Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

Op deze pagina verschijnen regelmatig nieuwe bijdragen over het weer in Haaksbergen en aanpassingen van deze website.
Het nieuwste bericht verschijnt als eerst.
Er word de lezers een mogelijkheid geboden om reacties onder de berichten te plaatsen.
Klik altijd op de koptekst. Het kan zijn dan een bericht langer is dan wordt weergegeven.

11.11.2012 10:31:24
Erwin

Zonnestraling
De aarde ontvangt haar warmte voornamelijk van de zon. De zon is niets anders dan een ster waar de aarde omheen draait. De zon straalt energie uit waarvan wij een deel zien als licht en een deel voelen als warmte. De aarde staat op gemiddeld 150 miljoen kilometer van de zon en draait in een ellipsvormige baan rondjes in 365 dagen. De aarde draait elke 24 uur om haar as, deze as staat 23,5
° schuin tegenover de zon.
De energiehoeveelheid van de zonnestraling die de aardatmosfeer bereikt wijzigt praktisch niet over lange periodes. Men spreekt van de zonneconstante, dit is de hoeveelheid energie in de vorm van elektromagnetische straling van de zon die de aarde bereikt. Ze is gedefinieerd als de hoeveelheid stralingsenergie afkomstig van de zon die per seconde passeert door een oppervlak loodrecht op de stralingsrichting van 1 m² op aarde.  Zij bedraagt 1370 W/m². Dit is de beschikbare energie van de zon, hoeveel onze locatie hiervan ontvangt is erg variabel. De zonne-energie wordt gemeten door het weerstation via de zonneschijnopnemer / Solarsensor.


De ontvangen energie is sterk afhankelijk van de hoek waarop de zonnestralen een oppervlak bereiken.
Deze hoek is afhankelijk van de positie op de aarde en van de positie van de aarde tegenover de zon.
Wanneer we onze positie bekijken tegenover de zon dan komen we elk jaar in een kantelende beweging, de straling komt daardoor minder of meer loodrecht en dit geeft het verschil in warmte en maakt de seizoenen. Dus niet de afstand tot de zon maar de hoek waarop ze neerkomt geeft het energieverschil tussen winter en zomer. (De zon staat in een brandpunt en de kortste afstand tot de zon valt in de winter). De hoek
α waaronder de zonnestraling bij 52° noorderbreedte invalt varieert van 14,5° (90° - 52° - 23.5°) in de winter tot 61,5° (90° - 52° + 23.5°) in de zomer.

De straling die van de zon komt voorziet de aarde van een enorme hoeveelheid energie. Gemiddeld wordt op aarde jaarlijks 1370 kWh per vierkante meter ingestraald. Voor Haaksbergen is de globale instraling ongeveer 980 kW/m² op jaarbasis.
Daglicht
bestaat uit direct zonlicht en indirect, diffuus licht. Direct zonlicht heeft meer energie dan indirect licht. De intensiteit van de zonnestraling verandert met het uur van de dag, de tijd van het jaar en de weersomstandigheden. Om toch gemakkelijk te kunnen rekenen met gegevens over de instraling, kan de totale hoeveelheid zonne-energie worden uitgedrukt in uren volle zon per m². Als standaard wordt aangenomen dat bij 'volle zon' een vermogen van 1000 W per m² op het aardoppervlak wordt ingestraald. Eén uur volle zon levert dan dus als maat 1000 Wh per m² = 1 kWh/m². Een zonaanbod van één uur volle zon (dus 1 kWh/m²) komt ruwweg overeen met de zonne-energie die op een wolkenloze zomerdag op een op de zon gericht vlak valt. Het totale jaarlijkse zonaanbod in Nederland komt overeen met ongeveer 1000 uur volle zon.
Met andere woorden: de gemiddelde jaarlijkse zoninstraling in ons land is circa 1000 kWh/m².
In Nederland is het daggemiddelde 2,7 uur volle zon (2,7 kWh/m²). Dit is een gemiddelde over december (0,5 uur) tot juni (5 uur). Het verschil tussen zonne-energie-instraling in zomer en winter is dus een factor 10. Ook binnen Nederland zelf kan de zoninstraling iets variëren. De kustgebieden blijken iets meer zon te ontvangen dan de meer landinwaarts gelegen gebieden.

Zonnepanelen

De zonnestraling kan met behulp van zonnepanelen rechtstreeks omgezet worden in elektriciteit.

De opbrengst, de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit, van een PV-paneel hangt af van de instraling die het zonnepaneel op kan vangen. Die wordt niet alleen bepaald door de intensiteit van het invallend licht, maar ook van de hellingshoek, temperatuur en oriëntatie van een zonnepaneel.
Een zonnepaneel geeft dus meer elektriciteit als het optimaal op de zon is gericht. Van belang hierbij zijn de hellingshoek en de oriëntatie. Aangezien de zon en de aarde draaien, verschilt de optimale situering per locatie. In Nederland wordt de maximale opbrengst op jaarbasis gehaald met een paneel dat recht op het zuiden is gericht onder een hoek van 36°.

