Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Klimaatinzichten 2014 tot 2018 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Klimaatinzichten 2014 tot 2018
#551
Klimaatinzichten 2014 tot 2018 7 Jaren, 1 Maand geleden Karma: 0  
03/08/2014
Broeikasgassen kunnen de volgende ijstijd vertragen

De aarde wisselt over duizenden jaren heen regelmatig tussen koude en milde fasen. De volgende ijstijd zou ook Duitsland kunnen tekenen met gletsjers, maar volgens nieuwe berekeningen zou dat nog lang op zich kunnen laten wachten. De reden: broeikasgassen veroorzaakt door de mensheid.
Simulatie van de ijsbedekking geven aan dat het ijs in koude periodes ver naar het zuiden afdwalen.

IJstijden komen en gaan volgens de stand van de aarde in de ruimte. De helling van de planeet en de afstand tot de zon is bepalend hoeveel het afkoelt. Wetenschappers hebben lang gedebatteerd over wanneer de volgende ijstijd komt. Echter, een nieuwe berekening toont nu aan dat broeikasgas, veroorzaakt door de mens, de volgende afkoeling aanzienlijk zou kunnen vertragen.
Het schema zit in de glaciale ijskappen op de Noord- en Zuidpool gevangen. Er zijn sneeuwvlokken van 800.000 jaar geleden opgeslagen in luchtbellen van het verleden klimaat. De koude periodes worden aldus onderbroken door warme periodes.

Om de datum voor de volgende ijstijd te kunnen bepalen kijken klimatologen naar warme periodes in het verleden, waarin de aarde een vergelijkbare positie om de zon had zoals nu het geval is. Vooral tijdens eeuwigdurende warme periodes was de aardbaan bijna cirkelvormig. In deze periodes verwarmde de zon sterker. Als laatste opgetreden ongeveer 400.000 jaar geleden.

Deskundigen hebben herhaaldelijk gewezen op de gelijkenis van de astronomische proporties van vandaag en 400.000 jaar geleden. Dienovereenkomstig zou de volgende ijstijd kunnen worden verwacht over 50.000 jaar. Toch verbaasd onderzoekers waarom sommige hete periodes langer duren. Ze kunnen niet verklaren waarom de positie van de aarde voor deze vertragingen zorgt.

16/11/2014
De opwarming van de aarde reikt verder dan gedacht. Wetenschappers tonen aan dat ook het grondwater opwarmt. Onduidelijk is nog welke positieve of negatieve gevolgen de opwarming van het grondwater heeft.
Onderzoekers trekken die conclusie op basis van gegevens die betrekking hebben op het grondwater in Keulen en Karlsruhe. Die gegevens zijn over een periode van veertig jaar verzameld door medewerkers van waterleidingbedrijven en hebben betrekking op grondwater dat vrijwel niet door mensen is beïnvloed.

Uit die gegevens blijkt overduidelijk dat het grondwater opwarmt. Maar dat niet alleen. De verschillende stadia van opwarming die we in de atmosfeer zien, zien we ook terugkomen wanneer we naar het grondwater kijken. “Het grondwater reflecteert de opwarming van de aarde,” vertelt onderzoeker Peter Bayer. Wel merken de onderzoekers op dat het grondwater in vergelijking met de atmosfeer ietsje trager opwarmt en ook ietsje minder heftig op de opwarming van de aarde reageert. De gegevens laten bovendien zien dat het grondwater tot een diepte van zo’n zestig meter de laatste veertig jaar duidelijk is opgewarmd. De opwarming van het water komt overeen met de opwarming van het lokale en regionale klimaat, dat weer de wereldwijde opwarming weerspiegelt.

De afgelopen vijftig jaar is de atmosfeer van de aarde gemiddeld elk decennium 0,13 graden Celsius opgewarmd. Dat het grondwater ook niet aan die opwarming kan ontsnappen, suggereerden onderzoekers zo’n drie jaar geleden voor het eerst. Zij bogen zich tijdens dat onderzoek echter over kunstmatig grondwater. Hierbij wordt rivierwater tot grondwater gemaakt, maar het temperatuurprofiel van dat grondwater komt daardoor overeen met dat van rivierwater. Dit nieuwe onderzoek is de eerste studie die zich richt op grondwater dat nauwelijks door mensen is aangeraakt. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat ook natuurlijk grondwater door toedoen van de opwarming van de aarde opwarmt.
Welke gevolgen de opwarming van het grondwater heeft, is nog onduidelijk. Zo kan het zijn dat het warmere water ervoor zorgt dat bepaalde ziekteverwekkende bacteriën beter gedijen. Maar misschien kunnen we ook wel een slaatje slaan uit de opwarming van het grondwater. Zo zouden we de extra warmte ook als een bron van energie kunnen gebruiken.
Bron: scientias

