot ver in januari. De lente is zeldzaam mooi, de zomer is extreem warm en droog. Op de 6e juni brandt de stad Tiel haast helemaal af. Van de huizen staan er nog maar een tiental overeind.

1421
Herfst is nat met hoog opperwater. Watersnoden en ernstige rivieroverstromingen 18 November Stormvloed: de tweede Sint-Elisabethsvloed. De Biesbosch ontstaat.
De wind blaast met orkaankracht in Tiel en elders verscheidene huizen omver. Op 15 december stijgt het water van de Rijn en de Waal tot zulk een hoogte, dat het op veel plaatsen bijna onbeweeglijk stil blijft staan tegen de rand van de dijken. Het water
blijft zes dagen op die hoogte staan en zakt niet. Op 20 december breken de dijken bij Emmerich, waardoor het water stroomafwaarts wat zakt, maar bij Tiel toch nog hoog blijft, tot na 6 januari 1422.

1422
De zomer is uitzonderlijk warm en bijzonder droog. Vanaf september wordt het onstuimig en erg nat weer, zodat watersnoden en ernstige rivieroverstromingen ontstaat in de lage delen van het land.

1423
Een ongekende koudegolf met veel sneeuw. Anderhalve maand heeft het hard gevroren. Hoog water houdt tot ver in de lente aan. In de loop van juni wordt het erg nat en dat duurt maandenlang, tot ver in november.

1424
De zomers is uitzonderlijk warm gepaard met droogte. 18 november Stormvloed: de derde Sint-Elisabethsvloed.

1424
In maart zet een droogteperiode in die de gehele lente en zomer aanhoudt en pas omstreeks 1 november eindigt. Er valt nauwelijks een druppel water.

1427
Een strenge winter 1426/1427.

1428
De zomer is bar en boos: van begin april tot in november zijn er geen vier dagen achtereen zonder zware regenbuien. Er is zeer veel schade aan de groei van graan en fruit.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 07/02/2019 19:22 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#295
Jaar 1430 – 1849, Kleine IJstijd 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
Kleine IJstijd die 4 eeuwen duurt.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 23/07/2011 16:45 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#296
Jaar 1430 – 1499 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1430
Begin van de kleine IJstijd. Temperatuur daalt van de winter, lente en herfst significant. De zeespiegel daalt.

1431
Alle seizoenen zijn te koud behalve de zomers. Dit gaat zo door tot en met 1440. Doorbraak van den dijk te Loenen.

1432
De winter van dit jaar is zeer streng en duurt lang. Na het lange strenge winterweer volgen de onvermijdelijke ijsgang en hoog water. De Waaldijk breekt door en zo worden door de watervloed veel ingezaaide wintergewassen overstroomd. In een aprilnacht is er zoveel sneeuw gevallen, dat de rivieren weer beginnen te wassen. In de eerste helft van mei staat de Rijn nog steeds hoog; de lente is kil en nat, het begin van de zomer ook, met veel regen; augustus is heet; een deel van de herfst nat.

1433
Deze winter is zeer streng en langdurig. Het vriest dat het kraakt van half november af tot 10 februari. Het ijs op de rivieren is zo dik dat tweespannen en karren met koopwaar van de ene kant naar de andere kant van de rivier kunnen rijden. Op 11 februari is het water zo sterk gewassen en gestegen doordat stroomafwaarts de doorstroming belemmerd is door het ophopen van ijsschotsen. Op twee plaatsen breekt hierdoor de dijk bij Huissen en het binnenstromende Rijnwater zet de hele Betuwe blank. Het vriest zo streng bij een harde ijskoude oostenwind dat het stromende water overal dichtvriest. Mensen klimmen op de daken van hun huizen en komen om van honger en kou want de reddingboten kunnen vanwege het ijs niet uitvaren. De ellende is onbeschrijflijk. Sommige gebieden blijven jaren onder water staan.

1434
Voor de derde achtereenvolgende keer beleeft men een winter met veel vorst. Op 10 februari meldt men ijsgang op de Rijn en de Waal. Na de dooi blijft de Rijn tot na medio maart hoog. De zomers is uitzonderlijk warm. 7 oktober noodweer. Duizenden bomen worden ontworteld.

1435
Het winterweer zet in met noodweer op 7 oktober, gepaard gaande met onweeer en windstoten met orkaankracht. In november gaat het hard vriezen. Er valt herhaaldelijk sneeuw. Op het hoogtepunt van de koudegolf ligt de Rijn vast van Basel tot Dordrecht, dichtgevroren. Het word een extreem strenge winter, verschrikkelijk en schadelijk. De dooi verloopt bij ons traag en tot ernstige overstromingen komt het niet.