Een zonnepaneel bestaat uit meerdere in serie geschakelde zonnecellen. Het proces dat zich in een zonnecel afspeelt heet fotovoltaïsche omzetting (PV = photovoltaic conversion). Hierbij wordt zonlicht in
elektriciteit omgezet. Als er licht op de zonnecel valt dan wordt een (negatief geladen) elektron in de zonnecel losgemaakt en blijft een (positief) gat over. Ontstaat zo'n elektron/gat-paar in de buurt
van het intern elektrisch veld dan worden deze twee gescheiden, omdat zij een verschillende lading hebben. Hierdoor krijgt de p-laag een positieve lading en de nlaag een negatieve lading. Door een verbinding tussen beide lagen te maken, gaan elektronen stromen en heeft men dus elektriciteit. Naarmate meer licht op de zonnecel valt, worden meer elektronen vrijgemaakt en is er meer stroom. Het
fotovoltaïsch proces gaat door zolang er licht op de cel valt. In dit proces worden geen materialen gebruikt en zijn geen bewegende delen aanwezig. Zonnecellen zijn daardoor duurzaam.

Niet al het licht kan worden omgezet in elektriciteit. Zonnecellen gebruiken voornamelijk zichtbaar licht. Een groot deel van de energie van de zon bereikt de aarde als infrarood (IR)- of warmtestraling en ultraviolette (UV) straling. Het theoretisch haalbare omzettingsrendement is daarom niet hoger dan 20-30%. De zonnecellen die momenteel geproduceerd worden hebben een rendement van ongeveer 16%. Het is te verwachten dat door technologische ontwikkelingen dit rendement de komende jaren met een factor anderhalf zal oplopen.

Opmerking: zonnepanelen verliezen 0.4% energie bij elke graad boven de 25°C, dus 'te' warm is niet altijd winst.

Het elektrisch vermogen dat aan een zonnecel onttrokken kan worden, is min of meer evenredig met het oppervlak en met de intensiteit van het zonlicht dat op het oppervlak valt, en wordt gemeten in Watt-piek (Wp). Een Watt-piek is gedefinieerd als het elektrisch vermogen dat een zonnecel levert bij standaard test condities (STC): een instraling van 1000 W/m² (een stralend blauwe hemel in juni) en een cel temperatuur van 25 graden Celsius. Onder deze omstandigheden levert een zonnecel van 1 Wp een vermogen van 1 Watt. Bij een lagere instraling of een hogere temperatuur levert de zonnecel minder vermogen.

Het basismateriaal van de meeste zonnecellen is silicium. Silicium is een van de meest voorkomende elementen op aarde. Silicium komt in de natuur echter voornamelijk in gebonden toestand voor (siliciumoxide). Voor zonnecellen is zuiver silicium nodig. Naast silicium worden andere materialen voor zonnecellen gebruikt zoals andere halfgeleiders (gallium, germanium) en organische kleurstoffen.

De zonnestroomsystemen zijn over het algemeen aan het net gekoppeld. Dit betekent dat de zonnestroom die wordt opgewekt wordt teruggeleverd aan het centrale elektriciteitsnet, of direct lokaal gebruikt wordt. Op deze manier is geen "opslagmedium" (zoals een accu) nodig, en wordt de opgewekte energie optimaal gebruikt, omdat er niets "verloren" gaat.

 

U kunt hier meer informatie vinden over zonnepanelen en de installatie mogelijkheden.


Reacties 0  

05.11.2012 17:31:57
Erwin

Na een testfase van twee weken is gisteren het weerstation, welke in gebruik is vanaf augustus 2008, de Oregon WMR200 vervangen door een Davis Vantage PRO2 plus van Davis Instruments.

Weerstation Haaksbergen maakt nu gebruik van een semi-professioneel en draadloos weerstation  welke uit de volgende onderdelen bestaat:

 • Draadloze display basisstation (console)
 • Datalogger
 • Geïntegreerde Sensor Suite (ISS) bestaand uit:
  • Regenmeter
  • Solar sensor
  • UV sensor
  • Temperatuur sensor
  • Vochtigheid sensor
  • 24 uurs Ventilatie-unit voor de temperatuur- en vochtigheidsensor
 • Windmeter station (anemometer & windrichtingsmeter)
 • Blad en bodemvochtigheid station met
  • 3 Extra temperatuur sensoren op +10cm, 0cm en -10cm hoogte.