18/07/2015
Klimaatverandering vind ook plaats in de bodem doordat het bodemleven reageert op de temperatuur van de bodem. Verandert de temperatuur dan heeft dat gevolgen voor het bodemleven waardoor bijvoorbeeld de snelheid van vertering van planten kan veranderen. Ook heeft de bodem een bufferende functie op klimaatverandering.
Veranderingen hierin kunnen dus aan de ene kant positief uitpakken doordat er meer buffering ontstaat. Aan de andere kant kan het ook een negatief effect hebben doordat de opwarming van de bodem ervoor zorgt dat er meer bacteriën en schimmels afvalstoffen kunnen omzetten waardoor er meer van het broeikasgas methaan vrij kan komen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat regenwormen ook een negatief effect kunnen hebben op de uitstoot van broeikasgassen zoals N2O.
Ook heeft het opwarmende klimaat gevolgen voor de samenstelling van de bodem. Soorten rukken op vanuit het zuiden naar het noorden die andere soorten doen verdwijnen. Ook kunnen ze schade veroorzaken aan onze gewassen.
Meer bodemdieren kunnen er trouwens wel voor zorgen dat de vochthuishouding van de bodem verbetert.

22/04/2016
Als de Aarde in dit tempo blijft opwarmen, duurt het niet lang meer voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika totaal onleefbaar zijn geworden. Daarvoor waarschuwt het International Panel on Climate Change (IPCC) in recente publicaties. In het westelijk deel van Noord-Afrika is dat al zichtbaar, constateert ook de Wereldbank.

Het IPCC schat dat in 2025 tot wel honderd miljoen mensen met waterschaarste te kampen hebben. Die schaarste verhoogt de druk op de resterende grondwatervoorraden, die nu al in zo’n hoog tempo worden uitgeput dat de natuur ze niet meer kan aanvullen. Het gevolg daarvan is weer dat de landbouwopbrengsten substantieel afnemen in gebieden die afhankelijk zijn van het grondwater voor hun watervoorziening.

Een studie uitgevoerd door het Amerikaanse M.I.T. uit 2015 voorspelt zelfs een ‘dodelijke hitte’ in de Perzische Golf. Volgens de onderzoekers leidt de huidige uitstoot van broeikassen onherroepelijk tot dat scenario, iets dat alleen kan worden afgewend door direct de uitstoot drastisch terug te brengen. Zo niet, dan verandert de Golfregio in ‘een hittezone waar de klimaatverandering de menselijke leefbaarheid in de toekomst ernstig kan beïnvloeden’.

De onderzoekers kwamen tot hun conclusie door hoge resolutie-versies van standaard-klimaatmodellen te bestuderen. Daaruit bleek dat de grens van wat nog leefbaar is, in belangrijke steden in de regio over niet al te lange tijd bereikt zal worden. Die grens ligt bij een kritische combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid en de duur dat een menselijk lichaam die omstandigheden kan verdragen zonder kunstmatige verkoeling. Bij een temperatuur van 35 graden is dat ongeveer zes uur. Wanneer die temperatuur, of hoger dagelijks urenlang aanhoudt, ontstaan gevaren voor de gezondheid. De klimaatmodellen voorspellen dat in de tweede helft van deze eeuw die omstandigheden steeds vaker zullen voorkomen, als de klimaatverandering geen halt wordt toegeroepen.

Behalve de stijgende temperatuur, leidt de klimaatverandering ook tot een stijging van de zeespiegel. Van 0,1 tot 0,3 meter in 2050, tot wel 0,9 meter tegen het jaar 2100. Lage kustgebieden in Tunesië, Qatar, Libië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en vooral Egypte zullen daar de nadelige gevolgen van ervaren.

‘In het geval van de zeehavenstad Alexandrië in Egypte, betekent een stijging van de zeespiegel met 0,5 meter dat meer dan 2 miljoen mensen hun huizen zullen moeten ontvluchten. Het betekent ook een verlies van 35 miljard dollar aan land, bezittingen en infrastructuur, los van de onschatbare waarde van historisch en cultureel erfgoed,’ aldus de Wereldbank.

Op 22 april wordt in New York door alle betrokken VN-lidstaten het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika is het te hopen dat het akkoord nog op tijd is.
Bron: joop.nl

30/08/2016
De wereld bevolking neemt sneller toe dan voorzien. In Afrika zal de bevolking exploderen. In Europa zal de bevolking aanwas krimpen. Volgens de nieuwste schatting huppelen er in 2015 9.9 miljard zielen rond op onze planeet.
Dit volgens de verschenen studie van Population Reference Burau ( PRB ).
Deze ontwikkeling zal enorme problemen gaan veroorzaken in combinatie met de klimaatverandering, drinkwater tekorten, schaarste van grondstoffen en krapte op de arbeidsmarkt.

