Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

Op deze pagina verschijnen regelmatig nieuwe bijdragen over het weer in Haaksbergen en aanpassingen van deze website.
Het nieuwste bericht verschijnt als eerst.
Er word de lezers een mogelijkheid geboden om reacties onder de berichten te plaatsen.
Klik altijd op de koptekst. Het kan zijn dan een bericht langer is dan wordt weergegeven.

25.10.2010 05:48:50
Erwin

Door technische redenen bij Meteoconsult is tijdelijk de 4-daags weersverachting voor Haaksbergen niet meer actueel. Er wordt, door Meteoconsult, hard aangewerkt om het probleem op te lossen.
Waarschijnlijk heeft het te maken met specifieke instellingen van nieuwe hardware/software die door Meteoconsult is ingezet.
Wij hopen dat de storing snel wordt verholpen. Daarvoor ons excuus.

Ondertussen ben ik druk bezig met het genereren van een eigen weersverwachtingoverzicht, voor de gemeente Haaksbergen, voor de komende 4-dagen met eventueel een uitbereiding naar de komende 10-dagen.

Vanaf 25/10/2010 zijn de weersverwachting weer actueel. Oorzaak was een vastgelopen machine in 1 van Meteoconsult computerruimtes.


Reacties 0  

14.10.2010 15:45:16
Erwin

De temperatuur wordt ook gemeten op een hoogte van tien centimeter boven kort geknipt gras. Wanneer de temperatuur op deze hoogte tot onder het vriespunt daalt, wordt dat in de weersverwachting aangekondigd als "vorst aan de grond". Dit staat ook wel bekend als nachtvorst, de term die daar vroeger voor werd gebruikt.
Bij heldere nachten met weinig wind kan de zogenaamde grastemperatuur drie à vier graden lager zijn dan de temperatuur op anderhalve meter hoogte. Vlak boven de grond kan het temperatuurverloop dus geheel anders zijn dan op 1.5m hoogte.
Bij daglicht warmt de zon eerst de aarde op; de aarde verwarmt daarna de lucht. 's Nachts is de situatie omgekeerd: de aarde verliest door uitstraling eerder zijn warmte dan de lucht. Met andere woorden: onder normale omstandigheden is de bodemtemperatuur overdag hoger dan de luchttemperatuur, 's nachts is de bodemtemperatuur lager dan de luchttemperatuur.

Bij vorst aan de grond bevriest de in de lucht aanwezige waterdamp. De bevroren druppeltjes zijn als een witte aanslag (rijp) te zien op het gras, lage struiken, de bovenkant van houten hekwerken of daken en ruiten van auto's.
Voorwerpen op het aardoppervlak en ook bomen, struiken, bladeren en grassprietjes zenden voortdurend straling uit en verliezen onder die koude omstandigheden snel warmte.

Voor de land- en tuinbouw is het zeer belangrijk te weten of de temperatuur bij het aardoppervlak onder nul kan komen. Door tijdig maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld beregening, kan veel schade aan gewassen worden voorkomen. Vooral voor gewassen die net in bloei staan, kan de vorst funest zijn.
Voor natuurijsschaatsers is het interessant om te weten hoe hard het 's nachts aan de grond heeft gevroren.

Of het vlak bij de grond ook werkelijk tot vorst komt, hangt behalve van de weersomstandigheden af van verschillende factoren. Voor de wind beschutte plaatsen zijn er in het algemeen het gevoeligst voor, maar ook van belang zijn bodemgesteldheid, begroeiing en hoogteverschillen. Fruittelers ondervinden in de dalen van Zuid-Limburg bijvoorbeeld meer last van vorst dan de grond op de plateaus.

Vandaag aan de 42 uur overzicht de grastemperatuur toegevoegd. De groene lijn geeft de temperatuur 10 cm boven het gras weer. De grastemperatuur, of te wel de temperatuur op klomphoogte, was al eerder toegevoegd aan de hoofdpagina.