De Davis Vantage Pro2 plus draadloos is de Rolls Royce onder de weerstations. Het is een professioneel, uitgebreid en uiterst accuraat weerstation speciaal ontwikkeld voor professionals op het gebied van de zeevaart, wetenschap en de landbouw maar is ook zeer interessant voor de gevorderde weermeteoroloog. Dit is ook niet voor niets want met de zuivere meetinstrumenten van Davis kun je zeker zijn van kwaliteit en absolute precisie. Enkele bijzonderheden:

 • De Sensoren werken op zonne-energie
 • Sensoren zijn voorzien van een beschermend schild
 • Draadloos bereik van 300 meter
 • Uitbreidbaar met zendbereik verlenging

De Pro2 Plus is voorzien van sensoren die de UV straling en de zonnestraal intensiteit meten. Optioneel kunt je ook sensoren toepassen die onder meer in de landbouwsector toegepast worden waaronder de gewas-verdamping. Voor boeren is gewas-verdamping zeer relevant. Ten eerste omdat het bepaalt hoeveel water de gewassen nodig hebben om goed te kunnen groeien en ten tweede of er beregening noodzakelijk is. Deze informatie hangt ook sterk samen met de hoeveelheid zonnestralen die er voor zorgen dat de verdamping toeneemt.

De Vantage Pro2 maakt gebruik van een zender die verschillende frequenties gebruikt binnen een breed spectrum. Hierdoor worden de effecten van RF-storingen geminimaliseerd en maakt transmissie door meerdere muren mogelijk. De draadloze VantagePro2 kan data versturen en ontvangen tot op 300 meter afstand.

De verbetering ten opzichte van de Oregon WMR200 zijn:

 • Actieve luchtstroming voor de temperatuur- luchtvochtigheidsensoren
 • Nauwkeurige luchtdruk meting. Resolutie 0.1 hPa / mBar
 • Nauwkeurige neerslag meting. Reslotie 0.2 mm
 • UV meting
 • Solar metingReacties 0  

13.10.2012 15:45:38
Erwin

Dankzij de goede contacten van Johan Effing met Peter de Vries, KNMI-Luchtvaartwaarnemer bij Airport Schiphol, werden wij door Peter uitgenodigd voor een rondleiding bij Schiphol.
Van deze unieke mogelijkheid namen enkele VWK-leden dankbaar gebruik en wel:
Johan Effing, Mees Weststrate (Voorzitter VWK), Auke Hoekstra (mede voorzitter VWK regio oost), Carl F. Johannink, Tonny Morsink, Hennie Effing, Paul van de Heijden, Eddy Roelands en Erwin Lankheet. Een mooi gevarieerd gezelschap.


Donderdag 11 oktober 2012 lieten wij ons vanaf 9:57 uur met de trein naar Schiphol brengen om 2 uur later, uitgerust en wel, uit te stappen vlak bij de plaats waar wij moesten zijn. Tijdens deze reis werd het ons al snel duidelijk dat de weergoden ons goed gezind waren. Bijna een strakblauwe heldere lucht. Je kon kilometers ver kijken.
Na een kort bezoek op het promenadeterras vervolgde onze reis per benenwagen naar de kleine toren. Of het toeval zo wilde of niet maar gelijktijdig kwam Peter, op zijn vrije dag, per fiets ook bij de kleine toren aan.

Als eerste werd de kleine verkeerstoren bezocht, gebouwd in 1968. De waarnemers van het KNMI zitten hier op 37 m hoogte in de waarnemingsgondel KNMI-Schiphol en de luchtvaartleiders iets hoger op 50 m. De waarnemer kan naar buiten en heeft buiten de gondel rondom zicht. De ramen van de gondel waar de weerwaarnemers zitten zijn met een soort polaroid folie afgedekt. Zodoende word je niet verblind door het invallend zonlicht. Het bovenste gedeelte van deze toren wordt gebruikt als standby verkeerstoren voor de vluchtleiding ingeval de grote toren door welke reden dan ook niet te gebruiken is.
De weerkamer bevat een 10-tal beeldschermen die pal op het westen staan opgesteld. Via deze beeldschermen worden de gegevens uit het veld zichtbaar voor de waarnemer. De beeldschermen staan richting het westen opgesteld omdat de wind vaak uit het westen komt, zodat de waarnemer direct vanuit zijn werkplek zicht heeft op het weer. Het uitzicht vanuit deze weerkamer is schitterend, een watertoren op 6 km afstand richting het zuiden is duidelijk zichtbaar. Als je naar beneden kijkt op de immense luchthaven, 180 ha groot, lijkt het net of je in Madurodam bent en lijken de vliegtuigen speelgoedvliegtuigen.Peter vertelde ons, met zijn 36 jarige ervaring, hoe hij daar alles heeft zien veranderen en hoe in de toren het weer wordt geobserveerd voor het luchtverkeer.
De Meteoruimte wordt gehuurd door de KNMI en zij zorgen voor de actuele
weerrrapporten. De weerrapporten worden aangeleverd aan de vliegers in de vorm van een bericht via een radiofrequentie en aan anderen via beeldschermen. Die anderen zijn vooral de verkeersleiders in de toren, de verkeersleiders van de Approach-afdeling, de Havendienst ( van de Luchthaven), het Bemanningencentrum (waar de vliegers hun informatie voor de vlucht halen) en ook het vluchtcentrum van de KLM op Schiphol-Oost. Het vluchtcentrum begeleiden de piloten tot 9000 voet daarna gaat het over naar EuroControl. Wat ons opviel is dat in de luchtvaart de eenheden voor windsnelheid en hoogte anders zijn dan gebruikelijk. De windsnelheid wordt namelijk weergegeven in knopen en de hoogte in voet.
Tot een van de belangrijkste taken van de waarnemer behoort het continue bewaken van het actueel weerbeeld in relatie tot de uitstaande berichten.
Het weerbericht gaat als eerste naar de startbaan, vervolgens naar de landingsbaan en als laatste gaat het datarapport de hele wereld over. De vliegtuigen die willen landen maken gebruik van een zogenaamde Arival weerbericht. Dit is een gesproken weerbericht die op 250Km afstand al is te beluisteren via de onboard radio.

