Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Nederlands weer vanaf het jaar 0 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Nederlands weer vanaf het jaar 0
#299
Jaar 1600 – 1649 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1601
Op 8 november jaagt een Noordwesterstorm het water tot zulke hoogte op dat in Noord-holland de dijken op vele plaatsen bezwijken.

1602
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving

1605
De dijk brak te Ochten door.

1606
Stortvloed met hevige buien van zuidwest naar noordoost enorme schade aanrichtend in een 200 a 300km brede strook. Veel omgewaaide bomen en schade aan kerken en gebouwen.

1608
In de winter van 1607/1608 vriest in december de Zuiderzee en de Rijn dicht. In maart is de winter voorbij vele mensen vriezen dood. Deze winter staat bekent als de grote winter. Door de natte herfst hoogwater in de rivieren.

1609
Op 22 januari stijgt het vloedwater van de Zuiderzee zo hoog dat een gedeelte van Amsterdam onder water komt te staan.
18 februari stormvloed.

1610
23 januari stormvloed: Emerentiavloed. De pas drooggelegde Beemster wordt onder water gezet. Het land tussen Amsterdam en Leiden staat blank.

1612
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving na de storm van 28 en 29 december. Het verlaten dorp Borrendamme bij Zierikzee gaat ten onder.

1615
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1616
1 januari. Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving. De dijken van IJ breken op drie plaatsen.

1618
30 jarige oorlog in geheel Europa met pest en hekserij.

1621
Op 15 september spoelt een watervloed de Velserdijk weg. Het water staat tot Amsterdam.

1624
Door kruiend ijs bij 't Waal kan op 10 januari het rivierwater niet meer verder. Er volgt op dezelfde plek in de Lekdijk als in 1496 een doorbraak. Het water stroomt direct door naar Vreeswijk. Grote delen van Holland lopen onder. Het water bereikt Leiden, de binnenstad van Amsterdam en Rotterdam. Mensen en vee verdrinken. Pas twee weken later dicht men de dijk.

1625
18 februari. Amsterdam, Haarlem en Monnikendam worden door een stormvloed zwaar geteisterd. De pas drooggemalen Purmer loopt weer onder.
In maart een stormvloed. Stand zeewater stond bij Scheveningen hoger dan de 3,97 +NAP van 1953.

1627
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1628
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1633
1 november stormvloed. Bommenee staat blank.

1634
Doorbraak van den dijk te Ochten.

1635
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving. Omstreeks 1635 vond de meest rampzalige pestgolf plaats.

1636
Op 6 januari breekt ter hoogte van 't Goy de Lekdijk door na zware ijsgang.

1640
IJskoude zomer en de kleine ijstijd.
Vele Europeanen sterven door de 30 jarige oorlog (1618 - 1648) en de koude.

1642
In december watersnood in de Povlakte na aanhoudende regenval in de Alpen met Maasvloed in 1643 tot gevolg.

1643
Op 20 januari maasvloed in Venlo.

1644
Doorbraak van den dijk te Loenen.

1648
De vrede van Munster. De 30 jarige oorlog gaf 5 - 8 miljoen doden. 40% van de Europese bevolking.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 07/02/2019 20:03 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#300
Jaar 1650 – 1699 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1651
Op 25 januari waterrampen, dijken aan rivieren bezwijken door de vele sneeuw en dooi met regenbuien.
Op 22 februari doet de St. Petrusvloed het water van het IJ hoger stijgen dan het geval was bij de Allerheiligenvloed van 1570. De Watergraafsmeer loopt onder. Rondom Haarlem leek het een zee en de omgeving van Hoorn stond eveneens blank.
Op 5 maart stormvloed: Pietersvloed door noordwesterstorm. Amsterdam loopt onder vanuit de Zuiderzee. Veel hazen worden gevangen in bomen. Op 21 mei een windhoos in Eenkhuizen.

1653
Bij open water braken de dijken aan de Waal en Rhijnkant door; inbraak van den Alblasserwaard, door hoog opperwater aan de Betuwzijde.

1658
Extreme koude van 20 december 1657 tot 20 februari 1658. Waterbronnen, hazen, vossen en herten bevriezen. De Rijn ligt dicht van 10 tot 23 februari. Medio februari treed de dooi in met flinke regenbuien watersnood tot gevolg met dijkdoorbraken in de Overbetuwe. De lente en zomer zijn kil en nat.