Meer informatie over de toegepast meetsensor vindt u in het forum.
De 42 uur overzicht kunt u hier vinden


Reacties 0  

27.08.2010 16:52:20
Erwin

Hoogwaterpeil

Na de twee hoosbuien van gisteren 26 augustus is het waterniveau in de Buurserbeek / Schipbeek gestegen tot het niveau onder de bovenste wal, of te wel tot 25,7 m boven NAP bij de Watermolen. Morgenvroeg wordt pas het hoogste waterpeil verwacht. Het grondwaterniveau bij ons is na de hoosbui gestegen van 123 cm naar 27 cm onder het maaiveld en benaderde de record hoogte van 20 cm uit 1988.
De Zoddebeek kon al het water niet meer aan en afvoeren op de Buurserbeek was onmogelijk waardoor deze op diverse plekken buiten haar oevers trad en diverse percelen en wegen onderwater zette
De volgende dag rond 07:00 uur was het peil bij de watermolen al gestegen tot 25.9 m boven NAP.
Meer informatie zie forum artikel Hoosbuien.

Onderstaande foto’s geven een impressie van de hoge waterstand in de Buurserbeek. Wat een watermassa’s dient de beek te verstouwen. Heel veel en erg bijzonder. Zeker gelet op het tijdstip van het jaar.

Lankheterbrug:

Lankheterbrug

Oostendorperwatermolen:

Oostendorperwatermolen Oostendorperwatermolen

Oostendorperwatermolen Oostendorperwatermolen

Oostendorperwatermolen

Klaashuisbrug en de Nieuwebrug:

Klaashuisbrug Nieuwebrug

Wennewickweg en Zendvelderweg:

Wennewickweg Zendvelderweg

Fietspad langs de Alsteedseweg:

Fietspad langs de Alsteedseweg

Braambrug:

Braambrug Braambrug

Oortjesbrug:

Oortjesbrug Oortjesbrug

Koekoeksbrug:

Koekoeksbrug Koekoeksbrug

Kalkovenweg:

Kalkovenweg Kalkovenweg


Reacties 0  

26.08.2010 17:36:25
Erwin

De gehele dag heeft het vandaag 26 augustus 2010 flink geregend in Haaksbergen, tot 17:00 uur rond de 50 mm. Vanaf 17:30 uur kwam er in 1 uur 26 mm neerslag naar beneden. Dit had tot gevolg dat alle belangrijke toegangswegen naar het centrum van Haaksbergen onderliepen. Putdeksels kwamen omhoog, water stroomde woningen, kelders en winkels binnen en vele vijvers stroomden tot de rand toe vol met het vele hemelwater. Totaal viel er vandaag al 80 mm neerslag. Het langdurig dagrecord van 1946, toen viel er op 1 dag 77.6 mm, is vandaag gebroken en het einde is nog niet in zicht.
Totaal is er vandaag 100.2 mm neerslag gevallen, over de gehele maand augustus al meer dan 200 mm. Normaal gesproken valt er in een gemiddelde augustusmaand zo’n 77 mm neerslag.
Meer informatie zie forum artikel Hoosbuien.

Onderstaande foto’s geven een impressie van de wateroverlast in Haaksbergen.

Vijver aan de Albert Cuyplaan:

ijver aan de Albert Cuyplaan

Goorsestraat:

Goorsestraat Goorsestraat

Goorsestraat

Goorsestraat putdeksels kwamen omhoog Goorsestraat

Beatrixstraat:

Beatrixstraat

Blankenburgerstraat:

Blankenburgerstraat Blankenburgerstraat

Blankenburg:

Blankenburg Blankenburg

Blankenburg

Benninkstraat:

Benninkstraat Benninkstraat

Enschedesestraat:

Enschedesestraat

De Brink en de Buurserstraat:

De Brink en de Buurserstraat De Brink en de Buurserstraat

Eibergsestraat:

Eibergsestraat Eibergsestraat

Vijvers aan de Gerard terborgstraat en de Richterstraat:

Vijver aan de Gerard terborgstraat Vijver aan de Richterstraat


Reacties 0  

22.08.2010 06:35:50
Erwin

Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Meestal is dit water afkomstig van neerslag, nadat het op het oppervlakte belandt infiltreert het direct of indirect. Grondwater afkomstig van neerslag wordt meteorisch water genoemd.
Regen- of oppervlaktewater dringt de grond in (infiltreert) tot het een niet-doorlatende laag bereikt. Boven deze laag raakt de grond verzadigd; de "verzadigde zone" De hoogte tot waar deze verzadiging optreedt is het grondwaterpeil of het freatisch vlak.
Door verlaging van de grondwaterstand, bijvoorbeeld door grondwaterwinning voor drinkwater of voor industrie, kan verdroging optreden en daarmee schade aan gewassen. Ook kan er verzakking optreden doordat de korreldruk in de bodem groter wordt (omdat de waterdruk afneemt) en veenlagen kunnen door oxidatie in dikte afnemen. Door grondwaterstandsverlaging kunnen ook (paal)funderingen van gebouwen verzakken doordat de houten palen gaan rotten of omdat de negatieve kleef toeneemt.

Plaats
De grondwaterstanden in een gebied zijn op hetzelfde moment niet overal gelijk. Een belangrijke reden hiervoor kan een verschil in de opbouw van de bodem zijn. Laagjes klei en veen kunnen een belangrijke belemmering vormen voor de stroming van het grondwater door een zandige bodem.
Ook de afstand van het meetpunt tot sloten en watergangen kan heel bepalend zijn.
Juist door deze verschillen in de opbouw van de bodem is het mogelijk dat de gemeten grondwaterstanden (ook wel stijghoogten genoemd) op één locatie niet altijd gelijk zijn.

Weersinvloeden
De grondwaterstand kan sterk wisselen. In perioden met veel regen kan de grondwaterstand soms in korte tijd flink stijgen. In drogere perioden kan de grondwaterstand ook weer aanzienlijk zakken waardoor in bepaalde gebieden, sloten en greppels droog komen te staan.
Hoe snel de grond in de zomer opdroogt, hangt uiteraard niet alleen van het weer at. De grondsoort is een heel belangrijke factor. Op hoge, droge zandgronden bepalen neerslag en verdamping de vochtbalans. Watertoevoer van elders is er niet en het grondwater zit te diep. Zo diep dat de gewassen er niet bij kunnen. In bodemkundige termen heet dit een 'hang waterprofiel'. Als door een zeef zakt het water door het zand.
Ook de capillaire opstijging in de grond is van belang. In de grond bevindt zich een minuscuul stelsel van flinterdunne buisjes. Ze vormen een verbinding tussen het grondwater en de bovenste grondlaag. Hoe smaller deze zogenoemde capillaire gangetjes zijn, hoe hoger het water kan stijgen. In sommige kleigronden tot wel twee meter! In grof zand is de capillaire opstijging hooguit twintig centimeter. De derde factor die de vochttoestand van de bodem bepaalt is grondwaterbeweging. Als gevolg van de zwaartekracht stroomt het water in de grondwaterzone van de hogere naar de lagere delen. Bijvoorbeeld als het Slootwaterpeil snel daalt of als de grondwaterspiegel snel stijgt bij hevige regenval.

Wanneer meten
De stand van het grondwater wordt bepaald met behulp van peilbuizen. Op basis van landelijke afspraken wordt bij Handmatige waarneming in principe twee keer per maand gepeild (dit is meestal de 14e en de 28e dag van de maand; als dit zaterdagen zijn één dag eerder en als dit zon- of feestdagen zijn één dag later).

Meting van de Grondwaterstanden (ook wel grondwaterniveau of grondwaterpeil).
Het leek mij interessant om de Grondwaterstanden samen met de hoeveelheid neerslag en neerslagtekort te verwerken in een overzicht en te kijken wat de overeenkomsten met elkaar zijn.