De toren wordt bemand door waarnemers omdat de zichtmeting net zo belangrijk is dan de puntmetingen in het veld. Peter en de zijnen zijn eigenlijk de ogen van de KNMI die in de Bilt is gevestigd en geven informatie door naar deze luchtvaartmeteorlogen in de weerkamer van de Bilt. Deze luchtvaartmeteorlogen stellen de weerrrapporten op voor de luchthavendienst.
Naast de kleine toren staan op een plat dak diverse sensoren en zichtmeters met een nauwkeurigheid van 1 meter opgesteld. Het is net het KNMI in het klein. De actuele meteorologische gegevens die verzameld worden zijn onder meer de windrichting, -snelheid, luchtdruk, luchttemperatuur, vochtigheid, neerslag, straling, zicht, de hoogte van de bewolking en de hoeveelheid bewolking. De hoogte van de onderkant van de bewolking is het belangrijkste in verband met de grondzicht voor de piloten. Het actuele zicht is representatief voor de startinrichting en de eerste klim alsmede voor de naderings- en landingsfase wanneer dit minder is dan 10km.
De data van de sensoren worden verzameld in het KNMI waarneemsysteem GDIS (Graphic Display Information System). Een andere taak van de luchtvaartwaarnemer is het continue controleren en verzenden van de luchtvaartwaarnemingen via GDIS naar ATIS en het CCIS.
ATIS (Automatic Terminal Information Service) is het automatische uitzenden, radio bericht, tijdens de openingsuren van het luchtvaartterrein met inlichtingen over vertrek en nadering van het luchtvaartterrein. De vliegers krijgen de informatie via dit ATIS. Vooral onweer is iets om te mijden omdat onweer vergezeld kan gaan van hevige rukwinden. CCIS (Closed Circuit Information System) is een gecombineerd presentatiesysteem met meteorologische en luchtverkeersleidingstechnische informatie.
De waarnemer maakt ook actuele weerrapporten van het weer op de luchthaven die aan het eind worden voorzien van een trend, een korte verwachting geldig voor de komende 2 uur, opgesteld door de meteoroloog. Daarnaast hebben de waarnemers ook direct contact met de verkeerleiding en storingsdiensten.

Zicht meting is noodzakelijk doordat de sensoren in het veld namelijk verkeerde metingen kunnen geven waardoor een zichtcontrole noodzakelijk is. Een klein spinnenwebje met rag geeft al foutieve zichtwaarde. Ook vogels kunnen de meting met hun staart beïnvloeden. In het ergste geval levert dit direct dichte mist op. Dit is een van de redenen dat de Meteotoren continu, 24 uur per dag zeven dagen in de week, bemand wordt om dit soort mismetingen uit te sluiten.
Er zijn daarnaast ook 4 mistposten in de verlengde van de banen. Er staat er een bij Nieuw-Vennep, Nieuwkoop, Muiden en Delft. Meer dan 15 km vanaf de kleine toren. En wat blijkt: in Delft is er nu sprake van zeer dichte mist, waarschijnlijk is een spin zich aan het uitleven voor de sensor want de overige drie posten geven een zicht van meer dan 23 km. Dichte mist heeft een zeer grote invloed op de capaciteit van de luchthaven alsmede harde wind. De berichten moeten dus 100% betrouwbaar zijn anders zijn de gevolgen niet te overzien. Een buienwolk waar de luchtvaart heilig ontzag voor heeft is de Cumulonimbus. Het gevaar in deze wolk bestaat uit onweer, ijsaanzetting, hagel, valwinden en turbulentie. Vanuit de toren is de luchtverontreiniging ook goed waar te nemen. Als je het hoofd scheef houd zie je een bruine vieze laag richting de horizon.