1660
Strenge 1659/1660 winter.

1661
Zachte winter.

1662
Zachte winter. Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving

1663
Dijkdoorbraak in de Tielerwaard, te Tuijl. Na 1663 worden de winters weer streng.

1664
20 december. Grachten in Amsterdam zijn onbegaanbaar door brokken ijs en ontwortelde bomen door extreem zwaar ijzel. Takjes van 1 vinger dik groeien uit tot armdikte.

1665
De Sint-Nicolaasvloed op 5 december. De IJ-dijk bezwijkt en Waterland wordt weer waterland.

1666
Extreme zomer, bijzonder warm voor het eerst in honderd jaar

1667
Felle kou in maart. Met vrachtsleden kan men over de Zuiderzee. Een pestepidemie breekt uit.

1669
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving. De warme zomer van 1669 wordt vergezeld door een extreme droge zomer in 1670.

1672
Inundatie vond plaats in Zeeuws-Vlaanderen om de Franse troepen tegen te houden. Deze inundatie trof de polders ten zuiden van Hulst, ten zuiden van Axel, rondom Aardenburg en bezuiden IJzendijke. De meeste ondergelopen polders werden snel weer bedijkt.

1674
Grote koude in april. Er zit nog maar nauwelijks loof en groen aan de bomen. 22 juli: zware storm. Kerktorens sneuvelen, molens waaien om en veel ontwortelde bomen. 1 augustus een F2 Tornado beschadigd de Dom van Utrecht. Het middenschip stort in.

1675
West-Friesland en Amsterdam komen onder water te staan na 5 november bij een noordwesterstorm. Nieuwe stormen op 18 november en 4 december.

1676
Op zaterdag 19 december wordt een Noord-Hollandse Twaalfstedentocht over het ijs gereden. Bijzonder droge zomer.

1678
In dit jaar was de hitte zeer sterk

1681
Alle seizoenen zijn te koud. Dit gaat zo door tot en met 1690. Op 7 november een orkaan. Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.
Bijzonder droge zomer.

1682
De winter 1681 / 1682 is onstuimig en nat. * december een zware noordwester. 14 december een westerstorm. Op 3 januari een zuiderstorm. Op 5 januari een stormvloed op de kusten. Op 13 januari storm. Op 21 januari zware westerstorm en op 26 januari storm. Door hevige regenval twee weken lang watersnood. Bommenee krijgt in januari de genadeklap door een stormvloed. Er zijn honderden verdronken nederzettingen.

1683
Op de Zuiderzee Haaks zinken 8 grote schepen met 1200 man na in een storm te zijn geraakt. In dit jaar ook een dijkdoorbraak in de Betuwedijken. Bijzonder droge zomer.

1684
De winter 1683/1684 is extreem streng. Hele gezinnen treft men doodgevroren aan in hun woning. Het Amsterdamspeil (AP) wordt ingevoerd. Het is de gemiddelde zomervloedstand van het open IJ. Bijzonder droge zomer.

1685
Bijzonder droge zomer.

1686
12 november hevige ijzig koude zuidoosten wind met storm en hagel. Geheel Groningerland loopt onder door de Sint-Maartensvloed

1689
November is zo koud dat men er pamfletten aan wijdt.

1690
Watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving.

1691
Alle seizoenen zijn veel te koud. Dit gaat zo door tot en met 1700. Alleen de zomer van 1691 is warm.

1692
De winter 1691/1692 valt op 21 november vroeg in. Januari de gehele maand vorstperiode. Sneeuwstorm van 18 – 20 februari. Op 16 april nog strenge vorst. Zomergranen ligt bij de oogst begraven onder sneeuw

1693
En in 1694 leiden misoogsten in Noord-Europa tot hongersnood. 30-40% bevolkingsafname.

1695
Zomergranen ligt bij de oogst begraven onder sneeuw. Op 22 september storm met stormvloed in West Vlaanderen.

1697
De storm die op 1 en 2 oktober de Noordzee teisterde staat bekend als de Grote Storm. Het noorden van Duitsland had veel schade, maar ook het gehele kustgebeid van Nederland wat de watersnood Noordelijke IJdijken en omgeving tot gevolg had.

1698
Zomergranen ligt bij de oogst begraven onder sneeuw.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 13/08/2019 18:20 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#301
Jaar 1700 – 1749 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1700
Invoering van de gregoriaanse kalender.

