Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Klimaattop chronologie 1968 - 1996 (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Klimaattop chronologie 1968 - 1996
#130
Klimaattop chronologie 1968 - 1996 9 Jaren, 7 Maanden geleden Karma: 0  
1963
In 1963 verscheen het boek ‘Silent Spring’ van Rachel Carson over de verwoestingen aangericht door chemische ziektebestrijdingsmiddelen in de Verenigde Staten. Dit boek beschreef voor het eerst de uitroeiing van vogels en van de insecten waar deze vogels vroeger van leefden.

1968:
Zweden heeft in 1968 het milieuprobleem aan de orde gesteld in de VN (Verenigde Naties) om alle volkeren op de ecocrisis te wijzen, hetgeen leidde tot de milieuconferentie van Stockholm in 1972.
Een van de redenen was de roze sneeuw die op hun velden neerdwarrelde. Bij analyse bevatte de vlokken dezelfde chemicaliën als de rook die de fabrieken in het Ruhrgebied in de lucht spuien.
De zuurregens, die de Noorse binnenlandse meren vervuilden (en de vissterfte aan de zuidkust) bevatten dezelfde ingrediënten als die uit de schoorstenen van de Britse Midlands kwamen.

1969
In 1969 stemde, in de Algemene Vergadering van de VN, voor het houden van de conferentie.

1970
In 1970 werd Maurice Strong secretaris-generaal (industrieel en miljonair) van de ‘United Nations Conference on the Human Environment’ de UNO-conferentie over het menselijk leefmilieu en dat bleek een goede keuze.

In 1970 werd de ‘Environment Protection Agency’ (ENA) de Amerikaanse federale milieuagentschap ingesteld. De Engelsen hebben ‘British Department of the Environment’ (DOE).

1972: milieuconferentie in Stockholm (Zweden)
In 1972 heeft Strongs twee jaar lange wereldreizen en bezoeken van tientallen landen geleid tot de conferentie die in Stockholm van start ging. Bestaande uit 113 delegaties met meer dan duizend conferentiegangers. Na twee weken werd de conferentie afgesloten en waren er 119 aanbevelingen voor nationale en internationale maatregelen aangenomen. Waaronder terugdringen van verontreinigingen door kernproeven, kunstmeststoffen, supersonische verkeersvliegtuigen, koolzuurgas, condensstrepen, krypton, warmte, verstedelijking en woestijnvorming.

De conferentie heette nog “VN-conferentie over het menselijk leefmilieu”. Het ging toen over zaken als overbevissing, erosie van berghellingen, ontbossing en woestijnvorming. Maar met name wat betreft het milieu wezen tal van ontwikkelingslanden er op, dat de achteruitgang van de kwaliteit van bodem, water en lucht toch vooral een zaak van het rijke westen was met zijn hoge welvaart en vervuiling. Indira Gandhi zat in Stockholm onder meer op die lijn.

Uit de discussies in de verschillende VN-organen, en ter conferentie te Stockholm, bleek een duidelijk verschil van mening tussen de rijke en de arme landen. De ontwikkelingslanden staan uiterst wantrouwend tegenover het door de rijke, landen aan de orde gestelde milieuvraagstuk. Zij vrezen, dat milieuoverwegingen zullen leiden tot een streven de economische groei in de wereld te beperken, tot minder aandacht voor hun ontwikkeling, tot het duurder worden van de industrieproducten, waardoor de ruilvoet met de rijke landen wederom zou verslechteren, tot het instellen van supranationale organen waardoor hun pas verworven onafhankelijkheid zou worden aangetast
UNEP "Milieuprogramma van de Verenigde Naties" werd in het leven geroepen door een internationale milieuconferentie in Stockholm in juni 1972, en kreeg een officieel mandaat van de VN op 15 december van dat jaar.

1974
In 1974 trad er tijdens het Arabische olie-embargo een olie- en benzineschaarste op waardoor er een verzet kwam op de milieu aanbevelingen in de recessie het jaar erop.

1975
In 1975 wil het merendeel van de Amerikanen de verbeterde milieuvoorschriften handhaven.

1987 Noordwijkerhout (Nederland)
Lange tijd hebben onderzoekers vastgehouden aan het idee van een geleidelijke, trendmatige verandering van de temperatuur. Inmiddels sluit men niet uit dat snelle klimaatsveranderingen op mondiale tijdschalen van 10 tot 100 jaar kunnen plaatsvinden. Over dit onderwerp organiseert begin IPCC een discussiebijeenkomst in Noordwijkerhout.
Veranderingen in klimaat op komst. Een honderdtal wetenschappelijke onderzoekers uit Europese landen kwam na een intensief beraad de afgelopen dagen in Noordwijkerhout tot de eensluidende conclusie dat de opwarming van de aarde door bij energiewinning, landbouw, veeteelt en in de industrie vrijkomende stoffen steeds sneller gaat