De meteo-kamer maakt ook nog gebruik van een zeer speciaal meetinstrument namelijk de TSI. Wat is nu weer een TSI zou u denken. De afkorting staat voor Tower Swing Indicator en is eigenlijk niets anders dan een moer aan een touwtje welke aan het plafond is bevestigd. Hiermee wordt visueel weergegeven hoe hard het buiten waait. Bij meer dan 40 knopen (20,6 m/s) begint deze moer namelijk te slingeren doordat de toren begint te bewegen bij deze harde wind.
Peter noemde ook een ander leuk effect. Als je in de winter boven in de toren natte sneeuw ziet vallen blijkt het beneden, onderaan de toren, soms te regenen.

De derde toren is de West Toren op de Polderbaan. Deze is ook continue bemand. Voor de Polderbaan is een luchthaven approach opgesteld want je hebt hier te maken met een ander weertype dan bij de twee andere torens. Er is sprake van meer wind, je ligt namelijk dichter bij de kust. De toren 1 en 2 staan 4m onder het zeeniveau de derde toren staat nog iets verder onder het zeeniveau. Dit zijn gegevens waar terdege rekening meegehouden wordt.

Tijdens ons bezoek lande er een Airbus A380 vliegtuig (Het grootste passagiersvliegtuig dat er bestaat). Dit bakbeest is twee verdiepingen hoog en heeft een staart met een hoogte van 30 m. Als je zoiets ziet landen vraag je je af hoe het mogelijk is dat dit type vliegtuig nog kan vliegen. Een van de weeramateurs vroeg aan Peter waarom de vliegtuigen soms langer dan drie minuten staan te wachten aan het begin van de startbaan. Hij kwam met een zeer duidelijk antwoord: het heeft namelijk te maken met de turbulentie veroorzaakt door het vorige vliegtuig. Bij weinig wind blijft namelijk deze turbulentie hangen en moeten de vliegtuigen soms langer wachten. Bij harde wind wordt deze turbulentie snel weggeblazen en kunnen de vliegtuigen sneller opstarten. Turbulentie is namelijk gevaarlijk voor vliegtuigen. Deze kunnen tijdens de start dan rare kapriolen uithalen door deze turbulentie.
Ganzen maken handig gebruik van turbulentie veroorzaakt door de voorganger. Daarom vliegen ganzen altijd in een zogenaamde V-vorm. Op deze manier maken ze maximaal gebruik van de thermiek van de voorganger.
De A380 heeft tips aan het einde van de vleugels die zorgen voor minder turbulentie en vliegt door deze tips ook zuiniger.Even iets over vliegbewegingen.
Per dag zijn er 40.000 vluchten in Europa waarvan 500 starts en 500 landingen op Schiphol.
Achter een vliegtuig hoog in de lucht zie je vaak zogenaamde condensstrepen. Waterdamp uit de motor wordt zichtbaar als het direct bevriest. De temperatuur van de waterdamp uit de motor is 1000 ºC  en 10 m achter de motor is de temperatuur al onder nul. Deze vocht uit de uitlaatgassen en vocht uit de atmosfeer wordt dan zichtbaar. Op deze hoogte is de lucht vaak ook kurkdroog waardoor de waterdamp uit de vliegtuigmotoren direct weer weg is.

Omdat Peter zelf geen dienst had, hierdoor had hij meer vrijheid, word als laatste, zo rond 16:00 uur, nog een kort bezoek gebracht aan de grote verkeerstoren, geopend in 1991. Op 70 m hoogte is het uitzicht hier nog mooier. Je ziet de duinen aan het strand liggen, de domtoren van Utrecht op 30 km afstand en je hebt een veel beter zicht op het gehele vliegveld. In de koepel van deze toren zitten verkeersleiders. De tractor-regie zit op de verdieping waar het bezoekerscentrum zat.

Op 70 m hoogte wordt Peter bedankt voor de opoffering van zijn vrije dag en de interessante rondleiding. Hij kreeg hiervoor uit de handen van Johan een kleine attentie.
Het is een boeiende en interessante middag geworden, mede door de duidelijke uitleg aangevuld met boeiende anekdotes van Peter en uiteraard, het prachtig najaarsweer niet te vergeten. We hebben erg geboft met het weer, een dag later en het zou minder fraai zijn geweest. Deze weersomslag konden wij al zien aankomen op een van de vele computerschermen bij Meteo Schiphol. Rond 21:00 uur word er namelijk neerslag verwacht.