1702
Op 6 april ongewone hoge watervloed in Holland veel schade veroorzakend.
De dijk bij Muiden breekt door waardoor het land van Amersfoort en Utrecht tot aan Haarlem in een binnenzee wordt herschapen.

1703
8 december zware storm met orkaankracht. Luchtdruk daalt tot 950 hPa. Op zee vergaan vele oorlogsschepen. Bomen worden ontworteld, molens waaien om. In Enschede waait de torenspits van de kerk af. Hier en daar treden stormvloeden op.

1709
1709 Strenge winter. Op 6 januari vriezen bijna alle grote wateren en rivieren dicht. Januari meet gemiddeld -5.1 graden vorst. In Duitsland en Frankrijk wordt op zijn minst –30 graden. De winter eindigt met ijsgang en hoog water in alle rivieren. Dijkdoorbraak te Hellouw en Dalem.

1713
Runderpest treed op en duurt tot 1719. Daarna nog een keer in 1740, 1768 en 1775.

1715
Het zuidwesten wordt getroffen door en zuidwesten stormvloed.

1717
24,25 december een bijzonder zware storm met stormvloed (kerstvloed) tot gevolg. Noord-Nederland en Duitsland worden getroffen door een van de grootste rampen in de geschiedenis. Door de Kerstvloed staat Dokkum tot Groningen onder water. Het water is hoger dan in 1686. 13.300 mensen en 100.000 stuks vee komen om. 5.000 huizen worden verwoest.
Een jaar voor de ramp werd melding gemaakt van de slechte toestand van de dijken en ze waren niet stevig en hoog genoeg.

1718
Het regende geen enkele maal van April tot Oktober. De veldvruchten waren verbrand. De rivieren droogden op en de schouwburgen werden op hoog bevel gesloten. De thermometer tekende 36 graden. In de boomgaarden waar men water kon aanbrengen bloeiden de vruchtbomen tweemaal.

1720
De pest voor het laatst in Nederland.

1723
Dit jaar was de warmte buitengemeen groot.

1724
Ook dit jaar was de warmte buitengemeen groot.

1725
Natte winter en koude en natte zomer met een gemiddelde temperatuur van 13.1 graden. In de herfst staan de rivieren hoog met overstromingen van de Rijn en Lek tot gevolg. Drie stormen op 15,16 en 18 december.

1726
De winter 1725/1726 brengt veel vorst en sneeuw. Op 22 Januari, bij ijskropping, breken de dijken te Ochten, Zennewijnen en Dalem door, Tielerwaard enz. loopen onder water, het water steeg voor den Diefdijk wel 12 voet hoog en voor de Lingedijken beneden Leerdam niet minder, hierdoor brak ook de Lingedijk bij Kedichem door. Het water uit de Waal loop over de Lingedijk die fataal is voor Holland. Eind januari en in februari ernstige overstromingen in Holland en Utrecht.

1730
Paalworm verspreidt zich; dijken en sluizen worden kwetsbaar.

1731
Mond- en klauwzeer bij het vee.

1735
De Oostinjevaarders Anna Catharina en Vliegend hert vergaan op 3 februari in de Deurloo bij Walcheren. 500 man komen om. 18 km voor de kust van Vlissingen op een zandbank gevaren en lekgeslagen.

1740
De winter van 1740 is met een duur van zes maanden waarschijnlijk de langste uit de geschiedenis geworden (2017). Het werd een Lange strenge winter.
Op 21 september was de wind een halve dag noordoostelijk. De koeien loeiden meer dan gewoonlijk, de aal vond men in de bodem, zwaluw en ooievaar trokken drie weken eerder weg. De koude golf van –20 graden duurt ruim twee weken.
8 oktober werd in Duitsland en Frankrijk de wijnoogst door vorst getroffen.
Op 11 januari zakt het kwik van de thermometer onder de 0 graden Fahrenheit. In die tijd het absolute nulpunt. Waarschijnlijk werd in dit jaar de eerste Friese Elfstedentocht gereden. In Venlo viel op 3 mei nog 30cm sneeuw. De opvolgende zomer werd de koudste van de 18e eeuw.
Na de winter volgt een winterse lente en kille zomer. Koeien zijn bij duizenden gestorven bij gebrek aan gras en veevoer. Hoog water in de rivieren.
Op 15 december bezwijkt de maasdijk, het land van Maas en Waal komen grotendeels blank te staan, de Rijn en Lek stromen ook over. 21 december Sint-Thomas (Kerst)vloed te Venlo. Op 24 en 26 December dijkdoorbraak bij open water van de Overbetuwsche dijken te Bemmel en Elden, door het vloedwater spoelde de steenen brug voor de Buurensche Poort te Tiel met het daarop staande wachthuis weg. Geheel Overbetuwe, Nederbetuwe, Tielerwaard, Beesd, Rhenoij, Kuilenburg enz. geraakten diep onder.