1991:
In 1991 begonnen de eerste internationale klimaatonderhandelingen die hebben geleid tot de ondertekening in 1992 van het klimaatverdrag in Rio de Janeiro


1992: Milieuconferentie in Rio de Janeiro (Brazilië) van de VN
De eerste internationale conferentie over milieu en ontwikkeling de UNCED. Het was een mammoetconferentie van groot internationaal belang. Er moeten regels, afspraken of tenminste ideeën komen over de toekomst van het leefmilieu in de wereld en de manier waarop de welvaart op deze aardbol cal worden verdeeld. Een laatste kans om het nog allemaal goed te laten komen.

De conferentie leverde het Klimaatverdrag op dat door 186 landen, inclusief de Verenigde Staten en Australië, is ondertekend. Het internationale Klimaatverdrag is een raamwerkverdrag met weinig concrete afspraken. Doel van het verdrag is de stabilisatie van de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer met het oog op het vermijden van gevaarlijke menselijke beïnvloeding van het klimaatsysteem. Zo moeten ecosystemen zich nog aan kunnen passen aan de veranderingen, mag de voedselproductie niet in gevaar komen en moet de economische ontwikkeling op duurzame wijze plaats kunnen vinden.
Het klimaatverdrag trad in werking op 21 maart 1994. Sinds die tijd hebben bijna alle lidstaten van de Verenigde Naties het verdrag ondertekend en bekrachtigd.
In de Europese Unie is afgesproken dat op basis daarvan de temperatuur uiteindelijk niet meer dan 2 graden mag stijgen boven het gemiddelde van voor het industriële tijdperk, rond 1750. Om dat te bereiken zijn wereldwijde reducties van meer dan 50% nodig in 2100 ten opzichte van 1990.
Door de verwachte economische groei van de ontwikkelingslanden zou dat wel eens kunnen uitkomen op een reductie van 80% voor de rijke landen. De uitstoot mag niet te snel afnemen want dat zou de economie schaden, maar ook niet te langzaam omdat we dan het risico lopen van een te grote en te snelle klimaatverandering en zeespiegelstijging"
De meest voor de hand liggende oplossing om de CO2 uitstoot te verminderen is de economische groei aan banden te leggen. De rijke landen kunnen zich de luxe veroorloven om over een dergelijke keuze na te denken. Dat ligt anders voor de ontwikkelingslanden. Uit studies blijkt, dat de Derde Wereld slechts voor ¼ verantwoordelijk is voor mondiale CO2-emissie, maar dat aandeel zal stijgen tot 44% in 2025.

Voorbeelden te over.
Zuid-Californië gebruikt evenveel elektriciteit als heel Brazilië.
Een Nederlander legt evenveel beslag op de milieugebruiksruimte als veertig Somaliër.
De sterk verouderde en heel vervuilende manier van produceren in Oost-Europa.

1995: COP1 Berlijn (Duitsland)
De COP (Conference of Parties ) conferenties worden gehouden in alle delen van de wereld.
De eerste conferentie van de partijen werd gekenmerkt door onzekerheid over wat betekent, dat de afzonderlijke landen bezaten ter bestrijding van de uitstoot van broeikasgassen. Dit resulteerde in "Het mandaat van Berlijn ', die een twee jaar durende analyse en evaluatie fase instelde. Deze fase zou resulteren in een catalogus van instrumenten waaruit de lidstaten kunnen kiezen en daarmee een reeks initiatieven die overeenstemmen met hun behoeften.
Na slopende onderhandelingen is vrijdag op de milieutop in Berlijn besloten te gaan onderhandelen over maatregelen die de kans op klimaatverandering verkleinen. Het doel is in 1997 het klimaatverdrag aan te scherpen met een protocol waarin is vastgelegd dat de geïndustrialiseerde landen hun uitstoot van broeikasgassen na 2000 beperken.

1996: COP2 Genève (Zwitserland)
De tweede conferentie van de partijen hebben ingestemd met de resultaten van de tweede evaluatie van het IPCC rapport, dat kwam uit in 1995. Tijdens deze conferentie werd vastgesteld dat landen niet uniforme oplossingen zouden na streven. Elk land moet de vrijheid hebben om de oplossingen die het meest relevant waren voor haar eigen situatie te vinden. Op de Conferentie van Genève hebben de partijen ook de wens geuit voor bindende doelstellingen vast te stellen op de middellange termijn.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 890
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 07/11/2016 19:14 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaattop Klimaatconferentie
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1968 - 1996
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1997 - 2004
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2005 - 2011
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2012 - 2014
Erwin 12/06/2012 21:33
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2015 - heden
Erwin 20/12/2015 09:31
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 108 gasten online