 

 

 

 

 

 

De treinreis terug naar het oosten verliep een beetje chaotisch. Tussen Amersfoort en Zwolle was een ongeluk gebeurd waardoor alle reizigers met bestemming het noorden via Deventer moesten reizen. Daardoor kwam de trein van Amersfoort naar Enschede bomvol te zitten. Tevens speelden voor het vertrek van de trein twee aangeschoten pubers nog even met de noodrem waardoor er een extra vertraging optrad.
Tijdens de rit waren er geen zitplaatsen meer, het werd dus een Interstaaty in plaats van een Intercity. Gelukkig was er een dame, Greetje Hingstman, zo vriendelijk om haar zitplaats af te staan aan Johan.
Daarna volgde tijdens de rit plezierig gesprekken tussen de medereizigers en verliep de reis bijzonder gezellig. Ook Tonny leefde zich uit in de trein en heeft enkele dames enthousiast weten te maken voor het weer. Of deze dames lid worden van het VWK blijft afwachten.

We kunnen als weeramateur terugzien op een onvergetelijke dag.

 

Meteorologische Informatie Burgerluchtverkeer in verschillende vluchtsituaties:

Vluchtplan Briefing Start Vlucht Daling Landing
verwachtingen  
verwachtingen Waarnemingen   
Waarschuwingen  
Waarschuwingen  
Actuele toestand
Start Route Luchthaven Luchthaven Luchthaven
- grondwind   
- hoogtewinden - grondwind - onweer - grondwind - grondzicht
- temperatuur - temperaturen - temperatuur - hagel - algemeen zicht - baanzicht achter
- luchtdruk - onweer - baanzicht - buienlijn - weertoestand - baanzicht op zij
- turbulentie - ijsaanzetting - wolkenbasis - baanzicht voor
- ijsaanzetting - turbulentie - temperatuur
- bestemmingen - luchtdruk
- uitwijkhavens
Vlucht Gladheid Waarnemingen Verwachting
- hoogtewinden - remwerking - Bestemmingen
- temperaturen - toestand startbaan  
- bestemmingen


Het KNMI verstrekt ten behoeve van de taakuitvoering luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan:

 • luchtvarenden
 • luchtvaartmaatschappijen
 • vluchtafhandelingsmaatschappijen
 • luchtvaartinlichtingenorganisaties
 • Nationaal maritiem en aëronautisch reddingcoördinatiecentrum
 • Korps landelijke politiediensten, dienst luchtvaartpolitie
 • Inspectie Verkeer en Waterstaat
 • verleners van luchtverkeersdiensten
 • exploitanten van luchthavens en luchtvaartterreinen

De luchtvaartmeteorologische inlichtingen bestaan uit:

 • bewaakte weerwaarnemingen en rapporten
 • bewaakte weersverwachtingen
 • bewaakte weerswaarschuwingen
 • meteorologische satellietwaarnemingen
 • weerradarinformatie
 • klimatologische rapporten
 • WAFC (World Area Forecast Centre)
 • OPMET data (Verzameling van waarneemrapporten, verwachtingen en waarschuwingen)
 • briefing
 • consultatie

De laatste foto’s genomen vanuit de toren komen van Peter de Vries. Mijn dank gaan uit naar Peter voor het beschikbaar stellen van deze schitterende foto’s.


Reacties 1  

30.07.2012 18:33:03
Erwin

Vandaag is aan de pagina “Weersverwachting korte termijn” toegevoegd de weerwaarschuwing voor Overijssel van Meteoalarm.
Meteoalarm biedt de meest relevante informatie ter voorbereiding op mogelijk extreem weer in Europa en geeft waarschuwingsrapporten uit voor diverse regio’s. Daar Haaksbergen in de provincie Overijssel ligt is voor dit gebied gekozen. De weerwaarschuwing heeft dus betrekking op provincie Overijssel.

De weerwaarschuwing verschijn boven het actueel weerbericht van de KNMI in een regel met achtergrond in een bepaalde kleur. Deze kleur geeft het gevaarniveau weer en correspondeert met de mate van gevaar en mogelijke gevolgen van het noodweer. Zie ook de uitleg met betrekking tot Weeralarm.
In de melding wordt aangegeven de duur met een omschrijving. Het icoon aan het begin van de melding geeft aan op welke weerparameter de melding betrekking heeft.

Voorbeelden:

Gevaarniveau Groen: Dit niveau wordt niet weergegeven daar het weer geen direct gevaar oplevert.

Gevaarniveau Geel: Het weer is in aanleg gevaarlijk met aangegeven de duur en omschrijving.

Uitleg weeralarm.


Reacties 0  

08.07.2012 07:49:24
Erwin

De overlast die eikenprocessierupsen veroorzaken, zal deze zomer langer duren dan andere jaren. Dat komt doordat april, mei en juni koel zijn geweest.