1436
De zomers is extreem koel. Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1437
In de winter ontstaan er in de omgeving van Tiel drie breuken in de Waaldijk, veroorzaakt door de erg strenge winter blokkeert ijsgang het water. Dat betekent alweer watersnood in de Betuwe. Tot ver in april moet er voortdurend worden gewerkt aan het herstel van de schade. In de Betuwe heerst “groot kommer”. Door een kisting ter lengte van 200 voeten werd en een dijkdoorbraak te Leeuwen voorkomen.
Tot overmaat van ramp is er de pest in het land. Een gedeelte van de herfst is bijzonder nat en het stormt geregeld.
Op 15 november breekt een stormvloed de Spaarndammerijk door.
Niet lang na de stormvloed van begin december gaat het hard vriezen. Kort na medio december heeft men op de Waal al met zware ijsgang te kampen.

1438
Omstreeks half januari breekt door het hoge water de dijk van de Nederbetuwe langs de Waal tussen Tiel en IJzendoorn op zeven plaatsen door. Er komen mensen om het leven. Er zou binnendijks een nieuwe dijk worden aangelegd. Deze is echter omstreeks Sint-Jan (24 juni) nog niet helemaal gereed, met als gevolg dat het hoge Waalwater inbreekt en al het land blank zet; het nog niet rijpe graan komt geheel onder water te staan. Duurte en honger grijpen om zich heen. Veel mensen sterven. Het jammeren en klagen is niet van de lucht. De duurte houdt meer dan een jaar aan.

1440
In januari dijkdoorbraken in Over- of Nederbetuwe.

1442
Hoog water in april en stormen; daarna zet een zeer langdurige warmte- en droogteperiode in. De mensen raken afgemat door de hitte. De droogte houdt aan tot december.

1443
Deze winter was de langste sinds mensenheugenis: bijna drie maanden veel ijs en een overvloed aan sneeuw. Na de dooi horen we betrekkelijk weinig van ijsgang en hoog water, wat op geleidelijke dooi wijst.
De maand mei 1443 begint winters. De boeren raken ernstig in problemen. Een groot deel van de zomer is droog en warm, maar in juni valt er zoveel regen veel ingezaaid graan en ook boomgaarden onder water komen te staan en verloren gaan. Een regenperiode begint in augustus, die maanden zal aanhouden.

1445
Na de natte zomer is een groot deel van de herfst en de winter erg nat. De grote rivieren zijn bij voortduring hoog.

1446
Een zware noordwesterstorm, met windstoten, vergezeld van regen- hagel- en sneeuwbuien raast op Palmzondag, 10 april, over de Lage Landen, waardoor veel schade ontstaat De Quaede Palmvloed met watersnoden in Noordelijke IJdijken en omgeving. Deze Palmstorm blijkt deel uit te maken van een koudegolf, met hagel- en sneeuwbuien. In mei is er niet één dag zonder regen of vorst. In augustus is het opnieuw nat. De winter begint vroeg en is koud.

1447
Op 7 mei valt er in de Overbetuwe en de Nederbetuwe zoveel regen dat het uitgezaaide graan voor een groot deel onder water komt te staan en verloren gaat. De zomer is zeer warm; de droogte, die al vroeg in dat jaar is begonnen, houdt ook nog in de herfst aan.

1448
1448 De zomer is droog, ook de herfst is droog.

1449
Er raast een zware noorder- en noordooster storm in oktober. Vooral aan de kust is de schade groot.

1450
Noodweer in juli met windstoten, bliksem, donder, hagel en veel regen, waardoor grote schade ontstaat.

1451
1451 Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving

1452
1452 Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving

1461
Alle seizoenen zijn te koud behalve de zomers. Dit gaat zo door tot en met 1470.

1464
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1468
Alle seizoenen zijn te koud. 20 Oktober Stormvloed: de Ursulenvloed

1470
1 november een zware stormbloed langs de gehele Noordzeekust. De Muiderdijk breekt door, de Krimpener- en Alblasserwaard overstromen. Verscheidene polders op Voorne en Putten en IJsel-monde lopen onder. Scheveningen zwaar beschadigd.

1471
De seizoenen zijn mild. Dit gaat zo door tot en met 1480

1473
Een zinderende zomer van eind april tot half november met nauwelijks regen. Op veel plaatsen braken bos, heide- en veenbranden uit. Soms door blikseminslag.

1477
De eerste Cosmas en Damiamusvloed.
Op 27 september veroorzaakt een stormvloed zeven dijkdoorbraken in de Spaarndammerdijk. De polders van Oude Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk lopen onder.

1480
Een zeer strenge winter. De temperatuur daling van de winter, lente, zomer en herfst zijn significant.

1481
Schaarste, duurte, hongersnood.

1483
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving. Pest in de omgeving van Culemborg.