1741
De natte december van 1740 groeit in januari uit tot de grootste rivierenramp met vele dijkdoorbraken in de Rijn, Maas en Waal. Op 3 Januari dijkbreuken in den ouden Noorder Lingedijk, van onder Leerdam tot beneden Kedichem. Het water uit de Waal loop over de Lingedijk die fataal is voor Holland. Op 8 januari volgt er ook nog een storm.
De zomer werd de koudste van de 18e eeuw.

1742
Muizenplaag. De pastoor van Montfoort (Utrecht) was ooggetuige van de muizenplaag.
In de Soomer sijn der soveel muijsen in 't land voortgekomen, als er bij geen menschenheugenis, nog in geen Chronijken bekent sijn; in sonderheid in de Landen van Montfoort, Vianen, Thiel en Thielerweerd, Bommel en Bommelerweerd, de gansche Betuwe en de Veluwe tot heel in het Ceulsche. Sij onthielden haar niet alleen in het Bouwland, daer sij het koorn opaten en als proviandschueren met graenen in gemaakt hebben, maar ook in de Weijlanden, die op de meeste plaatsen genoegsaem als doorboort hebben en het gras opgegeeten, sodat de weijbeesten van hun nodig voetsel door dit schadelijk ongedierte berooft, voor de ordinaire tijd op de stallen mosten gehaelt worden; hetwelk Booter en Kaas, in korte tijd, meer als een derde in preijs heeft doen steijgeren. Van sommige plaatsen wordt geseijt, dat sommige muijsen swart van koleur waren, andere wit, eenige geteijgert, ook roode en bruijne. Dog heb niet gehoort, dat hier omtrent die gesien sijn.

1745
Zeer hevige runderpest.

1746
Dit jaar viel er bij een zeer heten en drogen zomer, die de veldvruchten verzengde, gedurende verscheidende maanden geen water.

1747
Op 28 februari breekt de Lekdijk ter hoogte van de veerboot naar Beusichem door. Het water stroomt naar Cothen, Langbroek, Schalkwijk, Honswijk en 't Waal. Via de Kromme Rijn worden Werkhoven, Odijk, Bunnik en Vechten bereikt. Enkele dagen later stromen ook Abstede, Oudwijk, Blauwkapel, Maarsseveen, Westbroek en Tienhoven onder.
Via de Schalkwijksewetering stroomt het water naar de lagere delen van Houten, Galecop, de Meern, Woerden en Kockengen. Verder komt het water niet. De ringdijken van de polders in Holland zijn dermate sterk, dat het oprukkende water stagneert. Doordat het water langzaam steeg, was iedereen gealarmeerd en kon vee tijdig worden geëvacueerd. Op 14 maart daalt het water in de Lek verder en is het gat gedicht.

1749
Zeer warme winter.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 13/08/2019 18:26 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#302
Jaar 1750 – 1799 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1750
Zeespiegel begint weer te stijgen.
Uitzonderlijk warm voorjaar en een bijzonder hete en droge zomer. Zaandam meldt ondraaglijke hitte van 19 tot 29 juni, waarbij veel mensen en beesten van de hitte sterven. In Twente is augustus zo droog dat de heggen en bomen zonder blad staan. In september duurt de droogte en hitte onverminderd voort, de weilanden zijn spierwit en ook bij Oldenzaal is alles verdroogd.

1751
Overstroming van de Rijn en Lek.

1754
Aardappelteelt in Overijssel.

1755
Op 22 en 10 Maart brak de dijk van de Marsch door, doch werd daardoor de Betuwe niet overstroomd, dewijl het vloedwater door den bandijk werd gekeerd.

1763
Dit jaar werd een Friese Elfstedentocht gereden.

1768
Zeer hevige runderpest

1769
Overstroming van de Rijn en Lek. Op 28 December brak bij open water de dijk tusschen Huissen en Angeren door, staande het water aan de peilschaal te Arnhem 19 voet 9 duim.