Gewoonlijk houdt de overlast van de rupsen rond half juli op, maar nu zullen tot medio augustus brandhaartjes ronddwarrelen in de gebieden met Hollandse eikenbomen.
De brandhaartjes kunnen ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Om die reden proberen gemeenten en natuurbeheerders de rupsen te bestrijden, maar er is nog steeds geen echt afdoende methode gevonden.

Beheerders stoppen rond deze tijd met het wegzuigen van nesten. Te vroeg stoppen is onverantwoord, volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups, wegens de gezondheidsrisico's en leidt zeker tot hogere kosten in de volgende jaren, want niet weggezogen rupsen komen op veel meer plaatsen terug.'

Overigens zijn er, ook door het koele voorjaar, in het hele land behalve het noorden en noordoosten minder rupsen dan andere jaren.

16/08/2012: Gemeenten en andere natuurbeheerders moeten de komende weken gebruiken om zo veel mogelijk nesten van de eikenprocessierupsen te verwijderen. Door de koele en natte juni / julimaand vliegen de processievlinders veel later uit dan anders, zodat er nu nog veel nesten gevuld zijn met verpopte rupsen. Door nesten weg te halen voordat de vlinders zijn uitgevlogen, wordt verspreiding van de overlastgevende rups zoveel mogelijk tegengegaan.


Reacties 0  

22.04.2012 17:09:25
Erwin

Onder de bijen speelt zich nu een klein drama af en dat heeft alles te maken met de huidige weersomstandigheden.
Door het koude weer hebben de bijen het nu heel moeilijk. Sommige volken worden nu niet groter maar nemen zelfs in aantal bijen af. Dit heeft te maken met het koude weer. Veel bomen staan nu in bloei en als de zon maar even schijnt vliegen ze massaal uit. Maar als de zon even weg is doet de koude wind de rest en worden de bijen overvallen door de kou en verkleumen ze tijdens het bloembezoek. Daardoor bereiken deze bijen de kast niet meer en sterven ze ’s nachts door de koude. Helaas moet ik ook constateren dat de kasten niet zwaarder worden maar zelfs lichter. Het goede vliegweer moet nu niet meer te lang wegblijven.
Bij de mede imkers is het niet veel beter. Er sneuvelen ook daar zeer veel bijen door de huidige weersomstandigheden.
 
Wat mij verder opvalt is dat de zonkracht de 6 UV-index al heeft bereikt. En dat al vier dagen achterelkaar.


Reacties 1  

17.04.2012 17:50:59
Erwin

Afgelopen nacht heeft het goed gevroren. Het werd een vorstdag met een minimum temperatuur van –2.3°C. Op klomphoogte daalde de temperatuur zelfs tot –3.4°C. Extreem was dit niet. Op 2008 vroor het 17 april zelfs –4.1 graden.

Fruitbloesems zijn uitermate gevoelig voor vorstdagen in de lente. Lentenachtvorst kan de geopende fruitbloesems beschadigen waardoor er een grote kans is op een misoogst. Vroegbloeiende fruitsoorten, zoals kers- pruimenbomen hebben meer kans op vorstschade dan de laatbloeiende fruitsoorten. Perenbomen bloeien daarin tegen wel weer vroeger dan appelbomen en zijn daardoor ook gevoeliger voor bevriezen van de bloemen. Het jonge blad van de walnoot is ook gevoelig voor vorst, en zal na bevriezing afvallen. Hiertegen is weinig te doen.

Dat deze temperatuurdaling niet zonder gevolgen bleef was ’s ochtends duidelijk te zien aan de fruitbomen. De in bloei staande kersen- en pruimenbomen hadden het koud gekregen en lieten de bloemkopjes hangen. Zie ook de foto’s. ’s Middags bleek de schade mee te vallen en vlogen de eerste bijen weer op de bloemen. Of deze vorst er voor gaat zorgen dat de fruitoogst dit jaar slecht zal verlopen moeten we af wachten.
Van de walnootbomen zijn de jonge uitlopers wel bevroren en moeten wij even geduld hebben hoe de boom hierop zal reageren.

     

Ook de uitgelopen rozen hebben er van langs gekregen. Vooral de Engelse Liaanrozen (Ramblers). Dit zijn rozen die zeer lange uitlopers maken en uitbundig kunnen bloeien.


Reacties 0  

27.11.2011 11:07:52
Erwin

Afgelopen dagen zijn weersoverzichten toegevoegd voor de bekendste feestdagen gehouden in Nederland en de bekendste evenementen / tradities gehouden in de gemeente Haaksbergen.
De overzichten voor de meeste feestdagen gaan terug tot 1901. Voor de evenementen gehouden in Haaksbergen ligt dit net even iets anders daar deze vaak niet ouder zijn dan 25 jaar. Aan deze overzichten kunt u zien hoe het weer in het verleden was voor de feestdagen en evenementen. Ook zullen deze overzichten gebruik gaan worden om een betere verwachting op te stellen voor de betreffende feestdagen en evenementen.
De volgorde wordt bepaald door de datum van de feestdag of evenement / traditie.