Vanaf vandaag zijn de Grondwaterstanden toegevoegd aan de overzichten. Deze overzichten geven weer de hoeveelheid neerslag, neerslagtekort en grondwaterstand in een overzicht. Er zijn overzichten voor elk jaar vanaf 1966 en een overzicht met alle jaren samen.
De grondwaterstand gegevens, vanaf 1966 tot en met maart 2010, zijn op 17 augustus 2010 beschikbaar gesteld door het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (afgekort TNO-NITG).
De gegevens zijn afkomstig van de volgende locaties:
Van 14-03-1966 tot: 22-11-1968, Locatie: B34E0302, Eibergsestraat RD-coördinaat: 245510, 463100
Van 22-11-1968 tot: 14-12-1998, Locatie: B34E0106, Demmertsweg RD-coördinaat: 245950, 463200
Van 14-12-1998 tot: 28-08-2009, Locatie: B34E0304, Brammeloweg RD-coördinaat: 245400, 463310
Van 28-08-2009 tot: 10-03-2010, Locatie: B34G0125, Oude Eibergseweg RD-coordinaat: 245950, 461130
Van 10-03-2010 tot: 18-08-2010, Nog geen gegevens beschikbaar
Van 18-08-2010 tot: heden, Locatie: Eibergsestraat 177a RD-coördinaat: 246085, 463165
RD-coördinaten zijn de Rijksdriehoekscoördinaten.
De overzichten van de Grondwaterstanden kunt u hier vinden.

Vanaf 18 augustus 2010 worden de grondwaterstanden, door mijzelf, dagelijks gemeten in een peilbuis achter ons huis. De meting vind plaats met behulp van een handbediend peilapparaat, een zogenaamde waterspiegelmeter.
Meer informatie zie forum artikel Grondwaterstanden.


Reacties 0  

05.08.2010 06:38:28
Erwin

Aan de historische overzichten zijn toegevoegd de overzichten voor:

 • Meteorologische Seizoenen: winter, lente, zomer, herfst.
 • De maanden: januari tot en met december.
 • In de grafieken wordt weergegeven de temperatuur gemiddelden voor de jaren 1894 tot en met heden.
  Uit het overzicht voor de julimaand kunt u duidelijk zien dat deze hooimaand in 2010 in Haaksbergen bijzonder warm verliep. Alleen in 2006 was het nog warmer.
  Meer informatie over de historische overzichten vindt u hier.


  Reacties 0  

  27.07.2010 16:56:25
  Erwin

  Door het aanhoudende zomerweer met veel zon en hitte kan de verdamping groot zijn en kunnen de droogteproblemen steeds ernstiger vormen aannemen. De droogtesituatie kunt u terugvinden met het tekort aan neerslag, het zogenaamde potentieel neerslagtekort.

  Vandaag is het Neerslagtekort voor Haaksbergen toegevoegd aan de hoofdpagina en kunt u vinden onder de “Maximum zonkracht”.
  Weergegeven voor het groeiseizoen (1 april t/m 31 september). en voor het gehele jaar. Neerslagtekort is het verschil tussen de hoeveelheid neerslag en de verdamping (hoeveel vocht verdwijnt er) en wordt gebruikt als maat voor droogte.  Een positief getal is neerslagoverschot, een negatief getal is neerslagtekort.

  Hoe wordt het neerslagtekort berekend ?
  Het potentiële neerslagtekort is op zich vrij eenvoudig te bepalen. Het is de som van de neerslag (positief) en de potentiële verdamping (negatief) gedurende het groeiseizoen (meestal 1 april t/m 31 september).
  Als neerslag wordt genomen de gemeten dagelijkse hoeveelheid van weerstation Haaksbergen.
  De potentiële verdamping is lastiger; deze wordt door de KNMI bepaald vanuit de dagsom van globale straling volgens de Makkink-methode (Som van de referentie gewasverdamping). Dagelijkse hoeveelheid zonnestraling, wind en temperatuur bepalen in hoge mate de grootte van de verdamping.
  Als dagelijkse potentiële verdamping parameter is genomen de potentiële verdamping bepaald door het nabijgelegen KNMI-station: Twente, locatie Enschede. Mijn dank gaat uit aan de KNMI voor het beschikbaar stellen van deze potentiële verdamping (EV24) parameter.