1486
In de winter staat de Neder-Betuwe en Culemborg onder water.

1490
Warme zomer en mooie herfst. In de herfst valt de rijn droog.

1491
Begint met extreme kou. Op 30 januari sterke dooi schade is enorm. Bruggen worden vernielt bij Zutphen en Deventer.
De zomer is slecht, de koren krijgt men niet droog binnen, mensen emigreren.

1492
Winter is veel te koud. Zomer is warm en droog met grote branden in Oldenzaal en Lochem.

1495
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving. In februari dijkdoorbraken in Over- of Nederbetuwe.

1495
De Rijn bevriest na drie dagen hevige vorst. Op 17 februari slaat de dooi toe en van Keulen tot aan de Noordzee vinden overstromingen plaats. De Lekdijk breekt op 20 of 21 februari twee plaatsen: bij 't Waal en bij Den Oord ('t Goy). De stad Utrecht legt snel dammen aan bij de Tolsteegpoort. Schalkwijk loopt onder water.

1498
Dijkdoorbraak in den dijk te Ochten.

1499
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 07/02/2019 19:29 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#297
Jaar 1500 – 1549 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1501
Last van woestijnstof aangevoerd door de zuidelijke luchtstroming.

1502
Februari erg koud, maart nog veel erger. Zomers zijn warm en droog.
Last van woestijnstof aangevoerd door de zuidelijke luchtstroming.
16 oktober een zware noordwester en stormvloed: de Sint-Gallusvloed.

1503
Maart zeer koud. De Zuiderzee vriest dicht. Zomers zijn warm en droog met vele branden tot gevolg. Er woeden vele veen- bos- en korenbranden. De oogst van tarwe en wijn is doorgaans goed.
Last van woestijnstof aangevoerd door de zuidelijke luchtstroming.
De warme zomer van 1503 wordt vergezeld door een extreme droge zomer in 1504.

1504
Zomers zijn warm en droog

1507
16 oktober stormvloed. De Noordzee heeft het op de Zuiderzee gemunt, dijkdoorbraken tot gevolg. In de herfst bereikt het water Leiden

1508
14 oktober en 11 november stormvloeden. De Noordzee heeft het op de Zuiderzee gemunt met dijkdoorbraken in geheel Noord Holland tot gevolg. In de herfst bereikt het water Leiden.

1509
Op Palmzondag breken de dijken bij Schardam door.
Op 24 december weer dijkdoorbraken tussen het IJ en de Haarlemmermeer.
25 december stormvloed. De Noordzee heeft het op de Zuiderzee gemunt, dijkdoorbraken tot gevolg.

1511
Op 14 september overstromingen op Flakkee. Den Bommel ondergelopen en Oud-Herkingen vernield.
De strenge winter begint op 8 november bij hoge revieren die dichtvriezen. De lente is erg koud en de zomer wordt niets.

1514
Barre winter. Op 29 september stormvloed. Een hoge vloed in Noord-Holland richt zware schade aan. Bij Hoorn en Spaardam breken de dijken.

1520
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1523
Op 5 januari om 5 uur 's ochtends breekt bij De Heul de Lekdijk door. Schalkwijk, Houten, Vreeswijk, Jutphaas komen onder water te staan. Het water bereikt Leiden. Op het land ligt plaatselijk de modder tot kniehoogte. De Schalkwijkse wetering slibt dicht en moet worden uitgegraven.

1530
Nat winter seizoen. 5 november stormvloed in Zeeland, Holland en de benedenrivieren. De St. Felixvloed. Doorraak van dijken bij Hoorn en Enkhuizen.
Veel duin slaat weg door een zware noordwesterstorm in combinatie met volle maan en hoge rivieren.

1532
Warme zomer, goede oogsten, fruit, graan en wijn. 2 november zware storm met catastrofale stormvloed. December koud met sneeuw en overlast door hongerige wolven.

1534
Door de hete en droge zomer ging Breda voor driekwart in vlammen op.

1536
Door de hete en droge zomer werden in Delft meer dan 2300 huizen en een aantal kerken en kloosters in de as gelegd..

1540
Groot zonnejaar van februari tot november. De heetste en droogste zomer van de afgelopen duizend jaar. 7 maanden lang blakert de zon de aarde door hogedrukgebieden met hete en droge lucht. De oogst, bomen en heggen verdorren. Vee sterft massaal, de Rijn valt droog, het water wordt schrikbarend duur en ziektes tieren welig. Met vele bosbranden en muizen plagen tot gevolg. December daarin tegen grote regens. Een dijkdoorbraak in de Over- of Nederbetuwe.