1770
Op 4 December dijkdoorbraak bij open water van den dijk te Lakemond, te Arnhem stond het water aan de peilschaal 20 voet, het vloedwater kwam niet in den Tielerwaard, maar werd door den Lingedijk gekeerd.

1771
31 maart paaseieren eten op het Haarlemmermeer.

1773
Een hevige storm op 31 mei stuwt het water van de Zuiderzee zo hoog op, dat het water over de slaperdijken bij Spaarndam golft.

1775
Op 14 - 15 november zware overstromingen, die onberekenbare schade en veel ellende veroorzaken, teisteren een groot deel van Nederland. De eilanden Marken, Wieringen, Urk en Schokland worden geheel overspoeld.

1776
De winter 1775/1776 is bizar. De winter begint met een stormvloed op 14 november ravage in Zeeland, Holland, Friesland en Zuiderzeegebied. De polders bij Haarlem lopen onder water. De IJsseldijk bij Gouda breekt door.
In januari wordt West-Europa getroffen door een koudegolf. Veel mensen overleven de kou niet. In november treft een tweede stormvloed de noordelijke gebieden.

1781
Alle seizoenen zijn te koud behalve de zomers. Dit gaat zo door tot en met 1790. Watersnood in de grote rivieren. Op 13 maart doorbraak bij Ogten en Bemmel.

1782
Lage waterstand in de Nijlrivier tijdens de zomer.

1783
8 juni Vulkaan uitbarsting op IJsland de Laki. De uitbarsting duurde bijna 8 maanden van juni tot februari 1784. Op 24 juni zit er een zwavelachtige dauw op bladeren van bomen en planten. Bladeren van groente en fuitbomen en grassen verwelken. De meesten vertonen een gele of een blauwe oranje kleur. In de lage landen is de zomer erg warm en zo droog dat nergens bijna meer water was in sloten en kuilen.
Gedurende de zomer werden overal in Europa bloedrode luchten, zware onweersbuien en een "grote droge mist" (vulkanische mist) gerapporteerd. Deze mist werd in Nederland voor het eerst gemeld tussen 23-25 juni. Zij verdween weer tussen midden september en laat oktober.
In augustus en september: veel sterfgevallen in de Betuwe door de rodeloop: een uiterst besmettelijke ingewandziekte, die ontaardt in een niet te stoppen diarree, waardoor het lichaam aan koortsen en uitdroging ten onder gaat. Van 1783 tot 1786 mond- en klauwzeer.
Zeer warme zomer in West-Europa met droogte in de Sahel, zwakke moesson in India en lage waterstand in de Nijlrivier.

1784
Koude winter in Noord Amerika en West-Europa.
Een barre strenge sneeuwwinter die veel te koud is en eindigt met enorme watersnood. De vorst periode duurt van 14 december 1783 tot 20 februari. Alle grote rivieren en de Zuiderzee raken bedekt met zwaar vast ijs. Eind januari krijg Amsterdam gebrek aan drinkwater. 28 februari Watersnood in de grote rivieren. Het land van Maas en Waal komen grotendeels blank te staan en de Rijn en Lek stromen over. Op 1 Maart dijkdoorbraak te Lent, Doornik en Ochten. Ook veel wateroverlast in de Achterhoek. De lente wordt koud maar de zomer is normaal.

1785
Zomer is normaal.

1786
Zomer is vrij koel. Aardappelteelt in Twente en Achterhoek.

1787
Zomer is vrij koel.

1788
Overmatige hagel (van 250 gram) verwoest op 13 juli oogsten in Europa. Hazen, konijnen leggen het loodje. 29 en 30 december strenge vorst.

1789
Extreem strenge en lange winter van 1788/1789. Op 23 november onaangename noordoostenwind. Op de 26e lopen al mensen op de grachten in Utrecht. Op 25 december en 5 januari vriest het in Utrecht –20 graden. Vele mensen worden ziek van de kou. De Zuiderzee ligt dicht. Vele eiken, linden vriezen stuk. De lente wordt koud.

1790
De economie van de Zaanstreek gaat door een diep dal, veroorzaakt door de ineenstorting van de walvisvaart

1791
Van 1-3 februari teistert een hevige stormvloed het gebied rond het IJ.
De zomers zijn te koud. Dit gaat zo door tot en met 1820.