  Het jaar 1976 heeft het record met een maximaal neerslagtekort van ongeveer 360 millimeter en wordt, in de top 5, gevolgd door 1959, 1947, 1911 en 1921. Met ongeveer 230 millimeter komt 2003 op de zevende plek. Waargenomen landelijk gemiddelde over 13 KNMI stations.
  Meer informatie over neerslagtekort vindt u hier.


  Reacties 1  

  19.07.2010 17:03:33
  Erwin

  Afgelopen maandag tijdens het noodweer in Haaksbergen heeft er vlak bij ons weerstation een bliksemontlading plaatsgevonden waarbij de windmeter uitviel. Afgelopen weekend is deze vervangen door een nieuwe en het registreren van de windsnelheid alsmede de windrichting functioneert weer als vanouds.

  Normaal gesproken zenden de sensoren om de x seconden een signaal naar het basisstation. De elektronica van de windmeter was zodanig door de bliksemontlading beschadigd dat deze sensor continu op "zenden" bleef staan, zonder daarbij overigens nog correcte data over te sturen naar het basisstation.

  De overige sensoren blijven normaal hun data verzenden, maar hun signalen kunnen ook verstoord worden door de constant zendende windsensor waardoor het basisstation de andere sensoren ook niet meer kan uitlezen. Dit trad ook zo af en toe op.
  Zodra de windmeter was vervangen en de batterijen uit de defecte windsensor waren gehaald functioneerden de andere sensoren direct weer normaal.


  Reacties 0  

  12.07.2010 19:21:57
  Erwin

  Het noodweer, van vanmiddag rond 13:00 uur, heeft ook in Haaksbergen zijn sporen achtergelaten
  In Haaksbergen werd een bestuurder gewond toen een boom op zijn auto viel. De chauffeur is naar het MST gebracht.
  Verder zijn er aan de Eibergsestraat diverse eiken omgewaaid.
  Ook wij bleven niet zonder schade. Er zijn diverse fruitbomen en andere bomen omgewaaid.
  Meer informatie zie Forum artikel 2010 Schade door Noodweer.

  Daarnaast heeft de windmeter het noodweer niet overleeft. Wij hopen dat eind deze week de storing is verholpen. Daarvoor ons excuus.


  Reacties 0  

  29.06.2010 00:00:00
  Erwin

  In Twente is vanaf dinsdag 29 juni ‘Code Droog’ van kracht.
  Dit houdt in dat er geen open vuur meer gestookt mag worden en dat er dus geen gebruik meer kan worden gemaakt van ontheffingen voor het verbranden van takken, landbouwafval en dergelijke. De brandweer is tijdens Code Droog extra alert op bos en heide branden en daarom wordt vanaf woensdagochtend 30 juni ook een luchtsurveillance gestart. De brandweer is ten tijde van Code Droog extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt in een bos of natuurgebied rukt de brandweer extra versterkt uit: er wordt meer materieel en mankracht ingezet. Code Droog is net zo lang van kracht tot de mededeling dat Code Droog is opgeheven. De brandweren van Twente en IJsselland hebben nieuwe meetstations voor de bepaling van de droogteindex in natuurgebieden. De meetgegevens van deze meetstations fungeren als hulpmiddel om te kunnen bepalen of het noodzakelijk is om Code Droog af te kondigen.
  Meer informatie zie Forum artikel Droogte in juni en juli 2010.


  Reacties 0  

  Pagina 6 van 10
  << Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
  Banner

  Bezoekers

  We hebben 75 gasten online