1541
Strenge winter met veel sneeuw. Alle seizoenen zijn te koud. Dit gaat zo door tot en met 1600

1542
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving

1545
Extreme zomers.

1546
Extreme zomers.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 07/02/2019 19:39 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#298
Jaar 1550 – 1599 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1550
12 januari zware storm in zeeland. Reimerswaal wordt een verdronken stad. Op 13 en 15 februari stormvloed.

1556, 1557, 1558
Werd gekenmerkt door grote droogtes die begon in de lente en duurde tot de herfst. Er was veel ellende en honger door de grote droogte die niet viel te beschrijven.
Rond 23 oktober begon het zo streng te vriezen dat het ijs in drie dagen al een handbreedte (10cm) dik was. Op de IJssel kon van 4 december tot 9 januari niet worden gevaren. Na de koude golf begon het drie dagen te regenen wat zorgde voor hoog water en ijsgang. Dat vernielde vervolgens op diverse plaatsen bruggen en watermolens.
Tot overmaat van ramp brak in Holland, Brabant en Gelre ook nog de pest uit die zeker 5000 slachtoffers maakte.
De zomer in 1558 was zo gunstig met overvloedige oogsten. Er waren in dat jaar zeer veel appels, peren en andere vruchten geweest.

1558
In januari zware windstoten met noodweer. Torenspitsen knappen af, ook in Hengelo, molens slaan om. De winter is koud, in Nijmegen stagneert de scheepsvaart door ijsgang.

1559
Longiusvloed.

1564
December 1564 een strenge winter, een Siberische koudegolf van 2,5 week. Walnoot- en vruchtbomen leggen op grote schaal het loodje. Levensmiddelen kan men niet vorstvrij houden. De Theems vriest dicht en in Antwerpen houd men op de Schelde markt. In het begin van Maart brak de dijk te Lent op vijf plaatsen door.

1565
In februari vriezen alle wateren weer dicht.

1566
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.
Beeldenstorm, de vernielingen van religieuze kunst in de Lage Landen, die plaatsvonden tussen 10 augustus en oktober 1566, leken op een storm, waarbij in drie weken tijd vele honderden kerken onherstelbaar geschonden en vernield werden. Indirect leidde de beeldenstorm tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

1568
De Tachtigjarige Oorlog, tegen het Spaanse Rijk, breekt uit.

1570
1 november Allerheiligenvloed, in Scheveningen 4m boven NAP. Drie dagen stormweer uit noordwest met nieuwe maan op 30 oktober. Uitgestrekte gebieden staan blank met meer dan 20.000 slachtoffers.
Op 29 november een tweede vloed. Op 5 december valt de vorst in met op 30 december een dik pak sneeuw. Na de dooi ernstige water overlast.

1571
Lente is mooi maar droog. Op 8 februari maasvloed in Venlo. Dijkdoorbraak bij Kedichem het water uit de Waal loop over de Lingedijk die fataal is voor Holland.

1572
De winter 1571/1572 is koud. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het principe van inundatie toegepast om de vijand op afstand te houden. Het land wordt onder 30 cm water gezet, onvoldoende diep om te bevaren en voor voetgangers onbegaanbaar, mede omdat alle sloten onzichtbaar zijn geworden

1573
De winter 1572/1573 is op 1 november vroeg en zeer streng. Op 25 november is de Schelde dichtgevroren. De lente pakt ook koud uit. Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1575
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1577
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1581
27 maart noodweer

1582
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1583
Inundatie (Onderwaterzetting) vond plaats in Zeeuw-Vlaanderen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. De bedoeling van deze inundatie was om de oprukkende Spaansgezinde troepen tegen te houden.
De inundatie heeft voor West Zeeuws-Vlaanderen ingrijpende gevolgen gehad. Het grootste deel van het middeleeuwse polderlandschap verdween, inclusief een groot aantal dorpen. Op een groot deel van het oppervlak werd een laag jonge zeeklei afgezet. Een groot aantal zeegeulen ontstond die zich tot in het huidige België uitstrekten en waarvan de huidige kreken een overblijfsel zijn.

1586
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1590
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1595
De winter 1594/1595 komt op 26 november met de eerste vorst gevolgd door extreem koude winter maand en het vriest door tot 2 januari. Eind januari dooi. In februari vriezen alle rivieren weer dicht. 14 maart westerstorm gevolgd door hoge vloed met in de rivierengebieden watersnood door sterke dooi en warme regenbuien.

1597
Op 15 augustus bij een hoge springvloed tijdens een Noordwesterstorm loopt waterland geheel onder.
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving. Dijkdoorbraak in de Over- of Nederbetuwe.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 12/10/2020 21:10 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 99 gasten online