1795
15 januari wordt koud door een harde tot stormachtige noordoostenwind en vriezen grote rivieren dicht. Op 18 januari marcheren de eerste Franse tropen van Napoleon, bij strenge kou, het witbesneeuwde Den Haag binnen.

1798
26 december sneeuw en extreem koud met –10 tot –20 graden vorst.

1799
De winter van 1798/1799 van november tot maart was steeds veel te koud. Medio januari stijgt het water in oa. de Maas onrustbarend. Overal heerst gebrek aan voedsel. Aardappelen en hooi zijn bevroren en verrot of door het water bedorven. Op 7 Februari brak de dijk te Doornik tussen Bemmel en Lent door. Rond het stormweer van 22 februari volgt een 2e reeks dijkdoorbraken rond Maas en Waal met watersnood tot gevolg. Op 10 oktober noordnoordwesterstorm met zware regenbuien.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 08/02/2019 21:06 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#303
Jaar 1800 - 1849 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
1801
Alle seizoenen zijn te koud. Dit gaat zo door tot en met 1810.

1805
Erg koude zomer.

1808
15 januari zware storm. Stormvloed treft de kust van Vlaanderen tot het Zuiderzeegebied. Veel duin gaat verloren. Alle huizen op Marken worden door de storm en het water vernield. De Zuiderzee dijk breekt op verscheidene plaatsen. De polders van Goeree lopen onder.
Op 30 november zelfs een sneeuwstorm en op 7 december een noordwesterstorm. Bij Nijkerk en Elburg staat het water hoger dan in 1775.

1809
De winter 1808/1809 is koud met veel vorst en december en januari. Een Friese Elfstedentocht. Op 3 januari een sneeuwstorm. Bij hoog water vriezen de meeste rivieren dicht. Eerste dijkdoorbraken op 12-14 januari bij de Gelderse Poort. Doorbraak van de dijken te Oosterhout en Loenen met een hoogte van 25 voet aan het peil te Nijmegen. Bij Brummen worden 700 jarige eiken uit de grond gerukt. Het water bereikt bijna Apeldoorn. Ontelbaar veel vee komt om. De zware storm op 30 januari maakt de schade in het rampgebied nog veel groter. Dijkdoorbraak bij Kedichem het water uit de Waal loop over de Lingedijk die fataal is voor Holland.

1811
Een erg warm jaar. Het warmste sinds 1743.
Het jaar van de vermarden komeet was de zomer zeer heet en de wijn, zelfs te Suresnes was uitmuntend.

1812
Op 24 juni valt Napoleon Rusland binnen, laat in het seizoen door de koude lente. Op 19 oktober geeft Napoleon, door de koude nachten en zware regens, bevel voor terug tocht vanaf Moskou. Van de 610.000 man komen 50.000 thuis. Zware storm op 27 oktober. Op 14 december vriest het in Enschede –14 graden.

1813
Oktober is nat. 16 november is onstuimig met winterse buien. Op 24 november staan de eerste Russen in Amsterdam bij kil weer. Nederland wordt bevrijd van Napoleon.

1814
In januari 3 weken felle kou.

1815
Op 10 april barste de vulkaan Tambora in Indonesië uit. De grootste uitbarsting ooit door de mensheid waargenomen. Deze uitbarsting zorgde voor bruine sneeuw in de winter van 1815/1816 in Italië en Hongarije. 1816 werd een jaar zonder zomer. Vele oogsten in Noord-Amerika mislukten door natte en koude zomers.

In juni de slag van Napoleon bij Waterloo. Het slagveld is doorweekt door de vele regens. De zomer is kil en nat.

1816
Het jaar zonder zomer met een gemiddelde tempratuur van 14.1 graden. De maand juli is nat met aanhoudende geweldige stort en plasregens. In Gelderland en Overijssel overstromingen van de rivieren. Alle boomvruchten en fruiten waren bijna 1 maand later met zeer weinig kersen. Veel schade lijden Boomgaarden, wintertarwe, hennep en koolzaad na de zware regens van 31 augustus tot 5 september. Weer grote wateroverlast. De koude zomer schrijft men toe aan de eruptie van de Tambora op het eiland Soembawa in april 1815. Op 29 september een zuidwester storm.

1817
Zeer strenge winter. Ook deze strenge winter schrijft met toe aan de uitbarsting van de Tambora op het eiland Soembawa in 1815. Ook de daarop volgende koele zomer.

