Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 
Temperatuursom

Enkele veehouders in Haaksbergen vroegen aan mij of het mogelijk was om de temperatuursom op de site weer te geven. Vandaag is deze parameter toegevoegd aan de hoofdpagina en kunt u vinden onder de “Maximum temperatuur”.
De temperatuursom is een optelsom van de gemiddelde dagtemperatuur boven nul, gerekend vanaf 1 januari van het huidige jaar.

De temperatuursom, kortweg Tsom genoemd, is een oud middel dat kan worden gebruikt om het optimale moment voor de eerste stikstofbemesting op gras te bepalen. Eerder strooien is zinloos en leidt tot onnodige verliezen naar het milieu. Later strooien kan groeiremming in het gras veroorzaken waardoor het gras gevoelige wordt voor ziektes of een grasmat minder snel herstelt van eventuele winterschade.
In de landbouw is de temperatuursom reeds jarenlang een begrip. Het bereiken van de temperatuursom is voor veehouders het signaal voor de start van een nieuw groeiseizoen van gras. Het bereiken van de temperatuursom is dan ook vaak het startschot voor de eerste bemestingsgift op gras. Het gras begint dan pas goed te groeien en heeft behoefte aan extra meststoffen. Tevens ligt de opbrengst dan hoger als je eerder of later strooit dan de temperatuursom. Pas als de de temperatuursom tussen de 150ºC en 200ºC ligt, is het zinvol om het grasland voor de eerste keer te bemesten. Bij zandgrond ligt het startmoment bij 150ºC en bij kleigrond op 200ºC. Dat tijdstip kan, in een zeer zachte winter, al begin februari aangebroken zijn, maar ook, na een zeer strenge winter, pas in april.

Aangezien het bij sport en golfgras niet gaat om grasproductie maar om de hoogste N-benutting, ligt het optimale strooimoment hier bij een Tsom tussen 300ºC en 400ºC.

Of gestrooid kan worden hangt uiteraard sterk af van de weersgesteldheid rondom het bereiken van de Tsom, de berijdbaarheid van de grasmat en de grond temperatuur. Grondsoort, ligging en vochtigheidsgraad zijn van sterke invloed op de grond temperatuur.

De temperatuursom kan ook gebruikt worden voor het globaal bepalen wanneer, onder andere bij planten, struiken en bomen de bladontplooiing en bloei plaats zullen vinden.
Globaal genomen zijn er drie voorwaarden die bepalen wanneer de bladontplooiing en bloei plaatsvinden

1. Eerst moet er zijn voldaan aan een koudebehoefte.
Er wordt zo voorkomen dat de boom kort na bladval al weer zou uitlopen.
Een langere periode met een temperatuur van 5 graden voldoet ook. Een Groot temperatuurcontrast tussen een vorstrijke winter en een zacht voorjaar, bespoedigt het uitlopen.

2. De dagen moeten weer een bepaalde daglengte hebben
Eerst moeten de dagen lang genoeg zijn zoor voldoende fotosynthese. Pas dan heeft het zin om bladeren te ontvouwen.

3. De temperatuur dient voldoende hoog zijn.
Er dient een temperatuurprikkel gegeven te zijn voordat de bladeren zich ontvouwen.
Het moment van uitlopen wordt bepaald door de temperatuur.
Dit is vooral van belang op niet inheemse soorten zoals: Sering, Paardenkastanje, sierkers.

Jaar Overzichten mbt. TSom kunt u hier vinden
Meer informatie over Tsom zie het Forum.

 
Banner

Bezoekers

We hebben 40 gasten online