De geplaatste weersoverzichten van de bekendste feestdagen gehouden in Nederland zijn:

Feestdagen Datum
Nieuwsjaarsdag 1 januari
Carnaval Vroegst op 1 februari, laatst op 9 maart
Pasen Vroegst op 22 maart, laatst op 25 april
Koninginnedag 30 april
Moederdag Tweede zondag in mei
Hemelvaartsdag      Vroegst op 30 april, laatst op 3 juni
Pinksteren Vroegst op 11 mei, laatst op 14 juni
Vaderdag Derde zondag in juni
Sinterklaas 5 december
Kerstmis 25 en 26 december
Oudejaarsdag 31 december

 

De geplaatste weersoverzichten van de bekendste evenementen / tradities gehouden in Haaksbergen zijn:

Evenement Datum
Engelse Mijlenloop Vroegst op 21 maart, laatst op 27 maart
Voorjaarskermis / Meimarkt Tweede weekend van mei
Zomerfeesten Sint Isidorushoeve    Vroegst op 30 april, laatst op 3 juni
Wandelvierdaagse Eerste volle week van juni
Veldmaat bruist Laatste weekend van juni
Avondfietsvierdaagse Eerste week van de schoolvakantie (juli)
Beachvolleybaltoernooi Tweede volle week van juli
Volksfeesten Buurse Derde weekend van augustus
Grote rommelmarkt Ned. Hervormde kerk  Laatste zaterdag van augustus
Schuttersfeesten Eerste weekend van september
Kennedymars Derde weekend van september
Reacties 0  

07.10.2011 14:36:47
Erwin

Naar aanleiding van een wens van een fervent gebruiker van de website zijn vandaag de overzichten toegevoegd die betrekking hebben op het aantal uren zonneschijn.
Voor het grote publiek is het aantal uren zonneschijn een belangrijk element van de weersverwachting en klimatologie (vakantie, recreatie). Voor professionele gebruikers van weerkundige gegevens is ze dat zeker niet. Het aantal uren zon zegt ze niet veel. Een uur in de winter betekent heel iets anders dan in de zomer. De hoeveelheid straling is dan beter bruikbaar. Zonlicht is in brede zin het totale spectrum van elektromagnetische straling dat door de zon wordt verspreid. Het zonlicht dat de aarde bereikt is een zeer klein deel van de totale hoeveelheid, maar voldoende en essentieel om het leven op aarde in stand te houden.

Hoe bepalen we de zonneschijnduur
Vroeger (tot 1992) werd de zon (aantal uren zon) gemeten met een zogenaamde Campbell-Stokes zonneschijnmeter. Het instrument bestaat uit een glazen bol die als brandglas werkt. Achter de bol was een papieren strook gespannen met een indeling in uren. De "bewegende" zon brandde in die papierstrook een brandspoor. Zodra er wolken voor de zon kwamen werd dat spoor onderbroken. Uit de totale lengte van het brandspoor kon de duur van de zon worden ingeschat.
Tegenwoordig wordt die informatie afgeleid uit de de totale hoeveelheid straling, de zogenoemde globale straling.
Om de globale straling te meten wordt een pyranometer gebruikt, waarmee langs elektronische weg door middel van sensoren wordt gemeten. De pyranometer meet de globale straling in Joules per vierkante meter. Hieruit wordt via een formule de duur van de zonneschijn berekend.
Volgens de World Meteorological Organisation is er bij een onbewolkte lucht boven de 120 W/m² sprake van zonneschijn. Alle tijd met een hogere waarde telt dan mee voor het aantal zonuren.
Bij een bewolkte lucht en een hoge zonnestand ligt deze grens hoger. Zonder dat de zon zichtbaar is kan er veel straling door de bewolking heen komen.

Jaar Overzichten mbt. uren zonneschijn kunt u hier vinden


Reacties 0  

18.09.2011 11:40:19
Erwin

Door een storing aan de FTP-Server (een computer systeem) bij het hostingbedrijf, waar de site is ondergebracht, is het niet meer mogelijk om de actuele weergegevens te actualiseren. Het hostingbedrijf is op dit moment druk bezig om de storing te verhelpen.
Ons excuus voor dit tijdelijk ongemak.

15:00 uur: Probleem is hersteld door het hostingbedrijf.

 


Reacties 0  

Pagina 4 van 10
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Banner

Bezoekers

We hebben 59 gasten online