Dankzij een tekort aan paarden, door de grote sterfte in 1816, door gebrek aan veevoer, door het slechte weer bereikt een Duitse edelman 13 km/uur op zijn nieuwe houten loopfiets.

1819
De zomer was warm. Mei extreem droog maar een kille en natte oktober.
De schouwburgen bleven gedurende ene maand gesloten. Het maximum der warmte was 35 graden.

1820
Is berucht door enorme overstromingen. Begin januari melding van hoogwater. Op 10 januari volgt er een flink pak sneeuw. Na 6 januari vriest het 9 dagen lang matig tot streng. 21 januari 12 uur lang ijsgang in de Waal bij Nijmegen. Op 23 Januari braken de dijken te Oosterhout en Elden door, staande het water aan de peilschaal te Nijmegen 26 voet 8 duim en te Arnhem 21 voet 6 duim. Vervolgens zet op 26 januari de dooi in met regen. Op 2 maart volgt nog een sneeuwstorm en van 8 tot 20 maart is het veelal droog maar de watersnood is al in volle gang door ijsdammen in de rivieren. De Betuwe en Tielerwaard komen blank te staan. Veel veevoer, graan en aardappels gaan verloren en er verdrinkt veel vee. Den Bosch ligt midden in een onmetelijke zee. De watersnoden door ijsdammen speelt nog een rol tot in 1855.

1824
Najaar is stormachtig met veel regen. Dijken hebben veel schade opgelopen en zijn doorweekt.

1825
3 op 4 februari een zware Noordwesterstorm, temperatuur dicht bij het vriespunt. Het water rijst hoger dan ooit. In het Zuiderzee gebied worden grote massa’s water naar binnen gestuurd met veel slachtoffers in Overijssel. Voor Schokland is de vloed desastreus en wordt opgeheven. Deze stormvloed heeft het Zuiderzeegebied zwaar getroffen. 800 mensen en 46.000 stuks vee komen om. De schade bedraagt acht miljoengulden.

1827
In de nacht tussen 2 en 3 Maart doorbraak van de dijk te Ochten.

1830
Strenge winter.
In dit jaar tekende de thermometer op de gedenkwaardige julidagen 36 graden.

1832
3 en 6 juni stond de thermometer op 35 graden.

1835
De Seine viel bijna droog en tekende de thermometer 34 graden.

1836
De winter 1835/1836 begint met een noordwesterstorm in de nacht van 11 op 12 oktober. De vroege november winter veroorzaakt een hamsterwoede op aardappelen en turf. De zomer is koel en oktober is koud. Op 29 november een zware zuidwesterstorm met grote schade. 25 op 26 december een noordoosterstorm, de gevolgen zijn bizar. 7000 ha staat onderwater bij Haarlem.

1837
23 en 24 februari een noordwesterstorm die veel bomen omwaait.

1840
Dit jaar werd een Friese Elfstedentocht gereden.

1841
Aardappelziekte Phytophthora komt opzetten.

1845
De winter 1844/1845 is vroeg en streng. Op 3 november een pak sneeuw in Utrecht en op 14 december steekt men met rijtuig de brede Merwede over. Maart is kouder dan de legendarische van 1667 en 1674 Dit jaar werd een Friese Elfstedentocht gereden. Op 13 maart is het –21 graden te Groningen bij een snijdende oostenwind met een gevoelstemperatuur van –40 graden. Rivieren zijn dicht gevroren. Op 23 maart kan men paaseieren eten op het ijs van het Haarlemmermeer. Op 26, 27 maart storm waarbij het ijs veel schade aanricht. De winter duurt lang en de zomer is slecht. Op vele plaatsen mislukken de aardappel en graan oogsten en de aardappel ziekte Phytophthora doet de rest. Zwaar wordt Ierland getroffen. Tussen 1845 – 1852 sterven 600.000 Ieren aan de grote honger.

1849
Dit jaar werd een Friese Elfstedentocht gereden.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 13/08/2019 18:33 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
#304
Jaar 1850 – 2050, Modern klimaat 10 Jaren, 3 Maanden geleden Karma: 0  
Modern Klimaat-Optimum.

Tussen 1850 en 1890 groeide de totale bevolking van Nederland van 3 miljoen naar ruim 4,5 miljoen. Om al die mensen te kunnen voeden, had men meer ruimte nodig. Duizenden hectaren werden ingepolderd.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1048
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 22/12/2011 19:20 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 102 gasten online