11/09/2016
De klimaatopwarming leidt tot toenemende droogte in Afrika, hittegolven in het zuiden van Europa en smeltend pakijs in het Noordpool gebied. Ook op de Amerikanen heeft de klimaatverandering sterke uitwerking. Nu al worden 184 dorpen in Alaska bedriegt door overstromingen.
Ook zullen overstromingen, kusterosie, extreme stormen en zeespiegelstijging 13 miljoen Amerikanen, die aan de kusten wonen, rechtstreeks treffen.
Tegen het einde van deze eeuw zal de zeespiegel 4.6mm per jaar stijgen.

10/10/2016
Als ik een verhaal van een klimaatscepticus hoor, dan verbaast het mij steeds weer hoe iemand de feitelijke data en observaties zo kan ontkennen. De gegevens - stijgende temperaturen, smeltende gletsjers, extreme buien - kunnen toch niet ontkend worden?

Omdat ik dat andere geluid beter wilde begrijpen, keek ik op maandagavond 10 oktober naar 2Doc waarin een Nederlandse verslaggever op bezoek ging bij een aantal Amerikaanse klimaatontkenners. De onvermijdelijke emeritus hoogleraar natuurkunde - uit Princeton zelfs - trad daar in op. (Hoe komt het toch dat gepensioneerde natuurkundigen zo vaak in de verleiding komen om onzinnige uitspraken te doen? Ik hoop dat ik te zijner tijd wijzer ben!) En daarnaast een aantal 'deskundigen' van foundations die rechtstreeks door de olie-industrie betaald worden.

Wat mij opvalt als ik naar de verschillende interviews luister - of het nu om de genoemde hoogleraar gaat of vertegenwoordigers van conservatieve denktanks zoals de Heartland en Heritage Foundation - is dat hun uitgangspunt voor wetenschappelijke redeneringen fundamenteel verschilt van die van mij. Ik ben opgeleid als experimenteel fysicus en dat betekent dat ik altijd begin bij de meetgegevens en observaties. Die kunnen niet liegen. Als een model of aanname strijdig is met de data, is er iets fout met je redenering.

Maar de geïnterviewde personen in deze uitzending starten bij een heel andere premisse. Zij beginnen bij de stelling dat de overheid een door macht gedreven organisatie is die meer invloed op de burgers wil hebben, en dat deze machtswellustige organisatie ingeperkt moet worden om de vrijheid van de burgers te herstellen.
Een voorbeeld van een dergelijke redenering loopt zo: de overheid zoekt manieren om de samenleving te beïnvloeden, en om die reden worden onderzoekers op de universiteiten gesubsidieerd om aan te tonen dat het klimaat verandert. Daardoor wordt de overheid gelegitimeerd om grootschalige maatregelen te nemen en ons de vrijheid af te pakken om in benzineauto's te rijden en onze geliefden per vliegtuig op te zoeken.

Om deze verderfelijke ontwikkeling te bestrijden gaan de medewerkers van de Heritage Foundation (en anderen) vervolgens gegevens zoeken om dit beleid van de overheid te weerleggen. De lichte groei van de ijskap van Antarctica - die overigens geheel begrepen wordt - wordt dan aangegrepen om er op te wijzen dat de universitaire onderzoekers er naast zitten wat betreft 'global warming'.

Met andere woorden: het startpunt van de klimaatontkenners begint niet bij gegevens over het klimaat, maar bij een opvatting over de overheid en de samenleving. De gegevens worden er vervolgens bij gezocht en met een quasiwetenschappelijk sausje overgoten.

Helaas komt dit type redenering - starten vanuit een maatschappelijke opvatting in plaats van vanuit de observaties - op veel meer plaatsen voor dan alleen bij de klimaatontkenners. Het is een exponent van de fact free politics die ook in Nederland in opkomst is. Of het nu gaat over Europa, vluchtelingen, terrorisme, economie of klimaatverandering; dit type argumenten duikt ook bij ons steeds vaker op. Gelukkig is het in Nederland minder extreem, maar toch spreekt ook hier de onderbuik luider.
Bron: Peter de Vries. KNMI

12/11/2016
Een team van internationale wetenschappers voorspelt dat de opwarming van de aarde nog veel sneller zal gaan dan we nu al denken. In de tijdsspanne van een mensenleven zou de temperatuur met 7 graden kunnen oplopen.

Een internationale groep van vooraanstaande wetenschappers schrijven dit in een artikel in het bekende wetenschappelijk tijdsschrift Science Advances. Als ze gelijk krijgen, dan is het volgens veel klimatologen game over voor onze planeet, zeker nu Amerika een president heeft die global warming ontkent, schrijft de Engelse krant The Independent.

Al heel lang proberen wetenschappers accuraat te voorspellen hoeveel graden de aarde zal opwarmen als we zo doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen. Volgens een huidige schatting van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een opwarming te verwachten van 2.6 tot 4.8 graden Celsius in 2100.

In het nieuwe onderzoek werd voor het eerst gekeken naar het gedragspatroon van de aarde in de afgelopen 800.000 jaar. Met een schokkende voorspelling als uitkomst. Volgens de resultaten is namelijk een opwarming te verwachten tussen de 4.78 en de 7.36 graden Celsius in 2100.

Niet iedereen acht de kans dat dit ook echt gebeurt groot. Professor Eric Wolff, van Cambridge University, zegt tegen The Independent: 'Het is goed om te kijken naar het verleden, maar sommige van de schattingen in het onderzoek zijn te onvoorspelbaar om zo ver vooruit te kunnen kijken.'
Bron: bnr.nl

01/07/2017
Blokkerende hogedrukgebieden of blokkades boven Europa zijn vaak uitlopers van het Azoren hogedrukgebied boven de Atlantische oceaan met bijbehorend droog, zonnig en warm weer.
KNMI - onderzoek maakt aannemelijk dat het Azorenhoog in de toekomst gemiddeld dieper in Europa zal binnendringen als reactie op veranderingen in de oceaancirculatie. Wel wordt dan droger en warmer weer verwacht tijdens toekomstige blokkades. Mede daardoor warmt Europa in de zomer sterker op dan wereldgemiddeld. Met name in Zuid-Europa.

24/07/2017
Grote delen van Europa krijgen in de toekomst waarschijnlijk vaak last van stroomstoringen en zelfs uitval als gevolg van klimaatverandering. Dat komt doordat de productie van elektriciteit onder druk komt te staan door een tekort aan water, blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden. Energiecentrales, die zowel op kolen, gas als kernenergie werken, gebruiken enorme hoeveelheden zoet water om te koelen. Een grote gascentrale gebruikt een olympisch zwembad aan water per minuut.
Als er niet voldoende water beschikbaar is, of het water is te warm, moeten energiecentrales hun productie terugschroeven of zelf helemaal stil leggen. ''In 2030 zal het aantal regio’s met een kwetsbare energievoorziening sterk zijn toegenomen'', stellen de Leidse wetenschappers. Zij voorzien dat in langdurige periodes van droogte steeds meer centrales hun productie zullen moeten terugschroeven. De afgelopen jaren heeft Europa steeds hevigere hittegolven en periodes van droogte doorgemaakt.

De onderzoekers namen ruim 1.300 energiecentrales in Europa onder de loep. De risico's zitten vooral in het Middellandse Zeegebied, landen als Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk en Griekenland. Maar ook gebieden rondom de Rijn in Duitsland, Bulgarije en Polen dreigen problemen te krijgen met de energievoorziening. Een mogelijke oplossing voor het probleem is het gebruik van zeewater om te koelen. ''Al hangt daar wel een prijskaartje aan, omdat energiecentrales geschikt moeten worden gemaakt voor het gebruik van zout water.'' Om het koelwatergebruik in heel Europa te verminderen, moeten volgens de Leidse universiteit oude, inefficiënte energiecentrales worden gesloten en vervangen door duurzame centrales.

14/09/2017
Het aantal koeien en varkens moet met 40% omlaag wil Nederland de klimaatdoelen halen blijkt uit een onderzoek van Natuur en Milieu.
Deze voedselsector is verantwoordelijk voor een kwart van alle CO2 uitstoot in Nederland. En deze uitstoot moet binnen dertien jaar met bijna de helft omlaag om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Dieren stoten niet alleen veel broeikasgassen uit. Ook tast hun mest de bodem- en waterkwaliteit aan.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1040
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 15/08/2018 18:49 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatinzichten
Erwin 04/12/2009 19:06
 
thread linkthread link Klimaatinzichten 2012
Erwin 18/10/2012 20:43
 
thread linkthread link Klimaatinzichten 2013
Erwin 06/12/2013 18:29
 
thread linkthread link Klimaatinzichten 2014 tot 2018
Erwin 12/08/2014 07:36
 
thread linkthread link Klimaatinzichten 2018
Erwin 15/08/2018 18:51
 
thread linkthread link Klimaatinzichten 2019 tot heden
Erwin 13/08/2019 08:38
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 167 gasten online